Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Biologer jobber med levende organismer i plante- og dyreliv. Mye av arbeidet skjer ute under feltarbeid og inne på laboratoriet. Biologen har blant annet i oppgave å finne ut hvilke konsekvenser klimaendringene får for naturen. 

En biolog må ha kunnskap om blant annet organismenes bygning, funksjon og slektskap. De må vite om utviklingen av nye livsformer (evolusjon) og samspillet mellom organismene og miljøet (økologi).

Noen vanlige arbeidsoppgaver for biologer kan være:

Arbeidsoppgavene til biologer varierer etter spesialisering og hvilken jobb du får.

 • samle inn og analysere prøver av biologisk materiale (planter, insekter, jord, vann osv.)
 • forske og skrive rapporter
 • overvåke og administrere plante- og dyrelivet, og forhold som påvirker det både i naturen og i produksjonsanlegg
 • gi råd om miljø, plante- og dyrevelferd, sykdommer og bakterier og parasitter
 • undervisning og formidling av kunnskap om planter, dyr og miljø

Det er vanlig at biologer spesialiserer seg innenfor en eller flere retninger. Eksempler på slike retninger er: 

 • mikrobiologi
 • fiskehelsebiologi
 • paleontologi
 • marinbiologi
 • cellebiologi
 • virologi
 • økologi
 • zoologi (dyr)
 • botanikk (planter)
 • entomologi (insekter)
 • mykologi (sopp)
 • etologi (dyrs atferd)
 • fysiologi (hvordan levende organismer fungerer)
 • limnologi (innsjøer og rennende vann)
 • genetikk (arv og gener)
 • evolusjonsbiologi (livets utvikling)
 • toksikologi (læren om gifter)

Hvor jobber biologer ?

Biologer jobber blant annet i industrien, miljøorganisasjoner, ved forskningsinstitusjoner, i oljebransjen, offentlig forvaltning, konsulentfirmaer og i fiskerinæringen. Mange jobber også med undervisning.

Personlige egenskaper

Som biolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis.

Utdanning

Hva jobber biologiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 851902 - Dr.scient.-utdanning, biologi
 • 751901 - Cand.real.-utdanning, biologi
 • 751902 - Cand.scient.-utdanning, biologi
 • 751903 - Cand.scient.-utdanning, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell
 • 751904 - Mag.scient.-utdanning, biologi
 • 751905 - Master of Philosophy, biology
 • 751906 - Master of Philosophy, fisheries biology and fisheries management
 • 751907 - Master of Philosophy, medical biology
 • 751913 - Master of Science, biology, toårig
 • 751909 - Master, biologi, toårig
 • 751911 - Master, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, toårig
 • 751910 - Master, medisinsk biologi, toårig
 • 751908 - Sivilingeniørutdanning, biologi
 • 651909 - Bachelor, biovitenskap, treårig
 • 751916 - Master, biodiversitet og systematikk, toårig
 • 751917 - Master, biovitenskap, toårig

Hva er de vanligste utdanningene for biologer ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Biolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2211102 - BIOLOG
 • 2211104 - CELLEBIOLOG
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211120 - SENIOR KONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211119 - SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211101 - BAKTERIOLOG
 • 2211114 - MYKOLOG
 • 2211118 - STATSMYKOLOG
 • 2211113 - MIKROBIOLOG
 • 2211122 - MOLEKYLÆRBIOLOG
 • 2211103 - BOTANIKER
 • 2211105 - ENTOMOLOG
 • 2211117 - STATSENTOMOLOG
 • 2211112 - LIMNOLOG
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211123 - FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK)
 • 2211107 - FISKERÅDGIVER
 • 2211110 - FISKERIKANDIDAT
 • 2211115 - ORNITOLOG
 • 2211124 - FORSØKSLEDER (HAVBRUK/AKVAKULTUR)
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2211111 - MARINBIOLOG
 • 2211125 - INGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211126 - SENIORINGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211127 - RÅDGIVER (BIOLOGI)
 • 2211128 - SENIORRÅDGIVER (BIOLOGI)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 20. juni 2022, av Naturviterne