Yrkesbeskrivelse

Apotek­tekniker

favoritt ikon

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

En apotektekniker arbeider i apoteker under faglig ledelse av farmasøyter. Apotekteknikeren hjelper kunder med å finne riktig legemiddel, og bidrar med tips og råd i forhold til medisinbruk.

Vanlige arbeidsoppgaver for apotekteknikeren:

  • ekspedering av legemidler og reseptmedisin
  • informere om legemiddelbruk
  • laboratoriearbeid
  • varehåndtering – klargjøre og håndtere bestillinger
  • assistere farmasøytene i deres arbeid

Apotekteknikeren kontrollerer at medisinene som deles ut til kundene stemmer overens med medisinene som legen har gitt resept på. Apotekteknikeren kan ofte ha ansvar for varer, regnskap, IKT og markedsføring. Du må holde deg oppdatert på utviklingen i bransjen.

Apotekteknikeren har autorisasjon som helsepersonell, og utgjør den største arbeidsgruppen ansatt ved apotekene i Norge.

Personlige egenskaper

Du bør være flink til å kommunisere, serviceinnstilt og være opptatt av etikk. Du må ha evne til både å jobbe selvstendig og i team.

Hvor jobber apotekteknikere?

De aller fleste apotekteknikere jobber i private eller offentlige apotek, men det er også mulig å få annen jobb i legemiddelbransjen.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter og videreutdanning

Apotekforeningen tilbyr etterutdanning for apotekteknikere, for eksempel kurs innen kosthold og ernæring, veterinærmedisin, hjerte- og karsykdommer, eksem og psoriasis. 

Hva er de vanligste utdanningene for apotekteknikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber apotekteknikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Apotekteknikere

Heltidsansatte

Varehandel

Privat sektor

1 665 personer

Ca 190 kr

31 600 kr

364 800 kr

Apotekteknikere

Heltidsansatte

Detaljhandel (unntatt bilhandel)

Privat sektor

1 337 personer

Ca 190 kr

31 500 kr

362 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold