Gjennomgått i samarbeid med Norsk Industri 01. september 2016

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Arbeidsoppgaver

Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer. I dag brukes omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller.

En sveiser jobber med å sveise sammen metallkonstruksjoner, alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner. Du kan jobbe med sveising av båter, bygg, maskiner og deler til industrien. Arbeidet varierer etter hvor du jobber og med hvilke produkter. Arbeidstiden kan også variere. 

Det finnes mange sveisemetoder, men det er to hovedgrupper:

 • pressveising, der du må bruke press for å føre delene sammen
 • smeltesveising, der delene smeltes sammen ved hjelp av varme, men uten bruk av press

Vanlige arbeidsoppgaver for en sveiser:

 • jobbe etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og sveiseprosedyrer (WPS)
 • håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
 • utføre sveiseprosesser etter angitt metode
 • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Sveiseyrket kan kombineres med klatring og dykking. 

Hvor jobber sveisere?

Som sveiser jobber du innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, treforedling og i oljevirksomhet både på land og til havs.

Bli med en sveiser på jobb

Hvordan er det å jobbe som sveiser?

Intervjuer

Portrettbilde av en dame med langt, svart hår. Hun har rød jakke på seg. I bakgrunnen er en grå, uklar bakgrunn.

Sveisetekniker

Nathalie Hayes

– Min ambisjon strakk seg utover det å være sveiser, jeg ønsket å mestre både det praktiske og det teoretiske som ligger til grunn, forteller Nathalie.
Portrettbilde av sveiser Ann-Kristin Vaagen, en ung kvinne med langt lyst hår, hjelm og hørselsvern og gul arbeidsjakke

Sveiser

Ann-Kristin Vågen

– Jeg anbefaler å bli sveiser til personer som synes det er artig å bygge og se at et prosjekt blir ferdig, forteller Ann-Kristin Vågen.

Viktige egenskaper for en sveiser

Som sveiser må du være i stand til å arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med andre. Anlegg for praktisk arbeid og evnen til å jobbe nøyaktig og planmessig er også viktig. Det er viktig at du passer på å ivareta din egen og andres sikkerhet mens du utfører en jobb.

Hva tjener sveisere?

Hvordan utdanner du deg til sveiser?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Med godkjent utdannings- og erfaringsbakgrunn kan du videreutdanne deg til sveiseinspektør hos Norsk Sveiseteknisk Forbund. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber sveiserutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455239 - Sveisefaget, Vg3
 • 555224 - Fagskoleutdanning, sveiseteknikk, toårig
 • 555214 - Fagskoleutdanning, sveiseteknikk
 • 555206 - Teknisk fagskole, linje for sveiseteknologi
 • 455234 - Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, videregående, avsluttende utdanning
 • 555235 - Fagskoleutdanning, sveising for leverandørindustrien, 10 studiepoeng

Bedrifter: Hvor jobber sveisere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sveisere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7212108 - SVEISER
 • 7212113 - SPESIALARBEIDER (SVEISING)
 • 8281105 - MONTØR (TEKNISKE HJELPEMIDLER)
 • 8281101 - MONTØR (PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER)
 • 7212119 - MPI-KONTROLLØR (SVEISING)
 • 7212118 - SENIOR SVEISEINSPEKTØR
 • 7212117 - SVEISEINSPEKTØR
 • 7212112 - FORMANN (SVEISING)
 • 7212110 - FAGARBEIDER (SVEISING)
 • 7212107 - RØRSVEISER
 • 7212103 - GASSVEISER
 • 7212121 - SVEISEKOORDINATOR (FAGARBEIDER)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.