Image
Man synger i et studio

Yrkesbeskrivelse

Sanger

En sanger formidler et budskap til publikum gjennom musikken. Sangere må ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse.

Som sanger jobber du i et utøvende yrke og fremfører sang på en instrumental måte. Sangere deles tradisjonelt inn i stemmegrupper der sopran og alt er kvinnestemmer, og tenor, baryton og bass er mannsstemmer.

Du kan utdanne deg i ulike retninger innen musikk, som klassisk, jazz og instrumentalmusikk, opera, kirkemusikk, kormusikk, folkemusikk, pop og rock.

Som sanger må du regne med variert arbeidstid, både på kvelder og i helgene. Mye reisevirksomhet er vanlig.

Mange sangere har en annen jobb i tillegg til jobben som sanger, for eksempel som pedagog eller dirigent.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • å lære seg repertoar (forskjellige sanger)
 • øve alene eller sammen med andre, for eksempel med et band eller ensemble
 • ha prøver med orkester eller kor på scene, hvis du jobber på et teater eller operahus 
 • promotere seg selv og booke seg inn til jobber 

Hvor jobber sangere ?

De fleste sangere er selvstendig næringsdrivende og jobber med ulike prosjekter som solist, som sanger i et band, i kor eller med andre type oppdrag som for eksempel sanger i bryllup, begravelser og andre tilstelninger. Noen sangere er ansatt i profesjonelle kor slik som Operakoret ved Den Norske Opera og ballett samt flere teater. I tillegg finnes det noen profesjonelle kor og vokalensemble som ansetter/engasjerer sangere for enkeltprosjekter.

Personlige egenskaper

Som sanger formidler du et budskap til publikum gjennom musikk, og du bør derfor ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse. Du må være musikalsk, ha god sangstemme, godt gehør og like å stå på en scene. Yrket krever utholdenhet og samarbeidsevne. 

Utdanning

Det finnes flere utdanningsinstitusjoner som gir kompetanse innen sang både i Norge og i utlandet. Det tilbys sangutdanning innenfor ulike sjangre. De største institusjonene tilbyr undervisning innenfor klassisk, opera, jazz, pop/rock, musikal, folkesang.  Det finnes også mange utdanningstilbud i utlandet.

Opptakskrav
Det er ulike opptakskrav for å komme inn på utdanningene. Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, men i noen tilfeller gjøres det unntak. I tillegg må du i de fleste tilfeller ta en opptaksprøve hvor du viser at du behersker hovedinstrumentet ditt (sang) innenfor den sjangeren du har søkt, har grunnleggende kunnskaper i musikkteori og har et utviklet gehør. Noen skoler tester også i formlære, musikkhistorie og krever at du kan spille piano. For utdannelser som operasanger eller musikalartist trenger du i tillegg skuespillertrening og tekstanalyse. For en operasanger er også språkkunnskap viktig siden operaene framføres på originalspråk og mange av operaene er på italiensk og tysk

Etter- og videreutdanning
De fleste utdanninginstitusjoner med utdanningstilbud for sangere tilbyr også videreutdanning innenfor de ulike sjangerne du har tatt grunnutdanning i.

Hva jobber sang- og musikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 6151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 415105 - Statens operaskole

Bedrifter

Sanger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3472103 - FRILANSSANGER/-MUSIKER
 • 3472102 - JAZZMUSIKER
 • 3472105 - JAZZSANGER
 • 3472109 - POPSANGER
 • 3472107 - ROCKESANGER
 • 3472104 - TRUBADUR
 • 3472106 - VISESANGER

Sist kvalitetssikret den 03. mai 2022, av Oslo musikkråd