Flagg frå ulike land.
Yrkesbeskrivelse

Ambassadør

favoritt ikon

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Norge har rundt 100 utenriksstasjoner (ambassader, delegasjoner og generalkonsulater) rundt om i verden. Ambassader og delegasjoner ledes av ambassadører, mens generalkonsulater ledes av generalkonsuler. Ambassadøren er en diplomat, og er ansatt i Utenriksdepartementet (UD) og tjenestegjør for en begrenset periode ved en av Norges utenriksstasjoner.

Ambassadens oppgaver er å:

 • bistå nordmenn i utlandet ved for eksempel ulykker, sykdom, dødsfall eller straffeforfølging
 • fremme Norges omdømme og norsk kultur
 • fremme norske næringslivsinteresser
 • fremme Norges politiske og økonomiske interesser i utlandet

En ambassadør må ha gode språkkunnskaper, spesielt i engelsk og helst også i det språket som brukes på tjenestestedet. Som ambassadør bør du være flink til å forstå andre kulturer og tankesett. Du må ha svært god kunnskap om norsk og internasjonal politikk, og du bør kunne mye om Norge og om det landet du er stasjonert i.

Du må også ha ledererfaring og kunnskap om den daglige driften av en utenriksstasjon, som budsjettstyring, personalledelse, sikkerhet og arbeidsmiljø.

De fleste ambassadører har lang erfaring fra ulike stillinger i utenrikstjenesten, og mange kommer inn i tjenesten etter å ha tatt aspirantkurset. Men noen har annen bakgrunn, for eksempel blir enkelte utnevnt til ambassadør fordi de blant annet har erfaring fra tunge politiske verv.

Hvor jobber ambassadører?

Ambassadøren er ansatt i UD og jobber ved en av Norges ambassader rundt om i verden.

Personlige egenskaper

For å bli ambassadør må du være flink å omgås mennesker, kunne kommunisere godt og være svært tilpasningsdyktig. Du må være spesielt interessert i norsk og internasjonal politikk. Dessuten bør du være nysgjerrig på og ha respekt for andre kulturer.

Utdanning

Utenriksdepartementets aspirantopptak er en vanlig måte å bli rekruttert til utenrikstjenesten på, men du kan også bli ansatt i Utenriksdepartementet ved utlysning av ledige enkeltstillinger. Det er ikke et krav om å gjennomføre aspirantopplæring for å bli diplomat. Aspirantopplæringen gis normalt til de som er tatt opp som aspiranter, men enkelte deler av opplæringen tilbys også andre ansatte i utenrikstjenesten. Før utreise til utenriksstasjoner er det vanlig å bli pålagt å gjennomføre flere forskjellige forberedende kurs. 

UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Kurset er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og utenlands. Årlig tas det opp om lag 15 aspiranter. 

Mer informasjon om aspirantordningen finner du på Utenriksdepartementets sider.

Opptakskrav

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, med meget gode resultater (det er vanlig å ha gjerne juss, statsvitenskap, økonomi, historie)
 • svært gode kunnskaper i engelsk og helst andre språk i tillegg 
 • sterke mellommenneskelige og interkulturelle ferdigheter
 • noe internasjonal arbeidserfaring er en fordel
 • tilpasningsdyktighet
 • være norsk statsborger
 • god vandel 

 

Hva jobber personer med UD-aspirantkurs som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Toppledere i offentlig administrasjon
Heltid
Alle sektorer
959 personer
396 personer
563 personer
Ca 544 kr
Ca 554 kr
Ca 538 kr
88 090 kr
89 690 kr
87 080 kr
1 057 080 kr
1 076 280 kr
1 044 960 kr
Ca 544 kr
Ca 554 kr
Ca 538 kr
88 090 kr
89 690 kr
87 080 kr
1 057 080 kr
1 076 280 kr
1 044 960 kr
Ca 575 kr
Ca 572 kr
Ca 576 kr
93 080 kr
92 670 kr
93 360 kr
1 116 960 kr
1 112 040 kr
1 120 320 kr
Ca 575 kr
Ca 572 kr
Ca 576 kr
93 140 kr
92 720 kr
93 430 kr
1 117 680 kr
1 112 640 kr
1 121 160 kr
Toppledere i offentlig administrasjon
Heltid
Kommunal
452 personer
156 personer
296 personer
Ca 473 kr
Ca 464 kr
Ca 477 kr
76 670 kr
75 180 kr
77 330 kr
920 040 kr
902 160 kr
927 960 kr
Ca 473 kr
Ca 464 kr
Ca 477 kr
76 670 kr
75 180 kr
77 330 kr
920 040 kr
902 160 kr
927 960 kr
Ca 491 kr
Ca 478 kr
Ca 497 kr
79 480 kr
77 390 kr
80 580 kr
953 760 kr
928 680 kr
966 960 kr
Ca 491 kr
Ca 478 kr
Ca 497 kr
79 500 kr
77 440 kr
80 580 kr
954 000 kr
929 280 kr
966 960 kr
Toppledere i offentlig administrasjon
Heltid
Statlig
431 personer
204 personer
227 personer
Ca 698 kr
Ca 696 kr
Ca 703 kr
113 130 kr
112 730 kr
113 910 kr
1 357 560 kr
1 352 760 kr
1 366 920 kr
Ca 698 kr
Ca 696 kr
Ca 703 kr
113 130 kr
112 730 kr
113 910 kr
1 357 560 kr
1 352 760 kr
1 366 920 kr
Ca 692 kr
Ca 681 kr
Ca 702 kr
112 070 kr
110 310 kr
113 660 kr
1 344 840 kr
1 323 720 kr
1 363 920 kr
Ca 692 kr
Ca 681 kr
Ca 702 kr
112 150 kr
110 360 kr
113 760 kr
1 345 800 kr
1 324 320 kr
1 365 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold