Gjennomgått i samarbeid med Norsk skipsmeglerforbund 16. november 2023

Skipsmegler

Som skipsmegler jobber du med kjøp og salg av maritime varer og tjenester.

Arbeidsoppgaver

Skipsmegleren er en rådgiver og mellommann som bidrar til forhandlinger og avtaleinngåelse av maritime forretninger over hele verden. Det kan være avtaler om frakt, der skipsmegleren kobler ledig skipskapasitet og fraktoppdrag, kjøp og salg av nye eller brukte skip, eller avtaler om tjenester som knytter seg til skipsanløp.

Som skipsmegler skal du sørge for at handlene skjer på en profesjonell og betryggende måte for alle parter i transaksjonen.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en skipsmegler:

 • etablere kontrakt mellom kjøper og selger
 • markedsarbeid, innhente rater og informasjon 
 • tilrettelegge for salget og bidra med juridiske og finansielle løsninger
 • skaffe last og oppdrag for skip
 • utarbeide utleieavtaler for skip
 • bidra til utvikling av nye skipskonstruksjoner og nybygging av skip

Skipsmegler er en jobb med stort internasjonalt fokus. Som skipsmegler bør du derfor ha god kulturforståelse og gode språkkunnskaper. Skipsmeglere må også ha inngående kjennskap til skips- og varetyper, skipsverft, priser og detaljer i markedet.

Skipsmeglere jobber med mange typer varer eller tjenester. Derfor skilles det gjerne mellom de forskjellige skipsmeglerne:

 • Befraktningsmeglere ordner avtaler til frakt av alle typer laster. Tørre laster som jernmalm, korn og stål, eller tanklaster som olje og forskjellige gasser og kjemikalier.
 • Offshoremeglere ordner oppdrag som er knyttet til oljerigger og forsyningsskip.
 • Agent- og klareringsmeglere ordner avtaler som knyttes til skipsanløp, slik som lasting og lossing av skip, og mannskapsbytter.
 • Kjøps- og salgsmeglere hjelper til når skip skal selges og kjøpes i bruktmarkedet.
 • Kontraheringsmeglere, eller nybyggingsmeglere, hjelper kunder og verft når nye skip skal bygges.

Hvor jobber skipsmeglere?

Skipsmeglere er enten ansatt i et skipsmeglerfirma eller jobber som selvstendig næringsdrivende.

Hvordan er det å jobbe som skipsmegler?

Intervjuer

Portrettbilde Skipsmegler Geir Jerstad

Skipsmegler

Geir Jerstad

– Det fineste med skipsmegleryrket er det kontaktnettet og de personlige relasjonene en opparbeider seg på tvers av bransjer, sier Geir Jerstad.

Passer jeg til å bli skipsmegler?

Som skipsmegler må du kunne ta initiativ, være resultatorientert og ha stor arbeidskapasitet. Du må være god til å kommunisere og ha gode samarbeidsegenskaper. Du bør også ha en interesse for shipping og en forståelse for økonomi.

Hva tjener skipsmeglere?

Hvordan utdanner du deg til skipsmegler?

Tittelen skipsmegler er ikke beskyttet, og du trenger ingen spesiell utdanning for å utøve dette yrket. Mange av kandidatene har ofte en økonomisk, administrativ, teknisk, maritim eller juridisk utdannelse. Skipsmeglerforbundet har retningslinjer for hvordan skipsmeglere bør utføre jobben. 

Skipsmeglere blir ofte ansatt etter å ha gjennomgått en assistentperiode hos et skipsmeglerfirma.

Se også: Kurs via Norsk Skipsmeglerforbund 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Det er mange utdanninger innen økonomi og shipping som en skipsmegler kan ta for å videreutvikle sin kompetanse.

Hvilke utdanninger er vanligst for skipsmeglere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber økonomiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 6411 - Økonomisk-administrative fag

Bedrifter: Hvor jobber skipsmeglere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med skipsmeglere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3421101 - SKIPSMEGLER
 • 3421104 - SKIPPINGMEDARBEIDER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytiker

En finansanalytiker jobber med å innhente og analysere finansielle data, samt informasjon om selskaper og markeder for å kunne gi råd og anbefalinger.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fisker

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.
To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Gründer jobber på laptop samtidig som han snakker i telefon

Gründer

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.