Image
Man synger i et studio

Yrkesbeskrivelse

Sanger

En sanger formidler et budskap til publikum gjennom musikken. Sangere må ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse.

Som sanger jobber du i et utøvende yrke og fremfører sang på en instrumental måte. Sangere deles inn i stemmegrupper der sopran og alt er kvinnestemmer, og tenor, baryton og bass er mannsstemmer.

Du kan utdanne deg i ulike retninger innen musikk, som klassisk, jazz og instrumentalmusikk, opera, kirkemusikk, kormusikk, folkemusikk, pop og rock.

Som sanger må du regne med variert arbeidstid, både på kvelder og i helgene. Mye reisevirksomhet er vanlig.

Mange sangere har en annen jobb i tillegg til jobben som sanger, for eksempel som pedagog eller dirigent.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • å lære seg repertoar (forskjellige sanger)
 • øve alene eller sammen med andre, for eksempel med et band eller ensemble
 • ha prøver med orkester eller kor på scene, hvis du jobber på et teater eller operahus 

Hvor jobber sangere ?

Den Norske Opera & Ballett og mange teatre har profesjonelle sangere ansatt. Mange sangere er selvstendig næringsdrivende og jobber i band, som solist på konserter eller med andre typer oppdrag. Ut over Operakoret ved Den Norske Opera & Ballett, finnes det noen få profesjonelle kor og vokalensembler i Norge som ansetter sangere for enkeltprosjekter. 

Personlige egenskaper

Som sanger formidler du et budskap til publikum gjennom musikk, og du bør derfor ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse. Du må være musikalsk, ha god sangstemme, godt gehør og like å stå på en scene. Yrket krever utholdenhet og samarbeidsevne. 

Utdanning

Som operasanger trenger du både musikalsk og scenisk utdanning. Du trenger skuespillertrening, gehørtrening og tekstanalyse. Språkkunnskap er også viktig siden italiensk er et vanlig språk å synge på i opera.

Det finnes ulike studiesteder som gir kompetanse innen sang. Disse tilbyr ulike varianter av relevante utdanninger. Det finnes også mange utdanningstilbud i utlandet.

Se utdanninger innen sang

Opptakskrav
Det er ulike opptakskrav for å komme inn på utdanningene. Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, men det kan gjøres unntak i visse tilfeller. I tillegg må du ofte ta en praktisk, muntlig og skriftlig opptaksprøve hvor du viser at du behersker et hovedinstrument, har grunnleggende kunnskaper i musikkteori, musikkhistorie, formlære og har et utviklet gehør. Noen skoler krever også at du kan spille piano.

Etter- og videreutdanning
De fleste utdanningsinstitusjoner med utdanningstilbud for sangere tilbyr også videreutdanning innenfor spesielle sjangre, som jazz og musikal.

Hva jobber sang- og musikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 6151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 415105 - Statens operaskole

Bedrifter

Sanger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3472103 - FRILANSSANGER/-MUSIKER
 • 3472102 - JAZZMUSIKER
 • 3472105 - JAZZSANGER
 • 3472109 - POPSANGER
 • 3472107 - ROCKESANGER
 • 3472104 - TRUBADUR
 • 3472106 - VISESANGER

Sist kvalitetsikret den 05. desember 2016, av Creo