Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

Industrimontør

En industrimontør monterer, tester og kontrollerer maskiner og utstyr til et bredt spekter av virksomheter i industrien.

Arbeidsoppgaver

Som industrimontør sammenstiller og fullfører du avanserte mekaniske produkter. Det stilles høye krav til kvalitet og sikkerhet i arbeidet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en industrimontør:

  • montering og bygging av maskiner, mekaniske komponenter og elektromekanisk utstyr
  • tester, reparasjoner og vedlikehold av utstyr

I bygging og montering bruker du måleutstyr, håndverktøy og småmaskiner. Du bruker også ulike festemetoder og skrueforbindelser i arbeidet. Som industrimontør jobber du tett med andre yrkesgrupper som ingeniører og teknikere. 

 

Hvor jobber industrimontører?

En industrimontør jobber som regel i industribedrifter på land eller offshore, blant annet skipsverft. Du kan også jobbe med service og utføre arbeid ute hos kunder i inn- og utland.

Hvordan er det å jobbe som industrimontør?

Intervjuer

Portrettbilde av industrimontør Petter Kvande foran en murvegg. Han har på seg svart t-skjorte og svart lue.

Industrimontør

Petter Kvande

– Du får en generell kunnskap om alt innen industri, forteller Petter Kvande.

Viktige egenskaper for en industrimontør

Du bør være nøyaktig, og kunne jobbe både selvstendig og sammen med andre. Du må være flink til å kommunisere. 

Hva tjener industrimontører?

Hvordan utdanner du deg til industrimontør?

Videreutdanning

Med fagbrev i industrimontørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for industrimontører?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber industrimontørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 455249 - Industrimontørfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber industrimontører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med industrimontører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 8281105 - MONTØR (TEKNISKE HJELPEMIDLER)
  • 8281104 - MONTØR (PRODUKSJON AV OFFSHOREUTSTYR)
  • 8281102 - FORMANN (PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER)
  • 8281101 - MONTØR (PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER)
  • 7237122 - INDUSTRIMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.