Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.
Yrkesbeskrivelse

Lokomotiv­fører

favoritt ikon

En lokfører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.


Som lokomotivfører kan du kjøre persontog, godstog eller annet skinnegående materiell (for eksempel ulike arbeidsvogner).

Vanlige arbeidsoppgaver for en lokomotivfører:

  • teknisk sikkerhetskontroll av toget før og etter kjøring
  • kjøre toget i henhold til regelverk og signaler
  • sikre at togturen går sikkert og presist 
  • vurdere og eventuelt rette tekniske feil ved toget og infrastrukturen, og rapportere videre
  • samarbeide tett med togleder og togekspeditør, som er de instansene som gir kjøretillatelse
  • hvis du kjører persontog, samarbeider du også tett med konduktør 

Det er togets ruter og ordrer som bestemmer når toget skal gå.

Som lokomotivfører må du være forberedt på å jobbe turnus.

 

Hvor jobber lokomotivførere?

Lokomotivføreren jobber i jernbaneselselskaper som Vy tog, Green Cargo, CargoNet, Bane NOR, Baneservice, Flytoget, LKAB Malmtrafikk og Hector Rail. 

Som lokomotivfører kan du også arbeide innen jernbanevirksomhet med undervisning, som mellomleder og i ulike rådgiverstillinger.

Personlige egenskaper

Som lokomotivfører har du ansvar for store mengder passasjerer og gods. Du må derfor ha evnen til å jobbe konsentrert, du må ha god vurderingsevne og kunne reagere raskt hvis spesielle situasjoner skulle oppstå. Du må være ansvarsbevisst og pålitelig. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Utdanning

Du kan utdanne deg til lokomotivfører ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Dette er en grunnutdanning som varer i ett år og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningen inneholder både teori og praksis.

Les mer om utdanningen.

Resten av utdanningen som fører fram til sertifisering som lokomotivfører, tas i bedriften du ansettes i. Denne delen av utdanningen varer ca. et halvt år.

Etter- og videreutdanning
Det finnes en rekke lederutdannelser og administrative utdannelser som kan være relevante. Du kan ta pedagogisk påbygging for å kunne undervise fremtidige lokomotivførere. Du kan også ta kurs innen sikkerhetsarbeid for å jobbe med trafikksikkerhet.

Hva jobber lokomotivførerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Lokomotiv- eller T-banefører
Deltid
Alle sektorer
254 personer
200 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca 300 kr
47 570 kr
48 540 kr
570 840 kr
582 480 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca 300 kr
48 240 kr
49 200 kr
578 880 kr
590 400 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 304 kr
48 830 kr
49 270 kr
585 960 kr
591 240 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 304 kr
50 330 kr
50 800 kr
603 960 kr
609 600 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Heltid
Alle sektorer
1 673 personer
142 personer
1 531 personer
Ca 362 kr
Ca 310 kr
Ca 364 kr
58 650 kr
50 230 kr
59 010 kr
703 800 kr
602 760 kr
708 120 kr
Ca 362 kr
Ca 310 kr
Ca 364 kr
61 490 kr
51 620 kr
62 000 kr
737 880 kr
619 440 kr
744 000 kr
Ca 347 kr
Ca 317 kr
Ca 349 kr
56 170 kr
51 390 kr
56 610 kr
674 040 kr
616 680 kr
679 320 kr
Ca 347 kr
Ca 317 kr
Ca 349 kr
60 700 kr
54 100 kr
61 300 kr
728 400 kr
649 200 kr
735 600 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Privat
1 918 personer
196 personer
1 722 personer
Ca 359 kr
Ca 300 kr
Ca 362 kr
58 230 kr
48 600 kr
58 620 kr
698 760 kr
583 200 kr
703 440 kr
Ca 359 kr
Ca 300 kr
Ca 362 kr
60 840 kr
49 810 kr
61 420 kr
730 080 kr
597 720 kr
737 040 kr
Ca 344 kr
Ca 313 kr
Ca 347 kr
55 660 kr
50 680 kr
56 190 kr
667 920 kr
608 160 kr
674 280 kr
Ca 344 kr
Ca 313 kr
Ca 347 kr
59 960 kr
53 150 kr
60 690 kr
719 520 kr
637 800 kr
728 280 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Deltid
Privat
251 personer
197 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca 300 kr
47 570 kr
48 540 kr
570 840 kr
582 480 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca 300 kr
48 240 kr
49 210 kr
578 880 kr
590 520 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 305 kr
48 990 kr
49 480 kr
587 880 kr
593 760 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 305 kr
50 500 kr
51 030 kr
606 000 kr
612 360 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Heltid
Privat
1 667 personer
142 personer
1 525 personer
Ca 362 kr
Ca 310 kr
Ca 364 kr
58 660 kr
50 230 kr
59 040 kr
703 920 kr
602 760 kr
708 480 kr
Ca 362 kr
Ca 310 kr
Ca 364 kr
61 490 kr
51 620 kr
62 020 kr
737 880 kr
619 440 kr
744 240 kr
Ca 347 kr
Ca 317 kr
Ca 350 kr
56 190 kr
51 390 kr
56 640 kr
674 280 kr
616 680 kr
679 680 kr
Ca 347 kr
Ca 317 kr
Ca 350 kr
60 710 kr
54 100 kr
61 330 kr
728 520 kr
649 200 kr
735 960 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Alle sektorer
1 927 personer
196 personer
1 731 personer
Ca 359 kr
Ca 300 kr
Ca 361 kr
58 170 kr
48 600 kr
58 540 kr
698 040 kr
583 200 kr
702 480 kr
Ca 359 kr
Ca 300 kr
Ca 361 kr
60 780 kr
49 810 kr
61 360 kr
729 360 kr
597 720 kr
736 320 kr
Ca 343 kr
Ca 313 kr
Ca 347 kr
55 630 kr
50 680 kr
56 150 kr
667 560 kr
608 160 kr
673 800 kr
Ca 343 kr
Ca 313 kr
Ca 347 kr
59 930 kr
53 150 kr
60 650 kr
719 160 kr
637 800 kr
727 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold