Gjennomgått i samarbeid med Oslo musikkråd 03. mai 2022

Sanger

En sanger formidler et budskap til publikum gjennom musikken. Sangere må ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse.

Arbeidsoppgaver

Som sanger jobber du i et utøvende yrke og fremfører sang på en instrumental måte. Sangere deles tradisjonelt inn i stemmegrupper der sopran og alt er kvinnestemmer, og tenor, baryton og bass er mannsstemmer.

Du kan utdanne deg i ulike retninger innen musikk, som klassisk, jazz og instrumentalmusikk, opera, kirkemusikk, kormusikk, folkemusikk, pop og rock.

Som sanger må du regne med variert arbeidstid, både på kvelder og i helgene. Mye reisevirksomhet er vanlig.

Mange sangere har en annen jobb i tillegg til jobben som sanger, for eksempel som pedagog eller dirigent.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • å lære seg repertoar (forskjellige sanger)
 • øve alene eller sammen med andre, for eksempel med et band eller ensemble
 • ha prøver med orkester eller kor på scene, hvis du jobber på et teater eller operahus 
 • promotere seg selv og booke seg inn til jobber 

Hvor jobber sangere?

De fleste sangere er selvstendig næringsdrivende og jobber med ulike prosjekter som solist, som sanger i et band, i kor eller med andre type oppdrag som for eksempel sanger i bryllup, begravelser og andre tilstelninger. Noen sangere er ansatt i profesjonelle kor slik som Operakoret ved Den Norske Opera og ballett samt flere teater. I tillegg finnes det noen profesjonelle kor og vokalensemble som ansetter/engasjerer sangere for enkeltprosjekter.

Hvordan er det å jobbe som sanger?

Intervjuer

En kvinne holder opp en tom bilderamme og ser til venstre for kamera. Hun har mørkt langt hår og er ikledd en beige genser. Bak henne på veggen henger ulike gitarer.

Sanger

Liv Camilla Stringer

– Det tok meg lang tid å forstå at jeg berører folk med stemmen min, og jeg har fortsatt vondt for å innse det, sier Liv Camilla.

Passer jeg til å bli sanger?

Som sanger formidler du et budskap til publikum gjennom musikk, og du bør derfor ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse. Du må være musikalsk, ha god sangstemme, godt gehør og like å stå på en scene. Yrket krever utholdenhet og samarbeidsevne. 

Hva tjener sangere?

Hvordan utdanner du deg til sanger?

Det finnes flere utdanningsinstitusjoner som gir kompetanse innen sang både i Norge og i utlandet. Det tilbys sangutdanning innenfor ulike sjangre. De største institusjonene tilbyr undervisning innenfor klassisk, opera, jazz, pop/rock, musikal, folkesang.  Det finnes også mange utdanningstilbud i utlandet.

Opptakskrav
Det er ulike opptakskrav for å komme inn på utdanningene. Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, men i noen tilfeller gjøres det unntak. I tillegg må du i de fleste tilfeller ta en opptaksprøve hvor du viser at du behersker hovedinstrumentet ditt (sang) innenfor den sjangeren du har søkt, har grunnleggende kunnskaper i musikkteori og har et utviklet gehør. Noen skoler tester også i formlære, musikkhistorie og krever at du kan spille piano. For utdannelser som operasanger eller musikalartist trenger du i tillegg skuespillertrening og tekstanalyse. For en operasanger er også språkkunnskap viktig siden operaene framføres på originalspråk og mange av operaene er på italiensk og tysk

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
De fleste utdanninginstitusjoner med utdanningstilbud for sangere tilbyr også videreutdanning innenfor de ulike sjangerne du har tatt grunnutdanning i.

Hva jobber sang- og musikkutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 415105 - Statens operaskole
 • 615114 - Bachelor, folkemusikk, treårig
 • 615122 - Bachelor, kirkemusikk, fireårig
 • 615115 - Bachelor, musikk, treårig
 • 615119 - Bachelor, operautdanning, treårig
 • 615116 - Bachelor, utøvende musikk, fireårig
 • 615118 - Bachelor, utøvende musikk, treårig
 • 615104 - Grunnutdanning ved konservatoriene, toårig
 • 615103 - Grunnutdanning ved konservatoriene, treårig
 • 615105 - Høgskolekandidat, folkemusikk, toårig
 • 615106 - Høgskolekandidat, kirkemusikk, treårig
 • 615107 - Kandidat i musikk, fireårig
 • 615108 - Klassisk musikk, utøvende, fireårig
 • 615110 - Operahøgskole, alle former for musikkteater, treårig
 • 615122 - Bachelor, kirkemusikk, fireårig
 • 615106 - Høgskolekandidat, kirkemusikk, treårig
 • 715118 - Cand.philol.-utdanning, utøvende musikk
 • 715133 - Master, operautdanning, toårig
 • 815199 - Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, forskerutdanning
 • 715106 - Cand.musicae.-utdanning, korledelse

Bedrifter: Hvor jobber sangere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sangere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2553101 - SANGER
 • 3472109 - POPSANGER
 • 3472107 - ROCKESANGER
 • 3472106 - VISESANGER
 • 3472105 - JAZZSANGER
 • 3472104 - TRUBADUR
 • 3472103 - FRILANSSANGER/-MUSIKER
 • 2553107 - OPERASANGER
 • 3310106 - SANGLÆRER
 • 2359104 - SANGPEDAGOG

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Dramaturg

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.
Hender som pusser en trekopp

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.