Image
En mann setter en server inn i et servertårn

Yrkesbeskrivelse

IT-driftstekniker

IT-driftsteknikeren sørger for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen.

De fleste arbeidsplasser trenger gode IT-løsninger. Det kan være alt fra trådløst nettverk, lagringstjenester, adgang- og innloggingsløsninger, nettverksservere og programvarer.

Det er IT-driftsteknikeren som setter opp, og drifter systemet for arbeidsplassen. De sørger for at systemene fungerer, retter opp feil, og gir opplæring i hvordan man bruker det. De skal også sørge for at systemet er sikkert og at utenforstående ikke får tak i sensitiv informasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • overvåke, drifte og feilsøke infrastrukturen (servere/nettverk)
 • hjelpe til med å videreutvikle bedriftens IT-systemer
 • installere og vedlikeholde forskjellige programvarer
 • hjelpe og veilede de som skal bruke IT-systemene
 • dokumentere og lage rutiner for hvordan IT-systemene skal brukes

Hvor jobber ?

Driftsteknikere kan jobbe både i offentlig og privat sektor, og i små og store bedrifter. Du kan være en del av en it-avdeling på en stor arbeidsplass, eller som eneste IT-medarbeider i en liten bedrift. 

Personlige egenskaper

Som IT-driftstekniker bør du være serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må kunne samarbeide med andre og være flink til å kommunisere. I tillegg bør du være strukturert i arbeidet.

Utdanning

Hva jobber IKT-driftsteknikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 554111 - Fagskoleutdanning, datateknikk – drift og sikkerhet, toårig
 • 554112 - Fagskoleutdanning, drift- og supportteknikk, ettårig
 • 554125 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Microsoft, ettårig
 • 754132 - Master, IKT-basert samhandling, toårig
 • 754122 - Master, nettverks- og systemadministrasjon, toårig
 • 654129 - Bachelor, drift av nettverk og datasystemer, treårig
 • 654123 - Bachelor, informatikk og administrasjon, treårig
 • 654104 - Høgskolekandidat, drift og vedlikehold av EDB-systemer, toårig
 • 655108 - Bachelor, elektronikk, informatikk og teknologi, treårig
 • 682904 - Bachelor, informasjonssikkerhet, treårig
 • 454101 - IKT-servicefaget, Vg3
 • 654133 - Bachelor, IT-drift og informasjonssikkerhet, treårig
 • 554115 - Fagskoleutdanning, IT-drift og -support, 8 måneder
 • 554139 - Fagskoleutdanning, IT-drift og infrastruktur, halvårig
 • 554116 - Fagskoleutdanning, IT-driftskandidat, ettårig
 • 454105 - IT-driftsfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

IT-driftstekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 3120122 - DRIFTSKONSULENT IT
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER