Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Fiskeri foregår på båter av ulik størrelse, og med ulike redskaper. Noen fiskere har egen sjark og driver fiske med garn, line og jukse. Andre jobber på større fiskebåter som er utstyrt for fiske med not, line og trål.

Vanlige arbeidsoppgaver for fiskeren:

 • manøvrere fiskefartøy
 • håndtering av redskap og utstyr på dekk
 • rense, fryse eller salte fiskefangst ute på havet eller på land
 • levere fisk og skalldyr til mottaksstasjon

Mens de minste båtene fisker i kystnære farvann, er de største båtene langt ute på storhavet. Mange av arbeidsoppgavene er likevel de samme. Fiskeren er med på hele prosessen, fra redskapene installeres på båten til fangsten tas opp av sjøen og leveres på land. 

Hvor jobber fiskere ?

Fiskere med egne sjarker er gjerne bosatt langs kysten og driver fiske gjennom stort sett hele året. Fiskere som er ansatt eller eier større båter, har som regel flere "mannskap" slik at hvert skift er av en viss varighet, for eksempel en måned.

Personlige egenskaper

Fiskere er gjerne på havet i lange perioder i strekk. Det er derfor en fordel å være glad i båtliv, hav, fiske og lagarbeid. Fiske er et fysisk krevende yrke.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Etter- og videreutdanning
Som fisker kan du videreutdanne deg i flere retninger innenfor maritim sektor. Du kan ta toårig teknisk fagskole for maritime fag og fiskerifag, eller treårig høyskoleutdanning, slik at du kvalifiserer deg til arbeid som styrmann/kaptein opp til klasse 1.

Hva jobber fiske- og fangstutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 471101 - Fiske og fangst, Vg3
 • 471199 - Fiske og havbruk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning
 • 471902 - Fiskeskipperutdanning

Bedrifter

Fisker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6411104 - FISKER
 • 6411108 - AUTOLINEFISKER
 • 6411113 - NETTMANN
 • 6411105 - FISKESKIPPER (KYST)
 • 6411117 - GARNFISKER
 • 6411125 - JUKSAFISKER
 • 6411119 - LINEEGNER
 • 6411109 - NOTBAS
 • 6411112 - NOTFISKER
 • 6411111 - SNURREVADFISKER
 • 6411126 - TRÅLBAS
 • 6412101 - FANGSTMANN
 • 6412102 - HVALFANGER
 • 6412103 - HVALSKYTTER
 • 6412106 - SELFANGER
 • 6412107 - SELSKYTTER

Sist kvalitetsikret den 07. februar 2017, av Norsk sjømannsforbund