Image
Fotballdommer blåser i en fløyte og holder ut den ene armen.

Yrkesbeskrivelse

Fotballdommer

Som fotballdommer sørger du for at fotballkamper gjennomføres i henhold til regelverket.

En fotballdommer har som hovedoppgave å se til at fotballkamper gjennomføres slik det er meningen at de skal gjennomføres, og at regelverket følges.

I Norge er det vanlig at fotballdommere har andre jobber ved siden av. Mange av dommerne på øverste nivå har egne avtaler på arbeidsplassen sin, slik at de kan ta seg fri fra jobb for å forberede seg, trene og evaluere kamper. Nåløyet for å få dømme på øverste nivå er veldig trangt, og de aller fleste fotballdommere dømmer på lavere nivå.

Som fotballdommer kan du oppleve stort press fra mange hold, og uansett hvilket nivå du dømmer på er det viktig å fremstå med autoritet og myndighet. Jobben som fotballdommer vil innebære en del reising og mange samlingsdøgn.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

  • sjekke banen og snakke med laglederne 
  • snakke med dommerteamet før kampen 
  • dømme under en fotballkamp
  • evaluere kampen og dømmingen 
  • holde oversikt over regler 

De beste dommerne i landet blir oppnevnt til å dømme toppfotball. Disse oppnevnes av Norges Fotballforbund og dømmer kamper i Tippeligaen og 1. divisjon for menn og Toppserien for kvinner. Dette er det høyeste nivået du kan dømme på nasjonalt.

Internasjonalt har Norge noen få utvalgte dommere som kan dømme landskamper og europacupkamper i regi av Det internasjonal fotballforbundet (FIFA) og Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

En del dommere velger dessuten å spesialisere seg som assistentdommere. Disse kan gå samme grader som hoveddommerne og har som oftest like mye erfaring som hoveddommere.

Hvor jobber fotballdommere ?

I Norge representerer alle fotballdommere en idrettsklubb. Arbeidsstedet er naturlig nok fotballbaner rundt omkring i landet. De fleste dommere dømmer kun i sin egen klubbs område eller sin egen krets - ofte tilsvarende fylke.

Personlige egenskaper

Inngående kjennskap til fotballregler er en forutsetning for å drive som fotballdommer. Du må kunne ta raske og korrekte avgjørelser i kampsituasjoner som ofte er svært hektiske. Det er også viktig å holde seg oppdatert på regelendringer. Du må være i stand til å kommunisere godt.

Fotballdommere må ha gode lederevner, og ha mot til å ta viktige avgjørelser. 

Utdanning

Det er Norges Fotballforbund som står for utdanning av fotballdommere. Utdanningen starter imidlertid gjerne i regi av din lokale klubb eller krets.

Mer informasjon hos Norges Fotballforbund

Hva jobber idrettsfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 6681 - Idrettsfag

Bedrifter

Fotballdommer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3475127 - DOMMER (IDRETT)

Sist kvalitetssikret den 22. januar 2013, av Norges fotballdommerforening