Grunnskolelærer hjelper elev.
Yrkesbeskrivelse

Grunnskole­lærer

favoritt ikon

En grunnskolelærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Grunnskolelærere er lærere i grunnskolen, og spesialiserer seg til å jobbe med 1. til 7. trinn eller 5. til 10.

Som grunnskolelærer skal du tilrettelegge for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du skal forberede, gjennomføre og vurdere undervisningen på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanene for fagene. Du bruker den faglige, pedagogiske og etiske kompetansen din for å legge til rette for at alle elever kan lære på en best mulig måte.

Noen elever kan ha behov for ekstra hjelp, og da skal du bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog. Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

I tillegg til undervisning i ulike skolefag spiller læreren en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling – både faglig og sosialt.

Grunnskolelæreren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor/skoleleder, undervisningsinspektør, avdelingsleder og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Grunnskolelærer var tidligere kalt allmennlærer. Tittelen allmennlærer vil sannsynligvis brukes i mange år fremover for lærere som underviser i grunnskolen. Grunnskolelærerutdanningen er nå en mastergrad, og nyutdannede grunnskolelærere er lektorer. Lektor er egentlig tittelen på en lærer som har tatt en mastergrad, men brukes ofte om lærere som underviser i videregående opplæring.

Grunnskolelærere kan også ha tittelen adjunkt.

 

Hvor jobber grunnskolelærere?

Som grunnskolelærer kan du jobbe i grunnskolen, det vil si barne- og ungdomsskolen. Du er også kvalifisert til å jobbe i voksenopplæringen.

Med ekstra pedagogisk utdanning kan du også jobbe i barnehage, og med barn med lærevansker eller forskjellige utviklingshemminger.

Personlige egenskaper

Som lærer er det viktig at du liker å jobbe med mennesker og takler godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. Du må ha evnen til å se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen, og styrke hverandre. Samtidig må du klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov. Det er også viktig å holde seg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på området.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Som lærer har du en rekke muligheter dersom du ønsker videreutdanning. Du kan eksempelvis videreutdanne deg innen pedagogikk eller du kan fordype deg videre i enkeltfag. Slike videreutdanningsmuligheter tilbys ved de fleste høgskoler og universiteter i Norge.

Du kan lese mer om etter- og videreutdanning for lærer hos Utdanningsdirektoratet.

Hva jobber lærerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for grunnskolelærere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Grunnskolelærere
Deltid
Alle sektorer
19 890 personer
15 555 personer
4 335 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
43 180 kr
43 250 kr
42 840 kr
518 160 kr
519 000 kr
514 080 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
43 180 kr
43 250 kr
42 840 kr
518 160 kr
519 000 kr
514 080 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
43 010 kr
43 020 kr
42 970 kr
516 120 kr
516 240 kr
515 640 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
43 050 kr
43 060 kr
43 030 kr
516 600 kr
516 720 kr
516 360 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Alle sektorer
58 512 personer
43 211 personer
15 301 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
44 230 kr
44 130 kr
44 420 kr
530 760 kr
529 560 kr
533 040 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
44 230 kr
44 130 kr
44 420 kr
530 760 kr
529 560 kr
533 040 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 520 kr
43 290 kr
44 160 kr
522 240 kr
519 480 kr
529 920 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 700 kr
43 430 kr
44 440 kr
524 400 kr
521 160 kr
533 280 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Kommunal
17 912 personer
14 057 personer
3 855 personer
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
43 420 kr
43 470 kr
43 060 kr
521 040 kr
521 640 kr
516 720 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
43 420 kr
43 470 kr
43 060 kr
521 040 kr
521 640 kr
516 720 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 270 kr
43 290 kr
43 170 kr
519 240 kr
519 480 kr
518 040 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 320 kr
43 330 kr
43 240 kr
519 840 kr
519 960 kr
518 880 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Kommunal
56 433 personer
41 776 personer
14 657 personer
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 310 kr
44 230 kr
44 500 kr
531 720 kr
530 760 kr
534 000 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 310 kr
44 230 kr
44 500 kr
531 720 kr
530 760 kr
534 000 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 273 kr
43 600 kr
43 360 kr
44 270 kr
523 200 kr
520 320 kr
531 240 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 273 kr
43 780 kr
43 510 kr
44 560 kr
525 360 kr
522 120 kr
534 720 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Privat
1 972 personer
1 493 personer
479 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 580 kr
41 030 kr
486 960 kr
486 960 kr
492 360 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 580 kr
41 030 kr
486 960 kr
486 960 kr
492 360 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 256 kr
40 660 kr
40 450 kr
41 410 kr
487 920 kr
485 400 kr
496 920 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 256 kr
40 660 kr
40 460 kr
41 410 kr
487 920 kr
485 520 kr
496 920 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Privat
2 037 personer
1 404 personer
633 personer
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
41 200 kr
41 470 kr
494 640 kr
494 400 kr
497 640 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
41 200 kr
41 470 kr
494 640 kr
494 400 kr
497 640 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 310 kr
41 220 kr
41 520 kr
495 720 kr
494 640 kr
498 240 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 330 kr
41 240 kr
41 550 kr
495 960 kr
494 880 kr
498 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Barnehagelærer sammen med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Faglærar i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.