Gjennomgått i samarbeid med Universitetet i Bergen - Institutt for design 16. mai 2023

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Arbeidsoppgaver

Grafiske designere utformer visuell kommunikasjon. De utvikler visuelle konsepter og utarbeider designelementer som skal informere, inspirere eller fenge målgrupper. Det kan for eksempel være å bygge opp den visuelle identiteten til en organisasjon eller et produkt. Målet er at et budskap, et produkt eller en tjeneste skal ha en grundig gjennomtenkt form og utseende, for at de som skal se eller bruke designet, skal forstå det best mulig.

Grafiske designere jobber praktisk, estetisk og håndverksmessig, så vel som analytisk, abstrakt og problemløsende. Det betyr at de har konkrete ferdigheter innen formgivning og kan visualisere et budskap på en god måte.

Noen ganger jobber grafiske designere med å utvikle et design basert på en kundes idé. Andre ganger gjør designeren hele prosessen fra å undersøke ut hva designet skal oppnå, og hvem målgruppen er, til ferdig utviklet design, ved hjelp av Design thinking.

I arbeid med merkevarebygging må en grafisk designer jobbe strategisk. Å jobbe strategisk betyr at designeren har satt seg inn i forretningsidéen og meningen med merkevaren, og sørger for at designløsningen bidrar til en opplevelse som støtter opp om budskapet. Derfor bør designerne også være analytiske, det betyr at de har en evne til å sette seg dypt inn i noe, og se sammenhenger.

Designere gir råd til kunder slik at de kan ta gode kommunikasjonsvalg. Rådene en designer gir vil være veldig forskjellige basert på kundens behov. Valg av design vil variere mye om kunden driver for eksempel online klesbutikk, restaurant eller fiskefabrikk. 

Grafiske designere kan også jobbe rettet mot visuelle konsepter og ideer knyttet til samfunnsmessige oppgaver i politikk, utdanning, organisasjonsarbeid og lignende. Dette kan innebære å lage design som skal bidra til bevisgjøring, læring eller spredning av informasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en grafisk designer:

 • Ha møter med kunder om prosjekter
 • Lage idéer og skisser på mulige visuelle retninger som presenteres for kunden. 
 • Utvikle og ferdigstille et visuelt konsept som gir en helhetlig og god løsning på kundens behov. For eksempel en ny identitet for en bedrift med logo, designelementer og webside. 
 • Utvikle, designe og ferdigstille visuelle elementer og maler ved hjelp av digitale designverktøy.
 • Tilpasse, endre eller oppdatere eksisterende design.
 • Designe innpakning til et nytt produkt eller et eget skiltsystem for et område, f.eks. en flyplass.
 • Samarbeide med andre faggrupper, som trykkeri, font designer, motion designer, frontend utviklere, interaksjonsdesignere, industridesignere, reklameteam, animatører, illustratører, tekstforfattere, journalister eller fotografer. 

Grafisk design endrer seg i takt med teknologien og grafiske designere må derfor være oppdatert på metoder, programvare og verktøy, trender, brukerbehov og stilvalg.

Oppgavene til en grafisk designer varierer mye med hvilken rolle de tar. Her er noen eksempler på roller:

 • Kreativ leder for team av designere og andre som skaper helhetlige visuelle konsepter og designløsninger for kunder.
 • Interaksjonsdesigner som kartlegger brukernes behov og bidrar til å designe et sluttprodukt som er enkelt å forstå og bruke.
 • Illustratør som lager illustrasjoner som kommuniserer og forsterker et budskap eksempelvis i reklame, informasjonsnettsider og lærebøker.
 • Pakningsdesigner som sørger for at produkt får et utseende som appellerer til brukerne og kommuniserer innholdet på riktig måte. 
 • Webdesigner som gjør hele jobben med utviklingen og formgivningen av en enkel webside.

Kompetansen til en grafisk designer trengs i utformingen av trykksaker, animasjoner, logoer, fonter, nettbaserte løsninger, apper, bøker, emballasjer og all annen form for kommunikasjon.

Hvor jobber grafiske designere?

Grafiske designere jobber ofte i design- eller kommunikasjonsbyråer, eller i teknologiselskaper. De kan også jobbe i bedrifter som har en design-, markeds- eller kommunikasjonsavdeling. Mange grafiske designere jobber som selvstendig næringsdrivende.

Bli med en grafisk designer på jobb

Hvordan er det å jobbe som grafisk designer?

Intervjuer

En mann i svart genser og svart jakke med hvitt for. Han har en svart caps på hodet. Han er inne.

Grafisk designer

Bjørn Are Evjen

– Når man jobber kreativt, må man være forberedt på en del stress og å møte veggen et par ganger før det løsner, forteller Bjørn Are.

Viktige egenskaper for en grafisk designer

For å jobbe som en grafisk designer bør man være kreativ og nøyaktig. Man bør også være god til å jobbe i team, og ha evne til å lytte til og sette seg inn i både kunder og brukere av designet sin situasjon.

 

Hva tjener grafiske designere?

Den gjennomsnittlige årsinntekten for designere og illustratører fra kunstnerisk virksomhet var 283 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

 

 

Hvordan utdanner du deg til grafisk designer?

Det er stor forskjell på utdanningene på videregående nivå, fagskole og universitet og høgskole. På videregående fokuserer mediegrafikerlinjen utvikling av medieprodukter innen mediesektoren. Grafisk design utdanningene på fagskole og bachelorutdanningene omfatter i tillegg å utvikle visuelle konsepter og ideer til produkter og bedrifter. På masterutdanningene innen design kan du fordype deg i forskjellige områder innen design som for eksempel industridesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Flere høgskoler tilbyr masterstudium i visuell kommunikasjon. Det finnes også mange muligheter i utlandet.

Hvilke utdanninger er vanligst for grafiske designere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber grafisk designutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 716410 - Master, design, studieretning grafisk design og illustrasjon, toårig
 • 616412 - Høgskolekandidat,visuell kommunikasjon, toårig
 • 616408 - Høgskolekandidat, grafisk design og visuell kommunikasjon, treårig
 • 616404 - Diplomstudium, grafisk design, fireårig
 • 516423 - Fagskoleutdanning, grafisk design, halvårig
 • 516416 - Fagskoleutdanning, grafisk design, ettårig
 • 516407 - Fagskoleutdanning, grafisk design, toårig
 • 516403 - Fagskoleutdanning, grafisk design
 • 416411 - Mediegrafikerfaget, Vg3
 • 416408 - Mediegrafikerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 616420 - Bachelor, grafisk design, treårig
 • 355220 - Grafisk produksjon, VK I
 • 455251 - Grafisk produksjonsteknikk, Vg3
 • 355205 - Grafiske fag, toårig grunnkurs
 • 355206 - Grafiske fag, videregående, grunnutdanning
 • 659909 - Høgskoleingeniørutdanning, grafisk, treårig
 • 616409 - Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, treårig

Mange grafiske designere velger også å spesialisere seg. Spesialiseringer kan være for eksempel

 • interaksjonsdesign
 • animasjon og motion graphics
 • illustrasjon
 • bokdesign, pakningsdesign, skiltdesign. 

Bedrifter: Hvor jobber grafiske designere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med grafiske designere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3471129 - WEBDESIGNER
 • 3471104 - GRAFISK DESIGNER
 • 3471123 - SKILTDEKORATØR
 • 3471115 - TEGNER (REKLAME O.L.)
 • 3471114 - REKLAMETEGNER
 • 3471109 - DESIGNER (GRAFISK)
 • 3471118 - WEB-DESIGNER
 • 3471112 - LAYOUT TEGNER
 • 3471113 - MAC-OPERATØR
 • 3471140 - UX-DESIGNER
 • 1234101 - ART DIRECTOR (REKLAME)
 • 3471135 - MEDIEDESIGNER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.

Relaterte lenker