Image
Industrimontør
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Industrimontør

En industrimontør monterer, tester og kontrollerer maskiner og utstyr til et bredt spekter av virksomheter i industrien.

Som industrimontør sammenstiller og fullfører du avanserte mekaniske produkter. Det stilles høye krav til kvalitet og sikkerhet i arbeidet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en industrimontør:

  • montering og bygging av maskiner, mekaniske komponenter og elektromekanisk utstyr
  • tester, reparasjoner og vedlikehold av utstyr

I bygging og montering bruker du måleutstyr, håndverktøy og småmaskiner. Du bruker også ulike festemetoder og skrueforbindelser i arbeidet. Som industrimontør jobber du tett med andre yrkesgrupper som ingeniører og teknikere. 

 

Hvor jobber industrimontører ?

En industrimontør jobber som regel i industribedrifter på land eller offshore, blant annet skipsverft. Du kan også jobbe med service og utføre arbeid ute hos kunder i inn- og utland.

Personlige egenskaper

Du bør være nøyaktig, og kunne jobbe både selvstendig og sammen med andre. Du må være flink til å kommunisere. 

Utdanning

Med fagbrev i industrimontørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 455249 - Industrimontørfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for industrimontører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Industrimontør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7237122 - INDUSTRIMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)
  • 8281101 - MONTØR (PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER)
  • 8281102 - FORMANN (PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER)
  • 8281104 - MONTØR (PRODUKSJON AV OFFSHOREUTSTYR)
  • 8281105 - MONTØR (TEKNISKE HJELPEMIDLER)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. februar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag