Finans
Yrkesbeskrivelse

Finans­analytiker

favoritt ikon

En finansanalytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette.

Som finansanalytiker jobber du med analyse og rådgivning i finansmarkedet. Dette innebærer innhenting av finans- og investeringsinformasjon om firmaer og bedrifter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en finansanalytiker:

  • undersøke og analysere informasjonen
  • gi råd og anbefalinger på bakgrunn av informasjonen
  • kontakt med kunder
  • møter, telefonsamtaler og gjennomføring av transaksjoner
  • presentasjon av analyser og utarbeiding av rapporter

Som finansanalytiker må du være forberedt på lange arbeidsdager.

For autorisasjon som finansanalytiker kreves bestått AFA-studie. Norsk Finansanalytikeres Forbund er med på å administrere dette i samarbeid med Norges Handelshøgskole. Du kan også søke om europeisk sertifisering som Certified EFFAS Financial Analyst.

Hvor jobber finansanalytikere?

Finansanalytikere er ansatt i bedrifter med behov for kompetanse på finans. Dette kan være alt fra spesialiserte finansmeglere til økonomiavdelinger i større bedrifter.

Personlige egenskaper

Som finansanalytiker bør du være teoretisk og analytisk anlagt, og ha evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du ha kunnskap om administrasjon og ledelse. Finansanalytikeren må være oppdatert på økonomi, politikk og generell samfunnsutvikling.

Utdanning

For å jobbe som finansanalytiker er det vanlig å ha gjennomført en grad på enten bachelor- eller helst masternivå innen fagområder som økonomi og finans.

Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) administrerer dessuten kurs for autorisering som finansanalytiker. Se NFFkurs.no for mer informasjon om AFA-kurs.

Se oversikt over utdanninger innen finans

Etter- og videreutdanning
Det tilbys relevante videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

Hva jobber finansanalytikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for finansanalytikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
990 personer
549 personer
441 personer
Ca 287 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 287 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 327 kr
Ca 298 kr
Ca 373 kr
52 930 kr
48 330 kr
60 370 kr
635 160 kr
579 960 kr
724 440 kr
Ca 327 kr
Ca 298 kr
Ca 373 kr
53 120 kr
48 560 kr
60 480 kr
637 440 kr
582 720 kr
725 760 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
10 972 personer
4 758 personer
6 214 personer
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
Ca 377 kr
Ca 331 kr
Ca 413 kr
61 090 kr
53 560 kr
66 860 kr
733 080 kr
642 720 kr
802 320 kr
Ca 377 kr
Ca 331 kr
Ca 413 kr
61 900 kr
54 330 kr
67 710 kr
742 800 kr
651 960 kr
812 520 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Privat
965 personer
534 personer
431 personer
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 327 kr
Ca 299 kr
Ca 373 kr
53 000 kr
48 410 kr
60 410 kr
636 000 kr
580 920 kr
724 920 kr
Ca 327 kr
Ca 299 kr
Ca 373 kr
53 190 kr
48 650 kr
60 510 kr
638 280 kr
583 800 kr
726 120 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Privat
10 748 personer
4 658 personer
6 090 personer
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
Ca 378 kr
Ca 331 kr
Ca 414 kr
61 220 kr
53 620 kr
67 030 kr
734 640 kr
643 440 kr
804 360 kr
Ca 378 kr
Ca 331 kr
Ca 414 kr
62 020 kr
54 390 kr
67 860 kr
744 240 kr
652 680 kr
814 320 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Statlig
163 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 220 kr
662 640 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 110 kr
685 320 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
58 550 kr
702 600 kr
Finansmeglere
Deltid
Alle sektorer
332 personer
167 personer
165 personer
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
41 670 kr
39 940 kr
50 000 kr
500 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
41 670 kr
39 940 kr
50 000 kr
500 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 553 kr
66 430 kr
47 050 kr
89 530 kr
797 160 kr
564 600 kr
1 074 360 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 553 kr
66 480 kr
47 130 kr
89 540 kr
797 760 kr
565 560 kr
1 074 480 kr
Finansmeglere
Heltid
Alle sektorer
3 850 personer
1 166 personer
2 684 personer
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 476 kr
65 830 kr
50 050 kr
77 170 kr
789 960 kr
600 600 kr
926 040 kr
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 476 kr
65 830 kr
50 050 kr
77 170 kr
789 960 kr
600 600 kr
926 040 kr
Ca 581 kr
Ca 373 kr
Ca 672 kr
94 200 kr
60 390 kr
108 890 kr
1 130 400 kr
724 680 kr
1 306 680 kr
Ca 581 kr
Ca 373 kr
Ca 672 kr
94 710 kr
61 130 kr
109 300 kr
1 136 520 kr
733 560 kr
1 311 600 kr
Finansmeglere
Deltid
Privat
331 personer
166 personer
165 personer
Ca 260 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
42 170 kr
39 940 kr
50 000 kr
506 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 260 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
42 170 kr
39 940 kr
50 000 kr
506 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 553 kr
66 550 kr
47 120 kr
89 530 kr
798 600 kr
565 440 kr
1 074 360 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 553 kr
66 600 kr
47 200 kr
89 540 kr
799 200 kr
566 400 kr
1 074 480 kr
Finansmeglere
Heltid
Privat
3 812 personer
1 157 personer
2 655 personer
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 477 kr
65 820 kr
50 000 kr
77 220 kr
789 840 kr
600 000 kr
926 640 kr
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 477 kr
65 820 kr
50 000 kr
77 220 kr
789 840 kr
600 000 kr
926 640 kr
Ca 583 kr
Ca 372 kr
Ca 675 kr
94 430 kr
60 340 kr
109 280 kr
1 133 160 kr
724 080 kr
1 311 360 kr
Ca 583 kr
Ca 372 kr
Ca 675 kr
94 940 kr
61 090 kr
109 690 kr
1 139 280 kr
733 080 kr
1 316 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold