Image
Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Yrkesbeskrivelse

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

En låsesmed jobber med mekaniske, elektromekaniske og elektroniske sikringsprodukter til og i dører, porter, safer og andre typer stengsler. Det er vanlig at låsesmeder spesialiserer seg innen en eller flere retninger i faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for låsesmeden:

 • planlegge og beregne mekaniske og elektroniske låssystemer
 • montasje av mekaniske og elektromekaniske låser, beslag og dørautomatikk
 • reparere forskjellige låstyper
 • produksjon av nøkler og låser
 • kontakt med kunder og leverandører
 • prosjektere og anbefale sikkerhetsløsninger til bygg som tilfredsstiller regelverk om innbrudd, brann, rømming, tilgjengelighet mm. 
 • prosjektering og levering av adgangskontrollsystemer 

Låsesmeden bruker moderne verktøy og arbeidsmetoder og bruk av datamaskin er en naturlig del av arbeidshverdagen. En stor del av arbeidet er fortsatt mekanisk. Sammenføyingsteknikker som sveising, liming og lodding brukes hos de fleste låsesmeder.

For medlemskap i Foreningen Norske låsesmeder, både for bedrifter og personer kreves det plettfri vandel, dokumentert i en uttømmende politiattest. 

Hvor jobber låsesmeder ?

Låsesmeder jobber hovedsakelig i låsesmedbedrifter, men også i sikkerhetsselskaper, større offentlige og private bedrifter og generelt i selskaper med behov for kompetanse innen sikkerhet.

Personlige egenskaper

Som låsesmed må du være ansvarsbevisst, nøyaktig og tålmodig. Det er en fordel om du er kreativ og flink til å se løsninger, både tekniske og praktiske.

Utdanning

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i låsesmedfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber låsesmedfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 455223 - Låsesmedfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)
 • 455256 - Låsesmedfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for låsesmeder ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Låsesmed i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7222104 - FAGARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222106 - FORMANN (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222103 - LÅSESMED
 • 7222109 - SPESIALARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222110 - LÅSEMONTØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 02. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi