Kvinnelig sanger med mikrofon
Yrkesbeskrivelse

Sanger

favoritt ikon

En sanger formidler et budskap til publikum gjennom musikken. Sangere må ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse.

Som sanger jobber du i et utøvende yrke og fremfører sang på en instrumental måte. Sangere deles inn i stemmegrupper der sopran og alt er kvinnestemmer, og tenor, baryton og bass er mannsstemmer.

Du kan utdanne deg i ulike retninger innen musikk, som klassisk, jazz og instrumentalmusikk, opera, kirkemusikk, kormusikk, folkemusikk, pop og rock.

Store deler av arbeidsdagen for en sanger består av det å lære seg repertoar. Du øver alene eller sammen med andre, for eksempel band eller ensemble. Du kan også ha prøver med orkester eller kor på scene, hvis du jobber på et teater eller operahus.

Som sanger må du regne med variert arbeidstid, både på kvelder og i helgene. Mye reisevirksomhet er vanlig.

Mange sangere har en annen jobb i tillegg til jobben som sanger, for eksempel som pedagog eller dirigent

Hvor jobber sangere?

Den Norske Opera & Ballett og mange teatre har profesjonelle sangere ansatt. Mange sangere er selvstendig næringsdrivende og jobber i band, som solist på konserter eller med andre typer oppdrag. Ut over Operakoret ved Den Norske Opera & Ballett, finnes det noen få profesjonelle kor og vokalensembler i Norge som ansetter sangere for enkeltprosjekter. 

Personlige egenskaper

Som sanger formidler du et budskap til publikum gjennom musikk, og du bør derfor ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse. Du må være musikalsk, ha god sangstemme, godt gehør og like å stå på en scene. Yrket krever utholdenhet og samarbeidsevne. 

Utdanning

Som operasanger trenger du både musikalsk og scenisk utdanning. Du trenger skuespillertrening, gehørtrening og tekstanalyse. Språkkunnskap er også viktig siden italiensk er et vanlig språk å synge på i opera.

Det finnes ulike studiesteder som gir kompetanse innen sang. Disse tilbyr ulike varianter av relevante utdanninger. Det finnes også mange utdanningstilbud i utlandet.

Se oversikt over studier i musikk

Opptakskrav
Det er ulike opptakskrav for å komme inn på utdanningene. Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, men det kan gjøres unntak i visse tilfeller. I tillegg må du ofte ta en praktisk, muntlig og skriftlig opptaksprøve hvor du viser at du behersker et hovedinstrument, har grunnleggende kunnskaper i musikkteori, musikkhistorie, formlære og har et utviklet gehør. Noen skoler krever også at du kan spille piano.

Etter- og videreutdanning
De fleste utdanningsinstitusjoner med utdanningstilbud for sangere tilbyr også videreutdanning innenfor spesielle sjangre, som jazz og musikal.

Hva jobber sang- og musikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Musiker
Deltid
Alle sektorer
1 097 personer
449 personer
648 personer
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
42 690 kr
42 690 kr
42 650 kr
512 280 kr
512 280 kr
511 800 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
42 690 kr
42 690 kr
42 650 kr
512 280 kr
512 280 kr
511 800 kr
Ca 271 kr
Ca 271 kr
Ca 271 kr
43 870 kr
43 920 kr
43 830 kr
526 440 kr
527 040 kr
525 960 kr
Ca 271 kr
Ca 271 kr
Ca 271 kr
43 900 kr
43 950 kr
43 850 kr
526 800 kr
527 400 kr
526 200 kr
Musiker
Heltid
Alle sektorer
1 473 personer
568 personer
905 personer
Ca 300 kr
Ca 296 kr
Ca 304 kr
48 550 kr
47 890 kr
49 170 kr
582 600 kr
574 680 kr
590 040 kr
Ca 300 kr
Ca 296 kr
Ca 304 kr
48 550 kr
47 890 kr
49 170 kr
582 600 kr
574 680 kr
590 040 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 291 kr
47 100 kr
46 910 kr
47 210 kr
565 200 kr
562 920 kr
566 520 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 291 kr
47 170 kr
46 990 kr
47 280 kr
566 040 kr
563 880 kr
567 360 kr
Musiker
Kommunal
1 408 personer
561 personer
847 personer
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 276 kr
44 420 kr
43 970 kr
44 710 kr
533 040 kr
527 640 kr
536 520 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 276 kr
44 420 kr
43 970 kr
44 710 kr
533 040 kr
527 640 kr
536 520 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 840 kr
44 710 kr
44 940 kr
538 080 kr
536 520 kr
539 280 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 900 kr
44 770 kr
44 990 kr
538 800 kr
537 240 kr
539 880 kr
Musiker
Deltid
Kommunal
817 personer
329 personer
488 personer
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 540 kr
42 690 kr
42 380 kr
510 480 kr
512 280 kr
508 560 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 540 kr
42 690 kr
42 380 kr
510 480 kr
512 280 kr
508 560 kr
Ca 265 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
42 920 kr
43 550 kr
42 480 kr
515 040 kr
522 600 kr
509 760 kr
Ca 265 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
42 950 kr
43 590 kr
42 500 kr
515 400 kr
523 080 kr
510 000 kr
Musiker
Heltid
Kommunal
591 personer
232 personer
359 personer
Ca 285 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 140 kr
44 700 kr
47 380 kr
553 680 kr
536 400 kr
568 560 kr
Ca 285 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 140 kr
44 700 kr
47 380 kr
553 680 kr
536 400 kr
568 560 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 286 kr
45 970 kr
45 410 kr
46 320 kr
551 640 kr
544 920 kr
555 840 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 286 kr
46 040 kr
45 480 kr
46 390 kr
552 480 kr
545 760 kr
556 680 kr
Musiker
Privat
557 personer
203 personer
354 personer
Ca 247 kr
Ca 256 kr
Ca 241 kr
40 000 kr
41 550 kr
39 010 kr
480 000 kr
498 600 kr
468 120 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
Ca 241 kr
40 000 kr
41 550 kr
39 010 kr
480 000 kr
498 600 kr
468 120 kr
Ca 260 kr
Ca 264 kr
Ca 259 kr
42 170 kr
42 690 kr
41 920 kr
506 040 kr
512 280 kr
503 040 kr
Ca 260 kr
Ca 264 kr
Ca 259 kr
42 240 kr
42 810 kr
41 960 kr
506 880 kr
513 720 kr
503 520 kr
Musiker
Deltid
Privat
243 personer
138 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca 256 kr
41 550 kr
41 550 kr
498 600 kr
498 600 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 256 kr
41 550 kr
41 550 kr
498 600 kr
498 600 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 280 kr
45 150 kr
45 370 kr
541 800 kr
544 440 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 280 kr
45 180 kr
45 420 kr
542 160 kr
545 040 kr
Musiker
Heltid
Privat
314 personer
216 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 235 kr
39 840 kr
38 080 kr
478 080 kr
456 960 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 235 kr
39 840 kr
38 080 kr
478 080 kr
456 960 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 254 kr
41 360 kr
41 100 kr
496 320 kr
493 200 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 254 kr
41 440 kr
41 140 kr
497 280 kr
493 680 kr
Musiker
Statlig
605 personer
253 personer
352 personer
Ca 318 kr
Ca 312 kr
Ca 325 kr
51 520 kr
50 520 kr
52 690 kr
618 240 kr
606 240 kr
632 280 kr
Ca 318 kr
Ca 312 kr
Ca 325 kr
51 520 kr
50 520 kr
52 690 kr
618 240 kr
606 240 kr
632 280 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 324 kr
51 570 kr
50 310 kr
52 480 kr
618 840 kr
603 720 kr
629 760 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 324 kr
51 640 kr
50 350 kr
52 570 kr
619 680 kr
604 200 kr
630 840 kr
Musiker
Heltid
Statlig
568 personer
238 personer
330 personer
Ca 318 kr
Ca 312 kr
Ca 325 kr
51 560 kr
50 520 kr
52 680 kr
618 720 kr
606 240 kr
632 160 kr
Ca 318 kr
Ca 312 kr
Ca 325 kr
51 560 kr
50 520 kr
52 680 kr
618 720 kr
606 240 kr
632 160 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 322 kr
51 450 kr
50 430 kr
52 190 kr
617 400 kr
605 160 kr
626 280 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 322 kr
51 520 kr
50 480 kr
52 280 kr
618 240 kr
605 760 kr
627 360 kr
Musiker
Alle sektorer
2 570 personer
1 017 personer
1 553 personer
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca 294 kr
47 270 kr
46 940 kr
47 560 kr
567 240 kr
563 280 kr
570 720 kr
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca 294 kr
47 270 kr
46 940 kr
47 560 kr
567 240 kr
563 280 kr
570 720 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
46 340 kr
46 180 kr
46 450 kr
556 080 kr
554 160 kr
557 400 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
46 400 kr
46 240 kr
46 510 kr
556 800 kr
554 880 kr
558 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Musikere

Musiker

Musikere skaper, frem­fører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skaper du smykker og andre gjenstander av edle metaller.

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Illustrator ved skrivebordet

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Pianostemmer i aksjon

Pianostemmer

En pianostemmer stemmer og vedlikeholder pianoer og flygler.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.