Kvinnelig apotektekniker varelegger i hyller
Yrkesbeskrivelse

Apotek­tekniker

favoritt ikon

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

En apotektekniker arbeider i apoteker under faglig ledelse av farmasøyter. Apotekteknikeren hjelper kunder med å finne riktig legemiddel, og bidrar med veiledning og rådgivning om riktig legemiddelbruk. 

Vanlige arbeidsoppgaver for apotekteknikeren:

  • ekspedering av legemidler og reseptmedisin
  • informere om legemiddelbruk
  • varehåndtering – klargjøre og håndtere bestillinger

Noen av arbeidsoppgavene til en apotektekniker kan være laboratoriearbeid, men det ikke veldig vanlig i vanlige apotek lengre. Det er for det meste i sykehusapotek det kan være laboratoriearbeid i dag. 

Apotekteknikere jobber i faglig team med farmasøyter. 

Apotekteknikeren kontrollerer at medisinene som deles ut til kundene stemmer overens med medisinene som legen har gitt resept på. Apotekteknikeren kan ofte ha ansvar for varer, regnskap, IKT og markedsføring. Du må holde deg oppdatert på utviklingen i bransjen.

Apotekteknikeren har autorisasjon som helsepersonell, og utgjør den største arbeidsgruppen ansatt ved apotekene i Norge.

Hvor jobber apotekteknikere?

De aller fleste apotekteknikere jobber i private eller offentlige apotek, men det er også mulig å få annen jobb i legemiddelbransjen.

Personlige egenskaper

Du bør være flink til å kommunisere, serviceinnstilt, være opptatt av etikk og være interessert i å oppdatere deg faglig. Du må ha evne til både å jobbe selvstendig og i team.

Utdanning

Utdanning til apotektekniker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter og videreutdanning

Apotekforeningen tilbyr etterutdanning for apotekteknikere, for eksempel kurs innen kosthold og ernæring, veterinærmedisin, hjerte- og karsykdommer, eksem og psoriasis. 

Hva jobber apotekteknikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for apotekteknikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold