Image
En lokomotivfører i førerhuset

Yrkesbeskrivelse

Lokomotivfører

En lokfører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Som lokomotivfører kan du kjøre persontog, godstog eller annet skinnegående materiell (for eksempel ulike arbeidsvogner).

Vanlige arbeidsoppgaver for en lokomotivfører:

  • teknisk sikkerhetskontroll av toget før og etter kjøring
  • kjøre toget i henhold til regelverk og signaler
  • sikre at togturen går sikkert og presist 
  • vurdere og eventuelt rette tekniske feil ved toget og infrastrukturen, og rapportere videre
  • samarbeide tett med togleder og togekspeditør, som er de instansene som gir kjøretillatelse
  • hvis du kjører persontog, samarbeider du også tett med konduktør 

Det er togets ruter og ordrer som bestemmer når toget skal gå.

Som lokomotivfører må du være forberedt på å jobbe turnus.

 

Hvor jobber lokomotivførere ?

Lokomotivføreren jobber i jernbaneselselskaper som Vy tog, Green Cargo, CargoNet, Bane NOR, Baneservice, Flytoget, LKAB Malmtrafikk, GoAhead Nordic og Hector Rail. 

Som lokomotivfører kan du også arbeide innen jernbanevirksomhet med undervisning, som mellomleder og i ulike rådgiverstillinger.

Personlige egenskaper

Som lokomotivfører har du ansvar for store mengder passasjerer og gods. Du må derfor ha evnen til å jobbe konsentrert, du må ha god vurderingsevne og kunne reagere raskt hvis spesielle situasjoner skulle oppstå. Du må være ansvarsbevisst og pålitelig. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Utdanning

Du kan utdanne deg til lokomotivfører ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Dette er en grunnutdanning som varer i ett år og gir 60 studiepoeng. Utdanningen inneholder både teori og praksis.

Les mer om utdanningen.

Resten av utdanningen som fører fram til sertifisering som lokomotivfører, tas i bedriften du ansettes i. Denne delen av utdanningen varer ca. et halvt år.

Etter- og videreutdanning

Det finnes en rekke lederutdannelser og administrative utdannelser som kan være relevante. Du kan ta pedagogisk påbygging for å kunne undervise fremtidige lokomotivførere. Du kan også ta kurs innen sikkerhetsarbeid for å jobbe med trafikksikkerhet.

Hva er de vanligste utdanningene for lokomotivførere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Lokomotivfører i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8311101 - LOKOMOTIVFØRER
  • 8311106 - LOKFØRER
  • 8311104 - LOKOMOTIVLEDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. oktober 2021, av Jernbanedirektoratet