Image
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Finansanalytiker

En finansanalytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette.

Som finansanalytiker jobber du med analyse og rådgivning i finansmarkedet. Dette innebærer innhenting av finans- og investeringsinformasjon om firmaer og bedrifter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en finansanalytiker:

 • undersøke og analysere informasjonen
 • gi råd og anbefalinger på bakgrunn av informasjonen
 • kontakt med kunder
 • møter, telefonsamtaler og gjennomføring av transaksjoner
 • presentasjon av analyser og utarbeiding av rapporter

Som finansanalytiker må du være forberedt på lange arbeidsdager.

For autorisasjon som finansanalytiker kreves bestått AFA-kurs. Norske Finansanalytikeres Forening er med på å administrere dette i samarbeid med Norges Handelshøyskole. Du kan også søke om europeisk sertifisering som Certified EFFAS Financial Analyst.

Hvor jobber finansanalytikere ?

Finansanalytikere er ansatt i bedrifter med behov for kompetanse på finans. Dette kan være alt fra spesialiserte finansmeglere til økonomiavdelinger i større bedrifter.

Personlige egenskaper

Som finansanalytiker bør du være teoretisk og analytisk anlagt, og ha evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du ha kunnskap om administrasjon og ledelse. Finansanalytikeren må være oppdatert på økonomi, politikk og generell samfunnsutvikling.

Utdanning

For å jobbe som finansanalytiker er det vanlig å ha gjennomført en grad på enten bachelor- eller helst masternivå innen fagområder som økonomi og finans.

Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) administrerer dessuten kurs for autorisering som finansanalytiker. Se NFFkurs.no for mer informasjon om AFA-kurs.

Se oversikt over utdanninger innen finans

Etter- og videreutdanning
Det tilbys relevante videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

Hva jobber finansanalytikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 741106 - Finansanalytiker, autoriseringsstudium

Hva er de vanligste utdanningene for finansanalytikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Finansanalytiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3411106 - FINANSANALYTIKER
 • 3418132 - FINANSRÅDGIVER (BANK)
 • 3411131 - FINANSRÅDGIVER
 • 3412103 - FINANSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3411116 - FINANSKONSULENT (BANK)
 • 3412114 - ANALYTIKER (FORSIKRING)
 • 3411122 - TEAMLEDER (FINANS)

Sist kvalitetssikret den 26. juni 2019, av Finans Norge, Finans Norge