Image
En eldre kvinne i en terapitime
Lenke
Adobe stock / Halfpoint

Yrkesbeskrivelse

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

En klinisk sosionom er en sosionom med videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. Kliniske sosionomer arbeider terapeutisk med mennesker med mentale, følelsesmessige eller adferdsrelaterte problemer.

Det er vanlig å spesialisere seg og arbeide innen:

 • familieterapi
 • psykisk helsearbeid
 • psykisk helse hos barn og unge
 • gruppemetode i sosial- og helsesektoren
 • rusproblematikk

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • individuelle terapitimer eller samtaler
 • lede gruppeterapi økter
 • veilede foreldre, familier, barn og unge eller organisasjoner innen psykisk helse, rus eller kommunikasjon
 • oppfølging av brukere 

Hvor jobber kliniske sosionomer ?

Du kan jobbe både i det private og det offentlige. Eksempler på arbeidssteder kan være barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, familievern, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Personlige egenskaper

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om mennesker, og at du har evnen til å se hvert enkelt menneske. Du bør være empatisk og ha et genuint ønske om å hjelpe mennesker. I tillegg er det viktig å ha tålmodighet og gode kommunikasjonsegenskaper.

Utdanning

For å bli klinisk sosionom må du ha en godkjent bachelor i sosialt arbeid eller tilsvarende utdanning fra utlandet. I tillegg må du minst fem års arbeidserfaring som sosionom. Av disse skal minst to år være før påbegynt videreutdanning innen et klinisk område. Klinisk videreutdanning forutsetter at du er i praksis samtidig som studiet pågår. Les mer om godkjenning: Fellesorganisasjonen: godkjenning som klinisk sosionom.

 

Hva jobber sosialsektorutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 662107 - Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern
 • 662114 - Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi
 • 662109 - Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning
 • 662112 - Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge
 • 662119 - Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen)

Bedrifter

Klinisk sosionom i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3460116 - KLINISK SOSIONOM

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 19. november 2021, av Fellesorganisasjonen