Jente stablar trekuler under oppsyn av kvinneleg ergoterapeut.
Yrkesbeskrivelse

Ergo­terapeut

favoritt ikon

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Som ergoterapeut gir du mennesker mulighet til å leve et aktivt liv.

Ergoterapeuter arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig. Som ergoterapeut kartlegger du hva som hindrer eller muliggjør hverdagsaktiviteter og fokuserer på hva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpes.

For å nå målene arbeider ergoterapeuter for at personer skal mestre sine aktiviteter i ulike omgivelser. Dette inkluderer innsats på tre områder:

  1. den enkeltes innbyggers mestring og utføring av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering
  2. tilrettelegging av aktiviteter
  3. tilpasning av omgivelser med universell utforming, boligtilpassing og velferdsteknologi

Ergoterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber ergoterapeuter?

Ergoterapeuter arbeider helsefremmende og forebyggende for å fremme helse og aktivitet, for eksempel i frisklivssentraler, bedriftshelsetjeneste og folkehelsearbeid.

Ergoterapeuter arbeider behandlende innen sykehus og opptreningsinstitusjoner. Ergoterapeuter arbeider rehabiliterende i spesialinstitusjoner og kommunehelsetjenesten for eksempel NAV, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddelformidling. Ergoterapeuter kan også jobbe utenfor helsetjenestene i andre bransjer.

Personlige egenskaper

En ergoterapeut jobber med og sammen med mennesker, både selvstendig og i team. Du må derfor være tillitvekkende, ha god evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Som ergoterapeut kan du ta master i ergoterapi og en rekke tverrfaglige videreutdanninger og mastergrader. Blant annet videreutdanning for ergoterapeuter i allmennhelse, aktivitet og bevegelse.

Hva jobber ergoterapeututdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ergoterapeuter
Deltid
Alle sektorer
890 personer
837 personer
53 personer
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca
38 980 kr
38 980 kr
467 760 kr
467 760 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca
38 980 kr
38 980 kr
467 760 kr
467 760 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca 259 kr
39 100 kr
38 920 kr
41 940 kr
469 200 kr
467 040 kr
503 280 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca 259 kr
39 180 kr
38 990 kr
41 940 kr
470 160 kr
467 880 kr
503 280 kr
Ergoterapeuter
Heltid
Alle sektorer
1 882 personer
1 662 personer
220 personer
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca 246 kr
39 310 kr
39 220 kr
39 860 kr
471 720 kr
470 640 kr
478 320 kr
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca 246 kr
39 310 kr
39 220 kr
39 860 kr
471 720 kr
470 640 kr
478 320 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 246 kr
38 800 kr
38 660 kr
39 850 kr
465 600 kr
463 920 kr
478 200 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 246 kr
38 900 kr
38 730 kr
40 130 kr
466 800 kr
464 760 kr
481 560 kr
Ergoterapeuter
Deltid
Kommunal
663 personer
629 personer
34 personer
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca
38 620 kr
38 630 kr
463 440 kr
463 560 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca
38 620 kr
38 630 kr
463 440 kr
463 560 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca 237 kr
38 530 kr
38 540 kr
38 350 kr
462 360 kr
462 480 kr
460 200 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca 237 kr
38 600 kr
38 600 kr
38 350 kr
463 200 kr
463 200 kr
460 200 kr
Ergoterapeuter
Heltid
Kommunal
1 192 personer
1 054 personer
138 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 242 kr
38 880 kr
38 880 kr
39 130 kr
466 560 kr
466 560 kr
469 560 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 242 kr
38 880 kr
38 880 kr
39 130 kr
466 560 kr
466 560 kr
469 560 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 239 kr
38 280 kr
38 220 kr
38 750 kr
459 360 kr
458 640 kr
465 000 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 239 kr
38 340 kr
38 270 kr
38 920 kr
460 080 kr
459 240 kr
467 040 kr
Ergoterapeuter
Heltid
Privat
211 personer
180 personer
31 personer
Ca 248 kr
Ca 245 kr
Ca
40 130 kr
39 660 kr
481 560 kr
475 920 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
Ca
40 130 kr
39 660 kr
481 560 kr
475 920 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
Ca 269 kr
39 970 kr
39 360 kr
43 510 kr
479 640 kr
472 320 kr
522 120 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
Ca 269 kr
40 040 kr
39 390 kr
43 510 kr
480 480 kr
472 680 kr
522 120 kr
Ergoterapeuter
Deltid
Statlig
144 personer
135 personer
9 personer
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca
41 020 kr
41 020 kr
492 240 kr
492 240 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca
41 020 kr
41 020 kr
492 240 kr
492 240 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 243 kr
40 050 kr
40 100 kr
39 300 kr
480 600 kr
481 200 kr
471 600 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 243 kr
40 190 kr
40 240 kr
39 300 kr
482 280 kr
482 880 kr
471 600 kr
Ergoterapeuter
Heltid
Statlig
479 personer
428 personer
51 personer
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca
41 670 kr
41 670 kr
500 040 kr
500 040 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca
41 670 kr
41 670 kr
500 040 kr
500 040 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 251 kr
39 570 kr
39 440 kr
40 660 kr
474 840 kr
473 280 kr
487 920 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 251 kr
39 770 kr
39 600 kr
40 660 kr
477 240 kr
475 200 kr
487 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold