Kvalitetssikret av Den norske kirke 25. september 2020

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Arbeidsoppgaver

Prest er tittelen på en person som leder de kirkelige ritualer og handlinger i en kirke. I Norge jobber de fleste prester i Den norske kirke. En del andre trossamfunn bruker tittelen pastor i stedet for prest.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prest:

 • forberede og avholde gudstjenester
 • ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser
 • samtaler med mennesker som skal gifte seg, døpe barna sine eller ha konfirmasjonsopplæring
 • delta i menighetens opplæringsarbeid og sosiale arbeid
 • ha fortrolige samtaler/sjelesorg med mennesker i ulike livssituasjoner
 • administrative oppgaver og møter i forskjellige råd og utvalg

Menighetsprestene i Den norske kirke har stillingsbetegnelsene sokneprest, kapellan og prostiprest.

Soknepresten leder prestetjenesten i et sokn eller i en menighet, og har plass i menighetsrådet. De andre prestene i menigheten, som er administrativt underlagt soknepresten, kalles oftest kapellan.

Institusjonspresten, for eksempel en sykehusprest eller en fengselsprest, har varierte arbeidsoppgaver etter behov. Sjelesorg for brukere, pårørende og ansatte er en vesentlig del av jobben. Institusjonsprestene holder også gudstjenester og kirkelige handlinger. Institusjonspresten er fagperson på sorgarbeid og krisehåndtering, og jobber også tverrfaglig i team med andre ansatte på institusjonene.

Andre stillingsbetegnelser innenfor presteyrket er sjømannsprest, misjonsprest og studentprest.

Som prest i Den norske kirke ordineres du til prestetjeneste av biskopen.

Hvor jobber prester ?

Som prest kan du arbeide i en av de rundt 1200 soknene (menighetene) her i landet eller ha andre stillinger i Den norske kirke.

Du kan også være ansatt i utdanningsinstitusjoner, fengsler, Forsvaret, ved sykehus eller i frivillige organisasjoner. Du kan også arbeide utenlands i Sjømannskirken.

 

Intervjuer

Portrett av prest Kristin Jenssen utenfor kirken, kledd for gudstjeneste

Prest

Kristin Jenssen

Å få ta del andre menneskers store begivenheter og overganger i livet, er noe av det Kristin setter størst pris på i jobben.

Viktige egenskaper

En prest arbeider med mennesker – alt fra foreldre som ønsker å døpe sine barn og personer som skal gifte seg, til noen som får et dødsbudskap. Dette betyr at en prest møter mennesker i sårbare situasjoner. Som prest må du derfor være flink til å lytte, skape tillit og ha evnen til å tolke situasjoner. Du må også være god til å formidle budskap, ha innlevelsesevne og være omsorgsfull.

En prest må ha et personlig forhold til kirkens budskap.

Lønn

Utdanning

For å bli prest må du ta embetseksamen i teologi, en såkalt cand. theol-grad og praktisk teologisk seminar. Dette er en utdanning som tar seks år og som til sammen gir 360 studiepoeng

Det er også mulig å bli prest ved å ta en master i teologi kombinert med ettårig praktisk-kirkelig utdanning.

 

De vanligste jobbene blant teologer

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 814203 - Dr.theol.-utdanning, religionsfag
 • 714222 - Master, teologi, femårig
 • 714220 - Cand.theol.-utdanning, treårig
 • 714211 - Praktisk-teologisk seminar, ettårig
 • 714205 - Cand.theol.-utdanning, seksårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med prester

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2560125 - PROSTIPREST
 • 2560121 - PASTOR
 • 2560117 - PREST
 • 2560114 - DØVEPREST
 • 2560113 - FELTPREST
 • 2560112 - FENGSELSPREST
 • 2560111 - SJØMANNSPREST
 • 2560110 - INSTITUSJONSPREST
 • 2560109 - MISJONSPREST
 • 2560106 - KAPELLAN
 • 2560104 - SYKEHUSPREST
 • 2560103 - SOGNEPREST
 • 2560102 - PROST
 • 2560101 - DOMPROST

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Bryst- og endokrinkirurg opererer lymfeknuter under armhulene på en pasient. Senere skal lymfeknutene undersøkes for kreftceller.

Bryst- og endokrinkirurg

Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
Diakon snakker med medlem av menigheten

Diakon

En diakon arbeider med sosiale tiltak og omsorgsoppgaver i Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.
En gruppe ungdommer på sitterputer, snakker sammen

Diakonimedarbeider

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
En familerådgiver i samtale med en klient

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.