Image
Grafisk designer designer reklame på desktop

Yrkesbeskrivelse

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Grafiske designere utformer visuell kommunikasjon. De utvikler visuelle konsepter og utarbeider designelementer som skal informere, inspirere eller fenge målgrupper. Det kan for eksempel være å bygge opp den visuelle identiteten til en organisasjon eller til et produkt. Målet er at et budskap, et produkt eller en tjeneste skal gis en grundig gjennomtenkt form og utseende, for at brukere og forbrukere skal forstå det best mulig. 

Grafiske designere jobber praktisk, estetisk og håndverksmessig, så vel som analytisk, abstrakt og problemløsende. Det betyr at de har konkrete ferdigheter innen formgivning og kan visualisere et budskap så det kommuniserer best mulig.

Grafiske designere hva slags visuelt uttrykk som passer best til budskapet. Derfor bør designere også være analytiske, det vil si flinke til å se mange muligheter og finne gode visuelle løsninger. 

I arbeid med merkevarebygging må en grafisk designer jobbe strategisk. Å jobbe strategisk betyr at designeren har satt seg inn i forretningsidéen og meningen med merkevaren, og sørger for at designløsningen bidrar til en opplevelse som støtter opp om budskapet.   

Designere gir råd til kunder slik at de kan ta gode kommunikasjonsvalg. Rådene en designer gir vil være veldig forskjellige basert på kundens behov. Valg av design vil variere mye om kunden driver for eksempel online klesbutikk, restaurant eller fiskefabrikk. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en grafisk designer: 

 • Møte kunder for å bli enige om omfanget av prosjektet og ønsket resultat. 
 • Komme opp med idéer og skisser på mulige visuelle retninger som presenteres for kunden. 
 • Utvikle og ferdigstille et visuelt konsept som gir en helhetlig og god løsning på kundens behov. For eksempel en ny identitet for en bedrift med logo, designelementer og webside. 
 • Utvikle, designe og ferdigstille visuelle elementer og maler ved hjelp av digitale designverktøy. Dette kan inkludere elementer og retningslinjer som sørger for konsistent bruk av visuelt språk, skrift, tegn, bilder, illustrasjoner og andre designelementer. 
 • Tilpasse, endre eller oppdatere eksisterende design.
 • Designe innpakning til et nytt produkt eller et eget skiltsystem for et område, f.eks. en flyplass.
 • Følge opp trykkeri, font designer, motion designer, frontend utviklere eller andre for å sikre at det endelige resultatet blir riktig uavhengig av flate.

Grafisk design endrer seg i takt med teknologien og grafiske designere må derfor være oppdatert på metoder, programvare og verktøy, samt trender, brukerbehov og stilvalg. 

Ofte er grafiske designere en del av tverrfaglige team med andre yrkesgrupper som for eksempel interaksjonsdesignere, industridesignere, reklameteam, animatører, illustratører, tekstforfattere, journalister eller fotografer. 

Oppgavene til en grafisk designer varierer mye med hvilken rolle de tar. Her er noen eksempler på roller:

 • Kreativ leder for team av designere og andre som skaper helhetlige visuelle konsepter og designløsninger for kunder.
 • Interaksjonsdesigner som kartlegger brukernes behov og bidrar til å designe et sluttprodukt som er enkelt å forstå og bruke.
 • Illustratør som lager illustrasjoner som kommuniserer og forsterker et budskap eksempelvis i reklame, informasjonsnettsider og lærebøker.
 • Pakningsdesigner som sørger for at produkt får et utseende som appellerer til brukerne og kommuniserer innholdet på riktig måte. 
 • Webdesigner som gjør hele jobben med utviklingen og formgivningen av en enkel webside.

Kompetansen til en grafisk designer er stadig aktuell i utformingen av trykksaker, animasjoner, logoer, fonter, nettbaserte løsninger, apper, bøker, emballasjer og all annen form for kommunikasjon.

Hvor jobber grafiske designere ?

Grafiske designere jobber ofte i design- eller kommunikasjonsbyråer, eller i teknologiselskaper. De kan også jobbe i bedrifter som har en design-, markeds- eller kommunikasjonsavdeling. Mange grafiske designere jobber som selvstendig næringsdrivende.

Mange grafiske designere velger også å spesialisere seg. Spesialiseringer kan være for eksempel

 • interaksjonsdesign
 • animasjon og motion graphics
 • illustrasjon
 • bokdesign, pakningsdesign, skiltdesign. 

Personlige egenskaper

For å jobbe som en grafisk designer kreves det god estetisk og faglig forståelse. Du må kunne utforme gjennom komposisjoner, former og farger. Forholde deg til komplekse problemstillinger fra kunden, stramme tidsfrister, og kunne argumentere faglig for de løsningsforslagene du utvikler.

Utdanning

Det er stor forskjell på utdanningene på videregående nivå, fagskole og universitet og høgskole. På videregående fokuserer mediegrafikerlinjen utvikling av medieprodukter innen mediesektoren. Grafisk design utdanningene på fagskole og bachelorutdanningene omfatter i tillegg å utvikle visuelle konsepter og ideer til produkter og bedrifter. På masterutdanningene innen design kan du fordype deg i forskjellige områder innen design som for eksempel industridesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign.

Etter- og videreutdanning

Flere høgskoler tilbyr masterstudium i visuell kommunikasjon. Det finnes også mange muligheter i utlandet.

Hva jobber grafisk designutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 516403 - Fagskoleutdanning, grafisk design
 • 516416 - Fagskoleutdanning, grafisk design, ettårig
 • 516423 - Fagskoleutdanning, grafisk design, halvårig
 • 516407 - Fagskoleutdanning, grafisk design, toårig
 • 716410 - Master, design, studieretning grafisk design og illustrasjon, toårig
 • 616404 - Diplomstudium, grafisk design, fireårig
 • 616408 - Høgskolekandidat, grafisk design og visuell kommunikasjon, treårig
 • 616412 - Høgskolekandidat,visuell kommunikasjon, toårig
 • 416411 - Mediegrafikerfaget, Vg3
 • 416408 - Mediegrafikerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for grafiske designere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Lønn

Den gjennomsnittlige årsinntekten for designere og illustratører fra kunstnerisk virksomhet var 283 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

 

 

Bedrifter

Grafisk designer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471104 - GRAFISK DESIGNER
 • 3471109 - DESIGNER (GRAFISK)
 • 3471114 - REKLAMETEGNER
 • 3471123 - SKILTDEKORATØR
 • 3471115 - TEGNER (REKLAME O.L.)
 • 3471129 - WEBDESIGNER
 • 3471118 - WEB-DESIGNER

Sist kvalitetssikret den 19. februar 2021, av Grafill