Image
Mannlig apoteker kontrollerer medisinpakning
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Som apoteker drifter du apoteket og sørger for at kravene til apotekets virksomhet oppfylles. Apotekeren har ansvar for den faglige og økonomiske driften ved apoteket, og det overordnede ansvaret for apotekets ansatte: apotekteknikere og farmasøyter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en apoteker:

  • ansvar for de ansatte, for eksempel rekruttering og personalledelse
  • opplæring av nytt personale og videreutvikling av ansatte
  • være oppdatert på apotekbransjen
  • administrative arbeidsoppgaver, eksempelvis innen økonomi

I tillegg har apotekeren vanlige farmasøytoppgaver, og må ha kunnskap om legemidler. Blant annet om hvordan de framstilles, hvordan de virker på kroppen og hvordan legemidler brukes ved forebygging og behandling av sykdom. 

Som apoteker må du være forberedt på å jobbe turnus. Apotekeren har autorisasjon som helsepersonell, som gis av Helsedirektoratet

Hvor jobber apotekere ?

Som apoteker jobber du på et apotek.

Personlige egenskaper

Som apoteker jobber du både med kunder og ansatte, og du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du bør ha god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. I tillegg bør du være strukturert, serviceinnstilt og kvalitetsbevisst. 

Utdanning

For å bli apoteker kreves mastergrad i farmasi, autorisasjon som provisorfarmasøyt og to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Hva jobber farmasiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 766101 - Cand.pharm.-utdanning
  • 766103 - Master, farmasi, femårig

Bedrifter

Apoteker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2224101 - APOTEKER
  • 2224103 - OVERAPOTEKER
  • 2224107 - SYKEHUSAPOTEKER

Sist kvalitetssikret den 24. januar 2019, av Apotekforeningen, Apotekforeningen