Klinisk sosionom ved spillemaskiner.
Yrkesbeskrivelse

Klinisk sosionom

favoritt ikon

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

En klinisk sosionom er en sosionom med videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. Kliniske sosionomer arbeider terapeutisk med mennesker med mentale, følelsesmessige eller adferdsrelaterte problemer. Arbeidet kan utføres som individuell oppfølging eller gruppeterapi.

Det er vanlig å spesialisere seg og arbeide innen:

  • familieterapi
  • psykisk helsearbeid
  • psykisk helse hos barn og unge
  • gruppemetode i sosial- og helsesektoren
  • rusproblematikk

Hvor jobber kliniske sosionomer?

Du kan jobbe både i det private og det offentlige. Eksempler på arbeidssteder kan være barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, familievern, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Personlige egenskaper

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om mennesker, og at du har evnen til å se hvert enkelt menneske. Du bør være empatisk og ha et genuint ønske om å hjelpe mennesker. I tillegg er det viktig å ha tålmodighet og gode kommunikasjonsegenskaper.

Utdanning

For å bli klinisk sosionom må du ha en godkjent bachelor i sosialt arbeid eller tilsvarende utdanning fra utlandet. I tillegg må du minst fem års arbeidserfaring som sosionom. Av disse skal minst to år være før påbegynt videreutdanning innen et klinisk område. Klinisk videreutdanning forutsetter at du er i praksis samtidig som studiet pågår.

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber sosialsektorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Deltid
Alle sektorer
1 635 personer
1 412 personer
223 personer
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 262 kr
40 910 kr
40 830 kr
42 370 kr
490 920 kr
489 960 kr
508 440 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 262 kr
40 910 kr
40 830 kr
42 370 kr
490 920 kr
489 960 kr
508 440 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 267 kr
41 880 kr
41 690 kr
43 260 kr
502 560 kr
500 280 kr
519 120 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 267 kr
42 230 kr
42 020 kr
43 690 kr
506 760 kr
504 240 kr
524 280 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Heltid
Alle sektorer
5 208 personer
4 342 personer
866 personer
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
41 380 kr
40 980 kr
42 690 kr
496 560 kr
491 760 kr
512 280 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
41 380 kr
40 980 kr
42 690 kr
496 560 kr
491 760 kr
512 280 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
Ca 267 kr
41 270 kr
40 870 kr
43 230 kr
495 240 kr
490 440 kr
518 760 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
Ca 267 kr
41 710 kr
41 310 kr
43 710 kr
500 520 kr
495 720 kr
524 520 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Deltid
Kommunal
1 115 personer
993 personer
122 personer
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
40 120 kr
39 900 kr
42 080 kr
481 440 kr
478 800 kr
504 960 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
40 120 kr
39 900 kr
42 080 kr
481 440 kr
478 800 kr
504 960 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 268 kr
41 360 kr
41 140 kr
43 490 kr
496 320 kr
493 680 kr
521 880 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 268 kr
41 730 kr
41 490 kr
44 030 kr
500 760 kr
497 880 kr
528 360 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Heltid
Kommunal
3 498 personer
3 068 personer
430 personer
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
40 250 kr
39 950 kr
42 030 kr
483 000 kr
479 400 kr
504 360 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
40 250 kr
39 950 kr
42 030 kr
483 000 kr
479 400 kr
504 360 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 262 kr
40 150 kr
39 830 kr
42 400 kr
481 800 kr
477 960 kr
508 800 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 262 kr
40 640 kr
40 320 kr
42 930 kr
487 680 kr
483 840 kr
515 160 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Deltid
Privat
295 personer
230 personer
65 personer
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca
40 970 kr
40 910 kr
491 640 kr
490 920 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca
40 970 kr
40 910 kr
491 640 kr
490 920 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
41 680 kr
41 700 kr
41 610 kr
500 160 kr
500 400 kr
499 320 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
41 850 kr
41 840 kr
41 610 kr
502 200 kr
502 080 kr
499 320 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Heltid
Privat
846 personer
572 personer
274 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 265 kr
42 470 kr
42 400 kr
42 900 kr
509 640 kr
508 800 kr
514 800 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 265 kr
42 470 kr
42 400 kr
42 900 kr
509 640 kr
508 800 kr
514 800 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 270 kr
43 210 kr
42 980 kr
43 690 kr
518 520 kr
515 760 kr
524 280 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 270 kr
43 390 kr
43 130 kr
43 940 kr
520 680 kr
517 560 kr
527 280 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Deltid
Statlig
225 personer
189 personer
36 personer
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca
43 830 kr
43 800 kr
525 960 kr
525 600 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca
43 830 kr
43 800 kr
525 960 kr
525 600 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 279 kr
44 450 kr
44 310 kr
45 190 kr
533 400 kr
531 720 kr
542 280 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 279 kr
44 910 kr
44 790 kr
45 190 kr
538 920 kr
537 480 kr
542 280 kr
Rådgivere innen sosiale fagfelt
Heltid
Statlig
864 personer
702 personer
162 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
43 750 kr
43 700 kr
43 930 kr
525 000 kr
524 400 kr
527 160 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
43 750 kr
43 700 kr
43 930 kr
525 000 kr
524 400 kr
527 160 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
43 890 kr
43 720 kr
44 610 kr
526 680 kr
524 640 kr
535 320 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
44 400 kr
44 170 kr
45 330 kr
532 800 kr
530 040 kr
543 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold