HMS-ingeniør i arbeid
Yrkesbeskrivelse

HMS-­ingeniør

favoritt ikon

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Forkortelsen HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og dette er arbeidsområdet for en HMS-ingeniør.

Som HMS-ingeniør skal du identifisere og forbedre rutiner og praksiser som har betydning for helsen, miljøet eller sikkerheten til de som jobber ved en aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan bedre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for HMS-ingeniører:

  • kartlegge hva som kan føre til et dårlig arbeidsmiljø og iverksette forebyggende tiltak
  • gjennomføre internkontroller og risikoanalyser
  • drive beredskapsledelse og brannvern
  • lage motivasjonsprogram og holdningskampanjer for å opplyse de ansatte om HMS
  • ha jevnlige gjennomganger av bedriftens HMS-arbeid
  • dokumentere HMS-arbeidet

HMS-ingeniørens arbeidsoppgaver varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Du kan jobbe med både helsefaglige problemstillinger og mer teknologiske sikkerhetsaspekter. 

Som HMS-ingeniør har du en bred kompetanse på trygghets- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlige virksomheter. Ulike lover og forskrifter stiller krav til at de fleste bedrifter har en systematisk oppfølging av HMS.

Hvor jobber HMS-ingeniører?

HMS-ingeniører kan jobbe som ansatt i en bedrift, i en bedriftshelsetjeneste eller jobbe selvstendig og tilby rådgivning til bedrifter. En del HMS-ingeniører jobber i større offentlige virksomheter. HMS er også et sentralt fagområde i olje- og gassindustrien.

Personlige egenskaper

For å bli ingeniør må du ha teknisk interesse. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne jobbe selvstendig, men også kunne rettlede andre når det er nødvendig.

Hva jobber HMS-ingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Andre ingeniører
Deltid
Alle sektorer
2 022 personer
660 personer
1 362 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 283 kr
45 470 kr
44 900 kr
45 820 kr
545 640 kr
538 800 kr
549 840 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 283 kr
45 470 kr
44 900 kr
45 820 kr
545 640 kr
538 800 kr
549 840 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
49 210 kr
47 280 kr
50 170 kr
590 520 kr
567 360 kr
602 040 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
50 110 kr
47 560 kr
51 380 kr
601 320 kr
570 720 kr
616 560 kr
Andre ingeniører
Heltid
Alle sektorer
21 307 personer
3 849 personer
17 458 personer
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 314 kr
50 420 kr
48 300 kr
50 940 kr
605 040 kr
579 600 kr
611 280 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 314 kr
50 420 kr
48 300 kr
51 080 kr
605 040 kr
579 600 kr
612 960 kr
Ca 330 kr
Ca 316 kr
Ca 333 kr
53 490 kr
51 230 kr
53 990 kr
641 880 kr
614 760 kr
647 880 kr
Ca 330 kr
Ca 316 kr
Ca 333 kr
55 830 kr
52 050 kr
56 660 kr
669 960 kr
624 600 kr
679 920 kr
Andre ingeniører
Deltid
Kommunal
212 personer
81 personer
131 personer
Ca 258 kr
Ca
Ca 263 kr
41 830 kr
42 530 kr
501 960 kr
510 360 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 263 kr
41 830 kr
42 530 kr
501 960 kr
510 360 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
Ca 272 kr
43 210 kr
41 770 kr
44 100 kr
518 520 kr
501 240 kr
529 200 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
Ca 272 kr
43 410 kr
41 770 kr
44 380 kr
520 920 kr
501 240 kr
532 560 kr
Andre ingeniører
Heltid
Kommunal
864 personer
257 personer
607 personer
Ca 285 kr
Ca 282 kr
Ca 287 kr
46 250 kr
45 690 kr
46 430 kr
555 000 kr
548 280 kr
557 160 kr
Ca 285 kr
Ca 282 kr
Ca 287 kr
46 250 kr
45 690 kr
46 430 kr
555 000 kr
548 280 kr
557 160 kr
Ca 292 kr
Ca 288 kr
Ca 293 kr
47 230 kr
46 580 kr
47 500 kr
566 760 kr
558 960 kr
570 000 kr
Ca 292 kr
Ca 288 kr
Ca 293 kr
48 150 kr
46 900 kr
48 670 kr
577 800 kr
562 800 kr
584 040 kr
Andre ingeniører
Deltid
Privat
1 626 personer
484 personer
1 142 personer
Ca 292 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
47 260 kr
47 260 kr
47 080 kr
567 120 kr
567 120 kr
564 960 kr
Ca 292 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
47 260 kr
47 260 kr
47 080 kr
567 120 kr
567 120 kr
564 960 kr
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 317 kr
50 690 kr
49 310 kr
51 300 kr
608 280 kr
591 720 kr
615 600 kr
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 317 kr
51 700 kr
49 620 kr
52 630 kr
620 400 kr
595 440 kr
631 560 kr
Andre ingeniører
Heltid
Privat
18 181 personer
2 971 personer
15 210 personer
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 770 kr
50 420 kr
52 010 kr
621 240 kr
605 040 kr
624 120 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 770 kr
50 420 kr
52 070 kr
621 240 kr
605 040 kr
624 840 kr
Ca 338 kr
Ca 329 kr
Ca 340 kr
54 760 kr
53 290 kr
55 050 kr
657 120 kr
639 480 kr
660 600 kr
Ca 338 kr
Ca 329 kr
Ca 340 kr
57 220 kr
54 120 kr
57 830 kr
686 640 kr
649 440 kr
693 960 kr
Andre ingeniører
Deltid
Statlig
184 personer
Ca 242 kr
Ca
Ca
39 150 kr
469 800 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca
39 150 kr
469 800 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca
40 450 kr
485 400 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca
40 900 kr
490 800 kr
Andre ingeniører
Heltid
Statlig
2 262 personer
621 personer
1 641 personer
Ca 264 kr
Ca 255 kr
Ca 268 kr
42 780 kr
41 330 kr
43 400 kr
513 360 kr
495 960 kr
520 800 kr
Ca 264 kr
Ca 255 kr
Ca 268 kr
43 240 kr
41 330 kr
44 160 kr
518 880 kr
495 960 kr
529 920 kr
Ca 282 kr
Ca 267 kr
Ca 288 kr
45 700 kr
43 310 kr
46 600 kr
548 400 kr
519 720 kr
559 200 kr
Ca 282 kr
Ca 267 kr
Ca 288 kr
47 590 kr
44 280 kr
48 840 kr
571 080 kr
531 360 kr
586 080 kr
Helse- og miljøkontrollører
Deltid
Alle sektorer
547 personer
348 personer
199 personer
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 810 kr
42 500 kr
46 480 kr
525 720 kr
510 000 kr
557 760 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 810 kr
42 500 kr
46 480 kr
525 720 kr
510 000 kr
557 760 kr
Ca 290 kr
Ca 277 kr
Ca 316 kr
46 910 kr
44 810 kr
51 260 kr
562 920 kr
537 720 kr
615 120 kr
Ca 290 kr
Ca 277 kr
Ca 316 kr
47 100 kr
44 980 kr
51 490 kr
565 200 kr
539 760 kr
617 880 kr
Helse- og miljøkontrollører
Heltid
Alle sektorer
3 441 personer
1 641 personer
1 800 personer
Ca 299 kr
Ca 282 kr
Ca 326 kr
48 380 kr
45 670 kr
52 820 kr
580 560 kr
548 040 kr
633 840 kr
Ca 299 kr
Ca 282 kr
Ca 326 kr
48 380 kr
45 670 kr
52 820 kr
580 560 kr
548 040 kr
633 840 kr
Ca 344 kr
Ca 314 kr
Ca 371 kr
55 730 kr
50 860 kr
60 170 kr
668 760 kr
610 320 kr
722 040 kr
Ca 344 kr
Ca 314 kr
Ca 371 kr
56 320 kr
51 280 kr
60 910 kr
675 840 kr
615 360 kr
730 920 kr
Helse- og miljøkontrollører
Deltid
Privat
432 personer
266 personer
166 personer
Ca 270 kr
Ca 261 kr
Ca 286 kr
43 750 kr
42 230 kr
46 290 kr
525 000 kr
506 760 kr
555 480 kr
Ca 270 kr
Ca 261 kr
Ca 286 kr
43 750 kr
42 230 kr
46 290 kr
525 000 kr
506 760 kr
555 480 kr
Ca 294 kr
Ca 278 kr
Ca 323 kr
47 590 kr
45 110 kr
52 320 kr
571 080 kr
541 320 kr
627 840 kr
Ca 294 kr
Ca 278 kr
Ca 323 kr
47 760 kr
45 270 kr
52 520 kr
573 120 kr
543 240 kr
630 240 kr
Helse- og miljøkontrollører
Heltid
Privat
2 359 personer
949 personer
1 410 personer
Ca 337 kr
Ca 311 kr
Ca 359 kr
54 520 kr
50 330 kr
58 160 kr
654 240 kr
603 960 kr
697 920 kr
Ca 337 kr
Ca 311 kr
Ca 359 kr
54 520 kr
50 330 kr
58 160 kr
654 240 kr
603 960 kr
697 920 kr
Ca 379 kr
Ca 350 kr
Ca 398 kr
61 380 kr
56 680 kr
64 550 kr
736 560 kr
680 160 kr
774 600 kr
Ca 379 kr
Ca 350 kr
Ca 398 kr
61 980 kr
57 070 kr
65 290 kr
743 760 kr
684 840 kr
783 480 kr
Helse- og miljøkontrollører
Deltid
Statlig
105 personer
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 610 kr
535 320 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 610 kr
535 320 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 540 kr
534 480 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 800 kr
537 600 kr
Helse- og miljøkontrollører
Heltid
Statlig
1 049 personer
673 personer
376 personer
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 420 kr
43 110 kr
43 960 kr
521 040 kr
517 320 kr
527 520 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 480 kr
43 110 kr
44 150 kr
521 760 kr
517 320 kr
529 800 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 272 kr
43 200 kr
42 700 kr
44 100 kr
518 400 kr
512 400 kr
529 200 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 272 kr
43 790 kr
43 180 kr
44 890 kr
525 480 kr
518 160 kr
538 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold