Industrimontør i samtale med kolleger
Yrkesbeskrivelse

Industri­montør

favoritt ikon

En industrimontør monterer, tester og kontrollerer maskiner og utstyr til industri og skipsverft.

Som industrimontør monterer og bygger du maskiner, mekaniske komponenter og elektromekanisk utstyr. Du utfører også tester, reparasjoner og vedlikehold av utstyr. 

I bygging og montering bruker du måleutstyr, håndverktøy og småmaskiner. Du bruker også ulike festemetoder og skrueforbindelser i arbeidet.

Som industrimontør sammenstiller og fullfører du avanserte mekaniske produkter, og det stilles høye krav til kvalitet og sikkerhet i arbeidet. 

Hvor jobber industrimontører?

En industrimontør jobber som regel i industribedrifter på land eller offshore, eller på skipsverft. Du kan også jobbe som service/reisemontør og utføre arbeid ute hos kunder i inn- og utland. 

Personlige egenskaper

Du bør være nøyaktig, og kunne jobbe både selvstendig og sammen med andre. Du må kunne kommunisere godt med andre yrkesgrupper som ingeniører og teknikere. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Montører av mekaniske produkter
Deltid
Alle sektorer
391 personer
23 personer
368 personer
201 kr
200 kr
32 580 kr
32 480 kr
390 960 kr
389 760 kr
201 kr
200 kr
32 580 kr
32 480 kr
390 960 kr
389 760 kr
205 kr
204 kr
205 kr
33 170 kr
33 010 kr
33 180 kr
398 040 kr
396 120 kr
398 160 kr
205 kr
204 kr
205 kr
34 430 kr
33 010 kr
34 510 kr
413 160 kr
396 120 kr
414 120 kr
Montører av mekaniske produkter
Heltid
Alle sektorer
1 275 personer
56 personer
1 219 personer
222 kr
223 kr
36 020 kr
36 100 kr
432 240 kr
433 200 kr
222 kr
223 kr
36 330 kr
36 450 kr
435 960 kr
437 400 kr
231 kr
211 kr
232 kr
37 400 kr
34 130 kr
37 550 kr
448 800 kr
409 560 kr
450 600 kr
231 kr
211 kr
232 kr
39 870 kr
34 130 kr
40 100 kr
478 440 kr
409 560 kr
481 200 kr
Montører av mekaniske produkter
Deltid
Privat
388 personer
23 personer
365 personer
201 kr
200 kr
32 520 kr
32 480 kr
390 240 kr
389 760 kr
201 kr
200 kr
32 520 kr
32 480 kr
390 240 kr
389 760 kr
205 kr
203 kr
205 kr
33 160 kr
32 840 kr
33 180 kr
397 920 kr
394 080 kr
398 160 kr
205 kr
203 kr
205 kr
34 430 kr
32 840 kr
34 510 kr
413 160 kr
394 080 kr
414 120 kr
Montører av mekaniske produkter
Heltid
Privat
1 264 personer
54 personer
1 210 personer
223 kr
223 kr
36 050 kr
36 130 kr
432 600 kr
433 560 kr
223 kr
223 kr
36 390 kr
36 480 kr
436 680 kr
437 760 kr
231 kr
210 kr
232 kr
37 420 kr
34 060 kr
37 570 kr
449 040 kr
408 720 kr
450 840 kr
231 kr
210 kr
232 kr
39 920 kr
34 060 kr
40 140 kr
479 040 kr
408 720 kr
481 680 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold