Image
Grafisk designer designer reklame på desktop

Yrkesbeskrivelse

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Grafiske designere utformer visuell kommunikasjon som skal informere, inspirere eller fenge målgrupper. Det kan for eksempel være å bygge opp den visuelle identiteten til en organisasjon eller til et produkt. Målet er at et budskap, et produkt eller en tjeneste skal gis en grundig gjennomtenkt form og utseende, for at brukere og forbrukere skal forstå det best mulig. 

Kompetansen til en grafisk designer er stadig aktuell i utformingen av trykksaker, animasjoner, logoer, fonter, nettbaserte løsninger, apper, bøker, emballasjer og all annen form for kommunikasjon

Grafiske designere har konkrete ferdigheter innen formgivning og kan visualisere et budskap så det kommuniserer best mulig. De må også være analytiske, for å finne riktig utrykk til budskapet. I arbeid med merkevarebygging må grafiske designere også jobbe strategisk, slik at utformingen støtter forretningsidéen og meningen med merkevaren. 

Designere gir råd til kunder slik at de kan ta gode kommunikasjonsvalg. Rådene vil være veldig forskjellige basert på kundens behov. Valg av design vil variere mye om kunden driver for eksempel online klesbutikk, restaurant eller fiskefabrikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for grafiske designere kan være: 

 • Møte kunder for å bli enige om omfanget av prosjektet og ønsket resultat. 
 • Komme opp med idéer og skisser på mulige visuelle retninger som presenteres for kunden. 
 • Utvikle og ferdigstille et visuelt konsept som gir en helhetlig og god løsning på kundens behov. For eksempel en ny identitet for en bedrift med logo, designelementer og webside. 
 • Utvikle, designe og ferdigstille visuelle elementer og maler ved hjelp av digitale designverktøy. Dette kan inkludere elementer og retningslinjer som sørger for konsistent bruk av visuelt språk, skrift, tegn, bilder, illustrasjoner og andre designelementer. 
 • Tilpasse, endre eller oppdatere eksisterende design.
 • Designe innpakning til et nytt produkt eller et eget skiltsystem for et område, f.eks en flyplass.
 • Følge opp trykkeri, font designer, motion designer, frontend utviklere eller andre for å sikre at det endelige resultatet blir riktig uavhengig av flate.

Grafisk design endrer seg i takt med teknologien og grafiske designere må derfor være oppdatert på metoder, programvare og verktøy, samt trender, brukerbehov og stilvalg. Oppgavene til grafisk designere varierer mye med hvilken rolle de har i en bedrift.

Som en grafisk designer kan du være ansatt som:  

 • Leder av et kreativt team av designere og andre som skaper helhetlige visuelle konsepter og designløsninger for kunder.  
 • Interaksjonsdesigner som kartlegger brukernes behov og bidrar til å designe et sluttprodukt som er enkelt å forstå og bruke.
 • Illustratør  som lager illustrasjoner som kommuniserer og forsterker et budskap eksempelvis i reklame, informasjonsnettsider og lærebøker.
 • Pakningsdesigner som sørger for at produkt får et utseende som appellerer til brukerne og kommuniserer innholdet på riktig måte. 
 • Webdesigner som gjør utformer websidene.

Lignende yrker er interaksjonsdesignerwebdesigner, mediedesigner og mediegrafikere.

Hvor jobber grafiske designere ?

En grafisk designer jobber ofte i design-, reklame- og kommunikasjonsbyråer, mediebyråer, forlag og i film- og TV-produksjon. Mange jobber også frilans . Ofte er grafiske designere en del av tverrfaglige team med andre yrkesgrupper som for eksempel interaksjonsdesignere, industridesignere, reklameteam, animatører, illustratører, tekstforfattere, journalister eller fotografer. 

Mange grafiske designere velger også å spesialisere seg. Spesialiseringer kan være for eksempel 

 • interaksjonsdesign
 • animasjon og motion graphics
 • illustrasjon
 • bokdesign, pakningsdesign, skiltdesign. 

Personlige egenskaper

En grafisk designer må være kreativ og ha engasjement og interesse for form og farge. Du må kunne jobbe selvstendig og i team. Overfor en oppdragsgiver må du være flink til å følge planen for oppdraget og jobbe strukturert. Det vil si at du må kunne holde tidsfrister.

Utdanning

Utdanning innen grafisk design kan tas på videregående, fagskole eller universitet/høgskole. Det er også vanlig med utdannelse fra utlandet.

Etter- og videreutdanning

Flere høgskoler tilbyr masterstudium i visuell kommunikasjon. Det finnes også mange muligheter i utlandet.

Hva jobber grafisk designutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 516403 - Fagskoleutdanning, grafisk design, UTGÅTT KODE, SE NY
 • 516416 - Fagskoleutdanning, grafisk design, ettårig
 • 516423 - Fagskoleutdanning, grafisk design, halvårig
 • 516407 - Fagskoleutdanning, grafisk design, toårig
 • 716410 - Master, design, studieretning grafisk design og illustrasjon, toårig
 • 616404 - Diplomstudium, grafisk design, fireårig
 • 616408 - Høgskolekandidat, grafisk design og visuell kommunikasjon, treårig
 • 616412 - Høgskolekandidat,visuell kommunikasjon, toårig
 • 416411 - Mediegrafikerfaget, Vg3
 • 416408 - Mediegrafikerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for grafiske designere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Lønn

Den gjennomsnittlige årsinntekten for designere og illustratører fra kunstnerisk virksomhet var 283 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)    

Bedrifter

Grafisk designer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471104 - GRAFISK DESIGNER
 • 3471109 - DESIGNER (GRAFISK)
 • 3471114 - REKLAMETEGNER
 • 3471123 - SKILTDEKORATØR
 • 3471115 - TEGNER (REKLAME O.L.)
 • 3471129 - WEBDESIGNER
 • 3471118 - WEB-DESIGNER

Sist kvalitetsikret den 19. februar 2021, av Grafill