Gjennomgått i samarbeid med Jernbanedirektoratet 14. november 2023

Lokomotivfører

En lokfører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Arbeidsoppgaver

Som lokomotivfører kan du kjøre persontog, godstog eller annet skinnegående materiell (for eksempel ulike arbeidsvogner).

Vanlige arbeidsoppgaver for en lokomotivfører:

 • teknisk sikkerhetskontroll av toget før og etter kjøring
 • kjøre toget i henhold til regelverk og signaler
 • sikre at togturen går sikkert og presist 
 • vurdere og eventuelt rette tekniske feil ved toget og infrastrukturen, og rapportere videre
 • samarbeide tett med togleder og togekspeditør, som er de instansene som gir kjøretillatelse
 • hvis du kjører persontog, samarbeider du også tett med konduktør 

Det er togets ruter og ordrer som bestemmer når toget skal gå.

Som lokomotivfører må du være forberedt på å jobbe turnus.

 

Hvor jobber lokomotivførere?

Lokomotivføreren jobber i jernbaneselselskaper som Vy tog, OnRail, CargoNet, Bane NOR, Baneservice, Flytoget, LKAB Malmtrafikk, GoAhead Nordic og Hector Rail. 

Som lokomotivfører kan du også arbeide innen jernbanevirksomhet med undervisning, som mellomleder og i ulike rådgiverstillinger.

Bli med en lokomotivfører på jobb

Hvordan er det å jobbe som lokomotivfører?

Intervjuer

Helene foran et tog. Hun smiler i kameraet og har langt brunt hår og hvit skjorte.

Lokomotivfører

Helene Aam

Som lokomotivfører blir jeg aldri lei av å kjøre store tog og følge med på den skiftende utsikten, tett innpå naturen.
Portrett av lokomotivfører Trond Omfred

Lokomotivfører

Trond Omfred Kolby Meier

– Som lokomotivfører kan man se naturen, møte mennesker og ha et stort ansvar.

Viktige egenskaper for en lokomotivfører

Som lokomotivfører har du ansvar for store mengder passasjerer og gods. Du må derfor ha evnen til å jobbe konsentrert, du må ha god vurderingsevne og kunne reagere raskt hvis spesielle situasjoner skulle oppstå. Du må være ansvarsbevisst og pålitelig. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Hva tjener lokomotivførere?

Hvordan utdanner du deg til lokomotivfører?

Du kan utdanne deg til lokomotivfører ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Dette er en grunnutdanning som varer i ett år og gir 60 studiepoeng. Utdanningen inneholder både teori og praksis. Utdanningen kan også tas nettbasert med samlinger.

Les mer om utdanningen.

Resten av utdanningen som fører fram til sertifisering som lokomotivfører, tas i bedriften du ansettes i. Denne delen av utdanningen varer ca. et halvt år.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Det finnes en rekke lederutdannelser og administrative utdannelser som kan være relevante. Du kan ta pedagogisk påbygging for å kunne undervise fremtidige lokomotivførere. Du kan også ta kurs innen sikkerhetsarbeid for å jobbe med trafikksikkerhet.

Bedrifter: Hvor jobber lokomotivførere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med lokomotivførere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8311106 - LOKFØRER
 • 8311104 - LOKOMOTIVLEDER
 • 8311101 - LOKOMOTIVFØRER
 • 8311103 - LOKOMOTIVFØRERASSISTENT
 • 8311105 - LOKOMOTIVMESTER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.