Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.
Yrkesbeskrivelse

Lokomotiv­fører

favoritt ikon

En lokfører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.


Som lokomotivfører kan du kjøre persontog, godstog eller annet skinnegående materiell (for eksempel ulike arbeidsvogner).

Vanlige arbeidsoppgaver for en lokomotivfører:

  • teknisk sikkerhetskontroll av toget før og etter kjøring
  • kjøre toget i henhold til regelverk og signaler
  • sikre at togturen går sikkert og presist 
  • vurdere og eventuelt rette tekniske feil ved toget og infrastrukturen, og rapportere videre
  • samarbeide tett med togleder og togekspeditør, som er de instansene som gir kjøretillatelse
  • hvis du kjører persontog, samarbeider du også tett med konduktør 

Det er togets ruter og ordrer som bestemmer når toget skal gå.

Som lokomotivfører må du være forberedt på å jobbe turnus.

 

Hvor jobber lokomotivførere?

Lokomotivføreren jobber i jernbaneselselskaper som Vy tog, Green Cargo, CargoNet, Bane NOR, Baneservice, Flytoget, LKAB Malmtrafikk og Hector Rail. 

Som lokomotivfører kan du også arbeide innen jernbanevirksomhet med undervisning, som mellomleder og i ulike rådgiverstillinger.

Personlige egenskaper

Som lokomotivfører har du ansvar for store mengder passasjerer og gods. Du må derfor ha evnen til å jobbe konsentrert, du må ha god vurderingsevne og kunne reagere raskt hvis spesielle situasjoner skulle oppstå. Du må være ansvarsbevisst og pålitelig. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Utdanning

Du kan utdanne deg til lokomotivfører ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Dette er en grunnutdanning som varer i ett år og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningen inneholder både teori og praksis.

Les mer om utdanningen.

Resten av utdanningen som fører fram til sertifisering som lokomotivfører, tas i bedriften du ansettes i. Denne delen av utdanningen varer ca. et halvt år.

Etter- og videreutdanning
Det finnes en rekke lederutdannelser og administrative utdannelser som kan være relevante. Du kan ta pedagogisk påbygging for å kunne undervise fremtidige lokomotivførere. Du kan også ta kurs innen sikkerhetsarbeid for å jobbe med trafikksikkerhet.

Hva jobber lokomotivførerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Lokomotiv- eller T-banefører
Heltid
Alle sektorer
1 691 personer
156 personer
1 535 personer
Ca 372 kr
Ca 328 kr
Ca 374 kr
60 240 kr
53 120 kr
60 640 kr
722 880 kr
637 440 kr
727 680 kr
Ca 372 kr
Ca 328 kr
Ca 374 kr
62 460 kr
54 170 kr
62 920 kr
749 520 kr
650 040 kr
755 040 kr
Ca 354 kr
Ca 320 kr
Ca 358 kr
57 420 kr
51 780 kr
58 000 kr
689 040 kr
621 360 kr
696 000 kr
Ca 354 kr
Ca 320 kr
Ca 358 kr
60 970 kr
53 940 kr
61 690 kr
731 640 kr
647 280 kr
740 280 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Deltid
Alle sektorer
250 personer
198 personer
Ca 288 kr
Ca
Ca 297 kr
46 680 kr
48 050 kr
560 160 kr
576 600 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca 297 kr
47 280 kr
48 650 kr
567 360 kr
583 800 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca 305 kr
48 270 kr
49 370 kr
579 240 kr
592 440 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca 305 kr
49 790 kr
50 920 kr
597 480 kr
611 040 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Heltid
Privat
1 690 personer
156 personer
1 534 personer
Ca 372 kr
Ca 328 kr
Ca 374 kr
60 240 kr
53 120 kr
60 640 kr
722 880 kr
637 440 kr
727 680 kr
Ca 372 kr
Ca 328 kr
Ca 374 kr
62 450 kr
54 170 kr
62 920 kr
749 400 kr
650 040 kr
755 040 kr
Ca 354 kr
Ca 320 kr
Ca 358 kr
57 420 kr
51 780 kr
58 000 kr
689 040 kr
621 360 kr
696 000 kr
Ca 354 kr
Ca 320 kr
Ca 358 kr
60 970 kr
53 940 kr
61 690 kr
731 640 kr
647 280 kr
740 280 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Deltid
Privat
247 personer
195 personer
Ca 289 kr
Ca
Ca 298 kr
46 860 kr
48 200 kr
562 320 kr
578 400 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca 298 kr
47 540 kr
48 800 kr
570 480 kr
585 600 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 306 kr
48 430 kr
49 590 kr
581 160 kr
595 080 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 306 kr
49 960 kr
51 150 kr
599 520 kr
613 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på båter.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom har du ansvar for renhold i større virksomheter.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartendere jobber med å lage og servere drikkevarer.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.