Elektroingeniør
Yrkesbeskrivelse

Elektro­ingeniør

favoritt ikon

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

En elektroingeniør jobber med teknologi og bidrar til at vår moderne hverdag er mulig og i stadig utvikling. En elektroingeniør jobber med strøm og signaler. 

Mye av det vi omgir oss med i hverdagen har en elektroingeniøren vært involvert i, som for eksempel telefon, bensinpumpe eller strekkodeleser.

Vanlige arbeidsoppgaver for elektroingeniøren:

  • planlegge og prosjektere
  • konstruere og utvikle
  • drifte og vedlikeholde
  • service, kundekontakt, transport, administrasjon og andre ikke-tekniske oppgaver

Elektroingeniører har som regel spesialisering innenfor et felt, som for eksempel automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi.

Hvor jobber elektroingeniører?

Elektroingeniører kan arbeide i databransjen eller andre høyteknologiske bedrifter. Mange elektroingeniører jobber med undervisning og forskning eller tilbyr rådgivingstjenester. En del elektroingeniører jobber i oljeindustrien, enten med elektriske offshoreanlegg eller med oppgaver knyttet til det å styre plattformene fra land.

Personlige egenskaper

Du bør være flink med og glad i matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi. Du bør være interessert i å utvikle nye løsninger.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Master i teknologi,
også kalt sivilingeniør, er en toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag. Det finnes også flere kurs, se mer på NITO sine hjemmesider.

Hva jobber elektroingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniører (elektronikk)
Deltid
Alle sektorer
204 personer
40 personer
164 personer
Ca 391 kr
Ca
Ca 406 kr
63 300 kr
65 790 kr
759 600 kr
789 480 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca 406 kr
63 300 kr
65 790 kr
759 600 kr
789 480 kr
Ca 410 kr
Ca 362 kr
Ca 422 kr
66 500 kr
58 630 kr
68 420 kr
798 000 kr
703 560 kr
821 040 kr
Ca 410 kr
Ca 362 kr
Ca 422 kr
66 900 kr
58 630 kr
68 840 kr
802 800 kr
703 560 kr
826 080 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Heltid
Alle sektorer
4 083 personer
477 personer
3 606 personer
Ca 385 kr
Ca 354 kr
Ca 390 kr
62 330 kr
57 340 kr
63 160 kr
747 960 kr
688 080 kr
757 920 kr
Ca 385 kr
Ca 354 kr
Ca 390 kr
62 330 kr
57 340 kr
63 160 kr
747 960 kr
688 080 kr
757 920 kr
Ca 398 kr
Ca 366 kr
Ca 403 kr
64 520 kr
59 240 kr
65 220 kr
774 240 kr
710 880 kr
782 640 kr
Ca 398 kr
Ca 366 kr
Ca 403 kr
66 130 kr
59 870 kr
66 960 kr
793 560 kr
718 440 kr
803 520 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Deltid
Privat
193 personer
37 personer
156 personer
Ca 403 kr
Ca
Ca 406 kr
65 340 kr
65 830 kr
784 080 kr
789 960 kr
Ca 403 kr
Ca
Ca 406 kr
65 340 kr
65 830 kr
784 080 kr
789 960 kr
Ca 418 kr
Ca 367 kr
Ca 430 kr
67 710 kr
59 400 kr
69 680 kr
812 520 kr
712 800 kr
836 160 kr
Ca 418 kr
Ca 367 kr
Ca 430 kr
68 130 kr
59 400 kr
70 130 kr
817 560 kr
712 800 kr
841 560 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Heltid
Privat
3 768 personer
421 personer
3 347 personer
Ca 394 kr
Ca 364 kr
Ca 399 kr
63 810 kr
58 980 kr
64 650 kr
765 720 kr
707 760 kr
775 800 kr
Ca 394 kr
Ca 364 kr
Ca 399 kr
63 810 kr
58 980 kr
64 650 kr
765 720 kr
707 760 kr
775 800 kr
Ca 405 kr
Ca 372 kr
Ca 409 kr
65 610 kr
60 240 kr
66 290 kr
787 320 kr
722 880 kr
795 480 kr
Ca 405 kr
Ca 372 kr
Ca 409 kr
67 260 kr
60 910 kr
68 070 kr
807 120 kr
730 920 kr
816 840 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Heltid
Statlig
315 personer
56 personer
259 personer
Ca 308 kr
Ca
Ca 307 kr
49 820 kr
49 720 kr
597 840 kr
596 640 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 307 kr
49 820 kr
49 770 kr
597 840 kr
597 240 kr
Ca 317 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
51 430 kr
51 710 kr
51 370 kr
617 160 kr
620 520 kr
616 440 kr
Ca 317 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
52 600 kr
51 710 kr
52 700 kr
631 200 kr
620 520 kr
632 400 kr
Elkraftingeniører
Deltid
Alle sektorer
252 personer
44 personer
208 personer
Ca 315 kr
Ca
Ca 318 kr
51 080 kr
51 520 kr
612 960 kr
618 240 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 318 kr
51 080 kr
51 520 kr
612 960 kr
618 240 kr
Ca 339 kr
Ca 334 kr
Ca 340 kr
54 870 kr
54 110 kr
55 030 kr
658 440 kr
649 320 kr
660 360 kr
Ca 339 kr
Ca 334 kr
Ca 340 kr
55 820 kr
54 110 kr
56 040 kr
669 840 kr
649 320 kr
672 480 kr
Elkraftingeniører
Heltid
Alle sektorer
4 376 personer
466 personer
3 910 personer
Ca 330 kr
Ca 306 kr
Ca 333 kr
53 460 kr
49 560 kr
54 010 kr
641 520 kr
594 720 kr
648 120 kr
Ca 330 kr
Ca 306 kr
Ca 333 kr
53 860 kr
49 560 kr
54 570 kr
646 320 kr
594 720 kr
654 840 kr
Ca 347 kr
Ca 321 kr
Ca 350 kr
56 170 kr
51 960 kr
56 680 kr
674 040 kr
623 520 kr
680 160 kr
Ca 347 kr
Ca 321 kr
Ca 350 kr
58 890 kr
53 210 kr
59 580 kr
706 680 kr
638 520 kr
714 960 kr
Elkraftingeniører
Deltid
Privat
249 personer
44 personer
205 personer
Ca 315 kr
Ca
Ca 318 kr
51 090 kr
51 550 kr
613 080 kr
618 600 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 318 kr
51 090 kr
51 550 kr
613 080 kr
618 600 kr
Ca 339 kr
Ca 334 kr
Ca 340 kr
54 930 kr
54 090 kr
55 110 kr
659 160 kr
649 080 kr
661 320 kr
Ca 339 kr
Ca 334 kr
Ca 340 kr
55 890 kr
54 090 kr
56 120 kr
670 680 kr
649 080 kr
673 440 kr
Elkraftingeniører
Heltid
Privat
4 286 personer
463 personer
3 823 personer
Ca 331 kr
Ca 306 kr
Ca 334 kr
53 610 kr
49 570 kr
54 170 kr
643 320 kr
594 840 kr
650 040 kr
Ca 331 kr
Ca 306 kr
Ca 334 kr
54 000 kr
49 570 kr
54 700 kr
648 000 kr
594 840 kr
656 400 kr
Ca 348 kr
Ca 321 kr
Ca 351 kr
56 320 kr
52 020 kr
56 840 kr
675 840 kr
624 240 kr
682 080 kr
Ca 348 kr
Ca 321 kr
Ca 351 kr
59 030 kr
53 280 kr
59 730 kr
708 360 kr
639 360 kr
716 760 kr
Elektronikkingeniører
Deltid
Alle sektorer
771 personer
134 personer
637 personer
Ca 286 kr
Ca 300 kr
Ca 283 kr
46 390 kr
48 550 kr
45 910 kr
556 680 kr
582 600 kr
550 920 kr
Ca 286 kr
Ca 300 kr
Ca 283 kr
46 390 kr
48 550 kr
45 910 kr
556 680 kr
582 600 kr
550 920 kr
Ca 304 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
49 290 kr
49 750 kr
49 190 kr
591 480 kr
597 000 kr
590 280 kr
Ca 304 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
50 560 kr
50 360 kr
50 620 kr
606 720 kr
604 320 kr
607 440 kr
Elektronikkingeniører
Heltid
Alle sektorer
11 724 personer
1 076 personer
10 648 personer
Ca 322 kr
Ca 315 kr
Ca 323 kr
52 230 kr
50 960 kr
52 380 kr
626 760 kr
611 520 kr
628 560 kr
Ca 322 kr
Ca 315 kr
Ca 323 kr
52 360 kr
50 960 kr
52 560 kr
628 320 kr
611 520 kr
630 720 kr
Ca 340 kr
Ca 342 kr
Ca 340 kr
55 100 kr
55 430 kr
55 070 kr
661 200 kr
665 160 kr
660 840 kr
Ca 340 kr
Ca 342 kr
Ca 340 kr
57 800 kr
57 080 kr
57 870 kr
693 600 kr
684 960 kr
694 440 kr
Elektronikkingeniører
Deltid
Privat
765 personer
134 personer
631 personer
Ca 287 kr
Ca 300 kr
Ca 284 kr
46 440 kr
48 550 kr
46 070 kr
557 280 kr
582 600 kr
552 840 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
Ca 284 kr
46 440 kr
48 550 kr
46 070 kr
557 280 kr
582 600 kr
552 840 kr
Ca 305 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
49 370 kr
49 750 kr
49 280 kr
592 440 kr
597 000 kr
591 360 kr
Ca 305 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
50 650 kr
50 360 kr
50 720 kr
607 800 kr
604 320 kr
608 640 kr
Elektronikkingeniører
Heltid
Privat
11 501 personer
1 047 personer
10 454 personer
Ca 323 kr
Ca 316 kr
Ca 324 kr
52 400 kr
51 230 kr
52 500 kr
628 800 kr
614 760 kr
630 000 kr
Ca 323 kr
Ca 316 kr
Ca 324 kr
52 510 kr
51 230 kr
52 660 kr
630 120 kr
614 760 kr
631 920 kr
Ca 341 kr
Ca 343 kr
Ca 341 kr
55 240 kr
55 610 kr
55 200 kr
662 880 kr
667 320 kr
662 400 kr
Ca 341 kr
Ca 343 kr
Ca 341 kr
57 930 kr
57 230 kr
58 000 kr
695 160 kr
686 760 kr
696 000 kr
Elektronikkingeniører
Heltid
Statlig
168 personer
21 personer
147 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca 288 kr
46 520 kr
46 630 kr
558 240 kr
559 560 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca 288 kr
49 610 kr
49 780 kr
595 320 kr
597 360 kr
Ca 303 kr
Ca 308 kr
Ca 302 kr
49 040 kr
49 950 kr
48 910 kr
588 480 kr
599 400 kr
586 920 kr
Ca 303 kr
Ca 308 kr
Ca 302 kr
52 820 kr
49 950 kr
52 750 kr
633 840 kr
599 400 kr
633 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold