Metallarbeider som er i arbeid med sveising
Yrkesbeskrivelse

Sveiser

favoritt ikon

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer. I dag går omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller.

En sveiser jobber med å sveise sammen metallkonstruksjoner, alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner. Du kan jobbe med sveising av båter, bygg, maskiner og deler til industrien. Arbeidet varierer etter hvor du jobber og med hvilke produkter. Arbeidstiden kan også variere. 

Det finnes mange sveisemetoder, men det er to hovedgrupper:

  • pressveising, der du må bruke press for å føre delene sammen
  • smeltesveising, der delene smeltes sammen ved hjelp av varme, men uten bruk av press

Vanlige arbeidsoppgaver for en sveiser:

  • jobbe etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og sveiseprosedyrer (WPS)
  • håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • utføre sveiseprosesser etter angitt metode
  • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Sveiseyrket kan kombineres med klatring og dykking. 

Hvor jobber sveisere?

Som sveiser jobber du innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, treforedling og i oljevirksomhet både på land og til havs.

Personlige egenskaper

Som sveiser må du være i stand til å arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med andre. Anlegg for praktisk arbeid og evnen til å jobbe nøyaktig og planmessig er også viktig. Det er viktig at du passer på å ivareta din egen og andres sikkerhet mens du utfører en jobb.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med godkjent utdannings- og erfaringsbakgrunn kan du videreutdanne deg til sveiseinspektør hos Norsk Sveiseteknisk Forbund. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber sveiserutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sveiser
Deltid
Alle sektorer
1 637 personer
1 601 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 800 kr
34 800 kr
417 600 kr
417 600 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
35 530 kr
35 560 kr
426 360 kr
426 720 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
34 980 kr
35 020 kr
419 760 kr
420 240 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
38 170 kr
38 260 kr
458 040 kr
459 120 kr
Sveiser
Heltid
Alle sektorer
5 030 personer
156 personer
4 874 personer
Ca 234 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
37 980 kr
37 920 kr
37 980 kr
455 760 kr
455 040 kr
455 760 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
39 360 kr
38 580 kr
39 390 kr
472 320 kr
462 960 kr
472 680 kr
Ca 241 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
39 090 kr
37 610 kr
39 140 kr
469 080 kr
451 320 kr
469 680 kr
Ca 241 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
42 310 kr
39 430 kr
42 410 kr
507 720 kr
473 160 kr
508 920 kr
Sveiser
Privat
6 654 personer
192 personer
6 462 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 350 kr
37 470 kr
37 350 kr
448 200 kr
449 640 kr
448 200 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
38 570 kr
38 070 kr
38 610 kr
462 840 kr
456 840 kr
463 320 kr
Ca 236 kr
Ca 228 kr
Ca 236 kr
38 240 kr
36 930 kr
38 280 kr
458 880 kr
443 160 kr
459 360 kr
Ca 236 kr
Ca 228 kr
Ca 236 kr
41 460 kr
38 600 kr
41 550 kr
497 520 kr
463 200 kr
498 600 kr
Sveiser
Deltid
Privat
1 636 personer
1 600 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 800 kr
34 800 kr
417 600 kr
417 600 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
35 530 kr
35 560 kr
426 360 kr
426 720 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
34 980 kr
35 020 kr
419 760 kr
420 240 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
38 170 kr
38 260 kr
458 040 kr
459 120 kr
Sveiser
Heltid
Privat
5 018 personer
156 personer
4 862 personer
Ca 234 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
37 980 kr
37 920 kr
37 980 kr
455 760 kr
455 040 kr
455 760 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
39 360 kr
38 580 kr
39 390 kr
472 320 kr
462 960 kr
472 680 kr
Ca 241 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
39 090 kr
37 610 kr
39 140 kr
469 080 kr
451 320 kr
469 680 kr
Ca 241 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
42 320 kr
39 430 kr
42 410 kr
507 840 kr
473 160 kr
508 920 kr
Sveiser
Alle sektorer
6 667 personer
192 personer
6 475 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 350 kr
37 470 kr
37 350 kr
448 200 kr
449 640 kr
448 200 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
38 570 kr
38 070 kr
38 610 kr
462 840 kr
456 840 kr
463 320 kr
Ca 236 kr
Ca 228 kr
Ca 236 kr
38 240 kr
36 930 kr
38 280 kr
458 880 kr
443 160 kr
459 360 kr
Ca 236 kr
Ca 228 kr
Ca 236 kr
41 460 kr
38 600 kr
41 540 kr
497 520 kr
463 200 kr
498 480 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold