Image
Elektroingeniør

Yrkesbeskrivelse

Elektroingeniør

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

En elektroingeniør jobber med teknologi og bidrar til at vår moderne hverdag er mulig og i stadig utvikling. En elektroingeniør jobber med strøm og signaler. 

Mye av det vi omgir oss med i hverdagen har en elektroingeniør vært involvert i, som for eksempel telefon, bensinpumpe eller strekkodeleser.

Vanlige arbeidsoppgaver for elektroingeniøren:

 • planlegge og prosjektere
 • konstruere og utvikle
 • drifte og vedlikeholde
 • service, kundekontakt, transport, administrasjon og andre ikke-tekniske oppgaver

Elektroingeniører har som regel spesialisering innenfor et felt, som for eksempel automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi.

Hvor jobber elektroingeniører ?

Elektroingeniører kan arbeide i databransjen eller andre høyteknologiske bedrifter. Mange elektroingeniører jobber med undervisning og forskning eller tilbyr rådgivingstjenester. En del elektroingeniører jobber i oljeindustrien, enten med elektriske offshoreanlegg eller med oppgaver knyttet til det å styre plattformene fra land.

Personlige egenskaper

Du bør være flink med og glad i matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi. Du bør være interessert i å utvikle nye løsninger.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Master i teknologi,
også kalt sivilingeniør, er en toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag. Det finnes også flere kurs, se mer på NITO sine hjemmesider.

Hva jobber elektroingeniørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 8551 - Elektro
 • 555106 - Teknisk fagskole, linje for elektronikk
 • 7551 - Elektro
 • 755102 - Sivilingeniørutdanning, elektronikk
 • 6551 - Elektro
 • 655108 - Bachelor, elektronikk, informatikk og teknologi, treårig
 • 655106 - Bachelor, ingeniørfag, elektro, treårig
 • 655102 - Høgskoleingeniørutdanning, elektro, treårig
 • 655101 - Ingeniørutdanning, elektro, toårig

Bedrifter

Elektroingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3111124 - ELEKTROINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3112120 - ELEKTROINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112131 - PLANLEGGER (ELEKTROINGENIØR)
 • 3113134 - INGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3113137 - INGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 2144108 - INGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 3113132 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113119 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 2144113 - SENIORINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144107 - SIVILINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144119 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144112 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 3112122 - INGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113143 - PROSJEKTLEDER (ELEKTRONIKK)
 • 3113125 - INGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113128 - AUTOMASJONSINGENIØR
 • 3113118 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3112125 - ENERGIINGENIØR
 • 3113129 - SERVICEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113113 - ELEKTRONIKKINGENIØR
 • 3113117 - TEKNISK KONSULENT (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3112133 - TILSYNSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112121 - ELEKTROTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112126 - TEKNISK KONSULENT (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113131 - INGENIØR (TELETEKNIKK)
 • 3112111 - SERVICETEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112129 - ELKRAFTINGENIØR
 • 3112117 - ELKRAFTTEKNIKER
 • 3113122 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3112123 - TEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112127 - DRIFTSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113136 - ELEKTROTEKNIKER (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3112124 - AVDELINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113133 - TESTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113144 - TEKNIKER (ELEKTRONIKK)
 • 3112132 - PROSJEKTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113120 - DRIFTSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 15. mars 2022, av Rådgivende ingeniørers forening