Gjennomgått i samarbeid med Den norske kirke 31. juli 2023

Diakon

En diakon arbeider med sosialt arbeid, fellesskapsbyggende tiltak, og klima- og miljøengasjement ut fra Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.

Arbeidsoppgaver

Diakonen leder menighetens diakonale arbeid, som omfatter barn, unge voskne og eldre..

Arbeidet innebærer å ha kontakt med folk som trenger hjelp eller trenger noen å snakke med. Det kan innebære å utvikle tiiltak i forhold til klima og miljø og gjennomføre fellesskapsbyggende tiltak. Ofte samarbeider man om dette med kommunens andre hjelpetilbud, andre frivillige organisasjoner og næringsliv. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en diakon:

 • følge opp frivillige medarbeidere
 • arrangere samtale- og støttegrupper for mennesker i sorg, som har rusproblemer eller er i en vanskelig livssituasjon
 • ha samtaler med mennesker i alle aldre
 • psykososial kriseberedskap
 • arrangere ekteskapskurs, babysang, home start-grupper, leksehjelp, treff for flyktninger eller seniortreff 
 • delta i konfirmant- og ungdomsarbeid 
 • organisere eller delta i markeringer og arrangementer knyttet til for eksempel klima og miljø
 • delta i gudstjenester eller andre kirkelige handlinger
 • husbesøk og besøkstjeneste på for eksempel sykehus, sykehjem, hospice og fengsler
 • lede arbeid i råd og utvalg
 • bygge nettverk med samarbeidspartnere

Arbeidsoppgavene varierer etter arbeidssted og om du jobber i en by eller i et lite bygdesamfunn. 

Diakoner deltar ofte i gudstjenester, og kan også holde begravelser. 

Som diakon i Den norske kirke vigsles du til diakontjeneste av biskopen.

Hvor jobber diakoner?

Diakoner kan jobbe i en menighet, et prosti eller et annet kirkelig organ. Som diakon kan du også arbeide i andre kristne trossamfunn, for eksempel Frelsesarméen. Du kan også arbeide på sykehus, dag- og døgninstitusjoner eller i andre deler av helse- og sosialsektoren, eller du kan drive undervisnings- eller misjonsarbeid.

Intervjuer

Diakon Synnøve Svensson Haakonseth er avbildet foran Aksdal kyrkje. Hun er iført grønn diakonskjorte, og smiler mot kamera. Hun har bruntrødt, halvlangt hår og briller.

Diakon

Synnøve Svensson Haakonseth

En diakon er i kontakt med masse folk, og du må like å møte og lytte til mennesker, sier Synnøve.
Diakon_Larisa Sagranden med mørkt hår og solbriller på hodet

Diakon

Larisa Margrethe Ross Sagranden

Det er så fint å oppleve at kirken klarer å samle mennesker og vise omsorg for hverandre til tross for forskjellige trosretninger, sier diakon Larisa Sagranden

Viktige egenskaper

En diakon må ha gode kontaktskapende egenskaper og kunne kommunisere godt med mennesker i ulik livssituasjon. Som diakon må du ha evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre.

Lønn

Utdanning

Diakoner har mastergrad i diakoni, som vanligvis bygger å en bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller pedagogikk.
Utdanningen kombinerer teologifaglige, diakonfaglige og sosialfaglige emner og kvalifiserer til å bli diakon i Den norske kirke. 

Du kan også få faglig godkjenning som diakon på annen måte. Kirkerådet må da gi godkjenning etter alternativ ordning etter søknad. Det forutsettes i dag at du har utdanning på masternivå. 

Undervisningsansatte i kirken som ikke er kvalifisert som diakon, kan være diakoniarbeider eller ha andre titler.

De vanligste jobbene blant diakoniutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 761902 - Cand.san.-utdanning, diakoni
 • 714103 - Master, diakoni, toårig
 • 714102 - Master, profesjonsetikk og diakoni, toårig
 • 614101 - Diakonutdanning

Bedrifter som ansetter diakoner

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med diakoner

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3480116 - DIAKON
 • 3480130 - DIAKONIARBEIDER
 • 3480115 - SOKNEDIAKON
 • 3480108 - DIAKONISSE
 • 3480104 - DIAKONMEDARBEIDER
 • 3480110 - KLOKKERDIAKON

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Bryst- og endokrinkirurg opererer lymfeknuter under armhulene på en pasient. Senere skal lymfeknutene undersøkes for kreftceller.

Bryst- og endokrinkirurg

Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
En gruppe ungdommer på sitterputer, snakker sammen

Diakonimedarbeider

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
En familerådgiver i samtale med en klient

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.