Gjennomgått i samarbeid med Tekna 12. februar 2024

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidsoppgaver

Forkortelsen HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og dette er arbeidsområdet for en HMS-ingeniør.

Som HMS-ingeniør skal du identifisere og forbedre rutiner og praksiser som har betydning for helsen, miljøet eller sikkerheten til de som jobber ved en aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan bedre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for HMS-ingeniører:

Arbeidsoppgavene til en HMS-ingeniør varierer avhengig av arbeidsgiver. Du kan bli involvert i både helsefaglige problemstillinger og teknologiske sikkerhetsaspekter. Her er noen vanlige oppgaver:

 • kartlegge hva som kan føre til et dårlig arbeidsmiljø og iverksette forebyggende tiltak
 • gjennomføre internkontroller og risikoanalyser
 • drive beredskapsledelse og brannvern
 • lage motivasjonsprogram og holdningskampanjer for å opplyse de ansatte om HMS
 • ha jevnlige gjennomganger av bedriftens HMS-arbeid
 • dokumentere HMS-arbeid

I rollen som HMS-ingeniør har du bred kompetanse innen trygghets- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlige virksomheter. Det er nødvendig å følge ulike lover og forskrifter som krever at de fleste bedrifter implementerer en systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Hvor jobber HMS-ingeniører?

HMS-ingeniører kan jobbe som ansatt i en bedrift, i en bedriftshelsetjeneste eller jobbe selvstendig og tilby rådgivning til bedrifter. En del HMS-ingeniører jobber i større offentlige virksomheter. HMS er et sentralt fagområde i olje-, gass- og byggnæring.

Intervjuer

Emilie med en vernehjelm med et visir

HMS-ingeniør

Emilie Låstad

Som HMS-ingeniør jobber du med teknologi, mennesker og organisasjoner, sier Emilie Låstad.

Viktige egenskaper

For å bli ingeniør må du ha teknisk interesse. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne jobbe selvstendig, men også kunne rettlede andre når det er nødvendig.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant HMS-ingeniørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 782909 - Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig
 • 682902 - Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk
 • 682901 - Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig

Bedrifter som ansetter HMS-ingeniører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med HMS-ingeniører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3119119 - HMS-INGENIØR
 • 3152129 - HMS-LEDER
 • 3152133 - HMS-KOORDINATOR
 • 3152131 - KVALITETSSJEF
 • 3152130 - KVALITETSSIKRINGSLEDER
 • 3152128 - KONSULENT (HMS)
 • 3152126 - HMS-KONSULENT
 • 3152125 - HMS-INSPEKTØR
 • 3152124 - KVALITETSKONSULENT
 • 3152123 - SIKKERHETSANSVARLIG
 • 3152119 - HOVEDVERNEOMBUD
 • 3152118 - SIKKERHETSINSPEKTØR
 • 3152116 - KVALITETSSIKRINGSASSISTENT
 • 3152115 - KVALITETSSIKRINGSINSPEKTØR
 • 3152114 - KVALITETSSIKRINGSKOORDINATOR
 • 3152108 - KVALITETSINSPEKTØR
 • 3152107 - SIKKERHETSRÅDGIVER
 • 3152105 - INSPEKTØR (BIL)
 • 3119143 - SENIOR PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119121 - YRKESHYGIENIKER
 • 3119120 - SIKKERHETSINGENIØR
 • 3152127 - INSPEKTØR (HMS)
 • 2512104 - KONTROLLER (HMS)
 • 3349122 - INSTRUKTØR (SIKKERHETSOPPLÆRING)
 • 3152139 - SHA-KOORDINATOR

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.