Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon 09. mars 2022

Medietekniker

En medietekniker planlegger og gjennomfører en hel produksjon, på ulike plattformer - helt fra idé til ferdig produkt.

Arbeidsoppgaver

Som medietekniker jobber du med å lage gode og profesjonelle produksjoner innen film og tv, konferanser, strømming eller ulike kulturarrangement. En medietekniker jobber som oftest med sanntidsproduksjoner, slik som strømming.

Som medietekniker må du vurdere hvilket utstyr som trengs til produksjonen, du må sette sette opp utstyret, og bruke det på riktig måte. Det kan være utstyr innen lyd, lys eller bildeproduksjon.

Du skal også kunne distribuere produksjonen på ulike plattformer. Da må du kjenne til hvilke verktøy og programvarer du kan bruke som gjør det mulig.

For å kunne tilpasse produksjonen til den plattformen du velger, må du kjenne til ulike filformater og filsystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for medieteknikeren kan være:

 • drifte og vedlikeholde teknisk utstyr
 • planlegge hvordan man skal gjøre opptak med tanke på lys, lyd og bilde
 • rigge opp utstyret, det vil si å sette opp lys, lyd, kameraer for strømmingen
 • sette sammen bilder i fra ulike kilder(kameraer, stillbilder, PCer) slik at det blir en sammenhengende produksjon
 • rigge ned alt utstyr som er brukt i produksjonen
 • vurdere risiko og ivareta sikkerheten i et prosjekt

Hvor jobber medieteknikere?

Som medietekniker kan du jobbe i mediebedrifter som mediehus, tv og radio, eller du kan jobbe i reklamebransjen, filmbransjen eller med kulturarrangementer. Du kan også jobbe med kommunikasjon og informasjon i privat og offentlig sektor.

Viktige egenskaper

For å være medietekniker må du være interessert i teknisk utstyr, være god på kommunikasjon og være flink til å finne løsninger.

Lønn

Bedrifter som ansetter medieteknikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med medieteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3131126 - DRIFTSTEKNIKER (RADIO/FJERNSYN)
 • 3131125 - LYSKONSULENT
 • 3131123 - LYSTEKNIKER
 • 3131117 - BILLEDTEKNIKER
 • 3131114 - RADIOTEKNIKER
 • 3131110 - LYDTEKNIKER
 • 3131107 - INNSPILLINGSTEKNIKER
 • 3131102 - BILLEDMIKSER

Andre yrker

En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
Filmfotograf filmer ute

Filmfotograf

Filmfotografen har det visuelle ansvaret i en filmproduksjon.
To mennesker på et kontor, diskuterer en tekst på en datamaskin

Forlagsmedarbeider

En forlagsmedarbeider kan ha ulike roller og arbeidsoppgaver i et forlag.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.
Influencer spiller inn videoblogg om sminke.

Influencer

Influencere jobber med markedsføring i sosiale medier på vegne av ulike annonsører.
 Mann filmer med et lite kamera på et stativ

Innholdsprodusent

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.
Journalist intervjuer kvinne

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.