Image
Lungespesialist forklarer røntgenbilde av lunger til pasient
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Lungespesialist

Som spesialist i lungesykdommer behandler og overvåker du sykdommer i luftveisorganene.

En spesialist i lungesykdommer er en lege som har spesialisert seg i både indremedisin og lungesykdommer. Spesialisten i lungesykdommer utreder, behandler, rehabiliterer og forebygger sykdommer i lunger, brysthinne, brystskilleveggen og pusterelaterte sykdommer.

Sykdommer som behandles kan være astma, KOLS, lungekreft, lungeinfeksjoner, tuberkulose og søvnapnesyndrom.

Vanlige arbeidsoppgaver for en spesialist i lungesykdommer:

 • undersøke symptomer
 • planlegge og gjennomføre medisinske utredninger
 • stille diagnose
 • behandle sykdommer og kontrollere sykdomsforløp
 • samarbeide med andre leger om behandlingen av kritisk syke pasienter
 • gi omsorg, råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • gi råd og veiledning for å forebygge sykdommer
 • holde faglige foredrag
 • gjøre administrativt arbeid
 • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Spesialisten i lungesykdommer samarbeider tett med andre fagpersoner, som for eksempel sykepleiere og fysioterapeuter. De arbeider også tett med spesialister som patolog, radiolog, anestesilege, thoraxkirurg, onkolog, øre-nese-halsspesialist, barnelege og arbeidsmedisin.

Mange lungespesialister driver også med egen forskning på et høyt og internasjonalt nivå.

Hvor jobber lungespesialister ?

De fleste spesialistene i lungesykdommer arbeider ved indremedisinsk- eller lungeavdeling på sykehus. En del spesialister har privat praksis.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Du må se pasientens behandling i et helhetsperspektiv, og ta hensyn til pasientens ønsker. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 763101 - Cand.med.-utdanning
 • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs

Bedrifter

Lungespesialist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 30. august 2017, av Norsk forening for lungemedisin, Norsk forening for lungemedisin, Norsk forening for Lungemedisin