Yrkesbeskrivelse

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer. I dag brukes omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller.

En sveiser jobber med å sveise sammen metallkonstruksjoner, alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner. Du kan jobbe med sveising av båter, bygg, maskiner og deler til industrien. Arbeidet varierer etter hvor du jobber og med hvilke produkter. Arbeidstiden kan også variere. 

Det finnes mange sveisemetoder, men det er to hovedgrupper:

 • pressveising, der du må bruke press for å føre delene sammen
 • smeltesveising, der delene smeltes sammen ved hjelp av varme, men uten bruk av press

Vanlige arbeidsoppgaver for en sveiser:

 • jobbe etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og sveiseprosedyrer (WPS)
 • håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
 • utføre sveiseprosesser etter angitt metode
 • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Sveiseyrket kan kombineres med klatring og dykking. 

Hvor jobber sveisere ?

Som sveiser jobber du innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, treforedling og i oljevirksomhet både på land og til havs.

Personlige egenskaper

Som sveiser må du være i stand til å arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med andre. Anlegg for praktisk arbeid og evnen til å jobbe nøyaktig og planmessig er også viktig. Det er viktig at du passer på å ivareta din egen og andres sikkerhet mens du utfører en jobb.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Med godkjent utdannings- og erfaringsbakgrunn kan du videreutdanne deg til sveiseinspektør hos Norsk Sveiseteknisk Forbund. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber sveiserutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 555214 - Fagskoleutdanning, sveiseteknikk
 • 555224 - Fagskoleutdanning, sveiseteknikk, toårig
 • 555206 - Teknisk fagskole, linje for sveiseteknologi
 • 455234 - Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, videregående, avsluttende utdanning
 • 455239 - Sveisefaget, Vg3

Bedrifter

Sveiser i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7212110 - FAGARBEIDER (SVEISING)
 • 7212112 - FORMANN (SVEISING)
 • 7212103 - GASSVEISER
 • 7212119 - MPI-KONTROLLØR (SVEISING)
 • 7212107 - RØRSVEISER
 • 7212118 - SENIOR SVEISEINSPEKTØR
 • 7212113 - SPESIALARBEIDER (SVEISING)
 • 7212117 - SVEISEINSPEKTØR
 • 7212108 - SVEISER
 • 8281101 - MONTØR (PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER)
 • 8281105 - MONTØR (TEKNISKE HJELPEMIDLER)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. september 2016, av Norsk Industri