Diakon Vigdis I. Mellem
Yrkesbeskrivelse

Diakon

favoritt ikon

En diakon arbeider med sosiale tiltak og omsorgsoppgaver i Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.

Diakonen er kirkens omsorgs- og sosialarbeider og leder menighetens diakonale arbeid.

Arbeidet innebærer å ha kontakt med folk som trenger hjelp eller trenger noen å snakke med, gjennomføre fellesskapsbyggende tiltak og ha kontakt med kommunens øvrige hjelpetilbud.

Vanlige arbeidsoppgaver for en diakon:

  • følge opp frivillige medarbeidere
  • arrangere samtale- og støttegrupper for mennesker i sorg, som har rusproblemer eller er i en vanskelig livssituasjon
  • arrangere ekteskapskurs, babysang, home start-grupper, leksehjelp, treff for flyktninger eller eldretreff 
  • delta i konfirmant- og ungdomsarbeid  
  • delta i gudstjenester eller andre kirkelige handlinger
  • husbesøk og besøkstjeneste på for eksempel sykehus, sykehjem, hospice og fengsler

Arbeidsoppgavene varierer etter arbeidssted og om du jobber i en by eller i et lite bygdesamfunn. 

Diakoner deltar ofte i gudstjenester, og kan også holde begravelser. 

Som diakon i Den norske kirke vigsles du til diakontjeneste av biskopen.

Hvor jobber diakoner?

Diakoner kan jobbe i en menighet, et prosti eller et annet kirkelig organ. Som diakon kan du også arbeide i andre kristne trossamfunn, for eksempel Frelsesarméen. Du kan også arbeide på sykehus, dag- og døgninstitusjoner eller i andre deler av helse- og sosialsektoren, eller du kan drive undervisnings- eller misjonsarbeid.

Personlige egenskaper

En diakon må ha gode kontaktskapende egenskaper og kunne kommunisere godt med mennesker i ulik livssituasjon. Som diakon må du ha evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre.

Utdanning

Diakoner har vanligvis en bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller pedagogikk og kan ta mastergrad innen diakoni. Det finnes utdanninger innen diakoni på flere høgskoler i Norge.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber diakoniutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Menighetsarbeider eller misjonær
Deltid
Alle sektorer
1 677 personer
1 170 personer
507 personer
Ca 225 kr
Ca 229 kr
Ca 215 kr
36 410 kr
37 150 kr
34 880 kr
436 920 kr
445 800 kr
418 560 kr
Ca 225 kr
Ca 229 kr
Ca 215 kr
36 410 kr
37 150 kr
34 880 kr
436 920 kr
445 800 kr
418 560 kr
Ca 228 kr
Ca 230 kr
Ca 225 kr
37 010 kr
37 250 kr
36 390 kr
444 120 kr
447 000 kr
436 680 kr
Ca 228 kr
Ca 230 kr
Ca 225 kr
37 020 kr
37 260 kr
36 390 kr
444 240 kr
447 120 kr
436 680 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Heltid
Alle sektorer
1 461 personer
840 personer
621 personer
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
39 030 kr
38 980 kr
39 180 kr
468 360 kr
467 760 kr
470 160 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
39 030 kr
38 980 kr
39 180 kr
468 360 kr
467 760 kr
470 160 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 246 kr
39 110 kr
38 620 kr
39 780 kr
469 320 kr
463 440 kr
477 360 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 246 kr
39 130 kr
38 640 kr
39 800 kr
469 560 kr
463 680 kr
477 600 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Kommunal
1 613 personer
1 254 personer
359 personer
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 257 kr
40 250 kr
39 840 kr
41 610 kr
483 000 kr
478 080 kr
499 320 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 257 kr
40 250 kr
39 840 kr
41 610 kr
483 000 kr
478 080 kr
499 320 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 970 kr
39 520 kr
41 510 kr
479 640 kr
474 240 kr
498 120 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 990 kr
39 540 kr
41 530 kr
479 880 kr
474 480 kr
498 360 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Deltid
Kommunal
911 personer
748 personer
163 personer
Ca 232 kr
Ca 233 kr
Ca 216 kr
37 540 kr
37 810 kr
35 000 kr
450 480 kr
453 720 kr
420 000 kr
Ca 232 kr
Ca 233 kr
Ca 216 kr
37 540 kr
37 810 kr
35 000 kr
450 480 kr
453 720 kr
420 000 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 229 kr
38 000 kr
38 150 kr
37 140 kr
456 000 kr
457 800 kr
445 680 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 229 kr
38 010 kr
38 160 kr
37 140 kr
456 120 kr
457 920 kr
445 680 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Heltid
Kommunal
702 personer
506 personer
196 personer
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 261 kr
41 320 kr
41 060 kr
42 330 kr
495 840 kr
492 720 kr
507 960 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 261 kr
41 320 kr
41 060 kr
42 330 kr
495 840 kr
492 720 kr
507 960 kr
Ca 255 kr
Ca 250 kr
Ca 265 kr
41 230 kr
40 550 kr
42 970 kr
494 760 kr
486 600 kr
515 640 kr
Ca 255 kr
Ca 250 kr
Ca 265 kr
41 250 kr
40 570 kr
43 000 kr
495 000 kr
486 840 kr
516 000 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Privat
1 523 personer
754 personer
769 personer
Ca 220 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
35 630 kr
34 360 kr
36 410 kr
427 560 kr
412 320 kr
436 920 kr
Ca 220 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
35 630 kr
34 360 kr
36 410 kr
427 560 kr
412 320 kr
436 920 kr
Ca 226 kr
Ca 219 kr
Ca 233 kr
36 690 kr
35 530 kr
37 720 kr
440 280 kr
426 360 kr
452 640 kr
Ca 226 kr
Ca 219 kr
Ca 233 kr
36 710 kr
35 550 kr
37 740 kr
440 520 kr
426 600 kr
452 880 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Deltid
Privat
764 personer
420 personer
344 personer
Ca 214 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
34 720 kr
34 360 kr
34 880 kr
416 640 kr
412 320 kr
418 560 kr
Ca 214 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
34 720 kr
34 360 kr
34 880 kr
416 640 kr
412 320 kr
418 560 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 223 kr
35 620 kr
35 230 kr
36 070 kr
427 440 kr
422 760 kr
432 840 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 223 kr
35 630 kr
35 240 kr
36 070 kr
427 560 kr
422 880 kr
432 840 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Heltid
Privat
759 personer
334 personer
425 personer
Ca 224 kr
Ca 212 kr
Ca 228 kr
36 290 kr
34 360 kr
37 000 kr
435 480 kr
412 320 kr
444 000 kr
Ca 224 kr
Ca 212 kr
Ca 228 kr
36 290 kr
34 360 kr
37 000 kr
435 480 kr
412 320 kr
444 000 kr
Ca 229 kr
Ca 220 kr
Ca 236 kr
37 160 kr
35 690 kr
38 310 kr
445 920 kr
428 280 kr
459 720 kr
Ca 229 kr
Ca 220 kr
Ca 236 kr
37 180 kr
35 710 kr
38 330 kr
446 160 kr
428 520 kr
459 960 kr
Menighetsarbeider eller misjonær
Alle sektorer
3 138 personer
2 010 personer
1 128 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 080 kr
38 070 kr
38 080 kr
456 960 kr
456 840 kr
456 960 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 080 kr
38 070 kr
38 080 kr
456 960 kr
456 840 kr
456 960 kr
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca 240 kr
38 380 kr
38 080 kr
38 900 kr
460 560 kr
456 960 kr
466 800 kr
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca 240 kr
38 400 kr
38 100 kr
38 920 kr
460 800 kr
457 200 kr
467 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold