Mannlig skipsmegler i rullestol studerer logistikkplaner på kaia ved et fraktskip.
Yrkesbeskrivelse

Skipsmegler

favoritt ikon

Som skipsmegler jobber du med kjøp og salg av maritime varer og tjenester.

Skipsmegleren bidrar til forhandlinger og avtaleinngåelse av maritime forretninger over hele verden. En skipsmegler kobler ledig skipskapasitet og fraktoppdrag.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skipsmegler:

  • etablere kontrakt mellom kjøper og selger
  • tilrettelegge for salget og bidra med juridiske og finansielle løsninger
  • skaffe last for skip og skip for last
  • utarbeide utleieavtaler for skip
  • bidra til utvikling av nye skipskonstruksjoner og nybygging av skip

Skipsmegler er en jobb med stort internasjonalt fokus. Som skipsmegler bør man derfor ha god kulturforståelse og gode språkkunnskaper.

Hvor jobber skipsmeglere?

Skipsmeglere er enten ansatt i et skipsmeglerfirma eller jobber som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som skipsmegler må du kunne ta initiativ, være resultatorientert og ha stor arbeidskapasitet. Du må være god til å kommunisere og ha gode samarbeidsegenskaper. 

Utdanning

Tittelen skipsmegler er ikke beskyttet, og du trenger ingen spesiell utdanning for å utøve dette yrket. Skipsmeglere har ofte en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn.

Skipsmeglere blir ofte ansatt etter å ha gjennomgått en assistentperiode hos et skipsmeglerfirma.

Se også: Kurs via Norsk Skipsmeglerforbund 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det er mange utdanninger innen økonomi og shipping som en skipsmegler kan ta for å videreutvikle sin kompetanse.

Hva jobber økonomiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for skipsmeglere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skips- elelr handelsmegler
Heltid
Alle sektorer
655 personer
572 personer
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 679 kr
Ca
Ca 726 kr
110 010 kr
117 620 kr
1 320 120 kr
1 411 440 kr
Ca 679 kr
Ca
Ca 726 kr
110 180 kr
117 750 kr
1 322 160 kr
1 413 000 kr
Skips- elelr handelsmegler
Privat
681 personer
592 personer
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 673 kr
Ca
Ca 721 kr
109 000 kr
116 790 kr
1 308 000 kr
1 401 480 kr
Ca 673 kr
Ca
Ca 721 kr
109 170 kr
116 920 kr
1 310 040 kr
1 403 040 kr
Skips- elelr handelsmegler
Heltid
Privat
655 personer
572 personer
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 679 kr
Ca
Ca 726 kr
110 010 kr
117 620 kr
1 320 120 kr
1 411 440 kr
Ca 679 kr
Ca
Ca 726 kr
110 180 kr
117 750 kr
1 322 160 kr
1 413 000 kr
Skips- elelr handelsmegler
Alle sektorer
681 personer
592 personer
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 673 kr
Ca
Ca 721 kr
109 000 kr
116 790 kr
1 308 000 kr
1 401 480 kr
Ca 673 kr
Ca
Ca 721 kr
109 170 kr
116 920 kr
1 310 040 kr
1 403 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold