Maritim elektriker sjekker koblinger
Yrkesbeskrivelse

Maritim elektriker

favoritt ikon

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske instrumenter på skip. Du kan arbeide både på skip, borefartøy eller i skipsrelatert industri.

Som maritim elektriker, også kalt skipselektriker, er du elektrofagarbeider, og skipets spesialist på elektriske instrumenter.

Du skal kunne sette sammen, justere og reparere elektriske motorer og maskiner, generatorer, girveksler, instrumenter og kontrollapparater og annet elektrisk utstyr i rigger og skip.

Som maritim elektriker skal du ha gode kunnskaper omkring sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner, og skal kunne feilsøke og utbedre utstyr og anlegg.

Hvor jobber maritim elektrikere?

Som maritim elektriker arbeider du på skip, borefartøy eller annen skipsrelatert industri. Du kan også jobbe med landbasert virksomhet innen maritim sektor.

Personlige egenskaper

Som maritim elektriker må du kunne jobbe planmessig, selvstendig og nøyaktig. Du har evne til å samarbeide og må følge strenge sikkerhetskrav.

Du må også ha en godkjent helseattest, utstedt av autorisert sjømannslege da det stilles strenge krav til syn og hørsel.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Utdanningen for å bli maritim elektriker er 5-årig. Etter videregående opplæring, må du ha to år i lære på et skip. Hvis du vil inn i Sjøforsvaret, må du søke direkte dit etter Vg3 Maritim elektriker. 

    Når du har fullført og bestått utdanning med fagbrev som maritim elektriker, kan du søke Sjøfartsdirektoratet om kompetansesertifikat som skipselektrikeroffiser. Det er fartstiden på skip som gjør at personer med fagbrev oppnår tittelen offiser, som er en beskyttet tittel.

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Etter godkjent læretid og svenneprøve kan du ta videreutdanning ved en teknisk fagskole.

Du kan også ta høyere utdanning ved et av landets maritime høgskoler. Her har du mulighet for å ta både bachelor- og mastergrad innen maritim teknologi.

Hva jobber elektrikerutdannede som?

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Automatikere
Deltid
Alle sektorer
795 personer
50 personer
745 personer
278 kr
282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
278 kr
282 kr
45 740 kr
46 500 kr
548 880 kr
558 000 kr
286 kr
248 kr
289 kr
46 330 kr
40 220 kr
46 740 kr
555 960 kr
482 640 kr
560 880 kr
286 kr
248 kr
289 kr
48 590 kr
40 220 kr
49 090 kr
583 080 kr
482 640 kr
589 080 kr
Automatikere
Heltid
Alle sektorer
4 931 personer
213 personer
4 718 personer
278 kr
215 kr
281 kr
45 000 kr
34 910 kr
45 570 kr
540 000 kr
418 920 kr
546 840 kr
278 kr
215 kr
281 kr
46 100 kr
35 400 kr
46 700 kr
553 200 kr
424 800 kr
560 400 kr
282 kr
208 kr
285 kr
45 620 kr
33 710 kr
46 160 kr
547 440 kr
404 520 kr
553 920 kr
282 kr
208 kr
285 kr
48 550 kr
35 100 kr
49 160 kr
582 600 kr
421 200 kr
589 920 kr
Automatikere
Deltid
Privat
793 personer
50 personer
743 personer
278 kr
282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
278 kr
282 kr
45 740 kr
46 510 kr
548 880 kr
558 120 kr
286 kr
249 kr
289 kr
46 350 kr
40 260 kr
46 760 kr
556 200 kr
483 120 kr
561 120 kr
286 kr
249 kr
289 kr
48 620 kr
40 260 kr
49 110 kr
583 440 kr
483 120 kr
589 320 kr
Automatikere
Heltid
Privat
4 833 personer
208 personer
4 625 personer
278 kr
209 kr
281 kr
45 010 kr
33 930 kr
45 600 kr
540 120 kr
407 160 kr
547 200 kr
278 kr
209 kr
281 kr
46 100 kr
34 380 kr
46 720 kr
553 200 kr
412 560 kr
560 640 kr
282 kr
207 kr
285 kr
45 660 kr
33 460 kr
46 210 kr
547 920 kr
401 520 kr
554 520 kr
282 kr
207 kr
285 kr
48 600 kr
34 840 kr
49 220 kr
583 200 kr
418 080 kr
590 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Styrmannen på jobb

Styr­mann

Som styr­mann jobber du på et passasjerskip eller et handelsskip, enten i Norge eller i utlandet. Du har et stort ansvar, blant annet for navigasjon og laste­operasjoner.

Losbåten bringer losen ut til en båt

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Kvinnelig maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Motormann

Motor­mann

En motor­mann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

En båtkaptein sitter ved roret og styrer båten.

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

En avioniker, eller flymekaniker, reparerer et fly på Bodø Hovedflystasjon.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

En mann reparerer en server.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.