Image
En driftstekniker inne på et serverrom
Lenke
Adobe stock / Климов Максим

Yrkesbeskrivelse

IT-driftstekniker

IT-driftsteknikeren sørger for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen.

De fleste arbeidsplasser trenger gode IT-løsninger. Det kan være alt fra trådløst nettverk, lagringstjenester, adgang- og innloggingsløsninger, nettverksservere og programvarer.

Det er IT-driftsteknikeren som setter opp, og drifter systemet for arbeidsplassen. De sørger for at systemene fungerer, retter opp feil, og gir opplæring i hvordan man bruker det. De skal også sørge for at systemet er sikkert og at utenforstående ikke får tak i sensitiv informasjon.

IT-driftsteknikeren skal også kunne kjøpe inn og hente inn IT-utstyr som trengs. 

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • overvåke, drifte og feilsøke infrastrukturen (servere/nettverk)
 • hjelpe til med å videreutvikle bedriftens IT-systemer
 • installere og vedlikeholde forskjellige programvarer
 • hjelpe og veilede de som skal bruke IT-systemene
 • dokumentere og lage rutiner for hvordan IT-systemene skal brukes

Hvor jobber ?

Driftsteknikere kan jobbe både i offentlig og privat sektor, og i små og store bedrifter. Du kan være en del av en it-avdeling på en stor arbeidsplass, eller som eneste IT-medarbeider i en liten bedrift. 

Personlige egenskaper

Som IT-driftstekniker bør du være serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må være interessert i teknologi og nysgjerrig. Du må kunne samarbeide med andre og være flink til å kommunisere. I tillegg bør du være strukturert i arbeidet.

Utdanning

Det finnes flere utdanninger på fagskole innen IT-drift

Lønn

I IKT-overenskomsten mellom El og IT forbundet og NHO, som gjelder fra 2021, er minstelønnene for operatører innen IT med fagbrev følgende

 • begynnerlønn kr. 32 259 i måneden
 • etter tre år kr. 33 402 i måneden 
 • etter seks år kr. 34 544 i måneden

 

Bedrifter

IT-driftstekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 3120122 - DRIFTSKONSULENT IT
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER

Sist kvalitetssikret den 09. mars 2022, av Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon