Mannlig homeopat veileder kvinnelig pasient.
Yrkesbeskrivelse

Homeopat

favoritt ikon

En homeopat er en alternativ behandler som bruker homeopatiske virkemidler.

Alternativ behandling, som homeopati, er et omstridt tema. Definnes ingen krav til utdanningsbakgrunn. Hvem som helst kan kalle seg homeopat, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Ingen yrkesgrupper som utøver alternativ behandling har i dag autorisasjon som helsepersonell. Det vil si at selv om du har utdanning innen homeopati, har du ikke den samme kompetanse, de formelle kvalifikasjoner og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

En homeopat behandler mennesker med homeopatiske virkemidler. Homeopatiens virkemidler er laget ut i fra en teori om at stoffer som gir symptomer, kan brukes til å behandle de samme symptomene. 

Homeopaten kan ha pasienter i alle aldre, og noen ganger også dyr. Homeopater som er medlem i Norske Homeopaters Landsforbund, kan kalle seg homeopat MNHL.

Utdanning

Det finnes ingen offentlige krav til utdanning, og homeopater i Norge kan ha veldig ulik utdanningsbakgrunn. Utdanningen varierer fra flere år til kortere kurs. Alternativ.no har oversikt over utdanninger innen homeopati.

Lønn

Lønn vil avhenge av blant annet arbeidssted og hvor mange pasienter du har.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold