Kvalitetssikret av Finans Norge, Finans Norge 26. juni 2019

Finansanalytiker

En finansanalytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette.

Arbeidsoppgaver

Som finansanalytiker jobber du med analyse og rådgivning i finansmarkedet. Dette innebærer innhenting av finans- og investerings-informasjon om firmaer og bedrifter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en finansanalytiker:

 • undersøke og analysere informasjonen
 • gi råd og anbefalinger på bakgrunn av informasjonen
 • kontakt med kunder
 • møter, telefonsamtaler og gjennomføring av transaksjoner
 • presentasjon av analyser og utarbeiding av rapporter

Noen finansanalytikere kan måtte jobbe lengre arbeidsdager i perioder.

For autorisasjon som finansanalytiker kreves bestått AFA-kurs. Norske Finansanalytikeres Forening er med på å administrere dette i samarbeid med Norges Handelshøyskole. Du kan også søke om europeisk sertifisering som Certified EFFAS Financial Analyst.

Hvor jobber finansanalytikere ?

Finansanalytikere er ansatt i bedrifter med behov for kompetanse på finans. Dette kan være alt fra spesialiserte finansmeglere til økonomiavdelinger i større bedrifter.

Intervjuer

Ida karevold ble finansanalytiker fordi hun er glad i å jobbe med en kombinasjon av analyse og tall.

Finansanalytiker

Ida Karevold

Det er viktig å finne noe man syns er interessant å drive med. Da er det lettere å bli god, sier Ida Karevold.

Viktige egenskaper

Som finansanalytiker bør du være teoretisk og analytisk anlagt, og ha evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du ha kunnskap om administrasjon og ledelse. Finansanalytikeren må være oppdatert på økonomi, politikk og generell samfunnsutvikling.

Lønn

Utdanning

For å jobbe som finansanalytiker er det vanlig å ha gjennomført en grad på enten bachelor- eller helst masternivå innen fagområder som økonomi og finans.

Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) administrerer dessuten kurs for autorisering som finansanalytiker. Se NFFkurs.no for mer informasjon om AFA-kurs.

Se oversikt over utdanninger innen finans

Etter- og videreutdanning
Det tilbys relevante videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

De som jobber som finansanalytikere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant finansanalytikerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 741106 - Finansanalytiker, autoriseringsstudium

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med finansanalytikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3411106 - FINANSANALYTIKER
 • 3412114 - ANALYTIKER (FORSIKRING)
 • 3418132 - FINANSRÅDGIVER (BANK)
 • 3412103 - FINANSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3411131 - FINANSRÅDGIVER
 • 3411122 - TEAMLEDER (FINANS)
 • 3411116 - FINANSKONSULENT (BANK)
 • 3411130 - KAPITALFORVALTER (BEDRIFTER)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.
To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Gründer jobber på laptop samtidig som han snakker i telefon

Gründer

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for renhold i større virksomheter.
Illustrasjonsbilde av kontoransatt

Innkjøper

Som innkjøper har du ansvaret for å bestille varer, utstyr eller tjenester som bedriften du jobber for trenger.
An prosjektleder snakker foran et møte

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.
Konsulent i samtale med kunde.

Konsulent

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt og tilbyr sine tjenester til bedrifter.
Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Konsulent i offentlig sektor

Konsulent og førstekonsulent er blant de vanligste stillingstitlene for offentlige ansatte i Norge.