Gjennomgått i samarbeid med Barnelegeforeningen 10. november 2022

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.

Arbeidsoppgaver

En barnelege er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet pediatri, som er læren om barns sykdommer, deres vekst og utvikling. Pediatrien omfatter de fleste medisinske fagfelt, og pasientene er i hovedsak mellom 0 til 18 år.

Nyfødtmedisin er også en viktig del av arbeidshverdagen til en barnelege. Operasjoner på barn og unge utføres av andre spesialiteter.

Vanlige arbeidsoppgaver for barnelegen:

 • snakke med barn/unge og deres foresatte for å finne ut hva som kan være galt
 • undersøke barna
 • vurdere behov for flere undersøkelser eller prosedyrer
 • stille diagnose
 • behandle sykdommer
 • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • kontorarbeid og administrative oppgaver
 • holde seg oppdatert innenfor feltet

I dette yrket må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Som barnelege har du ansvar for å gi råd og veiledning for å forebygge sykdom og skjevutvikling. Kontakt og samarbeid med kollegaer, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben.

 

Hvor jobber barneleger?

Som barnelege arbeider man ved barneavdelinger på sykehus eller i habiliteringstjenesten for barn og unge. Man kan også være ansatt som foreleser og/eller forsker. I tillegg finnes mange stillinger som er en kombinasjon av disse.

Noen barneleger jobber privat, med egen spesialpraksis.

Intervjuer

Portrettbilde av barnelege Kari Mestvedthagen

Barnelege

Kari Mestvedthagen

Jeg liker at jeg får være kreativ og barnslig på jobb, forteller barnelege Kari Mestvedthagen, som bruker både leker, såpebobler og sang når hun undersøker en pasient.

Viktige egenskaper

Som lege må du være interessert i mennesker og se hver pasient som et verdifullt individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner, god vurderingsevne og ha evnen til å handle raskt. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

I saker med familieproblematikk, mistanke om omsorgssvikt eller overgrep kreves det kunnskap, ryddighet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Pårørende som mellomledd og rollen som barnets advokat setter spesielle krav til barnelegers mellommenneskelige kontaktevne.

Lønn

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. Noen finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, noen bytter spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

De vanligste jobbene blant medisinutdannet

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8631 - Medisin
 • 763205 - Barnesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 7631 - Medisin

Bedrifter som ansetter barneleger

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barneleger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2221152 - LEGESPESIALIST (PEDIATRI)
 • 2221151 - OVERLEGE I PEDIATRI
 • 2221130 - BARNELEGE

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.