Image
Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Yrkesbeskrivelse

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

En låsesmed jobber med mekaniske, elektromekaniske og elektroniske produkter i dører, porter, svingdører, safer og andre typer dører og stengsler. Det er vanlig at låsesmeder spesialiserer seg innen en eller flere retninger i faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for låsesmeden:

 • planlegge og beregne låssystemer
 • montere låser, beslag, dørlukkere og dørautomatikk
 • reparere låseanordninger
 • lage nøkler og låser
 • kontakt med kunder
 • være ansvarlig for sikkerhetsvurdering og adgangskontroll for bygninger i henhold til regler og forskrifter for innbruddssikring, brannkrav, rømningskrav og tilgjengelighet

Låsesmeden bruker i stor grad moderne verktøy og arbeidsmetoder. Dette innebærer bruk av data og elektroniske låssystemer. Gamle teknikker som sveising, liming og lodding er fremdeles i bruk hos de fleste låsesmeder. For medlemskap i Foreningen Norske Låsesmeder, både for bedrifter og privatpersoner, kan det kreves uttømmende politiattest.

Hvor jobber låsesmeder ?

Låsesmeder jobber hovedsakelig i låsesmedbedrifter, men også i sikkerhetsselskaper, større bedrifter i en rekke bransjer og generelt selskaper med behov for kompetanse innen sikkerhet.

Personlige egenskaper

Som låsesmed må du være ansvarsbevisst, nøyaktig og tålmodig. Det er en fordel om du er kreativ og flink til å se løsninger, både tekniske og praktiske.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i låsesmedfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber låsesmedfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455223 - Låsesmedfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for låsesmeder ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Låsesmed i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7222104 - FAGARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222106 - FORMANN (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222103 - LÅSESMED
 • 7222109 - SPESIALARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222110 - LÅSEMONTØR

Sist kvalitetsikret den 03. juni 2019, av Norske låsesmeder