Kvalitetssikret av Den norske kirke 31. juli 2023

Menighetspedagog

En menighetspedagog underviser i kirken.

Arbeidsoppgaver

Menighetspedagogen, også kalt trosopplærer, planlegger og gjennomfører trosopplæring og annen pedagogisk virksomhet, ofte med fokus på barn og unge.

Vanlige arbeidsoppgaver for en menighetspedagog:

  • planlegge og gjennomføre trosopplæring
  • samarbeide med ansatte og friville om barne- og ungdomsarbeid. Dette kan for eksempel være konfirmasjonsundervisning.
  • rekruttere frivillige medarbeidere
  • familiemiddag og babysang

Menighetspedagogen har bred kunnskap om kristendom og religionspedagogikk, og jobber med å formidle kristen tro gjennom mange ulike aktiviteter. 

Som menighetspedagog arbeider du sammen med andre ansatte i kirken, slik som for eksempel kateket og prest.

Hvor jobber menighetspedagoger?

Menighetspedagoger er ansatt i Den norske kirke. Som menighetspedagog kan du også jobbe i barnehager og organisasjoner.

Intervjuer

En kvinne står med hendene i lommene på jeansen og smiler vennlig til kameraet. Hun har halvlangt, brunt hår ned til skuldrene. Hun har på seg en rød strikket cardigan.

Menighetspedagog

Ingamay Eidsmo Synnes

Den ene dagen booker hun et esel, den neste putter hun brev i konvolutter eller underviser barn og ungdom. Menighetspedagog Ingamay stortrives i jobben som rommer det meste.

Viktige egenskaper

Som menighetspedagog må du ha gode formidlingsevner og evnen til å motivere andre. Du må like å arbeide med barn og unge.

Utdanning

En menighetspedagog må ha en bachelorgrad, i tillegg til minimum 30 studiepoengpedagogikk og 30 studiepoeng i kristendom/ teologi. Mange menighetspedagoger er barnehagelærere eller lærere, og noen må da ha tilleggsutdanning i kristendom for å nå kravet om 30 studiepoeng i kristendom/teologi.

Se oversikt over utdanninger innen menighetspedaogikk

Etter- og videreutdanning

For å bli kateket trenger du mastergrad i kirkelig undervisning eller kateketikk.

 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 614114 - Bachelor, menighetspedagogikk, treårig
  • 614112 - Bachelor, ungdom, kultur og tro, treårig
  • 614103 - Høgskolekandidat, kristendomskunnskap og menighetsarbeid, toårig

Arbeidsmarked

Bedrifter med menighetspedagoger

  • 3480125 - MENIGHETSPEDAGOG
  • 3480127 - UNGDOMSARBEIDER (MENIGHETSARBEID)
  • 3480112 - MENIGHETSARBEIDER

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
Barne- og ungdomspsykolog i samtale med et barn som gråter

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
En kirurg ser til et for tidlig født barn i en inkubator. Inkubatorer brukes til for tidlig fødte (premature) barn, eller barn som er syke.

Barnekirurg

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.