Image
Glassfagarbeidere
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Glassfagarbeider

Som glassfagarbeider kan du blant annet jobbe som glassmontør, rammemaker, bilglassmontør eller med bygging av fasader.

Glass finnes i alle bygg og transportmidler. Glass er også et viktig element i smarttelefoner, lesebrett, pc- og fjernsynsskjermer. Det er et produkt som påvirker vår sikkerhet, trivsel og komfort, måten vi kommuniserer på, og hvordan vi i framtiden skal sikre oss tilstrekkelig mengder fornybar energi, for eksempel solenergi.

Glass i transportmidler er etter hvert blitt et avansert produkt. Mye av informasjonen til kjøretøyets datamaskiner går via frontruten. Krav til rett montasje og kalibrering av avansert utstyr stiller store krav til montøren. 

Som glassfagarbeider har du muligheten til å jobbe med glass på ulike måter. Faget er delt i tre deler: håndverk, entreprenør og industri. Håndverksdelen er innrettet mot glassmestere og bilglassmontører. Entreprenørdelen omhandler bygging av dører, vinduer, fasader og tak i glass og aluminium. Industridelen omfatter produksjon av isolerglass, herding, laminering, sliping og bøying av glass.

Som glassfagarbeider jobber du både inne på verksted, i produksjon og ute på oppdrag.

Vanlige arbeidsoppgaver for glassfagarbeideren:

 • produsere og prosessere glass- og aluminium-, stål- og plastkonstruksjoner
 • montere glass i transportmidler, som biler, busser, bobiler og tyngre kjøretøy
 • utføre håndverkstjenester, det vil si levering, montering, service og vedlikehold av glass, vinduer, dører og fasader til privatboliger, nærings- og institusjonsbygg
 • rådgivning, planlegging og prosjektering av glass- og fasadearbeid
 • innramming av bilder og kunst
 • kundebehandling

Som glassfagarbeider er det viktig å ha fokus på helse, miljø og sikkerhet. Glassfagarbeideren må følge lover og forskrifter for å ivareta sikkerheten under jobben, og for å sikre et godt inneklima gjennom riktig bruk av glass og andre materialer.

Yrker som har likhetstrekk med glassfaget er tømrer, blikkenslager og aluminiumskonstruktør.

Hvor jobber glassfagarbeidere ?

Glassfagarbeideren arbeider i ulike bedrifter og industrier. Du kan jobbe hos produsenter innenfor glass, metall og kunststoff. Du kan også jobbe i bedrifter som yter service med montering og reparasjoner av glass eller metallfasader. Noen velger å være selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som glassfagarbeider bør du ha god fysikk og like å jobbe utendørs. Du bør også være kreativ og nysgjerrig, ha god farge- og formsans og forståelse for tegning og konstruksjon. Du bør ha gode samarbeidsevner, for å kunne kommunisere med kunder, arkitekter og andre samarbeidspartnere.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i glassfaget. Les mer om mesterbrev. En annen vei videre, er autorisasjon som glass- eller fasaderådgiver. 

Hva jobber glassfagarbeiderfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 458303 - Glassfaget, Vg2 og Vg3, særløp

Bedrifter

Glassfagarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8132103 - DYSEMAKER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132112 - FAGARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132105 - FORMANN (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132101 - GLASSFAGARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132109 - GLASSKONTROLLØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132108 - GLASSLIPER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132104 - GLASSMAKER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132110 - KVALITETSKONTROLLØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132102 - OPERATØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132106 - PRODUKSJONSARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132111 - SORTBYTTER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132113 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 7133113 - FASADEMONTØR
 • 8139105 - OPERATØR (GLASSFIBERPRODUKSJON)
 • 7133107 - FAGARBEIDER (GLASSARBEIDER)
 • 7133105 - GLASSMESTER
 • 7133104 - GLASSARBEIDER
 • 7322118 - FORMANN (GLASSHÅNDVERK)
 • 7322101 - FINSLIPER (GLASSHÅNDVERK)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk