Image
En medietekniker overvåker produksjonen
Lenke
Adobe stock / Patrick Daxenbichler

Yrkesbeskrivelse

Medietekniker

En meditekniker planlegger og gjennomfører en hel produksjon, fra idé til ferdig produkt på ulike plattformer.

Som medietekniker jobber du med bilde og lyd i ulike medieproduksjoner. Det kan være film og tv, konferanser, strømming eller ulike kulturarrangement.

Som medietekniker skal du kunne vurdere hvilket utstyr du trenger til en produksjon. Du skal kunne sette opp utstyret og bruke det. Det kan være utstyr innen lyd, lys eller bildeproduksjon.

Du skal også kunne distribuere produksjonen på ulike plattformer. Da må du kjenne til verktøy og programvarer for å kunne sette opp løsninger som gjør det mulig. Du må også kunne tilpasse produksjonen til plattformen gjennom ulike filformater og filsystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • drifte og holde ved like teknisk utstyr
 •  
 • sette opp budsjett og holde styr på kostnader i et prosjekt
 • vurdere risiko og sikkerhet i eit prosjekt
 • vurdere hvilke konsekvenser produksjonen har for miljøet og foreslå tiltak

Hvor jobber ?

Som medietekniker kan du jobbe i bedrifter innen mediebedrifter som aviser, tv og radio, du kan jobbe i reklamebransjen eller filmbransjen. Du kan også jobbe med kommunikasjon og informasjon i privat og offentlig sektor.

Personlige egenskaper

For å være medietekniker må du være interessert i teknisk utstyr, være god på kommunikasjon og være flink til å finne løsninger.

Utdanning

Bedrifter

Medietekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3131110 - LYDTEKNIKER
 • 3131102 - BILLEDMIKSER
 • 3131117 - BILLEDTEKNIKER
 • 3131126 - DRIFTSTEKNIKER (RADIO/FJERNSYN)
 • 3131107 - INNSPILLINGSTEKNIKER
 • 3131125 - LYSKONSULENT
 • 3131123 - LYSTEKNIKER
 • 3131114 - RADIOTEKNIKER

Andre yrker