Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.
Yrkesbeskrivelse

Låsesmed

favoritt ikon

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

En låsesmed jobber med mekaniske, elektromekaniske og elektroniske produkter i dører, porter, svingdører, safer og andre typer dører og stengsler. 

Det er vanlig at låsesmeder spesialiserer seg innen en eller flere retninger i faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for låsesmeden:

  • planlegge og beregne låssystemer
  • montere låser, beslag, dørlukkere og dørautomatikk
  • reparere låseanordninger
  • lage nøkler og låser
  • være ansvarlig for sikkerhetsvurdering og adgangskontroll for bygninger i henhold til regler og forskrifter for innbruddssikring, brannkrav, rømningskrav og tilgjengelighet

Arbeidet foregår i hovedsak i låsesmedbedrift eller ute hos kunder.

Låsesmeden bruker i stor grad moderne verktøy og arbeidsmetoder. Dette innebærer bruk av data og elektroniske låssystemer. Gamle teknikker som sveising, liming og lodding er fremdeles i bruk hos de fleste låsesmeder.

Hvor jobber låsesmeder?

Låsesmeder jobber hovedsakelig i låsesmedbedrifter, men jobber også i sikkerhetsselskaper, større bedrifter i en rekke bransjer og generelt selskaper med behov for kompetanse innen sikkerhet.

Personlige egenskaper

Som låsesmed må du være ansvarsbevisst, nøyaktig og tålmodig. Det er en fordel om du er kreativ og flink til å se løsninger, både tekniske og praktiske.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i låsesmedfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber låsesmedfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for låsesmeder?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Verktøymaker, låsesmeder
Deltid
Alle sektorer
259 personer
16 personer
243 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 232 kr
37 450 kr
37 510 kr
449 400 kr
450 120 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 232 kr
37 800 kr
37 870 kr
453 600 kr
454 440 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 236 kr
38 210 kr
36 690 kr
38 310 kr
458 520 kr
440 280 kr
459 720 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 236 kr
39 910 kr
36 690 kr
39 990 kr
478 920 kr
440 280 kr
479 880 kr
Verktøymaker, låsesmeder
Heltid
Alle sektorer
1 681 personer
61 personer
1 620 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 840 kr
37 890 kr
454 080 kr
454 680 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
38 590 kr
38 650 kr
463 080 kr
463 800 kr
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 235 kr
37 900 kr
34 450 kr
38 030 kr
454 800 kr
413 400 kr
456 360 kr
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 235 kr
40 010 kr
34 450 kr
40 180 kr
480 120 kr
413 400 kr
482 160 kr
Verktøymaker, låsesmeder
Deltid
Privat
258 personer
16 personer
242 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 232 kr
37 450 kr
37 510 kr
449 400 kr
450 120 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 232 kr
37 800 kr
37 870 kr
453 600 kr
454 440 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 237 kr
38 220 kr
36 710 kr
38 320 kr
458 640 kr
440 520 kr
459 840 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 237 kr
39 930 kr
36 710 kr
40 010 kr
479 160 kr
440 520 kr
480 120 kr
Verktøymaker, låsesmeder
Heltid
Privat
1 680 personer
61 personer
1 619 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 840 kr
37 890 kr
454 080 kr
454 680 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
38 590 kr
38 650 kr
463 080 kr
463 800 kr
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 235 kr
37 900 kr
34 450 kr
38 030 kr
454 800 kr
413 400 kr
456 360 kr
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 235 kr
40 010 kr
34 450 kr
40 190 kr
480 120 kr
413 400 kr
482 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold