Gjennomgått i samarbeid med Den norske kirke 31. juli 2023

Menighetspedagog

En menighetspedagog underviser i kirken.

Arbeidsoppgaver

Menighetspedagogen, også kalt trosopplærer, planlegger og gjennomfører trosopplæring og annen pedagogisk virksomhet, ofte med fokus på barn og unge.

Vanlige arbeidsoppgaver for en menighetspedagog:

  • planlegge og gjennomføre trosopplæring
  • samarbeide med ansatte og friville om barne- og ungdomsarbeid. Dette kan for eksempel være konfirmasjonsundervisning.
  • rekruttere frivillige medarbeidere
  • familiemiddag og babysang

Menighetspedagogen har bred kunnskap om kristendom og religionspedagogikk, og jobber med å formidle kristen tro gjennom mange ulike aktiviteter. 

Som menighetspedagog arbeider du sammen med andre ansatte i kirken, slik som for eksempel kateket og prest.

Hvor jobber menighetspedagoger?

Menighetspedagoger er ansatt i Den norske kirke. Som menighetspedagog kan du også jobbe i barnehager og organisasjoner.

Intervjuer

En kvinne står med hendene i lommene på jeansen og smiler vennlig til kameraet. Hun har halvlangt, brunt hår ned til skuldrene. Hun har på seg en rød strikket cardigan.

Menighetspedagog

Ingamay Eidsmo Synnes

Den ene dagen booker hun et esel, den neste putter hun brev i konvolutter eller underviser barn og ungdom. Menighetspedagog Ingamay stortrives i jobben som rommer det meste.

Viktige egenskaper

Som menighetspedagog må du ha gode formidlingsevner og evnen til å motivere andre. Du må like å arbeide med barn og unge.

Utdanning

En menighetspedagog må ha en bachelorgrad, i tillegg til minimum 30 studiepoengpedagogikk og 30 studiepoeng i kristendom/ teologi. Mange menighetspedagoger er barnehagelærere eller lærere, og noen må da ha tilleggsutdanning i kristendom for å nå kravet om 30 studiepoeng i kristendom/teologi.

Se oversikt over utdanninger innen menighetspedaogikk

Etter- og videreutdanning

For å bli kateket trenger du mastergrad i kirkelig undervisning eller kateketikk.

 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 614114 - Bachelor, menighetspedagogikk, treårig
  • 614112 - Bachelor, ungdom, kultur og tro, treårig
  • 614103 - Høgskolekandidat, kristendomskunnskap og menighetsarbeid, toårig

Bedrifter som ansetter menighetspedagoger

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med menighetspedagoger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3480125 - MENIGHETSPEDAGOG
  • 3480127 - UNGDOMSARBEIDER (MENIGHETSARBEID)
  • 3480112 - MENIGHETSARBEIDER

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
En kirurg ser til et for tidlig født barn i en inkubator. Inkubatorer brukes til for tidlig fødte (premature) barn, eller barn som er syke.

Barnekirurg

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.