Image
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde
Lenke
NTB/ Gorm Kallestad

Yrkesbeskrivelse

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

En apotektekniker arbeider i apotek under faglig ledelse av farmasøyter.

Apotekteknikeren hjelper kunder med å finne riktig legemiddel, og bidrar med veiledning og rådgivning om riktig legemiddelbruk.

Vanlige arbeidsoppgaver for apotekteknikeren:

  • ekspedering av legemidler, reseptmedisiner, sykepleie-, hudpleie- og andre varer
  • veilede om legemiddelbruk og bruken av andre apotekvarer 
  • astma- og diabetesveiledning
  • føflekkscanning
  • vaksinasjon
  • varehåndtering – klargjøre og håndtere bestillinger

Apotekteknikeren kontrollerer at medisinene som deles ut til kundene stemmer overens med medisinene som legen har gitt resept på. Som apotektekniker kan du gi råd til kundene om hvordan de skal bruke medisiner og andre varer apoteket selger. Apotekteknikeren kan dessuten ofte ha ansvar for regnskap, IKT og markedsføring. Du må holde deg oppdatert på utviklingen i bransjen.

Noen av arbeidsoppgavene til en apotektekniker kan være laboratoriearbeid, men det er ikke veldig vanlig lenger. Det er for det meste i sykehusapotek det kan være laboratoriearbeid i dag. 

Apotekteknikere jobber i faglig team med farmasøyter

Yrket apotektekniker krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber apotekteknikere ?

De aller fleste apotekteknikere jobber i private eller offentlige apotek, men det er også mulig å få annen jobb i legemiddelbransjen.

Personlige egenskaper

Du bør være flink til å kommunisere, være serviceinnstilt, opptatt av etikk og interessert i å oppdatere deg faglig. Du må ha evne til både å jobbe selvstendig og i team.

Utdanning

Utdanning til apotektekniker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter og videreutdanning

Apotekforeningen tilbyr etterutdanning for apotekteknikere, for eksempel kurs innen kosthold og ernæring, veterinærmedisin, hjerte- og karsykdommer, eksem og psoriasis. 

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Apotektekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5137101 - APOTEKTEKNIKER
  • 5137103 - FØRSTEAPOTEKTEKNIKER
  • 5137102 - LEDENDE APOTEKTEKNIKER

Sist kvalitetssikret den 17. februar 2022, av Faglig råd for helse og oppvekstfag