Kvalitetssikret av Faglig råd for elektro og datateknologi 02. februar 2022

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Arbeidsoppgaver

En låsesmed jobber med mekaniske, elektromekaniske og elektroniske sikringsprodukter til og i dører, porter, safer og andre typer stengsler. Det er vanlig at låsesmeder spesialiserer seg innen en eller flere retninger i faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for låsesmeden:

 • planlegge og beregne mekaniske og elektroniske låssystemer
 • montasje av mekaniske og elektromekaniske låser, beslag og dørautomatikk
 • reparere forskjellige låstyper
 • produksjon av nøkler og låser
 • kontakt med kunder og leverandører
 • prosjektere og anbefale sikkerhetsløsninger til bygg som tilfredsstiller regelverk om innbrudd, brann, rømming, tilgjengelighet mm. 
 • prosjektering og levering av adgangskontrollsystemer 

Låsesmeden bruker moderne verktøy og arbeidsmetoder og bruk av datamaskin er en naturlig del av arbeidshverdagen. En stor del av arbeidet er fortsatt mekanisk. Sammenføyingsteknikker som sveising, liming og lodding brukes hos de fleste låsesmeder.

For medlemskap i Foreningen Norske låsesmeder, både for bedrifter og personer kreves det plettfri vandel, dokumentert i en uttømmende politiattest. 

Hvor jobber låsesmeder?

Låsesmeder jobber hovedsakelig i låsesmedbedrifter, men også i sikkerhetsselskaper, større offentlige og private bedrifter og generelt i selskaper med behov for kompetanse innen sikkerhet.

Intervjuer

Låsesmed Thomas Riksstad installerer beslag på det nye tilbygget til Sykehuset i Vestfold.

Låsesmed

Thomas Riksstad

Thomas jobber i en bransje med stadig større behov for sikkerhetsløsninger. – Det er en takknemlig jobb og folk blir veldig glade når låsesmeden kommer, smiler Thomas Riksstad.

Viktige egenskaper

Som låsesmed må du være ansvarsbevisst, nøyaktig og tålmodig. Det er en fordel om du er kreativ og flink til å se løsninger, både tekniske og praktiske.

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i låsesmedfaget. Les mer om mesterutdanning.

De som jobber som låsesmeder har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant låsesmedfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455256 - Låsesmedfaget, Vg3
 • 455223 - Låsesmedfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Bedrifter med låsesmeder

 • 7222103 - LÅSESMED
 • 7222110 - LÅSEMONTØR
 • 7222109 - SPESIALARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222106 - FORMANN (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222104 - FAGARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED)

Andre yrker

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.