Image
Arbeider som behandler gjenstander av herdeplast
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i polymerkompositt / herdeplast

Som fagoperatør i polymerkomposittfaget lager du deler og komponenter av herdeplast til bruk i stadig flere industriprodukter for å sikre høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning.

Som fagoperatør i polymerkompositt bruker du herdeplast til å lage produkter. Du lager deler som skal brukes til båter, biler, offshore, fiskeoppdrett, landbruk, rør, tanker, næringsmiddelindustri eller til andre tekniske produkter. Høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning er målet når det lages produkter i herdeplast.

Produksjon, reparasjon og vedlikehold er aktuelle arbeidsoppgaver, og fagoperatøren bruker både hendene og maskiner til å gjøre jobben.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i polymerkompositt:

 • produksjon av egne former, maler og andre hjelpemidler
 • laminering av polymerkompositt
 • sprøytestøping
 • produksjon av sandwichkonstruksjoner
 • sammenføyning av herdeplast
 • pressing og injeksjonsprosesser

Som fagoperatør i polymerkompositt må du ha høy bevissthet om helse, miljø og sikkerhet.

Hvor jobber fagoperatører i polymerkompositt / herdeplast ?

En fagoperatør i polymerkompositt arbeider selvstendig eller i små og store bedrifter som fremstiller produkter i herdeplast. Det kan være hos en prosessindustribedrift, en båtprodusent, produsent av rør, tanker eller andre tekniske produkter.

Personlige egenskaper

Du bør kunne jobbe nøyaktig etter produktbeskrivelser og tegninger. Det er også nyttig å være kreativ for å kunne utvikle nye produkter. Du bør også være effektiv, kvalitetsbevisst og selvstendig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i polymerkomposittfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber fagoperatørutdannede i polymerkompositt som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 458328 - Polymerkomposittfaget, Vg3

Bedrifter

Fagoperatør i polymerkompositt / herdeplast i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8224106 - PLASTFAGARBEIDER
 • 8224119 - SPESIALARBEIDER (PLAST)
 • 8224120 - PLASTARBEIDER
 • 8224104 - OPERATØR (FORMSTØPING/PLAST)
 • 8224105 - OPERATØR (PLAST)
 • 8224107 - PRODUKSJONSARBEIDER (PLAST)
 • 8224108 - FORMANN (PLASTFAG)
 • 8224112 - DRIFTSOPERATØR (PLAST)
 • 8224113 - PLASTFORMER
 • 8224124 - FAGOPERATØR (POLYMERKOMPOSITT)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. februar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag