Gjennomgått i samarbeid med Ergoterapeutene 14. juni 2024

Ergoterapeut

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og jobber for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Arbeidsoppgaver

Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Som ergoterapeut gir du mennesker mulighet til å leve et aktivt liv.

Ergoterapeuter arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig. Som ergoterapeut kartlegger du hva som hindrer eller muliggjør hverdagsaktiviteter og fokuserer på hva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpes.

For å nå målene jobber ergoterapeuter for at personer skal mestre sine aktiviteter i ulike omgivelser.

Dette omfatter innsats på tre områder:

 • den enkeltes innbyggers mestring og utføring av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering
 • tilrettelegging av aktiviteter
 • tilpasning av omgivelser med universell utforming, boligtilpassing og velferdsteknologi

Ergoterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber ergoterapeuter?

De fleste ergoterapeuter jobber i kommunene med rehabilitering. En del av dette arbeidet er hjelpemiddelformidling. 

Ergoterapeuter kan også jobbe med behandling og rehabilitering i sykehus og på opptreningsinstitusjoner. Som ergoterapeut kan man også jobbe forebyggende og for å fremme helse og aktivitet, for eksempel i bedriftshelsetjenesten, frisklivssentraler, og med folkehelsearbeid.

Mange ergoterapeuter jobber også i Nav med saksbehandling eller hjelpemiddelformidling. Det er også mulig å jobbe i andre bransjer enn helsetjenestene, for eksempel i skole og barnehage.

Bli med en ergoterapeut på jobb

Hvordan er det å jobbe som ergoterapeut?

Intervjuer

Portrett av ergoterapeut Hanne-Mari Arnhus.

Ergoterapeut

Hanne-Mari Arnhus

Å gjøre livet så enkelt som mulig for barn med utfordringer er jobben til Hanne-Mari. – Det er mange forskjellige liv og du må tåle å møte mennesker i krevende livssituasjoner.

Viktige egenskaper for en ergoterapeut

En ergoterapeut jobber med og sammen med mennesker, både selvstendig og i team. Du må derfor være tillitvekkende, ha god evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

Hva tjener ergoterapeuter?

Hvordan utdanner du deg til ergoterapeut?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Som ergoterapeut kan du ta master i ergoterapi og en rekke tverrfaglige videreutdanninger og mastergrader. Blant annet videreutdanning for ergoterapeuter i allmennhelse, aktivitet og bevegelse.

Hvilke utdanninger er vanligst for ergoterapeuter?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber ergoterapeututdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 665199 - Ergoterapi, uspesifisert, lavere nivå
 • 665103 - Videreutdanning for ergoterapeuter
 • 665102 - Bachelor, ergoterapi, treårig
 • 665101 - Ergoterapeututdanning, treårig
 • 765102 - Master, ergoterapi, toårig
 • 761904 - Master, rehabilitering, toårig

Bedrifter: Hvor jobber ergoterapeuter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ergoterapeuter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3226119 - ERGOTERAPEUT (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3226117 - SPESIALERGOTERAPEUT
 • 3226116 - SJEFERGOTERAPEUT
 • 3226114 - AVDELINGSERGOTERAPEUT
 • 3226106 - LEDENDE ERGOTERAPEUT
 • 3226104 - KOMMUNEERGOTERAPEUT
 • 3226101 - ERGOTERAPEUT

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.

Relaterte lenker