Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.
Yrkesbeskrivelse

Ergo­terapeut

favoritt ikon

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Som ergoterapeut gir du mennesker mulighet til å leve et aktivt liv.

Ergoterapeuter arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig. Som ergoterapeut kartlegger du hva som hindrer eller muliggjør hverdagsaktiviteter og fokuserer på hva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpes.

For å nå målene arbeider ergoterapeuter for at personer skal mestre sine aktiviteter i ulike omgivelser.

Dette omfatter innsats på tre områder:

  • den enkeltes innbyggers mestring og utføring av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering
  • tilrettelegging av aktiviteter
  • tilpasning av omgivelser med universell utforming, boligtilpassing og velferdsteknologi

Ergoterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber ergoterapeuter?

Ergoterapeuter arbeider helsefremmende og forebyggende for å fremme helse og aktivitet, for eksempel i frisklivssentraler, bedriftshelsetjeneste og folkehelsearbeid.

Ergoterapeuter arbeider behandlende innen sykehus og opptreningsinstitusjoner. Ergoterapeuter arbeider rehabiliterende i spesialinstitusjoner og kommunehelsetjenesten for eksempel NAV, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddelformidling. Ergoterapeuter kan også jobbe utenfor helsetjenestene i andre bransjer.

Personlige egenskaper

En ergoterapeut jobber med og sammen med mennesker, både selvstendig og i team. Du må derfor være tillitvekkende, ha god evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Som ergoterapeut kan du ta master i ergoterapi og en rekke tverrfaglige videreutdanninger og mastergrader. Blant annet videreutdanning for ergoterapeuter i allmennhelse, aktivitet og bevegelse.

Hva jobber ergoterapeututdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ergoterapeut
Heltid
Alle sektorer
2 112 personer
1 855 personer
257 personer
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
42 590 kr
42 610 kr
42 540 kr
511 080 kr
511 320 kr
510 480 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
42 590 kr
42 610 kr
42 540 kr
511 080 kr
511 320 kr
510 480 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca 262 kr
41 930 kr
41 850 kr
42 510 kr
503 160 kr
502 200 kr
510 120 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca 262 kr
42 040 kr
41 930 kr
42 840 kr
504 480 kr
503 160 kr
514 080 kr
Ergoterapeut
Deltid
Alle sektorer
880 personer
819 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 090 kr
504 960 kr
505 080 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 090 kr
504 960 kr
505 080 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca
41 810 kr
41 790 kr
501 720 kr
501 480 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca
41 910 kr
41 890 kr
502 920 kr
502 680 kr
Ergoterapeut
Heltid
Kommunal
1 439 personer
1 266 personer
173 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 080 kr
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 080 kr
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 258 kr
41 530 kr
41 500 kr
41 770 kr
498 360 kr
498 000 kr
501 240 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 258 kr
41 600 kr
41 560 kr
41 880 kr
499 200 kr
498 720 kr
502 560 kr
Ergoterapeut
Deltid
Kommunal
649 personer
609 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 890 kr
41 870 kr
502 680 kr
502 440 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
42 010 kr
41 980 kr
504 120 kr
503 760 kr
Ergoterapeut
Heltid
Privat
203 personer
171 personer
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 780 kr
42 730 kr
513 360 kr
512 760 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 780 kr
42 730 kr
513 360 kr
512 760 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca
43 070 kr
42 660 kr
516 840 kr
511 920 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca
43 210 kr
42 740 kr
518 520 kr
512 880 kr
Ergoterapeut
Heltid
Statlig
470 personer
418 personer
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 830 kr
44 830 kr
537 960 kr
537 960 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 830 kr
44 830 kr
537 960 kr
537 960 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca
42 670 kr
42 590 kr
512 040 kr
511 080 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca
42 880 kr
42 700 kr
514 560 kr
512 400 kr
Ergoterapeut
Deltid
Statlig
141 personer
128 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 500 kr
42 500 kr
510 000 kr
510 000 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 500 kr
42 500 kr
510 000 kr
510 000 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca
42 620 kr
42 230 kr
511 440 kr
506 760 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca
42 700 kr
42 310 kr
512 400 kr
507 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

En tann­tekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Illustrasjonsbilde av en sosionom.

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

En radiolog er en røntgenlege som jobber med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Portør

Portør

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optiker

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.