Image
Mannlig skipsmegler i rullestol studerer logistikkplaner på kaia ved et fraktskip.
Lenke
Huntstock

Yrkesbeskrivelse

Skipsmegler

Som skipsmegler jobber du med kjøp og salg av maritime varer og tjenester.

Skipsmegleren er en rådgiver og mellommann som bidrar til forhandlinger og avtaleinngåelse av maritime forretninger over hele verden. Det kan være avtaler om frakt, der skipsmegleren kobler ledig skipskapasitet og fraktoppdrag. Kjøp og salg av nye eller brukte skip, eller avtaler om tjenester som knytter seg til skipsanløp. 

Som skipsmegler skal du sørge for at handlene skjer på en profesjonell og betryggende måte for alle parter i transaksjonen.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en skipsmegler:

 • etablere kontrakt mellom kjøper og selger
 • tilrettelegge for salget og bidra med juridiske og finansielle løsninger
 • skaffe last for skip og skip for last
 • utarbeide utleieavtaler for skip
 • bidra til utvikling av nye skipskonstruksjoner og nybygging av skip

Skipsmegler er en jobb med stort internasjonalt fokus. Som skipsmegler bør man derfor ha god kulturforståelse og gode språkkunnskaper. Skipsmeglere må også ha inngående kjennskap til skips- og varetyper, skipsverft, priser og detaljer i markedet.

Skipsmeglere jobber med mange typer varer eller tjenester. Derfor skiller man gjerne mellom de forskjellige skipsmeglerne.

 • Befraktningsmeglere order avtaler til frakt av alle typer laster. Tørre laster som jernmalm, korn og stål, eller tanklaster som olje og forskjellige gasser og kjemikalier.
 • Offshoremeglere ordner oppdrag som er knyttet til oljerigger og forsyningsskip.
 • Agent- og klareringsmeglere order avtaler som knyttes til skipsanløp, slik som lasting og lossing av skip, og mannskapsbytter.
 • Kjøps- og salgsmeglere hjelper til når skip skal selges og kjøpes i bruktmarkedet.
 • Kontraheringsmeglere, eller nybyggingsmeglere, hjelper kunder og verft når nye skip skal bygges.

Hvor jobber skipsmeglere ?

Skipsmeglere er enten ansatt i et skipsmeglerfirma eller jobber som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som skipsmegler må du kunne ta initiativ, være resultatorientert og ha stor arbeidskapasitet. Du må være god til å kommunisere og ha gode samarbeidsegenskaper. Du bør også ha en interesse for shipping og en forståelse for økonomi.

Utdanning

Tittelen skipsmegler er ikke beskyttet, og du trenger ingen spesiell utdanning for å utøve dette yrket. Skipsmeglerforbundet har likevel retningslinjer for hvordan skipsmeglere bør utføre jobben.    

Skipsmeglere har ofte en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn.

Skipsmeglere blir ofte ansatt etter å ha gjennomgått en assistentperiode hos et skipsmeglerfirma.

Se også: Kurs via Norsk Skipsmeglerforbund 

Etter- og videreutdanning
Det er mange utdanninger innen økonomi og shipping som en skipsmegler kan ta for å videreutvikle sin kompetanse.

Hva jobber økonomiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 6411 - Økonomisk-administrative fag

Hva er de vanligste utdanningene for skipsmeglere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Skipsmegler i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3421101 - SKIPSMEGLER
 • 3421104 - SKIPPINGMEDARBEIDER

Sist kvalitetssikret den 22. september 2021, av Norsk skipsmeglerforbund