Kvalitetssikret av NITO, HMS faglig forum 13. februar 2017

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidsoppgaver

Forkortelsen HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og dette er arbeidsområdet for en HMS-ingeniør.

Som HMS-ingeniør skal du identifisere og forbedre rutiner og praksiser som har betydning for helsen, miljøet eller sikkerheten til de som jobber ved en aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan bedre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for HMS-ingeniører:

 • kartlegge hva som kan føre til et dårlig arbeidsmiljø og iverksette forebyggende tiltak
 • gjennomføre internkontroller og risikoanalyser
 • drive beredskapsledelse og brannvern
 • lage motivasjonsprogram og holdningskampanjer for å opplyse de ansatte om HMS
 • ha jevnlige gjennomganger av bedriftens HMS-arbeid
 • dokumentere HMS-arbeidet

HMS-ingeniørens arbeidsoppgaver varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Du kan jobbe med både helsefaglige problemstillinger og mer teknologiske sikkerhetsaspekter. 

Som HMS-ingeniør har du en bred kompetanse på trygghets- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlige virksomheter. Ulike lover og forskrifter stiller krav til at de fleste bedrifter har en systematisk oppfølging av HMS.

Hvor jobber HMS-ingeniører?

HMS-ingeniører kan jobbe som ansatt i en bedrift, i en bedriftshelsetjeneste eller jobbe selvstendig og tilby rådgivning til bedrifter. En del HMS-ingeniører jobber i større offentlige virksomheter. HMS er også et sentralt fagområde i olje- og gassindustrien.

Intervjuer

Emilie med en vernehjelm med et visir

HMS-ingeniør

Emilie Låstad

Som HMS-ingeniør jobber du med teknologi, mennesker og organisasjoner, sier Emilie Låstad.

Viktige egenskaper

For å bli ingeniør må du ha teknisk interesse. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne jobbe selvstendig, men også kunne rettlede andre når det er nødvendig.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant HMS-ingeniørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 782909 - Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig
 • 682902 - Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk
 • 682901 - Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig

Arbeidsmarked

Bedrifter med HMS-ingeniører

 • 3119119 - HMS-INGENIØR
 • 3152129 - HMS-LEDER
 • 3152133 - HMS-KOORDINATOR
 • 3152131 - KVALITETSSJEF
 • 3152130 - KVALITETSSIKRINGSLEDER
 • 3152128 - KONSULENT (HMS)
 • 3152126 - HMS-KONSULENT
 • 3152125 - HMS-INSPEKTØR
 • 3152124 - KVALITETSKONSULENT
 • 3152123 - SIKKERHETSANSVARLIG
 • 3152119 - HOVEDVERNEOMBUD
 • 3152118 - SIKKERHETSINSPEKTØR
 • 3152116 - KVALITETSSIKRINGSASSISTENT
 • 3152115 - KVALITETSSIKRINGSINSPEKTØR
 • 3152114 - KVALITETSSIKRINGSKOORDINATOR
 • 3152108 - KVALITETSINSPEKTØR
 • 3152107 - SIKKERHETSRÅDGIVER
 • 3152105 - INSPEKTØR (BIL)
 • 3119143 - SENIOR PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119121 - YRKESHYGIENIKER
 • 3119120 - SIKKERHETSINGENIØR
 • 3152127 - INSPEKTØR (HMS)
 • 2512104 - KONTROLLER (HMS)
 • 3349122 - INSTRUKTØR (SIKKERHETSOPPLÆRING)
 • 3152139 - SHA-KOORDINATOR

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.