Badevakt
Yrkesbeskrivelse

Badevakt

favoritt ikon

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.

En badevakt jobber med tilsyn og sikkerheten i badeanlegg, svømmehaller og badeland. Badevakten tar vannprøver av bassenget, overvåker lokalene, tar imot besøkende og sørger for at de badende trives i anlegget.

Vanlige arbeidsoppgaver for badevakten:

  • ha tilsyn med de badende og sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner 
  • vedlikeholde sikkerhets- og redningsutstyr, og sikre at dette er klart til bruk
  • håndtere ulykker og andre uønskede situasjoner 
  • utføre livredning og førstehjelp
  • rengjøre anlegg
  • tilrettelegge for arrangementer

En badevakt må ha grunnleggende datakunnskaper, og kjenne til begrensningene og svakhetene ved elektronisk overvåking av badeanlegg. Det er viktig at badevakten kjenner regelverket og kan følge interne rutiner, slik at sikkerheten i badeanlegget opprettholdes.

I større anlegg kombineres badevaktfunksjonen med andre arbeidsoppgaver, og kan bli kalt badevert.

Hvor jobber badevakter?

En badevakt jobber i badeanlegg, svømmehaller og ved utendørs bade- og svømmeanlegg.

Personlige egenskaper

Å være badevakt er en fysisk krevende jobb og du må ha gode svømmeferdigheter. I tillegg må du kunne stupe og dykke. Du må være serviceinnstilt, glad i mennesker og ansvarsbevisst. Du må også ha evnen til raskt å få oversikt og kunne ta raske beslutninger. Som badevakt må du kunne beholde roen hvis en kritisk situasjon oppstår.

Utdanning

Hva er de vanligste utdanningene for badevakter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Alle sektorer
3 773 personer
1 442 personer
2 331 personer
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 188 kr
29 950 kr
29 180 kr
30 510 kr
359 400 kr
350 160 kr
366 120 kr
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 188 kr
29 950 kr
29 180 kr
30 510 kr
359 400 kr
350 160 kr
366 120 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
Ca 192 kr
30 510 kr
29 650 kr
31 100 kr
366 120 kr
355 800 kr
373 200 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
Ca 192 kr
30 810 kr
29 800 kr
31 490 kr
369 720 kr
357 600 kr
377 880 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Alle sektorer
939 personer
288 personer
651 personer
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
34 100 kr
34 240 kr
34 070 kr
409 200 kr
410 880 kr
408 840 kr
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
34 240 kr
34 240 kr
34 320 kr
410 880 kr
410 880 kr
411 840 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
Ca 211 kr
34 050 kr
33 900 kr
34 110 kr
408 600 kr
406 800 kr
409 320 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
Ca 211 kr
35 370 kr
34 660 kr
35 680 kr
424 440 kr
415 920 kr
428 160 kr
Sikkerhetsarbeider
Kommunal
1 630 personer
863 personer
767 personer
Ca 207 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
33 550 kr
32 500 kr
34 300 kr
402 600 kr
390 000 kr
411 600 kr
Ca 207 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
33 550 kr
32 500 kr
34 300 kr
402 600 kr
390 000 kr
411 600 kr
Ca 203 kr
Ca 198 kr
Ca 208 kr
32 890 kr
32 140 kr
33 670 kr
394 680 kr
385 680 kr
404 040 kr
Ca 203 kr
Ca 198 kr
Ca 208 kr
33 280 kr
32 410 kr
34 180 kr
399 360 kr
388 920 kr
410 160 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Kommunal
1 324 personer
738 personer
586 personer
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 188 kr
30 190 kr
30 110 kr
30 510 kr
362 280 kr
361 320 kr
366 120 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 188 kr
30 190 kr
30 110 kr
30 510 kr
362 280 kr
361 320 kr
366 120 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 280 kr
30 960 kr
31 710 kr
375 360 kr
371 520 kr
380 520 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 440 kr
31 100 kr
31 880 kr
377 280 kr
373 200 kr
382 560 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Kommunal
306 personer
125 personer
181 personer
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 300 kr
35 460 kr
36 780 kr
435 600 kr
425 520 kr
441 360 kr
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 410 kr
35 490 kr
36 960 kr
436 920 kr
425 880 kr
443 520 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 640 kr
34 950 kr
36 120 kr
427 680 kr
419 400 kr
433 440 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
36 430 kr
35 540 kr
37 060 kr
437 160 kr
426 480 kr
444 720 kr
Sikkerhetsarbeider
Privat
3 008 personer
855 personer
2 153 personer
Ca 189 kr
Ca 181 kr
Ca 192 kr
30 660 kr
29 320 kr
31 120 kr
367 920 kr
351 840 kr
373 440 kr
Ca 189 kr
Ca 181 kr
Ca 192 kr
30 660 kr
29 320 kr
31 120 kr
367 920 kr
351 840 kr
373 440 kr
Ca 194 kr
Ca 185 kr
Ca 197 kr
31 360 kr
30 050 kr
31 880 kr
376 320 kr
360 600 kr
382 560 kr
Ca 194 kr
Ca 185 kr
Ca 197 kr
32 290 kr
30 510 kr
33 000 kr
387 480 kr
366 120 kr
396 000 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Privat
2 382 personer
693 personer
1 689 personer
Ca 182 kr
Ca 174 kr
Ca 187 kr
29 520 kr
28 160 kr
30 250 kr
354 240 kr
337 920 kr
363 000 kr
Ca 182 kr
Ca 174 kr
Ca 187 kr
29 520 kr
28 160 kr
30 250 kr
354 240 kr
337 920 kr
363 000 kr
Ca 184 kr
Ca 173 kr
Ca 190 kr
29 870 kr
27 950 kr
30 700 kr
358 440 kr
335 400 kr
368 400 kr
Ca 184 kr
Ca 173 kr
Ca 190 kr
30 270 kr
28 110 kr
31 200 kr
363 240 kr
337 320 kr
374 400 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Privat
626 personer
162 personer
464 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 090 kr
31 820 kr
32 330 kr
385 080 kr
381 840 kr
387 960 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 270 kr
31 820 kr
32 720 kr
387 240 kr
381 840 kr
392 640 kr
Ca 205 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
33 190 kr
33 070 kr
33 230 kr
398 280 kr
396 840 kr
398 760 kr
Ca 205 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
34 780 kr
33 950 kr
35 070 kr
417 360 kr
407 400 kr
420 840 kr
Sikkerhetsarbeider
Alle sektorer
4 712 personer
1 730 personer
2 982 personer
Ca 194 kr
Ca 188 kr
Ca 197 kr
31 380 kr
30 390 kr
31 870 kr
376 560 kr
364 680 kr
382 440 kr
Ca 194 kr
Ca 188 kr
Ca 197 kr
31 380 kr
30 390 kr
31 870 kr
376 560 kr
364 680 kr
382 440 kr
Ca 197 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
31 980 kr
31 140 kr
32 470 kr
383 760 kr
373 680 kr
389 640 kr
Ca 197 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 700 kr
31 500 kr
33 400 kr
392 400 kr
378 000 kr
400 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken