Flagg frå ulike land.
Yrkesbeskrivelse

Ambassadør

favoritt ikon

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Norge har rundt 100 utenriksstasjoner (ambassader, delegasjoner og generalkonsulater) rundt om i verden. Ambassader og delegasjoner ledes av ambassadører, mens generalkonsulater ledes av generalkonsuler. Ambassadøren er en diplomat, og er ansatt i Utenriksdepartementet (UD) og tjenestegjør for en begrenset periode ved en av Norges utenriksstasjoner.

Ambassadens oppgaver er å:

 • bistå nordmenn i utlandet ved for eksempel ulykker, sykdom, dødsfall eller straffeforfølging
 • fremme Norges omdømme og norsk kultur
 • fremme norske næringslivsinteresser
 • fremme Norges politiske og økonomiske interesser i utlandet

En ambassadør må ha gode språkkunnskaper, spesielt i engelsk og helst også i det språket som brukes på tjenestestedet. Som ambassadør bør du være flink til å forstå andre kulturer og tankesett. Du må ha svært god kunnskap om norsk og internasjonal politikk, og du bør kunne mye om Norge og om det landet du er stasjonert i.

Du må også ha ledererfaring og kunnskap om den daglige driften av en utenriksstasjon, som budsjettstyring, personalledelse, sikkerhet og arbeidsmiljø.

De fleste ambassadører har lang erfaring fra ulike stillinger i utenrikstjenesten, og mange kommer inn i tjenesten etter å ha tatt aspirantkurset. Men noen har annen bakgrunn, for eksempel blir enkelte utnevnt til ambassadør fordi de blant annet har erfaring fra tunge politiske verv.

Hvor jobber ambassadører?

Ambassadøren er ansatt i UD og jobber ved en av Norges ambassader rundt om i verden.

Personlige egenskaper

For å bli ambassadør må du være flink å omgås mennesker, kunne kommunisere godt og være svært tilpasningsdyktig. Du må være spesielt interessert i norsk og internasjonal politikk. Dessuten bør du være nysgjerrig på og ha respekt for andre kulturer.

Utdanning

Utenriksdepartementets aspirantopptak er en vanlig måte å bli rekruttert til utenrikstjenesten på, men du kan også bli ansatt i Utenriksdepartementet ved utlysning av ledige enkeltstillinger. Det er ikke et krav om å gjennomføre aspirantopplæring for å bli diplomat. Aspirantopplæringen gis normalt til de som er tatt opp som aspiranter, men enkelte deler av opplæringen tilbys også andre ansatte i utenrikstjenesten. Før utreise til utenriksstasjoner er det vanlig å bli pålagt å gjennomføre flere forskjellige forberedende kurs. 

UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Kurset er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og utenlands. Årlig tas det opp om lag 15 aspiranter. 

Mer informasjon om aspirantordningen finner du på Utenriksdepartementets sider.

Opptakskrav

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, med meget gode resultater (det er vanlig å ha gjerne juss, statsvitenskap, økonomi, historie)
 • svært gode kunnskaper i engelsk og helst andre språk i tillegg 
 • sterke mellommenneskelige og interkulturelle ferdigheter
 • noe internasjonal arbeidserfaring er en fordel
 • tilpasningsdyktighet
 • være norsk statsborger
 • god vandel 

 

Hva jobber personer med UD-aspirantkurs som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Alle sektorer
966 personer
404 personer
562 personer
Ca 566 kr
Ca 593 kr
Ca 552 kr
91 670 kr
96 110 kr
89 380 kr
1 100 040 kr
1 153 320 kr
1 072 560 kr
Ca 566 kr
Ca 593 kr
Ca 552 kr
91 670 kr
96 110 kr
89 380 kr
1 100 040 kr
1 153 320 kr
1 072 560 kr
Ca 591 kr
Ca 595 kr
Ca 588 kr
95 780 kr
96 430 kr
95 310 kr
1 149 360 kr
1 157 160 kr
1 143 720 kr
Ca 591 kr
Ca 595 kr
Ca 588 kr
95 900 kr
96 500 kr
95 460 kr
1 150 800 kr
1 158 000 kr
1 145 520 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Kommunal
503 personer
182 personer
321 personer
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 496 kr
79 930 kr
79 170 kr
80 420 kr
959 160 kr
950 040 kr
965 040 kr
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 496 kr
79 930 kr
79 170 kr
80 420 kr
959 160 kr
950 040 kr
965 040 kr
Ca 510 kr
Ca 496 kr
Ca 517 kr
82 580 kr
80 400 kr
83 790 kr
990 960 kr
964 800 kr
1 005 480 kr
Ca 510 kr
Ca 496 kr
Ca 517 kr
82 690 kr
80 510 kr
83 900 kr
992 280 kr
966 120 kr
1 006 800 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Kommunal
456 personer
160 personer
296 personer
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 497 kr
79 940 kr
79 170 kr
80 450 kr
959 280 kr
950 040 kr
965 400 kr
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 497 kr
79 940 kr
79 170 kr
80 450 kr
959 280 kr
950 040 kr
965 400 kr
Ca 512 kr
Ca 498 kr
Ca 519 kr
82 920 kr
80 690 kr
84 120 kr
995 040 kr
968 280 kr
1 009 440 kr
Ca 512 kr
Ca 498 kr
Ca 519 kr
83 030 kr
80 810 kr
84 230 kr
996 360 kr
969 720 kr
1 010 760 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Statlig
430 personer
208 personer
222 personer
Ca 716 kr
Ca 714 kr
Ca 716 kr
115 920 kr
115 740 kr
116 010 kr
1 391 040 kr
1 388 880 kr
1 392 120 kr
Ca 716 kr
Ca 714 kr
Ca 716 kr
115 920 kr
115 740 kr
116 010 kr
1 391 040 kr
1 388 880 kr
1 392 120 kr
Ca 712 kr
Ca 709 kr
Ca 715 kr
115 360 kr
114 820 kr
115 850 kr
1 384 320 kr
1 377 840 kr
1 390 200 kr
Ca 712 kr
Ca 709 kr
Ca 715 kr
115 470 kr
114 850 kr
116 020 kr
1 385 640 kr
1 378 200 kr
1 392 240 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Statlig
424 personer
205 personer
219 personer
Ca 716 kr
Ca 716 kr
Ca 716 kr
116 010 kr
116 070 kr
116 010 kr
1 392 120 kr
1 392 840 kr
1 392 120 kr
Ca 716 kr
Ca 716 kr
Ca 716 kr
116 010 kr
116 070 kr
116 010 kr
1 392 120 kr
1 392 840 kr
1 392 120 kr
Ca 713 kr
Ca 710 kr
Ca 715 kr
115 450 kr
115 020 kr
115 850 kr
1 385 400 kr
1 380 240 kr
1 390 200 kr
Ca 713 kr
Ca 710 kr
Ca 715 kr
115 560 kr
115 050 kr
116 020 kr
1 386 720 kr
1 380 600 kr
1 392 240 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Alle sektorer
1 036 personer
439 personer
597 personer
Ca 565 kr
Ca 592 kr
Ca 548 kr
91 580 kr
95 830 kr
88 810 kr
1 098 960 kr
1 149 960 kr
1 065 720 kr
Ca 565 kr
Ca 592 kr
Ca 548 kr
91 580 kr
95 830 kr
88 810 kr
1 098 960 kr
1 149 960 kr
1 065 720 kr
Ca 586 kr
Ca 590 kr
Ca 584 kr
95 010 kr
95 560 kr
94 610 kr
1 140 120 kr
1 146 720 kr
1 135 320 kr
Ca 586 kr
Ca 590 kr
Ca 584 kr
95 130 kr
95 630 kr
94 760 kr
1 141 560 kr
1 147 560 kr
1 137 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold