Mannlig skipsmegler i rullestol studerer logistikkplaner på kaia ved et fraktskip.
Yrkesbeskrivelse

Skipsmegler

favoritt ikon

Som skipsmegler jobber du med kjøp og salg av maritime varer og tjenester.

Skipsmegleren bidrar til forhandlinger og avtaleinngåelse av maritime forretninger over hele verden. En skipsmegler kobler ledig skipskapasitet og fraktoppdrag.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skipsmegler:

  • etablere kontrakt mellom kjøper og selger
  • tilrettelegge for salget og bidra med juridiske og finansielle løsninger
  • å skaffe last for skip og skip for last
  • utarbeide utleieavtaler for skip
  • bidra til utvikling av nye skipskonstruksjoner og nybygging av skip

Skipsmegler er en jobb med stort internasjonalt fokus. Som skipsmegler bør man derfor ha god kulturforståelse. 

Hvor jobber skipsmeglere?

Skipsmeglere er enten ansatt i et skipsmeglerfirma eller jobber som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som skipsmegler må du kunne ta initiativ og ha stor arbeidskapasitet. Du må være resultatorientert og ha gode samarbeidsegenskaper. For en skipsmegler vil de personlige egenskapene ofte telle mer enn utdanning.

Utdanning

Tittelen skipsmegler er ikke beskyttet, og du trenger ingen spesiell utdanning for å utøve dette yrket. Skipsmeglere har ofte en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn.

Skipsmeglere blir ofte ansatt etter å ha gjennomgått en assistentperiode hos et skipsmeglerfirma.

Se også: Kurs via Norsk Skipsmeglerforbund 

Etter- og videreutdanning
Det er mange utdanninger innen økonomi og shipping som en skipsmegler kan ta for å videreutvikle sin kompetanse.

Hva jobber økonomiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for skipsmeglere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Handels- og skipsmeglere
Heltid
Alle sektorer
666 personer
89 personer
577 personer
Ca 429 kr
Ca
Ca 441 kr
69 450 kr
71 490 kr
833 400 kr
857 880 kr
Ca 429 kr
Ca
Ca 441 kr
69 450 kr
71 490 kr
833 400 kr
857 880 kr
Ca 603 kr
Ca 359 kr
Ca 641 kr
97 670 kr
58 120 kr
103 770 kr
1 172 040 kr
697 440 kr
1 245 240 kr
Ca 603 kr
Ca 359 kr
Ca 641 kr
97 850 kr
58 120 kr
103 890 kr
1 174 200 kr
697 440 kr
1 246 680 kr
Handels- og skipsmeglere
Heltid
Privat
666 personer
89 personer
577 personer
Ca 429 kr
Ca
Ca 441 kr
69 450 kr
71 490 kr
833 400 kr
857 880 kr
Ca 429 kr
Ca
Ca 441 kr
69 450 kr
71 490 kr
833 400 kr
857 880 kr
Ca 603 kr
Ca 359 kr
Ca 641 kr
97 670 kr
58 120 kr
103 770 kr
1 172 040 kr
697 440 kr
1 245 240 kr
Ca 603 kr
Ca 359 kr
Ca 641 kr
97 850 kr
58 120 kr
103 890 kr
1 174 200 kr
697 440 kr
1 246 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold