Image
Badevakt står foran basseng

Yrkesbeskrivelse

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.

En badevakt jobber med tilsyn og sikkerheten i badeanlegg, svømmehaller og badeland. Badevakten tar vannprøver av bassenget, overvåker lokalene, tar imot besøkende og sørger for at de badende trives i anlegget.

Vanlige arbeidsoppgaver for badevakten:

  • ha tilsyn med de badende og sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner 
  • vedlikeholde sikkerhets- og redningsutstyr, og sikre at dette er klart til bruk
  • håndtere ulykker og andre uønskede situasjoner 
  • utføre livredning og førstehjelp
  • rengjøre anlegg
  • tilrettelegge for arrangementer

En badevakt må ha grunnleggende datakunnskaper, og kjenne til begrensningene og svakhetene ved elektronisk overvåking av badeanlegg. Det er viktig at badevakten kjenner regelverket og kan følge interne rutiner, slik at sikkerheten i badeanlegget opprettholdes.

I større anlegg kombineres badevaktfunksjonen med andre arbeidsoppgaver, og kan bli kalt badevert.

Hvor jobber badevakter ?

En badevakt jobber i badeanlegg, svømmehaller og ved utendørs bade- og svømmeanlegg.

Personlige egenskaper

Å være badevakt er en fysisk krevende jobb og du må ha gode svømmeferdigheter. I tillegg må du kunne stupe og dykke. Du må være serviceinnstilt, glad i mennesker og ansvarsbevisst. Du må også ha evnen til raskt å få oversikt og kunne ta raske beslutninger. Som badevakt må du kunne beholde roen hvis en kritisk situasjon oppstår.

Hva er de vanligste utdanningene for badevakter ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Badevakt i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5169107 - BADEVAKT
  • 5169101 - BADEASSISTENT
  • 5169108 - BADEBETJENT
  • 5169106 - BADEMESTER

Sist kvalitetssikret den 05. april 2019, av Norsk Livredningsselskap,