Kvalitetssikret av Naturviterne 20. juni 2022

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Arbeidsoppgaver

Biologer jobber med levende organismer i plante- og dyreliv. Mye av arbeidet skjer ute under feltarbeid og inne på laboratoriet. Biologen har blant annet i oppgave å finne ut hvilke konsekvenser klimaendringene får for naturen. 

En biolog må ha kunnskap om blant annet organismenes bygning, funksjon og slektskap. De må vite om utviklingen av nye livsformer (evolusjon) og samspillet mellom organismene og miljøet (økologi).

Noen vanlige arbeidsoppgaver for biologer kan være:

Arbeidsoppgavene til biologer varierer etter spesialisering og hvilken jobb du får.

 • samle inn og analysere prøver av biologisk materiale (planter, insekter, jord, vann osv.)
 • forske og skrive rapporter
 • overvåke og administrere plante- og dyrelivet, og forhold som påvirker det både i naturen og i produksjonsanlegg
 • gi råd om miljø, plante- og dyrevelferd, sykdommer og bakterier og parasitter
 • undervisning og formidling av kunnskap om planter, dyr og miljø

Det er vanlig at biologer spesialiserer seg innenfor en eller flere retninger. Eksempler på slike retninger er: 

 • mikrobiologi
 • fiskehelsebiologi
 • paleontologi
 • marinbiologi
 • cellebiologi
 • virologi
 • økologi
 • zoologi (dyr)
 • botanikk (planter)
 • entomologi (insekter)
 • mykologi (sopp)
 • etologi (dyrs atferd)
 • fysiologi (hvordan levende organismer fungerer)
 • limnologi (innsjøer og rennende vann)
 • genetikk (arv og gener)
 • evolusjonsbiologi (livets utvikling)
 • toksikologi (læren om gifter)

Hvor jobber biologer ?

Biologer jobber blant annet i industrien, miljøorganisasjoner, ved forskningsinstitusjoner, i oljebransjen, offentlig forvaltning, konsulentfirmaer og i fiskerinæringen. Mange jobber også med undervisning.

Intervjuer

Zoolog Joe Partyka har mange jobber. Bildet er fra Belize hvor han jobber med kartlegging av krokodiller.

Zoolog

Joe Partyka

– De aller fleste vil være ute, løfte på steiner og se i kikkert, mener Joe Partyka.
Cecilie Notø poserer foran en stor undervannsplakat på besøkssenteret på Verdens Ende.

Biolog

Cecilie Notø

- Å formidle om naturen og spre naturglede er min ytterst privilegerte jobb, smiler en entusiastisk Cecilie.
Portrettbilde av entomolog Gunnar Mikaelsen Kvifte i en lyseblå skjorte og med trær i bakgrunnen. I hånda har han en hånd for å fange insekter.

Entomolog

Gunnar Mikaelsen Kvifte

Flere tusen insekter er en del av arbeidsdagen til Gunnar Mikaelsen Kvifte.
Portrettbilde av bioog Siri Myhren

Biolog

Siri Myhren

Mye av arbeidet foregår på kontor og ikke under vann slik man drømmer om som ung, sier biolog Siri Myhren.

Viktige egenskaper

Som biolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis.

Lønn

Utdanning

De som jobber som biologer har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant biologiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 851902 - Dr.scient.-utdanning, biologi
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 751917 - Master, biovitenskap, toårig
 • 751916 - Master, biodiversitet og systematikk, toårig
 • 751913 - Master of Science, biology, toårig
 • 751911 - Master, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, toårig
 • 751910 - Master, medisinsk biologi, toårig
 • 751909 - Master, biologi, toårig
 • 751908 - Sivilingeniørutdanning, biologi
 • 751907 - Master of Philosophy, medical biology
 • 751906 - Master of Philosophy, fisheries biology and fisheries management
 • 751905 - Master of Philosophy, biology
 • 751904 - Mag.scient.-utdanning, biologi
 • 751903 - Cand.scient.-utdanning, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell
 • 751902 - Cand.scient.-utdanning, biologi
 • 751901 - Cand.real.-utdanning, biologi
 • 651909 - Bachelor, biovitenskap, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med biologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2211128 - SENIORRÅDGIVER (BIOLOGI)
 • 2211127 - RÅDGIVER (BIOLOGI)
 • 2211126 - SENIORINGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211125 - INGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211124 - FORSØKSLEDER (HAVBRUK/AKVAKULTUR)
 • 2211123 - FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK)
 • 2211122 - MOLEKYLÆRBIOLOG
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211120 - SENIOR KONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211119 - SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211118 - STATSMYKOLOG
 • 2211117 - STATSENTOMOLOG
 • 2211115 - ORNITOLOG
 • 2211114 - MYKOLOG
 • 2211113 - MIKROBIOLOG
 • 2211112 - LIMNOLOG
 • 2211111 - MARINBIOLOG
 • 2211110 - FISKERIKANDIDAT
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211107 - FISKERÅDGIVER
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2211105 - ENTOMOLOG
 • 2211104 - CELLEBIOLOG
 • 2211103 - BOTANIKER
 • 2211102 - BIOLOG
 • 2211101 - BAKTERIOLOG

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.