Gjennomgått i samarbeid med Rådgivende ingeniørers forening 15. mars 2022

Elektroingeniør

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Arbeidsoppgaver

En elektroingeniør jobber med teknologi og bidrar til at vår moderne hverdag er mulig og i stadig utvikling. En elektroingeniør jobber med strøm og signaler. 

Mye av det vi omgir oss med i hverdagen har en elektroingeniør vært involvert i, som for eksempel telefon, bensinpumpe eller strekkodeleser.

Vanlige arbeidsoppgaver for elektroingeniøren:

 • planlegge og prosjektere
 • konstruere og utvikle
 • drifte og vedlikeholde
 • service, kundekontakt, transport, administrasjon og andre ikke-tekniske oppgaver

Elektroingeniører har som regel spesialisering innenfor et felt, som for eksempel automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi.

Hvor jobber elektroingeniører?

Elektroingeniører kan arbeide i databransjen eller andre høyteknologiske bedrifter. Mange elektroingeniører jobber med undervisning og forskning eller tilbyr rådgivingstjenester. En del elektroingeniører jobber i oljeindustrien, enten med elektriske offshoreanlegg eller med oppgaver knyttet til det å styre plattformene fra land.

Bli med en elektroingeniør på jobb

Hvordan er det å jobbe som elektroingeniør?

Intervjuer

Elektroingeniør Johannes Olsen er avbildet foran et område der det graves. Han er iført hvit hjelm og gul arbeidsjakke. I bakgrunnen ser vi gjerdet som stenger anleggsområdet.

Elektroingeniør

Johannes Olsen

– Det er spennende å være med på å bygge strømnett for fremtiden, sier elektroingeniør Johannes Olsen.

Viktige egenskaper for en elektroingeniør

Du bør være flink med og glad i matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi. Du bør være interessert i å utvikle nye løsninger.

Hva tjener elektroingeniører?

Hvordan utdanner du deg til elektroingeniør?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Master i teknologi,
også kalt sivilingeniør, er en toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag. Det finnes også flere kurs, se mer på NITO sine hjemmesider.

Hva jobber elektroingeniørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8551 - Elektro
 • 755102 - Sivilingeniørutdanning, elektronikk
 • 7551 - Elektro
 • 655108 - Bachelor, elektronikk, informatikk og teknologi, treårig
 • 655106 - Bachelor, ingeniørfag, elektro, treårig
 • 655102 - Høgskoleingeniørutdanning, elektro, treårig
 • 655101 - Ingeniørutdanning, elektro, toårig
 • 6551 - Elektro
 • 555106 - Teknisk fagskole, linje for elektronikk

Bedrifter: Hvor jobber elektroingeniører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med elektroingeniører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3113143 - PROSJEKTLEDER (ELEKTRONIKK)
 • 3113137 - INGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3113134 - INGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3113133 - TESTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113132 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113131 - INGENIØR (TELETEKNIKK)
 • 3113129 - SERVICEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113128 - AUTOMASJONSINGENIØR
 • 3113125 - INGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113122 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113120 - DRIFTSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113119 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3113118 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113117 - TEKNISK KONSULENT (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113113 - ELEKTRONIKKINGENIØR
 • 3112133 - TILSYNSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112132 - PROSJEKTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112131 - PLANLEGGER (ELEKTROINGENIØR)
 • 3112129 - ELKRAFTINGENIØR
 • 3112127 - DRIFTSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112126 - TEKNISK KONSULENT (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112125 - ENERGIINGENIØR
 • 3112124 - AVDELINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112120 - ELEKTROINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3111124 - ELEKTROINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144119 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144113 - SENIORINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144112 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144108 - INGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144107 - SIVILINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 3112139 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRO)
 • 3113101 - STANDARDISERINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113105 - UTREDNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113124 - KONTROLLINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113130 - TELEKOMMUNIKASJONSINGENIØR
 • 3113141 - PROSESSINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3112139 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRO)
 • 2144101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144102 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144104 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144105 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144102 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144105 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144106 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.