Image
En medietekniker overvåker produksjonen
Lenke
Adobe stock / Patrick Daxenbichler

Yrkesbeskrivelse

Medietekniker

En medietekniker planlegger og gjennomfører en hel produksjon, på ulike plattformer - helt fra idé til ferdig produkt.

Som medietekniker jobber du med å lage gode og profesjonelle produksjoner innen film og tv, konferanser, strømming eller ulike kulturarrangement. En medietekniker jobber som oftest med sanntidsproduksjoner, slik som strømming.

Som medietekniker må du vurdere hvilket utstyr som trengs til produksjonen, du må sette sette opp utstyret, og bruke det på riktig måte. Det kan være utstyr innen lyd, lys eller bildeproduksjon.

Du skal også kunne distribuere produksjonen på ulike plattformer. Da må du kjenne til hvilke verktøy og programvarer du kan bruke som gjør det mulig.

For å kunne tilpasse produksjonen til den plattformen du velger, må du kjenne til ulike filformater og filsystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for medieteknikeren kan være:

 • drifte og vedlikeholde teknisk utstyr
 • planlegge hvordan man skal gjøre opptak med tanke på lys, lyd og bilde
 • rigge opp utstyret, det vil si å sette opp lys, lyd, kameraer for strømmingen
 • sette sammen bilder i fra ulike kilder(kameraer, stillbilder, PCer) slik at det blir en sammenhengende produksjon
 • rigge ned alt utstyr som er brukt i produksjonen
 • vurdere risiko og ivareta sikkerheten i et prosjekt

Hvor jobber ?

Som medietekniker kan du jobbe i mediebedrifter som mediehus, tv og radio, eller du kan jobbe i reklamebransjen, filmbransjen eller med kulturarrangementer. Du kan også jobbe med kommunikasjon og informasjon i privat og offentlig sektor.

Personlige egenskaper

For å være medietekniker må du være interessert i teknisk utstyr, være god på kommunikasjon og være flink til å finne løsninger.

Bedrifter

Medietekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3131110 - LYDTEKNIKER
 • 3131102 - BILLEDMIKSER
 • 3131117 - BILLEDTEKNIKER
 • 3131126 - DRIFTSTEKNIKER (RADIO/FJERNSYN)
 • 3131107 - INNSPILLINGSTEKNIKER
 • 3131125 - LYSKONSULENT
 • 3131123 - LYSTEKNIKER
 • 3131114 - RADIOTEKNIKER

Sist kvalitetssikret den 09. mars 2022, av Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon