Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 02. februar 2022

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Arbeidsoppgaver

En låsesmed jobber med mekaniske, elektromekaniske og elektroniske sikringsprodukter til og i dører, porter, safer og andre typer stengsler. Det er vanlig at låsesmeder spesialiserer seg innen en eller flere retninger i faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for låsesmeden:

 • planlegge og beregne mekaniske og elektroniske låssystemer
 • montasje av mekaniske og elektromekaniske låser, beslag og dørautomatikk
 • reparere forskjellige låstyper
 • produksjon av nøkler og låser
 • kontakt med kunder og leverandører
 • prosjektere og anbefale sikkerhetsløsninger til bygg som tilfredsstiller regelverk om innbrudd, brann, rømming, tilgjengelighet mm. 
 • prosjektering og levering av adgangskontrollsystemer 

Låsesmeden bruker moderne verktøy og arbeidsmetoder og bruk av datamaskin er en naturlig del av arbeidshverdagen. En stor del av arbeidet er fortsatt mekanisk. Sammenføyingsteknikker som sveising, liming og lodding brukes hos de fleste låsesmeder.

For medlemskap i Foreningen Norske låsesmeder, både for bedrifter og personer kreves det plettfri vandel, dokumentert i en uttømmende politiattest. 

Hvor jobber låsesmeder?

Låsesmeder jobber hovedsakelig i låsesmedbedrifter, men også i sikkerhetsselskaper, større offentlige og private bedrifter og generelt i selskaper med behov for kompetanse innen sikkerhet.

Bli med en låsesmed på jobb

Hvordan er det å jobbe som låsesmed?

Intervjuer

Låsesmed Thomas Riksstad installerer beslag på det nye tilbygget til Sykehuset i Vestfold.

Låsesmed

Thomas Riksstad

Thomas jobber i en bransje med stadig større behov for sikkerhetsløsninger. – Det er en takknemlig jobb og folk blir veldig glade når låsesmeden kommer, smiler Thomas Riksstad.

Viktige egenskaper for en låsesmed

Som låsesmed må du være ansvarsbevisst, nøyaktig og tålmodig. Det er en fordel om du er kreativ og flink til å se løsninger, både tekniske og praktiske.

Hva tjener låsesmeder?

Hvordan utdanner du deg til låsesmed?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i låsesmedfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hvilke utdanninger er vanligst for låsesmeder?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber låsesmedfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455256 - Låsesmedfaget, Vg3
 • 455223 - Låsesmedfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber låsesmeder?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med låsesmeder

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7222103 - LÅSESMED
 • 7222110 - LÅSEMONTØR
 • 7222109 - SPESIALARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222106 - FORMANN (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222104 - FAGARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED)

Andre yrker

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.