Illustrasjonsbilde av en gruppe personer.
Yrkesbeskrivelse

Kulturhistoriker / kulturviter

favoritt ikon

En kulturhistoriker undersøker menneskets samspill med omgivelsene.

En kulturhistoriker er interessert i menneskenes liv og historie, og samspillet mellom natur og kultur. Mennesket betraktes som et kulturskapende og kulturbærende vesen. Det både skaper og viderefører kultur. 

Kulturhistorikeren studerer hvordan menneskers forestillinger, vaner og vurderinger både former og formes av omgivelsene, oppvekstmiljøet og historien. Variasjon i tid, rom og sosial plassering er sentrale grunntema i kulturhistorie/kulturvitenskap.

Kulturhistorikere i Norge er vanligvis opptatt av de nordeuropeiske og norske forholdene, der de ser på dagliglivets kulturer. De ser både på kulturens materielle, mentale og sosiale sider. De kan fordype seg innenfor ulike felt som arbeidsliv, byggeskikk, sosial organisering, ressursbruk, mat- og klesvaner og lignende. Som kulturhistoriker kan du bruke mange ulike forskningsmetoder, deriblant feltarbeid, intervju og arkivmateriale. 

Kulturhistorikere arbeider ofte i tett samarbeid med andre historikere, antropologer, arkeologer og forskere. De jobber også med fagfolk knyttet til forskning, utredning og kulturarbeid i andre samfunnsvitenskapelig og humanistiske fag.

I likhet med andre historiske fag, ser du i kulturhistorie tilbake til fortiden for å finne informasjon som kan bidra til at du forstår dagens samfunn. Forholdet mellom fortid og nåtid, eller fortidens plass i nåtida, er interessant for en kulturhistoriker.

Yrket ble tidligere kalt etnolog.

Hvor jobber kulturhistorikere?

Du kan jobbe i offentlig forvaltning, i media eller ved kulturinstitusjoner som museer eller kulturminnesektoren. Med høyere grad ( master), kan du søke om stipendiatstilling på universitet eller høgskole.

Personlige egenskaper

Som kulturhistoriker bør du være interessert i kultur og historie, og du bør ha evne og interesse for teoretisk arbeid. Du bør være i stand til å arbeide selvstendig og i team. Du bør også være organisert og kunne arbeide planmessig med et prosjekt over tid.

Utdanning

Innen kulturhistorie og kulturvitenskap, som ofte omfatter folkloristikk, kan du ta bachelor, master og doktorgrad. Undervisningsemner i f.eks. museologi og kulturarv er relevant. 

Se oversikt over utdanning i kulturvitenskap

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber kulturhistorieutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Heltid
Alle sektorer
260 personer
149 personer
111 personer
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
42 910 kr
42 900 kr
43 140 kr
514 920 kr
514 800 kr
517 680 kr
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
42 910 kr
42 900 kr
43 140 kr
514 920 kr
514 800 kr
517 680 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
43 510 kr
43 800 kr
43 120 kr
522 120 kr
525 600 kr
517 440 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
43 720 kr
44 030 kr
43 310 kr
524 640 kr
528 360 kr
519 720 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Statlig
157 personer
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 330 kr
471 960 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 330 kr
471 960 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 280 kr
483 360 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 510 kr
486 120 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Heltid
Statlig
131 personer
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca
40 870 kr
490 440 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca
41 140 kr
493 680 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Alle sektorer
316 personer
178 personer
138 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 150 kr
42 170 kr
42 150 kr
505 800 kr
506 040 kr
505 800 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 150 kr
42 170 kr
42 150 kr
505 800 kr
506 040 kr
505 800 kr
Ca 266 kr
Ca 269 kr
Ca 263 kr
43 170 kr
43 590 kr
42 610 kr
518 040 kr
523 080 kr
511 320 kr
Ca 266 kr
Ca 269 kr
Ca 263 kr
43 360 kr
43 790 kr
42 790 kr
520 320 kr
525 480 kr
513 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Filosof i samtale med ung mann.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

Skuespiller blir filmet utendørs

Skuespiller

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

Statsviter på talerstolen.

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Gamle bøker

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Journalist med skriveblokk utenfor hotell.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.