Image
En kvinne måler opp stoff på en sømbyste

Yrkesbeskrivelse

Kjole- og draktsyer

En kjole- og draktsyer syr klær til enkeltkunder eller til små kolleksjoner.

Kjole- og draktsyeren lager og tilpasser dameklær. Form, farge og materialer er tilpasset hver enkelt kunde. 

Som kjole- og draktsyer kan du designe klær og antrekk, presentere kolleksjoner og ferdigstille produktene for kunden. En kjole- og draktsyer utfører hele prosessen, fra idé til ferdig produkt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kjole- og draktsyer:

 • lage idéskisser og arbeidstegninger
 • kundekontakt
 • ta mål av kunden
 • lage mønster
 • klippe ut mønsterdeler med god materialutnyttelse
 • sy nye klær og antrekk tilpasset den enkelte kunde
 • sy om og reparere klær
 • redesigne klær

Kjole- og draktsyerfaget er et gammelt og tradisjonsrikt yrke, men faget er hele tiden i utvikling. Moter og trender endres. Nye kulturer, teknikker og materialer endrer også behovet for og etterspørsel etter kjoler, drakter og andre antrekk. Som kjole- og draktsyer er det derfor viktig å holde seg oppdatert på fagfeltet.

Hvor jobber kjole- og draktsyere ?

Kjole- og draktsyere kan jobbe i en systue, hos en skredder, i små bedrifter som søm- og stoffbutikker eller i klesbutikker. Noen er selvstendig næringsdrivende. Det er også mulig å jobbe innenfor teater, opera, film og TV.

Personlige egenskaper

Som kjole- og draktsyer må du være kreativ og ha god sans for form og farge. Nøyaktighet og presisjon er viktig. Du må like å omgås mennesker og være flink til å kommunisere med kunder. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i kjole- og draktsyerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber kjole- og draktsyerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 416607 - Kjole- og draktsyerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416616 - Kjole- og draktsyerfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for kjole- og draktsyere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Kjole- og draktsyer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7432102 - KJOLE- OG DRAKTSYER
 • 7432109 - KJOLE- OG DRAKTSYERMESTER
 • 7432105 - DAMESKREDDER
 • 7432117 - FAGARBEIDER (SKREDDER)
 • 7432119 - FORMANN (SKREDDER)
 • 7432113 - SKREDDER
 • 7432106 - SKREDDERMESTER
 • 7431106 - SYER (HÅNDSØM)

Sist kvalitetssikret den 21. februar 2022, av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling