Image
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.

En barnelege er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet pediatri, som er læren om barns sykdommer, deres vekst og utvikling. Pediatrien omfatter de fleste medisinske fagfelt, og pasientene er i hovedsak mellom 0 til 18 år.

Nyfødtmedisin er også en viktig del av arbeidshverdagen til en barnelege. Operasjoner på barn og unge utføres av andre spesialiteter.

Vanlige arbeidsoppgaver for barnelegen:

 • snakke med barn/unge og deres foresatte for å finne ut hva som kan være galt
 • undersøke barna
 • vurdere behov for flere undersøkelser eller prosedyrer
 • stille diagnose
 • behandle sykdommer
 • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • kontorarbeid og administrative oppgaver
 • holde seg oppdatert innenfor feltet

I dette yrket må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Som barnelege har du ansvar for å gi råd og veiledning for å forebygge sykdom og skjevutvikling. Kontakt og samarbeid med kollegaer, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben.

 

Hvor jobber barneleger ?

Som barnelege arbeider man ved barneavdelinger på sykehus eller i habiliteringstjenesten for barn og unge. Man kan også være ansatt som foreleser og/eller forsker. I tillegg finnes mange stillinger som er en kombinasjon av disse.

Noen barneleger jobber privat, med egen spesialpraksis.

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i mennesker og se hver pasient som et verdifullt individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner, god vurderingsevne og ha evnen til å handle raskt. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

I saker med familieproblematikk, mistanke om omsorgssvikt eller overgrep kreves det kunnskap, ryddighet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Pårørende som mellomledd og rollen som barnets advokat setter spesielle krav til barnelegers mellommenneskelige kontaktevne.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. Noen finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, noen bytter spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannet som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 8631 - Medisin
 • 7631 - Medisin
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763205 - Barnesykdommer, spesialistutdanning for leger

Bedrifter

Barnelege i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221130 - BARNELEGE
 • 2221152 - LEGESPESIALIST (PEDIATRI)
 • 2221151 - OVERLEGE I PEDIATRI

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 16. oktober 2020, av Barnelegeforeningen