Gjennomgått i samarbeid med Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler, Faglig råd for elektro og datateknologi 07. februar 2022

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du fagspesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Arbeidsoppgaver

En maritim elektriker, også kalt skipselektriker jobber innen maritime anlegg, som arbeider på skip, plattform eller i annen skipsrelatert industri. Som maritim elektriker er du fagarbeider, og skipets fagspesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en maritim elektriker:

 • arbeide i henhold til skipets vedlikeholdssystem og rutiner 
 • forebyggende vedlikehold og kontrollere tilstanden til alt elektrisk og elektronisk utstyr om bord
 • feilsøke og utbedre utstyr og anlegg
 • daglig drift av det elektriske anlegget
 • holde orden, renhold og rydding
 • observere og rapportere avvik
 • følge gitte rutiner og prosedyrer
 • sikkerhet og beredskap

Som maritim elektriker må du ha gode kunnskaper om sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner. Du må også ha godkjent helseerklæring, utstedt av autorisert sjømannslege, da det stilles strenge krav til syn og hørsel.

Hvor jobber maritime elektrikere?

Som maritim elektriker arbeider du på fartøy, skip, borefartøy eller annen skipsrelatert offshore virksomhet.

 

Hvordan er det å jobbe som maritim elektriker?

Intervjuer

En person i hvit dress med blå himmel bak

Ma­ri­tim elek­tri­ker

Emilie Skjolden

For meg er det fan­tas­tisk å kun­ne opp­le­ve ver­den på den­ne må­ten. Jeg kan mønst­re på i en ver­dens­del og av­slut­te tur­nu­sen i en an­nen ver­dens­del, forteller Emilie.
Skipselektriker Geir Idar Eggesbø avbildet på riggen der han jobber. Han er iført arbeidsklær.

Maritim elektriker

Geir Idar Eggesbø

– Du er med på alt, og jobber fra toppen til bunnen av riggen, noe som er ganske unikt, sier Geir Idar Eggesbø.

Passer jeg til å bli maritim elektriker?

Som maritim elektriker er det viktig at du har vilje og utholdenhet til å løse faglige utfordringer. Du må kunne jobbe planmessig, selvstendig og nøyaktig. Du må også være ansvarsbevisst, siden du må følge strenge sikkerhetskrav.

Det forventes også at du er miljøbevisst, og bidrar til at maritim næring når sine klimamål. Du bør ha gode samarbeidsevner, da en ofte må kommunisere med andre fagpersoner om bord og få støtte fra leverandør og produsenter. Det er også bra å være tilpasningsdyktig og løsningsorientert. Disse egenskapene kan også tilegnes i løpet av utdanningen på skole og læretid om bord. 

Hva tjener maritime elektrikere?

Hvordan utdanner du deg til maritim elektriker?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Etter fullført utdanningen og bestått fagbrev kan du søke ut sertifikat hos Sjøfartdirektoratet som Skipselektrikeroffiser (ETO).

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Etter godkjent læretid og svenneprøve kan du ta videreutdanning ved en teknisk fagskole.

Du kan også ta høyere utdanning ved et av landets maritime høgskoler. Her har du mulighet for å ta både bachelor- og mastergrad innen maritim teknologi.

Hvilke utdanninger er vanligst for maritime elektrikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber maritimt elektrikerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455144 - Maritim elektrikerfaget, Vg4
 • 455143 - Maritim elektrikerfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber maritime elektrikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med maritime elektrikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7241110 - SKIPSELEKTRIKER
 • 7241115 - ELEKTRIKERASSISTENT (FARTØY)
 • 3113149 - SKIPSELEKTRIKER (OFFISER)

Andre yrker

To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Byggdrifter gjør målinger i kjelleren

Byggdrifter / vaktmester

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeider

Elektrofagarbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektrofaglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.
Elektroingeniør

Elektroingeniør

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.
Elektroreparatør fikser vaskemaskin

Elektroreparatør

Elektroreparatøren reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr.