Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Arbeidsoppgaver

En apotektekniker arbeider i apotek under faglig ledelse av farmasøyter.

Apotekteknikeren hjelper kunder med å finne riktig legemiddel, og bidrar med veiledning og rådgivning om riktig legemiddelbruk.

Vanlige arbeidsoppgaver for apotekteknikeren:

 • ekspedering av legemidler, reseptmedisiner, sykepleie-, hudpleie- og andre varer
 • veilede om legemiddelbruk og bruken av andre apotekvarer 
 • astma- og diabetesveiledning
 • føflekkscanning
 • vaksinasjon
 • varehåndtering – klargjøre og håndtere bestillinger

Apotekteknikeren kontrollerer at medisinene som deles ut til kundene stemmer overens med medisinene som legen har gitt resept på. Som apotektekniker kan du gi råd til kundene om hvordan de skal bruke medisiner og andre varer apoteket selger. Apotekteknikeren kan dessuten ofte ha ansvar for regnskap, IKT og markedsføring. Du må holde deg oppdatert på utviklingen i bransjen.

Noen av arbeidsoppgavene til en apotektekniker kan være laboratoriearbeid, men det er ikke veldig vanlig lenger. Det er for det meste i sykehusapotek det kan være laboratoriearbeid i dag. 

Apotekteknikere jobber i faglig team med farmasøyter

Yrket apotektekniker krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber apotekteknikere?

De aller fleste apotekteknikere jobber i private eller offentlige apotek, men det er også mulig å få annen jobb i legemiddelbransjen.

Intervjuer

Apotekertekniker Marcus-Andre foran inngangen til apotek 1 i Tønsberg.

Apotektekniker

Marcus-Andre Dahl Jørgensen

Det er en jobb med mye småprating og man lærer seg å bli en menneskekjenner, forteller Marcus-André om jobben som apotektekniker.

Viktige egenskaper

Du bør være flink til å kommunisere, være serviceinnstilt, opptatt av etikk og interessert i å oppdatere deg faglig. Du må ha evne til både å jobbe selvstendig og i team.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Utdanning til apotektekniker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter og videreutdanning

Som ansatt i apotek får du tilgang til Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter (Apokus) sine E-læringskurs for legemiddelrådgivere i apotek

De vanligste jobbene blant apotekteknikerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 466301 - Apotekteknikk, Vg3
 • 466303 - Apotekteknikk, Vg3, grunnkompetanse
 • 466302 - Apotekteknikerutdanning, videregående, avsluttende utdanning

Bedrifter som ansetter apotekteknikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med apotekteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5137101 - APOTEKTEKNIKER
 • 5137103 - FØRSTEAPOTEKTEKNIKER
 • 5137102 - LEDENDE APOTEKTEKNIKER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Mann levererer avisa i postkasse.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.