Image
Kvinnelig dyrepasser ser til iguan i dyrehage.
Lenke
Hemera Technologies

Yrkesbeskrivelse

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.

Som dyrepasser deltar du i daglige gjøremål som fôring, stell og rengjøring. Du kan også delta i praktiske oppgaver som vedlikehold og fornying av anleggene. 

Dyrene som lever i dyreparker trenger aktivisering. Dette er derfor en viktig oppgave for dyrepasseren. Du skal bidra til at dyrene har det bra, og at de får anledning til gjøre noen av de samme tingene som de gjør i naturen. 

Dyrepasseren kan også gi informasjon og gjennomføre omvisninger for publikum.

Hvor jobber dyrepassere ?

Dyrepassere jobber i dyreparker, zoologiske hager eller akvarier. Det er ofte veldig mange søkere på de få stillingene som lyses ut. For å skaffe seg erfaring kan det være lurt å søke sommerjobb i parkene. 

Du kan også jobbe innen oppdrett og trening av for eksempel hest eller hund, på gårder og i staller eller i dyrebutikk. 

Personlige egenskaper

Som dyrepasser bør du ha kunnskap om og stor interesse for dyr. Du må ha et godt lag med dyr, og et ønske om at dyrene skal trives. Du må kunne sette deg inn i dyrenes atferd, og jobbe med dem slik at det gir resultater. Du må også ha praktiske ferdigheter, og kunne samarbeide godt med andre kolleger. 

Som dyrepasser presenterer du ofte dyrene for publikum. Siden kontakt med publikum også kan være en del av jobben, bør du like å snakke med folk. 

Utdanning

Det kreves i utgangspunktet ingen spesiell utdanning for å bli dyrepasser, men arbeidsgivere vil ofte foretrekke personer med utdanning som agronom, dyrepleier, biolog eller lignende.

Det er også mulig å ta dyrepasserutdanning i Sverige eller Danmark.

Bedrifter

Dyrepasser i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 6129110 - DYREPASSER
  • 6129109 - KENNELASSISTENT
  • 6129108 - KENNELLEDER

Sist kvalitetssikret den 25. februar 2022, av Dyreparken i Kristiansand