Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass
Yrkesbeskrivelse

Biolog

favoritt ikon

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Biologer jobber med levende organismer i plante- og dyreliv. Mye av arbeidet skjer ute under feltarbeid og inne på laboratoriet. Biologen har blant annet i oppgave å finne ut hvilke konsekvenser klimaendringene får for naturen. 

En biolog må ha kunnskap om blant annet:

  • organismenes bygning, funksjon og slektskap
  • utviklingen av nye livsformer (evolusjon)
  • samspillet mellom organismene og miljøet (økologi)

Det er vanlig at biologer spesialiserer seg innenfor en eller flere retninger. Eksempler på slike retninger er: 

Hvor jobber biologer?

Biologer jobber blant annet i industrien, miljøorganisasjoner, ved forskningsinstitusjoner, i oljebransjen, offentlig forvaltning, konsulentfirmaer og i fiskerinæringen. Mange jobber også med undervisning.

Personlige egenskaper

Som biolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis.

Utdanning

Bachelorgraden i biologi tar for seg mange emner, og hva slags jobbmuligheter du får avhenger av fagene du velger å spesialisere deg i. Under masterstudiet får du muligheten til å spesialisere deg ytterligere.

Etter- og videreutdanning
Avhengig av din fagkombinasjon vil en bachelorgrad i biologi kvalifisere til opptak til masterprogrammene i blant annet biologi, mikrobiologi, biokjemi og fysiologi. 

Hva jobber biologiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for biologer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Biologer, botanikere, zoologer
Deltid
Alle sektorer
258 personer
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 730 kr
656 760 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 730 kr
656 760 kr
Ca 352 kr
Ca
Ca
57 010 kr
684 120 kr
Ca 352 kr
Ca
Ca
57 130 kr
685 560 kr
Biologer, botanikere, zoologer
Heltid
Alle sektorer
1 113 personer
499 personer
614 personer
Ca 328 kr
Ca 314 kr
Ca 341 kr
53 190 kr
50 940 kr
55 190 kr
638 280 kr
611 280 kr
662 280 kr
Ca 328 kr
Ca 314 kr
Ca 341 kr
53 190 kr
50 940 kr
55 190 kr
638 280 kr
611 280 kr
662 280 kr
Ca 339 kr
Ca 323 kr
Ca 352 kr
54 950 kr
52 380 kr
57 030 kr
659 400 kr
628 560 kr
684 360 kr
Ca 339 kr
Ca 323 kr
Ca 352 kr
55 450 kr
52 880 kr
57 540 kr
665 400 kr
634 560 kr
690 480 kr
Biologer, botanikere, zoologer
Deltid
Privat
211 personer
Ca 342 kr
Ca
Ca
55 430 kr
665 160 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca
55 430 kr
665 160 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 010 kr
696 120 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 110 kr
697 320 kr
Biologer, botanikere, zoologer
Heltid
Privat
668 personer
319 personer
349 personer
Ca 335 kr
Ca 324 kr
Ca 349 kr
54 300 kr
52 450 kr
56 550 kr
651 600 kr
629 400 kr
678 600 kr
Ca 335 kr
Ca 324 kr
Ca 349 kr
54 300 kr
52 450 kr
56 550 kr
651 600 kr
629 400 kr
678 600 kr
Ca 346 kr
Ca 331 kr
Ca 360 kr
56 110 kr
53 650 kr
58 360 kr
673 320 kr
643 800 kr
700 320 kr
Ca 346 kr
Ca 331 kr
Ca 360 kr
56 660 kr
54 260 kr
58 860 kr
679 920 kr
651 120 kr
706 320 kr
Biologer, botanikere, zoologer
Heltid
Statlig
444 personer
180 personer
264 personer
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 334 kr
51 960 kr
49 270 kr
54 150 kr
623 520 kr
591 240 kr
649 800 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 334 kr
51 960 kr
49 270 kr
54 150 kr
623 520 kr
591 240 kr
649 800 kr
Ca 329 kr
Ca 309 kr
Ca 341 kr
53 220 kr
50 130 kr
55 320 kr
638 640 kr
601 560 kr
663 840 kr
Ca 329 kr
Ca 309 kr
Ca 341 kr
53 650 kr
50 430 kr
55 830 kr
643 800 kr
605 160 kr
669 960 kr
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Alle sektorer
329 personer
231 personer
98 personer
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca
34 680 kr
34 740 kr
416 160 kr
416 880 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca
34 680 kr
34 740 kr
416 160 kr
416 880 kr
Ca 223 kr
Ca 227 kr
Ca 212 kr
36 090 kr
36 840 kr
34 320 kr
433 080 kr
442 080 kr
411 840 kr
Ca 223 kr
Ca 227 kr
Ca 212 kr
36 570 kr
37 260 kr
34 320 kr
438 840 kr
447 120 kr
411 840 kr
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Alle sektorer
991 personer
584 personer
407 personer
Ca 233 kr
Ca 228 kr
Ca 242 kr
37 800 kr
36 900 kr
39 130 kr
453 600 kr
442 800 kr
469 560 kr
Ca 233 kr
Ca 228 kr
Ca 242 kr
37 880 kr
36 970 kr
39 240 kr
454 560 kr
443 640 kr
470 880 kr
Ca 242 kr
Ca 239 kr
Ca 247 kr
39 210 kr
38 670 kr
39 970 kr
470 520 kr
464 040 kr
479 640 kr
Ca 242 kr
Ca 239 kr
Ca 247 kr
40 200 kr
39 430 kr
41 280 kr
482 400 kr
473 160 kr
495 360 kr
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Privat
145 personer
109 personer
36 personer
Ca 235 kr
Ca 238 kr
Ca
38 080 kr
38 540 kr
456 960 kr
462 480 kr
Ca 235 kr
Ca 238 kr
Ca
38 080 kr
38 540 kr
456 960 kr
462 480 kr
Ca 243 kr
Ca 250 kr
Ca 221 kr
39 360 kr
40 550 kr
35 760 kr
472 320 kr
486 600 kr
429 120 kr
Ca 243 kr
Ca 250 kr
Ca 221 kr
39 920 kr
41 130 kr
35 760 kr
479 040 kr
493 560 kr
429 120 kr
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Privat
627 personer
364 personer
263 personer
Ca 246 kr
Ca 242 kr
Ca 252 kr
39 880 kr
39 170 kr
40 770 kr
478 560 kr
470 040 kr
489 240 kr
Ca 246 kr
Ca 242 kr
Ca 252 kr
40 130 kr
39 360 kr
41 170 kr
481 560 kr
472 320 kr
494 040 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 290 kr
41 120 kr
41 530 kr
495 480 kr
493 440 kr
498 360 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
42 450 kr
41 990 kr
43 090 kr
509 400 kr
503 880 kr
517 080 kr
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Statlig
182 personer
122 personer
60 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca
32 470 kr
32 470 kr
389 640 kr
389 640 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca
32 470 kr
32 470 kr
389 640 kr
389 640 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
Ca 204 kr
32 890 kr
32 780 kr
33 110 kr
394 680 kr
393 360 kr
397 320 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
Ca 204 kr
33 280 kr
33 030 kr
33 110 kr
399 360 kr
396 360 kr
397 320 kr
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Statlig
362 personer
220 personer
142 personer
Ca 213 kr
Ca 210 kr
Ca 221 kr
34 540 kr
34 010 kr
35 810 kr
414 480 kr
408 120 kr
429 720 kr
Ca 213 kr
Ca 210 kr
Ca 221 kr
34 540 kr
34 010 kr
35 810 kr
414 480 kr
408 120 kr
429 720 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
Ca 230 kr
35 630 kr
34 620 kr
37 200 kr
427 560 kr
415 440 kr
446 400 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
Ca 230 kr
36 320 kr
35 210 kr
38 050 kr
435 840 kr
422 520 kr
456 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold