Diakon Vigdis I. Mellem
Yrkesbeskrivelse

Diakon

favoritt ikon

En diakon arbeider i den kristne kirken og jobber med medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.

Diakonen er kirkens omsorgs- og sosialarbeider og leder menighetens diakonale arbeid. Arbeidet innebærer å ha kontakt med folk som trenger hjelp eller trenger noen å snakke med, gjennomføre fellesskapsbyggende tiltak for mennesker som har det vanskelig og ha kontakt med kommunens øvrige hjelpetilbud.

Diakonen leder ofte frivillig innsats fra medlemmer av menigheten.

Arbeidsoppgavene varierer etter arbeidssted og om kirken er i en by eller i et lite bygdesamfunn. Diakoner jobber med alle typer mennesker.

Som diakon deltar du ofte i gudstjenester, og kan også holde begravelser. 

Diakoner vigsles til diakontjeneste i Den norske kirke. Praksisen rundt diakon er forskjellig i ulike trossamfunn.

Hvor jobber diakoner?

Det er ikke en selvfølgelighet at en diakon jobber i en kirke selv om det alltid jobbes på et kristent grunnlag. Diakoner kan jobbe i menigheter, kristne organisasjoner, på sykehus, dag- og døgninstitusjoner, i helse- og sosialsektoren eller de kan drive undervisnings- og misjonsarbeid.

Personlige egenskaper

En diakon må ha gode kontaktskapende egenskaper siden jobben innebærer å gi omsorg og nødvendig hjelp til de som trenger det. Som diakon må du ha evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre.

Utdanning

Diakoner har vanligvis en bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller pedagogikk før de tar mastergrad innen diakoni. Det finnes utdanninger innen diakoni på flere høgskoler i Norge.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber diakoniutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Religiøse yrker
Deltid
Alle sektorer
1 785 personer
1 230 personer
555 personer
Ca 220 kr
Ca 225 kr
Ca 207 kr
35 670 kr
36 530 kr
33 560 kr
428 040 kr
438 360 kr
402 720 kr
Ca 220 kr
Ca 225 kr
Ca 207 kr
35 670 kr
36 530 kr
33 560 kr
428 040 kr
438 360 kr
402 720 kr
Ca 225 kr
Ca 228 kr
Ca 219 kr
36 500 kr
36 930 kr
35 410 kr
438 000 kr
443 160 kr
424 920 kr
Ca 225 kr
Ca 228 kr
Ca 219 kr
36 500 kr
36 930 kr
35 410 kr
438 000 kr
443 160 kr
424 920 kr
Religiøse yrker
Heltid
Alle sektorer
1 424 personer
795 personer
629 personer
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
38 460 kr
38 650 kr
38 130 kr
461 520 kr
463 800 kr
457 560 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
38 460 kr
38 650 kr
38 130 kr
461 520 kr
463 800 kr
457 560 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 241 kr
38 840 kr
38 650 kr
39 090 kr
466 080 kr
463 800 kr
469 080 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 241 kr
38 860 kr
38 670 kr
39 100 kr
466 320 kr
464 040 kr
469 200 kr
Religiøse yrker
Deltid
Kommunal
1 000 personer
803 personer
197 personer
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca 211 kr
37 420 kr
37 540 kr
34 250 kr
449 040 kr
450 480 kr
411 000 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca 211 kr
37 420 kr
37 540 kr
34 250 kr
449 040 kr
450 480 kr
411 000 kr
Ca 231 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
37 480 kr
37 800 kr
35 760 kr
449 760 kr
453 600 kr
429 120 kr
Ca 231 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
37 490 kr
37 810 kr
35 770 kr
449 880 kr
453 720 kr
429 240 kr
Religiøse yrker
Heltid
Kommunal
690 personer
482 personer
208 personer
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
40 820 kr
40 580 kr
41 620 kr
489 840 kr
486 960 kr
499 440 kr
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
40 820 kr
40 580 kr
41 620 kr
489 840 kr
486 960 kr
499 440 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 261 kr
41 150 kr
40 630 kr
42 350 kr
493 800 kr
487 560 kr
508 200 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 261 kr
41 180 kr
40 660 kr
42 370 kr
494 160 kr
487 920 kr
508 440 kr
Religiøse yrker
Deltid
Privat
783 personer
425 personer
358 personer
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
33 560 kr
33 670 kr
33 500 kr
402 720 kr
404 040 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
33 560 kr
33 670 kr
33 500 kr
402 720 kr
404 040 kr
402 000 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 217 kr
35 090 kr
34 970 kr
35 230 kr
421 080 kr
419 640 kr
422 760 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 217 kr
35 090 kr
34 970 kr
35 230 kr
421 080 kr
419 640 kr
422 760 kr
Religiøse yrker
Heltid
Privat
734 personer
313 personer
421 personer
Ca 217 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 150 kr
34 180 kr
35 730 kr
421 800 kr
410 160 kr
428 760 kr
Ca 217 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 150 kr
34 180 kr
35 730 kr
421 800 kr
410 160 kr
428 760 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
36 670 kr
35 580 kr
37 470 kr
440 040 kr
426 960 kr
449 640 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
36 680 kr
35 590 kr
37 480 kr
440 160 kr
427 080 kr
449 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold