Gjennomgått i samarbeid med Naturviterne 20. juni 2022

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Arbeidsoppgaver

Biologer jobber med levende organismer i plante- og dyreliv. Mye av arbeidet skjer ute under feltarbeid og inne på laboratoriet. Biologen har blant annet i oppgave å finne ut hvilke konsekvenser klimaendringene får for naturen. 

En biolog må ha kunnskap om blant annet organismenes bygning, funksjon og slektskap. De må vite om utviklingen av nye livsformer (evolusjon) og samspillet mellom organismene og miljøet (økologi).

Noen vanlige arbeidsoppgaver for biologer kan være:

Arbeidsoppgavene til biologer varierer etter spesialisering og hvilken jobb du får.

 • samle inn og analysere prøver av biologisk materiale (planter, insekter, jord, vann osv.)
 • forske og skrive rapporter
 • overvåke og administrere plante- og dyrelivet, og forhold som påvirker det både i naturen og i produksjonsanlegg
 • gi råd om miljø, plante- og dyrevelferd, sykdommer og bakterier og parasitter
 • undervisning og formidling av kunnskap om planter, dyr og miljø

Det er vanlig at biologer spesialiserer seg innenfor en eller flere retninger. Eksempler på slike retninger er: 

 • mikrobiologi
 • fiskehelsebiologi
 • paleontologi
 • marinbiologi
 • cellebiologi
 • virologi
 • økologi
 • zoologi (dyr)
 • botanikk (planter)
 • entomologi (insekter)
 • mykologi (sopp)
 • etologi (dyrs atferd)
 • fysiologi (hvordan levende organismer fungerer)
 • limnologi (innsjøer og rennende vann)
 • genetikk (arv og gener)
 • evolusjonsbiologi (livets utvikling)
 • toksikologi (læren om gifter)

Hvor jobber biologer?

Biologer jobber blant annet i industrien, miljøorganisasjoner, ved forskningsinstitusjoner, i oljebransjen, offentlig forvaltning, konsulentfirmaer og i fiskerinæringen. Mange jobber også med undervisning.

Bli med en biolog på jobb

Hvordan er det å jobbe som biolog?

Intervjuer

Portrett av kvinne. Hun er ikledd rosa jakke og ser utover i horisonten.

Biolog

Silje Stenstad Nilsen

Silje jobber hver dag for at naturen skal rydde opp etter seg selv.
En ung kvinne sitter i det som ser ut til å være et laboratorium. Hun har på seg en hvit frakk, og rundt henne står små flasker og beholdere. Hun har lysbrunt hår i en hestehale.

Mikrobiolog

Maria Disen Barbuti

Som mikrobiolog bidrar Maria til å finne løsninger på alvorlige, globale problemer.
Zoolog Joe Partyka har mange jobber. Bildet er fra Belize hvor han jobber med kartlegging av krokodiller.

Zoolog

Joe Partyka

– De aller fleste vil være ute, løfte på steiner og se i kikkert, mener Joe Partyka.
Cecilie Notø poserer foran en stor undervannsplakat på besøkssenteret på Verdens Ende.

Biolog

Cecilie Notø

- Å formidle om naturen og spre naturglede er min ytterst privilegerte jobb, smiler en entusiastisk Cecilie.
Portrettbilde av entomolog Gunnar Mikaelsen Kvifte i en lyseblå skjorte og med trær i bakgrunnen. I hånda har han en hånd for å fange insekter.

Entomolog

Gunnar Mikaelsen Kvifte

Flere tusen insekter er en del av arbeidsdagen til Gunnar Mikaelsen Kvifte.

Viktige egenskaper for en biolog

Som biolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis.

Hva tjener biologer?

Hvordan utdanner du deg til biolog?

Hvilke utdanninger er vanligst for biologer?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber biologiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 851902 - Dr.scient.-utdanning, biologi
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 751917 - Master, biovitenskap, toårig
 • 751916 - Master, biodiversitet og systematikk, toårig
 • 751913 - Master of Science, biology, toårig
 • 751911 - Master, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, toårig
 • 751910 - Master, medisinsk biologi, toårig
 • 751909 - Master, biologi, toårig
 • 751908 - Sivilingeniørutdanning, biologi
 • 751907 - Master of Philosophy, medical biology
 • 751906 - Master of Philosophy, fisheries biology and fisheries management
 • 751905 - Master of Philosophy, biology
 • 751904 - Mag.scient.-utdanning, biologi
 • 751903 - Cand.scient.-utdanning, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell
 • 751902 - Cand.scient.-utdanning, biologi
 • 751901 - Cand.real.-utdanning, biologi
 • 651909 - Bachelor, biovitenskap, treårig

Bedrifter: Hvor jobber biologer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med biologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2211102 - BIOLOG
 • 2211128 - SENIORRÅDGIVER (BIOLOGI)
 • 2211127 - RÅDGIVER (BIOLOGI)
 • 2211126 - SENIORINGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211125 - INGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211124 - FORSØKSLEDER (HAVBRUK/AKVAKULTUR)
 • 2211123 - FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK)
 • 2211122 - MOLEKYLÆRBIOLOG
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211120 - SENIOR KONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211119 - SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211118 - STATSMYKOLOG
 • 2211117 - STATSENTOMOLOG
 • 2211115 - ORNITOLOG
 • 2211114 - MYKOLOG
 • 2211113 - MIKROBIOLOG
 • 2211112 - LIMNOLOG
 • 2211111 - MARINBIOLOG
 • 2211110 - FISKERIKANDIDAT
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211107 - FISKERÅDGIVER
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2211105 - ENTOMOLOG
 • 2211104 - CELLEBIOLOG
 • 2211103 - BOTANIKER
 • 2211101 - BAKTERIOLOG
 • 3211121 - FORSKNINGSTEKNIKER (BIOLOGI)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.