Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.
Yrkesbeskrivelse

Ergo­terapeut

favoritt ikon

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Som ergoterapeut gir du mennesker mulighet til å leve et aktivt liv.

Ergoterapeuter arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig. Som ergoterapeut kartlegger du hva som hindrer eller muliggjør hverdagsaktiviteter og fokuserer på hva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpes.

For å nå målene arbeider ergoterapeuter for at personer skal mestre sine aktiviteter i ulike omgivelser.

Dette omfatter innsats på tre områder:

  • den enkeltes innbyggers mestring og utføring av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering
  • tilrettelegging av aktiviteter
  • tilpasning av omgivelser med universell utforming, boligtilpassing og velferdsteknologi

Ergoterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber ergoterapeuter?

Ergoterapeuter arbeider helsefremmende og forebyggende for å fremme helse og aktivitet, for eksempel i frisklivssentraler, bedriftshelsetjeneste og folkehelsearbeid.

Ergoterapeuter arbeider behandlende innen sykehus og opptreningsinstitusjoner. Ergoterapeuter arbeider rehabiliterende i spesialinstitusjoner og kommunehelsetjenesten for eksempel NAV, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddelformidling. Ergoterapeuter kan også jobbe utenfor helsetjenestene i andre bransjer.

Personlige egenskaper

En ergoterapeut jobber med og sammen med mennesker, både selvstendig og i team. Du må derfor være tillitvekkende, ha god evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Som ergoterapeut kan du ta master i ergoterapi og en rekke tverrfaglige videreutdanninger og mastergrader. Blant annet videreutdanning for ergoterapeuter i allmennhelse, aktivitet og bevegelse.

Hva jobber ergoterapeututdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ergoterapeut
Heltid
Alle sektorer
2 112 personer
1 855 personer
257 personer
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
42 590 kr
42 610 kr
42 540 kr
511 080 kr
511 320 kr
510 480 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
42 590 kr
42 610 kr
42 540 kr
511 080 kr
511 320 kr
510 480 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca 262 kr
41 930 kr
41 850 kr
42 510 kr
503 160 kr
502 200 kr
510 120 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca 262 kr
42 040 kr
41 930 kr
42 840 kr
504 480 kr
503 160 kr
514 080 kr
Ergoterapeut
Deltid
Alle sektorer
880 personer
819 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 090 kr
504 960 kr
505 080 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 090 kr
504 960 kr
505 080 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca
41 810 kr
41 790 kr
501 720 kr
501 480 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca
41 910 kr
41 890 kr
502 920 kr
502 680 kr
Ergoterapeut
Heltid
Kommunal
1 439 personer
1 266 personer
173 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 080 kr
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 080 kr
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 258 kr
41 530 kr
41 500 kr
41 770 kr
498 360 kr
498 000 kr
501 240 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 258 kr
41 600 kr
41 560 kr
41 880 kr
499 200 kr
498 720 kr
502 560 kr
Ergoterapeut
Deltid
Kommunal
649 personer
609 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 890 kr
41 870 kr
502 680 kr
502 440 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
42 010 kr
41 980 kr
504 120 kr
503 760 kr
Ergoterapeut
Heltid
Privat
203 personer
171 personer
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 780 kr
42 730 kr
513 360 kr
512 760 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 780 kr
42 730 kr
513 360 kr
512 760 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca
43 070 kr
42 660 kr
516 840 kr
511 920 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca
43 210 kr
42 740 kr
518 520 kr
512 880 kr
Ergoterapeut
Heltid
Statlig
470 personer
418 personer
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 830 kr
44 830 kr
537 960 kr
537 960 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 830 kr
44 830 kr
537 960 kr
537 960 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca
42 670 kr
42 590 kr
512 040 kr
511 080 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca
42 880 kr
42 700 kr
514 560 kr
512 400 kr
Ergoterapeut
Deltid
Statlig
141 personer
128 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 500 kr
42 500 kr
510 000 kr
510 000 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 500 kr
42 500 kr
510 000 kr
510 000 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca
42 620 kr
42 230 kr
511 440 kr
506 760 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca
42 700 kr
42 310 kr
512 400 kr
507 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesial­­sykepleier innen psykisk helse

Som spesial­­sykepleier innen psykisk helse hjelper du mennesker som har psykiske helseutfordringer.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreft­­sykepleier

Kreft­­sykepleiere arbeider med kreftsyke pasienter og deres pårørende.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer og skader hos mennesker.

Onkologen fører ein person inn i ei strålemaskin

Onkolog

Som onkolog er du en lege som behandler pasienter med kreft.

Kjeveortoped

Kjeveortoped

En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

Gynekolog

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid til stede når pasienter opereres.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandler du tenner.