Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

Fagoperatør i polymerkompositt / herdeplast

Som fagoperatør i polymerkomposittfaget lager du deler og komponenter av herdeplast til bruk i stadig flere industriprodukter for å sikre høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning.

Arbeidsoppgaver

Som fagoperatør i polymerkompositt bruker du herdeplast til å lage produkter. Du lager deler som skal brukes til båter, biler, offshore, fiskeoppdrett, landbruk, rør, tanker, næringsmiddelindustri eller til andre tekniske produkter. Høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning er målet når det lages produkter i herdeplast.

Produksjon, reparasjon og vedlikehold er aktuelle arbeidsoppgaver, og fagoperatøren bruker både hendene og maskiner til å gjøre jobben.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i polymerkompositt:

 • produksjon av egne former, maler og andre hjelpemidler
 • laminering av polymerkompositt
 • sprøytestøping
 • produksjon av sandwichkonstruksjoner
 • sammenføyning av herdeplast
 • pressing og injeksjonsprosesser

Som fagoperatør i polymerkompositt må du ha høy bevissthet om helse, miljø og sikkerhet.

Hvor jobber fagoperatører i polymerkompositt / herdeplast?

En fagoperatør i polymerkompositt arbeider selvstendig eller i små og store bedrifter som fremstiller produkter i herdeplast. Det kan være hos en prosessindustribedrift, en båtprodusent, produsent av rør, tanker eller andre tekniske produkter.

Intervjuer

Sander Slettevold lager kroppene til missiler. Han jobber på et rentrom i en labfrakk og han støper missilkroppene med hendene.

Fagoperatør i polymerkompositt/herdeplast

Sander Slettvik

Jobben min er å lage kroppene til missilene NSM i karbonfiber, forteller Sander Slettvik.

Viktige egenskaper

Du bør kunne jobbe nøyaktig etter produktbeskrivelser og tegninger. Det er også nyttig å være kreativ for å kunne utvikle nye produkter. Du bør også være effektiv, kvalitetsbevisst og selvstendig.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i polymerkomposittfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant fagoperatørutdannede i polymerkompositt

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458328 - Polymerkomposittfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter fagoperatører i polymerkompositt / herdeplast

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatører i polymerkompositt / herdeplast

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8224124 - FAGOPERATØR (POLYMERKOMPOSITT)
 • 8224120 - PLASTARBEIDER
 • 8224119 - SPESIALARBEIDER (PLAST)
 • 8224113 - PLASTFORMER
 • 8224112 - DRIFTSOPERATØR (PLAST)
 • 8224108 - FORMANN (PLASTFAG)
 • 8224107 - PRODUKSJONSARBEIDER (PLAST)
 • 8224106 - PLASTFAGARBEIDER
 • 8224105 - OPERATØR (PLAST)
 • 8224104 - OPERATØR (FORMSTØPING/PLAST)
 • 8224101 - IMPREGNERINGSOPERATØR (PLAST)
 • 8224102 - KALANDEROPERATØR (PLAST)
 • 8224103 - LAMINATPRESSER (PLAST)
 • 8224109 - SPRØYTESTØPER (PLAST)
 • 8224110 - MIKSEOPERATØR (PLAST)
 • 8224115 - PRESSER (PLAST)
 • 8224116 - SPRØYTEMASKINARBEIDER (PLAST)
 • 8224117 - VALSEVERKOPERATØR (PLAST)
 • 8224118 - PLASTMEKANIKER
 • 8224121 - PLASTSTØPER
 • 8224126 - PROUKSJONSTEKNIKER (PLAST)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.