Image
Grafisk designer designer reklame på desktop

Yrkesbeskrivelse

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Som grafisk designer arbeider du med visuell kommunikasjon. Du kan jobbe med alle typer medier, som trykksaker, web og andre digitale medier, film og animasjon, produkter og produktemballasje, skilt, logoer, brosjyrer, reklame, bøker og lignende.

Gjennom idé- og konseptutvikling skal designeren formidle et budskap til en bestemt type mottaker. Grafisk designer vil også være ansvarlig for den visuelle utformingen.

Lignende yrker er interaksjonsdesignerwebdesigner, mediedesigner og mediegrafikere.

Hvor jobber grafiske designere ?

En grafisk designer jobber ofte i design-, reklame- og kommunikasjonsbyråer, mediebyråer, forlag og i film- og TV-produksjon. Mange jobber også frilans .

Personlige egenskaper

En grafisk designer må være kreativ og ha engasjement og interesse for form og farge. Du må kunne jobbe selvstendig og i team. Overfor en oppdragsgiver må du være flink til å følge planen for oppdraget og jobbe strukturert. Det vil si at du må kunne holde tidsfrister. 

Utdanning

Utdanning innen grafisk design kan tas på videregående, fagskole eller universitet/høgskole. Det er også vanlig med utdannelse fra utlandet.

Etter- og videreutdanning

Flere høgskoler tilbyr masterstudium i visuell kommunikasjon. Det finnes også mange muligheter i utlandet.

Hva jobber grafisk designutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 516403 - Fagskoleutdanning, grafisk design, UTGÅTT KODE, SE NY
 • 516416 - Fagskoleutdanning, grafisk design, ettårig
 • 516423 - Fagskoleutdanning, grafisk design, halvårig
 • 516407 - Fagskoleutdanning, grafisk design, toårig
 • 716410 - Master, design, studieretning grafisk design og illustrasjon, toårig
 • 616404 - Diplomstudium, grafisk design, fireårig
 • 616408 - Høgskolekandidat, grafisk design og visuell kommunikasjon, treårig
 • 616412 - Høgskolekandidat,visuell kommunikasjon, toårig
 • 416411 - Mediegrafikerfaget, Vg3
 • 416408 - Mediegrafikerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Lønn

Den gjennomsnittlige årsinntekten for designere og illustratører fra kunstnerisk virksomhet var 283 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)  

Bedrifter

Grafisk designer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471104 - GRAFISK DESIGNER
 • 3471109 - DESIGNER (GRAFISK)
 • 3471114 - REKLAMETEGNER
 • 3471123 - SKILTDEKORATØR
 • 3471115 - TEGNER (REKLAME O.L.)
 • 3471129 - WEBDESIGNER
 • 3471118 - WEB-DESIGNER

Sist kvalitetsikret den 24. april 2017, av Grafill