Gjennomgått i samarbeid med Norsk Livredningsselskap, 05. april 2019

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.

Arbeidsoppgaver

En badevakt jobber med tilsyn og sikkerheten i badeanlegg, svømmehaller og badeland. Badevakten tar vannprøver av bassenget, overvåker lokalene, tar imot besøkende og sørger for at de badende trives i anlegget.

Vanlige arbeidsoppgaver for badevakten:

 • ha tilsyn med de badende og sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner 
 • vedlikeholde sikkerhets- og redningsutstyr, og sikre at dette er klart til bruk
 • håndtere ulykker og andre uønskede situasjoner 
 • utføre livredning og førstehjelp
 • rengjøre anlegg
 • tilrettelegge for arrangementer

En badevakt må ha grunnleggende datakunnskaper, og kjenne til begrensningene og svakhetene ved elektronisk overvåking av badeanlegg. Det er viktig at badevakten kjenner regelverket og kan følge interne rutiner, slik at sikkerheten i badeanlegget opprettholdes.

I større anlegg kombineres badevaktfunksjonen med andre arbeidsoppgaver, og kan bli kalt badevert.

Hvor jobber badevakter?

En badevakt jobber i badeanlegg, svømmehaller og ved utendørs bade- og svømmeanlegg.

Intervjuer

En mann kledd i rød hettegenser står foran et basseng og smiler til kamera. Han har blondt, kort hår.

Badevakt

Fabian August Finmark Andvik

– Det er viktig at du kan se kundebehov på en litt annen måte enn i serviceyrket. Du må være hjelpsom og vise empati i situasjoner hvor det er nødvendig, forteller Fabian.

Viktige egenskaper

Å være badevakt er en fysisk krevende jobb og du må ha gode svømmeferdigheter. I tillegg må du kunne stupe og dykke. Du må være serviceinnstilt, glad i mennesker og ansvarsbevisst. Du må også ha evnen til raskt å få oversikt og kunne ta raske beslutninger. Som badevakt må du kunne beholde roen hvis en kritisk situasjon oppstår.

Lønn

Utdanning

Norges Livredningsselskap (NLS) og Bad, Park og Idrett utdanner badevakter.

De som jobber som badevakter har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter badevakter

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med badevakter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5169107 - BADEVAKT
 • 5169105 - LIVREDDER
 • 5169108 - BADEBETJENT
 • 5169106 - BADEMESTER
 • 5169101 - BADEASSISTENT
 • 5169102 - BADEBESTYRER

Andre yrker

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Driftsoperatør idrettsanlegg sliper skøyter.

Driftsoperatør i idrettsanlegg

En driftsoperatør har mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til driften av et idrettsanlegg.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.
Fotballdommer blåser i en fløyte og holder ut den ene armen.

Fotballdommer

Som fotballdommer sørger du for at fotballkamper gjennomføres i henhold til regelverket.
Fotballspillere på banen

Fotballspiller

Som profesjonell fotballspiller er du ansatt i en klubb, og arbeider som fotballspiller på heltid.