Kvinnelig arkivar ved arkivhylle
Yrkesbeskrivelse

Arkivar

favoritt ikon

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

En arkivar kan jobbe med arkiv og dokumentasjonsbehandling i forvaltningen eller i en arkivinstitusjon som bevarer historiske arkiver. Arbeidsoppgaver avhenger av arbeidssted. 

Arkivarer i arkivdanningen/forvaltningen 

Arkivdanning handler om å skape arkiver. Som arkivar her, jobber med du dokumentforvaltning i virksomheten du er ansatt i. Her kan du ha ulike stillingsbetegnelser, som for eksempel konsulent og rådgiver.

 • Vanlige arbeidsoppgaver:
  • journalføring og registrering
  • kvalitetssikring
  • gjenfinning av dokumentasjon
  • oppfølging av rutiner knyttet til dokumenthåndtering

Arkivarer i arkivinstitusjoner 

Som arkivar i arkivinstitusjoner (også kalt depotinstitusjoner) jobber du som arkivar med arkiver som er levert til arkivinstitusjoner. Det vil si arkiver som ikke lenger er i aktiv bruk i en virksomhet.

 • Vanlige arbeidsoppgaver:
  • katalogisering og beskrivelse av arkivene og deres historiske kontekst
  • gjøre arkiver tilgjengelig som kilder for forskere og andre
  • saksbehandling knyttet til innsyn i arkivene
  • formidling av arkiver og historie til ulike målgrupper

Arkivarer må kunne ta i bruk ny teknologi slik at man kan tilpasse arkivvirksomheten til utviklingen i faget. Det finnes IT-arkivar-stillinger i de fleste depotinstitusjonene, med krav om IT-faglig kompetanse. 

For arkivaryrket etterspørres det høyere utdanning og for arkivarer i depotinstitusjoner kreves ofte mastergrad eller lignende. 

Hvor jobber arkivarer?

En arkivar kan jobbe både i offentlig og privat sektor. Det finnes ulike arkivarstillinger innenfor for eksempel Arkivverket, kommunale arkivinstitusjoner, museer og andre offentlige virksomheter.

Stadig flere private bedrifter ansetter også arkivarer for å kunne ta vare på bedriftens voksende informasjonsmasse. Her kan arkivaren gjerne kalles Records Information Manager eller Document Manager.

Personlige egenskaper

Du bør være strukturert og ryddig, og til enhver tid kunne ha oversikt over store mengder informasjon. Du må like å omgås mennesker, være serviceinnstilt og kunne formidle kunnskap.

Utdanning

Arkivaren må ha høyere utdanning, gjerne arkivrelevante fag som arkivfag, historie, samfunnsvitenskapelige fag, jus, økonomi og IT. Arkivar er ikke en beskyttet tittel, og det er mange måter å skaffe seg arkivkompetanse.

Se oversikt over utdanningssteder

Etter- og videreutdanning
Norsk Arkivråd tilbyr kurs og seminarer til arkivarer.

 

Hva jobber arkiv- og historikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for arkivarer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arkivarer og kuratorer
Deltid
Alle sektorer
298 personer
206 personer
92 personer
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca
37 350 kr
36 540 kr
448 200 kr
438 480 kr
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca
37 350 kr
36 540 kr
448 200 kr
438 480 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
38 360 kr
37 090 kr
41 200 kr
460 320 kr
445 080 kr
494 400 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
38 400 kr
37 120 kr
41 200 kr
460 800 kr
445 440 kr
494 400 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Alle sektorer
891 personer
579 personer
312 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
43 110 kr
42 370 kr
44 660 kr
517 320 kr
508 440 kr
535 920 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
43 110 kr
42 370 kr
44 660 kr
517 320 kr
508 440 kr
535 920 kr
Ca 268 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
43 380 kr
42 640 kr
44 750 kr
520 560 kr
511 680 kr
537 000 kr
Ca 268 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
43 590 kr
42 890 kr
44 880 kr
523 080 kr
514 680 kr
538 560 kr
Arkivarer og kuratorer
Deltid
Kommunal
110 personer
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 560 kr
474 720 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 560 kr
474 720 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 130 kr
481 560 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 150 kr
481 800 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Kommunal
353 personer
229 personer
124 personer
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 274 kr
43 000 kr
42 400 kr
44 310 kr
516 000 kr
508 800 kr
531 720 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 274 kr
43 000 kr
42 400 kr
44 310 kr
516 000 kr
508 800 kr
531 720 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 274 kr
43 280 kr
42 690 kr
44 370 kr
519 360 kr
512 280 kr
532 440 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 274 kr
43 360 kr
42 780 kr
44 430 kr
520 320 kr
513 360 kr
533 160 kr
Arkivarer og kuratorer
Deltid
Privat
125 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 670 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 670 kr
404 040 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca
36 770 kr
441 240 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca
36 790 kr
441 480 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Privat
160 personer
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 140 kr
481 680 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 140 kr
481 680 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 220 kr
482 640 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 280 kr
483 360 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Statlig
378 personer
249 personer
129 personer
Ca 271 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 930 kr
43 110 kr
45 650 kr
527 160 kr
517 320 kr
547 800 kr
Ca 271 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 930 kr
43 110 kr
45 650 kr
527 160 kr
517 320 kr
547 800 kr
Ca 277 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
44 820 kr
43 790 kr
46 800 kr
537 840 kr
525 480 kr
561 600 kr
Ca 277 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
45 210 kr
44 260 kr
47 040 kr
542 520 kr
531 120 kr
564 480 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Deltid
Alle sektorer
834 personer
740 personer
94 personer
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca
38 820 kr
38 720 kr
465 840 kr
464 640 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca
38 820 kr
38 720 kr
465 840 kr
464 640 kr
Ca 239 kr
Ca 238 kr
Ca 248 kr
38 720 kr
38 540 kr
40 140 kr
464 640 kr
462 480 kr
481 680 kr
Ca 239 kr
Ca 238 kr
Ca 248 kr
38 730 kr
38 550 kr
40 140 kr
464 760 kr
462 600 kr
481 680 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Heltid
Alle sektorer
1 856 personer
1 435 personer
421 personer
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 242 kr
40 180 kr
40 240 kr
39 180 kr
482 160 kr
482 880 kr
470 160 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 242 kr
40 180 kr
40 240 kr
39 180 kr
482 160 kr
482 880 kr
470 160 kr
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 247 kr
40 470 kr
40 610 kr
39 990 kr
485 640 kr
487 320 kr
479 880 kr
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 247 kr
40 550 kr
40 680 kr
40 110 kr
486 600 kr
488 160 kr
481 320 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Deltid
Kommunal
621 personer
565 personer
56 personer
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca
38 580 kr
38 550 kr
462 960 kr
462 600 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca
38 580 kr
38 550 kr
462 960 kr
462 600 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca 246 kr
38 160 kr
37 990 kr
39 880 kr
457 920 kr
455 880 kr
478 560 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca 246 kr
38 170 kr
38 000 kr
39 880 kr
458 040 kr
456 000 kr
478 560 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Heltid
Kommunal
858 personer
707 personer
151 personer
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 242 kr
39 980 kr
40 170 kr
39 260 kr
479 760 kr
482 040 kr
471 120 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 242 kr
39 980 kr
40 170 kr
39 260 kr
479 760 kr
482 040 kr
471 120 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
39 880 kr
40 000 kr
39 340 kr
478 560 kr
480 000 kr
472 080 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
39 960 kr
40 070 kr
39 450 kr
479 520 kr
480 840 kr
473 400 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Heltid
Privat
163 personer
123 personer
40 personer
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 990 kr
41 840 kr
503 880 kr
502 080 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 990 kr
41 840 kr
503 880 kr
502 080 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
42 440 kr
42 640 kr
41 830 kr
509 280 kr
511 680 kr
501 960 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
42 640 kr
42 800 kr
41 830 kr
511 680 kr
513 600 kr
501 960 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Deltid
Statlig
170 personer
141 personer
29 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 840 kr
38 840 kr
466 080 kr
466 080 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 840 kr
38 840 kr
466 080 kr
466 080 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
39 810 kr
40 920 kr
480 000 kr
477 720 kr
491 040 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 253 kr
40 020 kr
39 830 kr
40 920 kr
480 240 kr
477 960 kr
491 040 kr
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Heltid
Statlig
835 personer
605 personer
230 personer
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 240 kr
40 180 kr
40 180 kr
38 840 kr
482 160 kr
482 160 kr
466 080 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 240 kr
40 180 kr
40 180 kr
38 840 kr
482 160 kr
482 160 kr
466 080 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
40 690 kr
40 910 kr
40 090 kr
488 280 kr
490 920 kr
481 080 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
40 750 kr
40 960 kr
40 190 kr
489 000 kr
491 520 kr
482 280 kr
Arkivassistenter
Deltid
Alle sektorer
211 personer
163 personer
48 personer
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca
35 810 kr
35 950 kr
429 720 kr
431 400 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca
35 810 kr
35 950 kr
429 720 kr
431 400 kr
Ca 221 kr
Ca 224 kr
Ca 210 kr
35 800 kr
36 320 kr
34 030 kr
429 600 kr
435 840 kr
408 360 kr
Ca 221 kr
Ca 224 kr
Ca 210 kr
35 830 kr
36 360 kr
34 030 kr
429 960 kr
436 320 kr
408 360 kr
Arkivassistenter
Heltid
Alle sektorer
918 personer
706 personer
212 personer
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
38 230 kr
38 230 kr
38 230 kr
458 760 kr
458 760 kr
458 760 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
38 230 kr
38 230 kr
38 230 kr
458 760 kr
458 760 kr
458 760 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca 242 kr
38 990 kr
38 940 kr
39 160 kr
467 880 kr
467 280 kr
469 920 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca 242 kr
39 230 kr
39 170 kr
39 450 kr
470 760 kr
470 040 kr
473 400 kr
Arkivassistenter
Heltid
Kommunal
130 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 840 kr
454 080 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 840 kr
454 080 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 890 kr
466 680 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
39 080 kr
468 960 kr
Arkivassistenter
Heltid
Privat
176 personer
128 personer
48 personer
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca
38 920 kr
38 990 kr
467 040 kr
467 880 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca
38 920 kr
38 990 kr
467 040 kr
467 880 kr
Ca 249 kr
Ca 253 kr
Ca 237 kr
40 280 kr
41 010 kr
38 330 kr
483 360 kr
492 120 kr
459 960 kr
Ca 249 kr
Ca 253 kr
Ca 237 kr
40 510 kr
41 260 kr
38 330 kr
486 120 kr
495 120 kr
459 960 kr
Arkivassistenter
Deltid
Statlig
103 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca
36 380 kr
436 560 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca
36 380 kr
436 560 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca
36 580 kr
438 960 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca
36 620 kr
439 440 kr
Arkivassistenter
Heltid
Statlig
612 personer
480 personer
132 personer
Ca 235 kr
Ca 232 kr
Ca 238 kr
38 050 kr
37 580 kr
38 600 kr
456 600 kr
450 960 kr
463 200 kr
Ca 235 kr
Ca 232 kr
Ca 238 kr
38 050 kr
37 580 kr
38 600 kr
456 600 kr
450 960 kr
463 200 kr
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
38 640 kr
38 370 kr
39 620 kr
463 680 kr
460 440 kr
475 440 kr
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
38 900 kr
38 590 kr
40 010 kr
466 800 kr
463 080 kr
480 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold