Image
Illustrasjonsbilde av skipsingeniør
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

En maritim elektriker, tidligere kalt skipselektriker, er en elektrofagarbeider som arbeider på skip, borefartøy eller i skipsrelatert industri. Som maritim elektriker er du fagarbeider, og skipets spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en maritim elektriker:

  • sette sammen, justere og reparere elektriske motorer og maskiner, generatorer, girveksler, instrumenter og kontrollapparater og annet elektrisk utstyr i rigger, fartøy og skip
  • feilsøke og utbedre utstyr og anlegg

Som maritim elektriker må du ha gode kunnskaper om sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner. Du må også ha godkjent helseerklæring, utstedt av autorisert sjømannslege, da det stilles strenge krav til syn og hørsel.

Hvor jobber maritim elektrikere ?

Som maritim elektriker arbeider du på fartøy, skip, borefartøy eller annen skipsrelatert offshore virksomhet.

 

Personlige egenskaper

Som maritim elektriker må du kunne jobbe planmessig, selvstendig og nøyaktig. Du må også være ansvarsbevisst, siden du må følge strenge sikkerhetskrav. Du bør dessuten ha gode samarbeidsevner.

 

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Etter godkjent læretid og svenneprøve kan du ta videreutdanning ved en teknisk fagskole.

Du kan også ta høyere utdanning ved et av landets maritime høgskoler. Her har du mulighet for å ta både bachelor- og mastergrad innen maritim teknologi.

Hva jobber elektrikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 455144 - Maritim elektrikerfaget, Vg4
  • 455143 - Maritim elektrikerfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for maritim elektrikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Maritim elektriker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7241110 - SKIPSELEKTRIKER
  • 7241115 - ELEKTRIKERASSISTENT (FARTØY)

Sist kvalitetsikret den 24. januar 2019, av NELFO, EL og IT Forbundet