En badevakt står foran basseng med en livbøye over skulderen.
Yrkesbeskrivelse

Badevakt

favoritt ikon

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.

En badevakt jobber med tilsyn og sikkerheten i badeanlegg, svømmehaller og badeland. Badevakten tar vannprøver av bassenget, overvåker lokalene, tar imot besøkende og sørger for at de badende trives i anlegget.

Vanlige arbeidsoppgaver for badevakten:

 • ha tilsyn med de badende og sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner i bassenget
 • vedlikeholde sikkerhets- og redningsutstyr, og sikre at dette er klart til bruk
 • håndtere ulykker og andre uønskede situasjoner 
 • utføre livredning og førstehjelp
 • rengjøre anlegg
 • tilrettelegge for arrangementer

En badevakt må ha grunnleggende datakunnskaper, og kjenne til begrensningene og svakhetene ved elektronisk overvåking av badeanlegg. Det er viktig at badevakten kjenner regelverket og kan følge interne rutiner, slik at sikkerheten i badeanlegget opprettholdes.

I større anlegg kombineres badevaktfunksjonen med andre arbeidsoppgaver, og kan bli kalt badevert.

Hvor jobber badevakter?

En badevakt jobber i badeanlegg, svømmehaller og ved utendørs bade- og svømmeanlegg.

Personlige egenskaper

Å være badevakt er en fysisk krevende jobb og du må ha gode svømmeferdigheter. I tillegg må du kunne stupe og dykke. Du må være serviceinnstilt, glad i mennesker og ansvarsbevisst. Du må også ha oversikt og kunne ta raske beslutninger. Som badevakt må du kunne beholde roen hvis en kritisk situasjon oppstår.

Utdanning

Norges Livredningsselskap (NLS) utdanner badevakter. Utdanningen gjennomføres vanligvis i en lokal svømmehall eller badeanlegg. Det består av to kurs: «Badevakt grunnkurs» og «Tilsyn og sikkerhet». Begge kursene går over to dager med 16 timer kurs og fire timer selvstudium. Kursmateriellet må leses før kursene starter.

Badevakt grunnkurs
Den ene halvdelen av kurset består av praktiske øvelser i bassenget. Den andre halvdelen består av teori og praktiske øvelser i førstehjelp.

For å kunne ta kurset må du bestå NLS sine opptakskrav:

 • minimum alder 18 år
 • utføre en test som blant annet innebærer svømming, redning av dukke i bassenget og førstehjelp (hjerte- og lungeredning)
 • ha lest gjennom kursmateriellet som sendes ut på forhånd

På kurset lærer du blant annet om:

 • beredskapsrutiner
 • hvordan håndtere vanskelige situasjoner blant publikum
 • alarmplan og beredskapsplan: hvordan handle dersom ulykken er ute
 • kunne gjennomføre redning i bassenget
 • kunne utføre førstehjelp

Etter at du har bestått kurset, kan du jobbe som badevakt ved offentlige bad, svømmehaller og lignende.

Tilsyn og sikkerhet
For å ta kurset “Tilsyn og sikkerhet” må du ha bestått “Badevakt grunnkurs”. Kurset er ment for badevakter som har et større sikkerhetsansvar rundt bassenget, og for dem som leder et team i svømmeanlegget.

På kurset lærer du blant annet om:

 • lovverket
 • tilsyn som forebyggende arbeid
 • tegn på potensielle farer i bassenget og blant publikum
 • kunne ”håndtere publikum”
 • kjenne til styrker og svakheter ved bruk av elektronisk overvåking
 • kjenne til sykdommer og tilstander som kan utgjøre en potensiell fare i bassenget
 • avansert førstehjelp
 • se betydningen av regelmessige øvelser og trening, og legge til rette for dette

Etter bestått kurs kan du ha et større sikkerhetsmessig ansvar. Ut ifra antall besøkende og variasjon i besøkendes forutsetninger og ”sammensetning”, skal du kunne vurdere tilsynsbehovet og nødvendig bemanning for å ivareta sikkerheten.

Etter- og videreutdanning
Etter “Tilsyn og sikkerhet” kan du ta kurset ”Badevakt Instruktør”. Kurset gir deg kompetanse til å utdanne andre badevakter i de to ovennevnte kursene.

Hva er de vanligste utdanningene for badevakter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Andre sikkerhetsarbeidere
Deltid
Alle sektorer
3 814 personer
1 432 personer
2 382 personer
Ca 181 kr
Ca 177 kr
Ca 184 kr
29 310 kr
28 750 kr
29 740 kr
351 720 kr
345 000 kr
356 880 kr
Ca 181 kr
Ca 177 kr
Ca 184 kr
29 310 kr
28 750 kr
29 740 kr
351 720 kr
345 000 kr
356 880 kr
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 189 kr
30 000 kr
29 180 kr
30 550 kr
360 000 kr
350 160 kr
366 600 kr
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 189 kr
30 180 kr
29 290 kr
30 770 kr
362 160 kr
351 480 kr
369 240 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Heltid
Alle sektorer
900 personer
273 personer
627 personer
Ca 204 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
33 090 kr
33 660 kr
32 830 kr
397 080 kr
403 920 kr
393 960 kr
Ca 204 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
33 190 kr
33 660 kr
33 050 kr
398 280 kr
403 920 kr
396 600 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
33 130 kr
32 790 kr
33 280 kr
397 560 kr
393 480 kr
399 360 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
34 250 kr
33 490 kr
34 580 kr
411 000 kr
401 880 kr
414 960 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Deltid
Kommunal
1 232 personer
684 personer
548 personer
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 183 kr
29 930 kr
30 140 kr
29 680 kr
359 160 kr
361 680 kr
356 160 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 183 kr
29 930 kr
30 140 kr
29 680 kr
359 160 kr
361 680 kr
356 160 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 192 kr
31 240 kr
31 280 kr
31 180 kr
374 880 kr
375 360 kr
374 160 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 192 kr
31 370 kr
31 390 kr
31 330 kr
376 440 kr
376 680 kr
375 960 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Heltid
Kommunal
286 personer
120 personer
166 personer
Ca 218 kr
Ca 214 kr
Ca 221 kr
35 330 kr
34 600 kr
35 750 kr
423 960 kr
415 200 kr
429 000 kr
Ca 218 kr
Ca 214 kr
Ca 221 kr
35 460 kr
34 660 kr
35 960 kr
425 520 kr
415 920 kr
431 520 kr
Ca 215 kr
Ca 211 kr
Ca 218 kr
34 800 kr
34 200 kr
35 240 kr
417 600 kr
410 400 kr
422 880 kr
Ca 215 kr
Ca 211 kr
Ca 218 kr
35 520 kr
34 760 kr
36 080 kr
426 240 kr
417 120 kr
432 960 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Deltid
Privat
2 505 personer
734 personer
1 771 personer
Ca 179 kr
Ca 165 kr
Ca 182 kr
28 930 kr
26 780 kr
29 510 kr
347 160 kr
321 360 kr
354 120 kr
Ca 179 kr
Ca 165 kr
Ca 182 kr
28 930 kr
26 780 kr
29 510 kr
347 160 kr
321 360 kr
354 120 kr
Ca 180 kr
Ca 166 kr
Ca 186 kr
29 120 kr
26 850 kr
30 160 kr
349 440 kr
322 200 kr
361 920 kr
Ca 180 kr
Ca 166 kr
Ca 186 kr
29 340 kr
26 970 kr
30 420 kr
352 080 kr
323 640 kr
365 040 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Heltid
Privat
607 personer
152 personer
455 personer
Ca 193 kr
Ca 189 kr
Ca 195 kr
31 330 kr
30 590 kr
31 510 kr
375 960 kr
367 080 kr
378 120 kr
Ca 193 kr
Ca 189 kr
Ca 195 kr
31 390 kr
30 590 kr
31 770 kr
376 680 kr
367 080 kr
381 240 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 330 kr
31 640 kr
32 560 kr
387 960 kr
379 680 kr
390 720 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
33 650 kr
32 440 kr
34 050 kr
403 800 kr
389 280 kr
408 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold