Gjennomgått i samarbeid med NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 07. desember 2022

Homeopat

En homeopat er en alternativ behandler som bruker homeopatiske legemidler i sin behandling.

Arbeidsoppgaver

Alternativ behandling, som homeopati, er et omstridt tema. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunn. Hvem som helst kan kalle seg homeopat, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Det betyr at en utdanning innen homeopati ikke gir deg samme kompetanse, de formelle kvalifikasjonene og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

En homeopat behandler mennesker med homeopatiske legemidler. Homeopatiens legemidler er laget ut fra en teori om at stoffer som gir symptomer, kan brukes til å behandle de samme symptomene. Disse legemidlene gis ofte i form av små piller eller som dråper. 

Homeopaten kan ha pasienter i alle aldre, og noen ganger også dyr. 

Homeopater som er medlem i Norske Homeopaters Landsforbund, kan kalle seg homeopat MNHL.

Utdanning

Det finnes ingen offentlige krav til utdanning, og homeopater i Norge kan derfor ha veldig ulik utdanningsbakgrunn.

Bedrifter som ansetter homeopater

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med homeopater

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3229111 - HOMØOPAT

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av akupunktør i arbeid.

Akupunktør

En akupunktør setter nåler i bestemte punkter i kroppen for å behandle mennesker.
Illustrasjonsbilde av aromaterapeut i arbeid.

Aromaterapeut

Aromaterapi er en alternativ behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlingen av pasienter.
Urtemedisin

Biopat

En biopat bruker alternative behandlingsformer, som for eksempel ernæringsterapi og urtemedisin, i behandling av pasienter.
Barn får opplæring i eurytmi

Eurytmist

En eurytmist er en danse- og bevegelseskunstner som bruker kroppen til å uttrykke språk og musikk i samspill med scenerommets muligheter.
Samtaleterapi

Gestaltterapeut

En gestaltterapeut er en som bruker samtaleterapi i behandlingen av klienter.
Massasjeterapeut masserer nakke

Massasjeterapeut

En massasjeterapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen til klientene.
Osteopat behandlar nakke.

Osteopat

Osteopater behandler muskel – og skjelettplager og ser på sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår.
En dame ligger på en massasjebenk og blir behandlet av en soneterapeut

Soneterapeut

Soneterapeuter behandler sykdommer ved å stimulere føtter og andre deler av kroppen.