Gjennomgått i samarbeid med TietoEVRY 03. februar 2022

Sikkerhetsrådgiver (IT)

Som sikkerhetsrådgiver innen IT er din oppgave å beskytte IT-systemer og informasjon om virksomheten.

Arbeidsoppgaver

Når du jobbber med sikkerhet innen IT kan du jobbe med å beskytte IT-systemer og komponenter som datamaskiner, programvare og resten av den digitale infrastrukturen fra angrep.

Du kan også jobbe med å beskytte informasjon om virksomheten. Det kan være forretningsdokumenter, personopplysninger og annen viktig informasjon. Disse lagres ofte i dokumenter på bærbare eller mobile enheter, servere og lignende.

Som sikkerthetsrådgiver kan du designe og planlegge hvordan sikkerhetsløsningene for it-systemene skal være. For å gjøre det må du gjennomføre risikovurderinger, sårbarhetsanalyser og sikkerhetstestinger.

Du kan også jobbe med drift og håndtere sikkerhetshendelser og varslinger som blir rapportert inn. Det kan være at systemene blir utsatt for dataangrep og at informasjon blir forsøkt stjelt. Da må du sette inn tiltak for å forhindre et angrep og forsøke å finne ut hva som har skjedd.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • designe, planlegge og implementere sikkerhets- og nettverksarkitektur
 • lage og oppdatere regler og dokumentasjon om sikkerhetsløsninger og datasikkerhet
 • gi råd og veilede om sikkerhet i applikasjoner og tekniske plattformer
 • analysere alarmer, loggdata, nettverkstrafikk og IKT-sikkerhetshendelser og varsler
 • gjennomføre risikoanalyser eller sårbarhetsanalyser og sikkerhetstesting
 • aktivt søke etter skadevare eller angripere som gjemmer seg i infrastrukturen

Hvor jobber Sikkerhetsrådgivere (IT)?

Sikkerhetsrådgivere innen IT kan overalt der det er behov for et IT system. Det kan være i offentlige direktorater, etater og i kommuner. De kan jobbe på store sykehus, banker og andre private bedrifter der IT sikkerhet er viktig. De kan også jobbe som konsulenter i IT bedrifter.

Hvordan er det å jobbe som sikkerhetsrådgiver (it)?

Viktige egenskaper for en sikkerhetsrådgiver (it)

Som sikkerhertsrådgiver innen IT må du være strukturert og analytisk. Du må ha god teknisk kunnskap og være orientert om utviklingen i trussel- og sårbarhetsbildet. Du må være flink til å dokumentere arbeidet du gjør, og være opptatt av god oppdatert dokumentasjon. Du bør også være flink til å kommunisere og formidle faglig komplekse spørsmål til ikke-teknologer.

Hva tjener Sikkerhetsrådgivere (IT)?

Hvordan utdanner du deg til sikkerhetsrådgiver (it)?

Hvilke utdanninger er vanligst for Sikkerhetsrådgivere (IT)?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber Sikkerhetsrådgiver med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 882902 - Ph.d.-program, informasjonssikkerhet
 • 782910 - Master, informasjonssikkerhet, 1½-årig
 • 782902 - Master, informasjonssikkerhet, toårig
 • 754138 - Master, informatikk: informasjonssikkerhet, toårig
 • 682904 - Bachelor, informasjonssikkerhet, treårig
 • 654133 - Bachelor, IT-drift og informasjonssikkerhet, treårig
 • 554121 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, toårig
 • 554106 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet

Bedrifter: Hvor jobber Sikkerhetsrådgivere (IT)?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Sikkerhetsrådgivere (IT)

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2130168 - SIKKERHETSSPESIALIST (IKT)
 • 2130121 - IT-ANSVARLIG
 • 2130119 - SYSTEMANSVARLIG

Andre yrker

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.