Yrkesbeskrivelse

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.

En avløser tar over arbeidet på en gård, for eksempel når bonden har ferie eller er syk. En avløser kan også være til ekstra hjelp hvis det er mye å gjøre på gården. 

Arbeidsoppgavene varierer veldig fra gård til gård og mellom årstidene, men felles for alle er at avløseren tar over ansvaret for det daglige stellet på gården. En avløser må ha fokus på HMS i alle ledd i sitt arbeid.

Vanlige arbeidsoppgaver for en avløser:

 • stell av husdyr, for eksempel melking, fôring eller fjerning av møkk fra bingen
 • overvåke at utstyr og anlegg fungerer som det skal
 • rydding, vasking og vedlikehold av gårdsbygninger
 • traktorkjøring og arbeid i skog eller på åker
 • betjene landbruksmaskiner
 • våronn og høstonn

En avløser kan jobbe for en eller flere gårder. Som avløser må du være forberedt på veldig varierende arbeidstider, siden arbeidet med gården ofte følger årstidene. Husdyrstell foregår i hovedsak morgen og kveld, og i tiden for våronn og høstonn jobbes det gjerne døgnet rundt. 

 

Hvor jobber avløsere ?

En avløser jobber på gård. Mange bønder er medlem i et avløserlag og bruker laget til å rekruttere avløsere. Som avløser er du ansatt i et avløserlag eller direkte ansatt hos bonden.

Personlige egenskaper

Du bør være fleksibel, effektiv og glad i fysisk arbeid. Du må ha grundig forståelse for gårdsdrift og ha omsorg for dyra.

Utdanning

Det kreves ingen spesiell utdanning for å bli avløser, men det vil være en fordel å ha agronomutdanning. Agronomi kan studeres både gjennom videregående opplæring, på fagskole eller på universitet og høgskole.

Det er også viktig med grundig opplæring på gården der du skal være avløser. 

 

Bedrifter

Avløser i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9210122 - HJELPEARBEIDER (GÅRDSBRUK)
 • 9210120 - HJELPEARBEIDER (LANDBRUK)
 • 6130108 - JORDBRUKSAVLØSER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130101 - AVLØSER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6122107 - JORDBRUKSAVLØSER (HØNSERI)
 • 6122106 - AVLØSER (HØNSERI)
 • 6121137 - SAUEKLIPPER
 • 6121136 - AVLØSER (KJØTTPRODUKSJON)
 • 6121135 - AVLØSER (SAUEHOLD)
 • 6121133 - JORDBRUKSAVLØSER (SVINEOPPDRETT)
 • 6121132 - AVLØSER (SVINEOPPDRETT)
 • 6121117 - JORDBRUKSAVLØSER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121108 - AVLØSER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6111116 - AVLØSER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111113 - JORDBRUKSAVLØSER (KORNPRODUKSJON)

Sist kvalitetssikret den 12. mars 2018, av Bondelaget