Elektroingeniør
Yrkesbeskrivelse

Elektro­ingeniør

favoritt ikon

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

En elektroingeniør jobber med teknologi og bidrar til at vår moderne hverdag er mulig og i stadig utvikling. En elektroingeniør jobber med strøm og signaler. 

Mye av det vi omgir oss med i hverdagen har en elektroingeniøren vært involvert i, som for eksempel telefon, bensinpumpe eller strekkodeleser.

Vanlige arbeidsoppgaver for elektroingeniøren:

  • planlegge og prosjektere
  • konstruere og utvikle
  • drifte og vedlikeholde
  • service, kundekontakt, transport, administrasjon og andre ikke-tekniske oppgaver

Elektroingeniører har som regel spesialisering innenfor et felt, som for eksempel automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi.

Hvor jobber elektroingeniører?

Elektroingeniører kan arbeide i databransjen eller andre høyteknologiske bedrifter. Mange elektroingeniører jobber med undervisning og forskning eller tilbyr rådgivingstjenester. En del elektroingeniører jobber i oljeindustrien, enten med elektriske offshoreanlegg eller med oppgaver knyttet til det å styre plattformene fra land.

Personlige egenskaper

Du bør være flink med og glad i matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi. Du bør være interessert i å utvikle nye løsninger.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Master i teknologi,
også kalt sivilingeniør, er en toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag. Det finnes også flere kurs, se mer på NITO sine hjemmesider.

Hva jobber elektroingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Alle sektorer
211 personer
166 personer
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
66 440 kr
67 920 kr
797 280 kr
815 040 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
66 440 kr
67 920 kr
797 280 kr
815 040 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 424 kr
66 680 kr
68 720 kr
800 160 kr
824 640 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 424 kr
66 930 kr
69 000 kr
803 160 kr
828 000 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Alle sektorer
4 102 personer
471 personer
3 631 personer
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 402 kr
64 170 kr
57 740 kr
65 120 kr
770 040 kr
692 880 kr
781 440 kr
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 402 kr
64 170 kr
57 740 kr
65 120 kr
770 040 kr
692 880 kr
781 440 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
66 810 kr
61 260 kr
67 530 kr
801 720 kr
735 120 kr
810 360 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
68 590 kr
62 130 kr
69 420 kr
823 080 kr
745 560 kr
833 040 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Privat
3 958 personer
450 personer
3 508 personer
Ca 407 kr
Ca 365 kr
Ca 412 kr
66 000 kr
59 090 kr
66 670 kr
792 000 kr
709 080 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 365 kr
Ca 412 kr
66 000 kr
59 090 kr
66 670 kr
792 000 kr
709 080 kr
800 040 kr
Ca 421 kr
Ca 385 kr
Ca 425 kr
68 150 kr
62 390 kr
68 880 kr
817 800 kr
748 680 kr
826 560 kr
Ca 421 kr
Ca 385 kr
Ca 425 kr
69 940 kr
63 270 kr
70 780 kr
839 280 kr
759 240 kr
849 360 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Privat
201 personer
160 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 422 kr
66 950 kr
68 310 kr
803 400 kr
819 720 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 422 kr
66 950 kr
68 310 kr
803 400 kr
819 720 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca 431 kr
67 920 kr
69 810 kr
815 040 kr
837 720 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca 431 kr
68 190 kr
70 100 kr
818 280 kr
841 200 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Privat
3 757 personer
409 personer
3 348 personer
Ca 407 kr
Ca 363 kr
Ca 412 kr
65 940 kr
58 870 kr
66 670 kr
791 280 kr
706 440 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 363 kr
Ca 412 kr
65 940 kr
58 870 kr
66 670 kr
791 280 kr
706 440 kr
800 040 kr
Ca 421 kr
Ca 386 kr
Ca 425 kr
68 160 kr
62 480 kr
68 860 kr
817 920 kr
749 760 kr
826 320 kr
Ca 421 kr
Ca 386 kr
Ca 425 kr
69 990 kr
63 410 kr
70 800 kr
839 880 kr
760 920 kr
849 600 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Statlig
354 personer
288 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 307 kr
50 130 kr
49 750 kr
601 560 kr
597 000 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 307 kr
50 170 kr
49 870 kr
602 040 kr
598 440 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca 319 kr
51 950 kr
51 750 kr
623 400 kr
621 000 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca 319 kr
53 090 kr
53 040 kr
637 080 kr
636 480 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Statlig
344 personer
282 personer
Ca 312 kr
Ca
Ca 308 kr
50 550 kr
49 840 kr
606 600 kr
598 080 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca 308 kr
50 620 kr
49 980 kr
607 440 kr
599 760 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 320 kr
52 110 kr
51 880 kr
625 320 kr
622 560 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 320 kr
53 270 kr
53 190 kr
639 240 kr
638 280 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Alle sektorer
4 313 personer
516 personer
3 797 personer
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 403 kr
64 220 kr
57 740 kr
65 250 kr
770 640 kr
692 880 kr
783 000 kr
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 403 kr
64 220 kr
57 740 kr
65 250 kr
770 640 kr
692 880 kr
783 000 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
66 810 kr
61 160 kr
67 560 kr
801 720 kr
733 920 kr
810 720 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
68 540 kr
61 990 kr
69 410 kr
822 480 kr
743 880 kr
832 920 kr
Elkraftingeniør
Deltid
Alle sektorer
294 personer
249 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 308 kr
50 000 kr
49 840 kr
600 000 kr
598 080 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 308 kr
50 000 kr
49 840 kr
600 000 kr
598 080 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 325 kr
52 570 kr
52 720 kr
630 840 kr
632 640 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 325 kr
53 550 kr
53 790 kr
642 600 kr
645 480 kr
Elkraftingeniør
Heltid
Alle sektorer
4 402 personer
452 personer
3 950 personer
Ca 339 kr
Ca 316 kr
Ca 342 kr
54 930 kr
51 260 kr
55 330 kr
659 160 kr
615 120 kr
663 960 kr
Ca 339 kr
Ca 316 kr
Ca 342 kr
55 500 kr
51 260 kr
56 030 kr
666 000 kr
615 120 kr
672 360 kr
Ca 355 kr
Ca 330 kr
Ca 358 kr
57 540 kr
53 470 kr
58 010 kr
690 480 kr
641 640 kr
696 120 kr
Ca 355 kr
Ca 330 kr
Ca 358 kr
60 340 kr
54 920 kr
60 960 kr
724 080 kr
659 040 kr
731 520 kr
Elkraftingeniør
Privat
4 591 personer
491 personer
4 100 personer
Ca 339 kr
Ca 316 kr
Ca 342 kr
54 920 kr
51 260 kr
55 360 kr
659 040 kr
615 120 kr
664 320 kr
Ca 339 kr
Ca 316 kr
Ca 342 kr
55 370 kr
51 260 kr
55 940 kr
664 440 kr
615 120 kr
671 280 kr
Ca 355 kr
Ca 330 kr
Ca 358 kr
57 510 kr
53 460 kr
58 000 kr
690 120 kr
641 520 kr
696 000 kr
Ca 355 kr
Ca 330 kr
Ca 358 kr
60 240 kr
54 870 kr
60 880 kr
722 880 kr
658 440 kr
730 560 kr
Elkraftingeniør
Deltid
Privat
287 personer
244 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 308 kr
50 010 kr
49 840 kr
600 120 kr
598 080 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 308 kr
50 010 kr
49 840 kr
600 120 kr
598 080 kr
Ca 326 kr
Ca
Ca 326 kr
52 800 kr
52 880 kr
633 600 kr
634 560 kr
Ca 326 kr
Ca
Ca 326 kr
53 800 kr
53 970 kr
645 600 kr
647 640 kr
Elkraftingeniør
Heltid
Privat
4 304 personer
448 personer
3 856 personer
Ca 340 kr
Ca 316 kr
Ca 343 kr
55 000 kr
51 270 kr
55 550 kr
660 000 kr
615 240 kr
666 600 kr
Ca 340 kr
Ca 316 kr
Ca 343 kr
55 530 kr
51 270 kr
56 230 kr
666 360 kr
615 240 kr
674 760 kr
Ca 356 kr
Ca 330 kr
Ca 359 kr
57 710 kr
53 530 kr
58 200 kr
692 520 kr
642 360 kr
698 400 kr
Ca 356 kr
Ca 330 kr
Ca 359 kr
60 510 kr
54 990 kr
61 150 kr
726 120 kr
659 880 kr
733 800 kr
Elkraftingeniør
Alle sektorer
4 696 personer
497 personer
4 199 personer
Ca 338 kr
Ca 316 kr
Ca 340 kr
54 780 kr
51 250 kr
55 160 kr
657 360 kr
615 000 kr
661 920 kr
Ca 338 kr
Ca 316 kr
Ca 340 kr
55 250 kr
51 250 kr
55 760 kr
663 000 kr
615 000 kr
669 120 kr
Ca 354 kr
Ca 329 kr
Ca 357 kr
57 340 kr
53 360 kr
57 810 kr
688 080 kr
640 320 kr
693 720 kr
Ca 354 kr
Ca 329 kr
Ca 357 kr
60 070 kr
54 750 kr
60 690 kr
720 840 kr
657 000 kr
728 280 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Alle sektorer
770 personer
138 personer
632 personer
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 293 kr
47 740 kr
49 090 kr
47 390 kr
572 880 kr
589 080 kr
568 680 kr
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 293 kr
47 740 kr
49 090 kr
47 390 kr
572 880 kr
589 080 kr
568 680 kr
Ca 311 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
50 430 kr
51 420 kr
50 200 kr
605 160 kr
617 040 kr
602 400 kr
Ca 311 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
51 700 kr
52 340 kr
51 550 kr
620 400 kr
628 080 kr
618 600 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Alle sektorer
11 872 personer
1 158 personer
10 714 personer
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 333 kr
53 790 kr
52 910 kr
53 880 kr
645 480 kr
634 920 kr
646 560 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 333 kr
53 940 kr
52 910 kr
54 080 kr
647 280 kr
634 920 kr
648 960 kr
Ca 351 kr
Ca 354 kr
Ca 351 kr
56 920 kr
57 380 kr
56 870 kr
683 040 kr
688 560 kr
682 440 kr
Ca 351 kr
Ca 354 kr
Ca 351 kr
59 830 kr
59 270 kr
59 900 kr
717 960 kr
711 240 kr
718 800 kr
Elektronikkingeniør
Privat
12 406 personer
1 266 personer
11 140 personer
Ca 331 kr
Ca 327 kr
Ca 332 kr
53 690 kr
52 910 kr
53 810 kr
644 280 kr
634 920 kr
645 720 kr
Ca 331 kr
Ca 327 kr
Ca 332 kr
53 780 kr
52 910 kr
53 960 kr
645 360 kr
634 920 kr
647 520 kr
Ca 351 kr
Ca 353 kr
Ca 350 kr
56 790 kr
57 110 kr
56 760 kr
681 480 kr
685 320 kr
681 120 kr
Ca 351 kr
Ca 353 kr
Ca 350 kr
59 630 kr
58 930 kr
59 710 kr
715 560 kr
707 160 kr
716 520 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Privat
762 personer
138 personer
624 personer
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
47 820 kr
49 090 kr
47 660 kr
573 840 kr
589 080 kr
571 920 kr
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
47 820 kr
49 090 kr
47 660 kr
573 840 kr
589 080 kr
571 920 kr
Ca 312 kr
Ca 317 kr
Ca 311 kr
50 540 kr
51 420 kr
50 340 kr
606 480 kr
617 040 kr
604 080 kr
Ca 312 kr
Ca 317 kr
Ca 311 kr
51 820 kr
52 340 kr
51 700 kr
621 840 kr
628 080 kr
620 400 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Privat
11 644 personer
1 128 personer
10 516 personer
Ca 333 kr
Ca 327 kr
Ca 334 kr
53 950 kr
53 040 kr
54 080 kr
647 400 kr
636 480 kr
648 960 kr
Ca 333 kr
Ca 327 kr
Ca 334 kr
54 080 kr
53 040 kr
54 250 kr
648 960 kr
636 480 kr
651 000 kr
Ca 352 kr
Ca 356 kr
Ca 352 kr
57 060 kr
57 600 kr
57 000 kr
684 720 kr
691 200 kr
684 000 kr
Ca 352 kr
Ca 356 kr
Ca 352 kr
59 960 kr
59 490 kr
60 010 kr
719 520 kr
713 880 kr
720 120 kr
Elektronikkingeniør
Statlig
171 personer
149 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 304 kr
48 780 kr
49 310 kr
585 360 kr
591 720 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 304 kr
51 740 kr
52 880 kr
620 880 kr
634 560 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca 314 kr
50 740 kr
50 920 kr
608 880 kr
611 040 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca 314 kr
55 030 kr
55 570 kr
660 360 kr
666 840 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Statlig
169 personer
147 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 305 kr
48 800 kr
49 400 kr
585 600 kr
592 800 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 305 kr
51 780 kr
52 990 kr
621 360 kr
635 880 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 315 kr
50 890 kr
51 090 kr
610 680 kr
613 080 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 315 kr
55 220 kr
55 790 kr
662 640 kr
669 480 kr
Elektronikkingeniør
Alle sektorer
12 642 personer
1 296 personer
11 346 personer
Ca 330 kr
Ca 326 kr
Ca 331 kr
53 520 kr
52 770 kr
53 630 kr
642 240 kr
633 240 kr
643 560 kr
Ca 330 kr
Ca 326 kr
Ca 331 kr
53 640 kr
52 770 kr
53 790 kr
643 680 kr
633 240 kr
645 480 kr
Ca 350 kr
Ca 351 kr
Ca 350 kr
56 650 kr
56 920 kr
56 620 kr
679 800 kr
683 040 kr
679 440 kr
Ca 350 kr
Ca 351 kr
Ca 350 kr
59 500 kr
58 730 kr
59 580 kr
714 000 kr
704 760 kr
714 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken