Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 30. august 2023

Grunnskolelærer

En grunnskolelærer arbeider med elever fra 1–10. klasse,

Arbeidsoppgaver

Grunnskolelærere er lærere i grunnskolen, og spesialiserer seg til å jobbe med 1. til 7. trinn eller 5. til 10 trinn.

Som grunnskolelærer skal du tilrettelegge for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du skal forberede, gjennomføre og vurdere undervisningen på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanene for fagene.

Du bruker den faglige, pedagogiske og profesjonsetiske kompetansen din for å legge til rette for at alle elever kan lære på en best mulig måte. Med profesjonsetikk menes at du baserer ditt arbeid på etiske verdier som for eksempel respekt, personvern, menneskeverd og profesjonell integritet. 

I tillegg til undervisning i ulike undervisningsfag spiller læreren en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling – både faglig og sosialt. Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Noen elever kan ha behov for ekstra hjelp, og da skal du bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog

Grunnskolelæreren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor/skoleleder, undervisningsinspektør, avdelingsleder og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Grunnskolelærer var tidligere kalt allmennlærer. Tittelen allmennlærer vil sannsynligvis brukes i mange år fremover for lærere som underviser i grunnskolen. Grunnskolelærerutdanningen er nå en mastergrad, og nyutdannede grunnskolelærere er lektorer. Lektor er egentlig tittelen på en lærer som har tatt en mastergrad, og brukes ofte om lærere som underviser i videregående opplæring.

Grunnskolelærere kan også ha tittelen adjunkt.

 

Hvor jobber grunnskolelærere?

Som grunnskolelærer kan du jobbe i grunnskolen, det vil si barne- og ungdomsskolen. Du er også kvalifisert til å jobbe i voksenopplæringen.

Bli med en grunnskolelærer på jobb

Hvordan er det å jobbe som grunnskolelærer?

Intervjuer

Mann med brunt hår og brune øyne smiler og ser inn i kamera. Han har svart skjorte på seg.

Grunnskolelærer

Reidar Jentoft

– Som lærer er du en rollemodell som skal skape trygghet og veilede elevene i deres ferd gjennom opplæringen, mener Reidar.
Portrett av grunnskolelærer Gina Norheim Svendsen

Grunnskolelærer

Gina Norheim Svendsen

– Som lærer er man nesten sikret jobb uansett område, sier Gina Norheim Svendsen.

Viktige egenskaper for en grunnskolelærer

Som lærer er det viktig at du liker å jobbe med barn og unge, og takler godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. Du må ha evnen til å se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen, og styrke hverandre. Samtidig må du klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov. Det er også viktig å holde seg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på området.

Hva tjener grunnskolelærere?

Hvordan utdanner du deg til grunnskolelærer?

For å jobbe som grunnskolelærer må du ta en femårig utdannelse. Denne fører til tittelen lektor.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Som lærer har du en rekke muligheter dersom du ønsker videreutdanning. Du kan eksempelvis videreutdanne deg innen pedagogikk eller du kan fordype deg videre i enkeltfag. Slike videreutdanningsmuligheter tilbys ved de fleste høgskoler og universiteter i Norge.

Du kan også lese mer om etter- og videreutdanning for lærer hos Utdanningsdirektoratet.

Hvilke utdanninger er vanligst for grunnskolelærere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber lærerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 725602 - Lærerspesialist, profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere
 • 722101 - Master, grunnskolens norskfag, toårig
 • 7221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
 • 6256 - Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag
 • 6255 - Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag
 • 6254 - Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag
 • 6253 - Videreutdanninger for lærere, pedagogikk
 • 6252 - Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag
 • 625101 - Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 6251 - Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
 • 623801 - Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater
 • 6234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 622199 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 622104 - Lærerhøgskole, treårig
 • 622101 - Allmennlærerutdanning, fireårig
 • 6221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger

Bedrifter: Hvor jobber grunnskolelærere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med grunnskolelærere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3310115 - PEDAGOG (GRUNNSKOLE)
 • 3310112 - ADJUNKT (GRUNNSKOLE)
 • 3310108 - GRUNNSKOLELÆRER
 • 3310104 - LÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310101 - ALLMENNLÆRER

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.