Image
HMS-ingeniør inspiserer en bygning

Yrkesbeskrivelse

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Forkortelsen HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og dette er arbeidsområdet for en HMS-ingeniør.

Som HMS-ingeniør skal du identifisere og forbedre rutiner og praksiser som har betydning for helsen, miljøet eller sikkerheten til de som jobber ved en aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan bedre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for HMS-ingeniører:

 • kartlegge hva som kan føre til et dårlig arbeidsmiljø og iverksette forebyggende tiltak
 • gjennomføre internkontroller og risikoanalyser
 • drive beredskapsledelse og brannvern
 • lage motivasjonsprogram og holdningskampanjer for å opplyse de ansatte om HMS
 • ha jevnlige gjennomganger av bedriftens HMS-arbeid
 • dokumentere HMS-arbeidet

HMS-ingeniørens arbeidsoppgaver varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Du kan jobbe med både helsefaglige problemstillinger og mer teknologiske sikkerhetsaspekter. 

Som HMS-ingeniør har du en bred kompetanse på trygghets- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlige virksomheter. Ulike lover og forskrifter stiller krav til at de fleste bedrifter har en systematisk oppfølging av HMS.

Hvor jobber HMS-ingeniører ?

HMS-ingeniører kan jobbe som ansatt i en bedrift, i en bedriftshelsetjeneste eller jobbe selvstendig og tilby rådgivning til bedrifter. En del HMS-ingeniører jobber i større offentlige virksomheter. HMS er også et sentralt fagområde i olje- og gassindustrien.

Personlige egenskaper

For å bli ingeniør må du ha teknisk interesse. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne jobbe selvstendig, men også kunne rettlede andre når det er nødvendig.

Utdanning

Hva jobber HMS-ingeniørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 782909 - Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig
 • 682901 - Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig
 • 682902 - Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk

Bedrifter

HMS-ingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3119119 - HMS-INGENIØR
 • 3119120 - SIKKERHETSINGENIØR
 • 3152129 - HMS-LEDER
 • 3119143 - SENIOR PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3152131 - KVALITETSSJEF
 • 3152107 - SIKKERHETSRÅDGIVER
 • 3152108 - KVALITETSINSPEKTØR
 • 3152118 - SIKKERHETSINSPEKTØR
 • 3152115 - KVALITETSSIKRINGSINSPEKTØR
 • 3119121 - YRKESHYGIENIKER
 • 3152116 - KVALITETSSIKRINGSASSISTENT
 • 3152119 - HOVEDVERNEOMBUD
 • 3152128 - KONSULENT (HMS)
 • 3152123 - SIKKERHETSANSVARLIG
 • 3152125 - HMS-INSPEKTØR
 • 3152130 - KVALITETSSIKRINGSLEDER
 • 3152114 - KVALITETSSIKRINGSKOORDINATOR
 • 3152124 - KVALITETSKONSULENT
 • 3152133 - HMS-KOORDINATOR
 • 3152126 - HMS-KONSULENT
 • 3152105 - INSPEKTØR (BIL)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 13. februar 2017, av NITO, HMS faglig forum