×

Feilmelding

Video server error: No response
Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.
Yrkesbeskrivelse

­Prest

favoritt ikon

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Prest er tittelen på en person som leder de kirkelige ritualer og handlinger i en kirke. I Norge jobber de fleste prester i Den norske kirke. Mange andre trossamfunn bruker tittelen pastor i stedet for prest.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prest:

  • forberede og avholde gudstjenester
  • kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser
  • samtaler med mennesker som skal gifte seg, døpe barna sine eller ha konfirmasjonsopplæring
  • delta i menighetens opplærings- og sosiale arbeid
  • ha fortrolige samtaler/sjelesorg med mennesker i ulike livssituasjoner
  • administrative oppgaver og møter i forskjellige råd og utvalg

Sognepresten leder prestetjenesten i et sogn eller i en menighet, og har ofte plass i menighetsrådet. En sogneprest tilsettes av bispedømmerådet. De andre prestene i menigheten, som er administrativt underlagt sognepresten, kalles oftest kapellan.

Institusjonspresten, for eksempel en sykehusprest eller en fengselsprest, har varierte arbeidsoppgaver etter behov. Sjelesorg for brukere, pårørende og ansatte er en vesentlig del av jobben. Institusjonsprestene holder også gudstjenester og kirkelige handlinger. Institusjonspresten er fagperson på sorgarbeid og krisehåndtering, og jobber også tverrfaglig i team med andre ansatte på institusjonene.

Hvor jobber prester?

En prest arbeider som menighetsprest i en av de ca. 1280 menighetene i Den norske kirke, eller kan være ansatt i utdanningsinstitusjoner, fengsler, Forsvaret eller ved sykehus. Som prest kan du også arbeide utenlands i Sjømannskirken.

Vanlige stillingsbetegnelser er prost, sogneprest, kapellan, sjømannsprest, institusjonsprest, studentprest, prostiprest, seniorprest, misjonsprest, domprost og biskop.

Personlige egenskaper

En prest arbeider med mennesker – alt fra foreldre som ønsker å døpe sine barn og personer som skal gifte seg, til noen som får et dødsbudskap. Dette betyr at en prest møter mennesker i følelsesladde situasjoner. Som prest må du være flink til å lytte, skape tillit, ha evne til å tolke situasjoner, formidle budskap, ha innlevelsesevne og være omsorgsfull.

En prest må ha et personlig forhold til kirkens budskap.

Utdanning

For å bli prest må du ta embetseksamen i teologi, en såkalt cand. theol-grad og praktisk teologisk seminar. Dette er en utdanning som tar seks år og som til sammen gir 360 studiepoeng

Det er også mulig å bli prest ved å ta en master i teologi kombinert med ettårig praktisk-kirkelig utdanning.

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber teologer som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Geistlige yrker
Deltid
Alle sektorer
589 personer
212 personer
377 personer
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 260 kr
42 370 kr
42 560 kr
42 060 kr
508 440 kr
510 720 kr
504 720 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 260 kr
42 370 kr
42 560 kr
42 060 kr
508 440 kr
510 720 kr
504 720 kr
Ca 270 kr
Ca 274 kr
Ca 269 kr
43 810 kr
44 320 kr
43 510 kr
525 720 kr
531 840 kr
522 120 kr
Ca 270 kr
Ca 274 kr
Ca 269 kr
43 840 kr
44 380 kr
43 520 kr
526 080 kr
532 560 kr
522 240 kr
Geistlige yrker
Heltid
Alle sektorer
1 957 personer
611 personer
1 346 personer
Ca 315 kr
Ca 304 kr
Ca 320 kr
51 060 kr
49 240 kr
51 820 kr
612 720 kr
590 880 kr
621 840 kr
Ca 315 kr
Ca 304 kr
Ca 320 kr
51 060 kr
49 240 kr
51 820 kr
612 720 kr
590 880 kr
621 840 kr
Ca 307 kr
Ca 301 kr
Ca 310 kr
49 800 kr
48 760 kr
50 270 kr
597 600 kr
585 120 kr
603 240 kr
Ca 307 kr
Ca 301 kr
Ca 310 kr
49 910 kr
48 850 kr
50 380 kr
598 920 kr
586 200 kr
604 560 kr
Geistlige yrker
Heltid
Kommunal
196 personer
123 personer
73 personer
Ca 266 kr
Ca 261 kr
Ca
43 020 kr
42 240 kr
516 240 kr
506 880 kr
Ca 266 kr
Ca 261 kr
Ca
43 020 kr
42 240 kr
516 240 kr
506 880 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 460 kr
42 470 kr
45 130 kr
521 520 kr
509 640 kr
541 560 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 460 kr
42 470 kr
45 130 kr
521 520 kr
509 640 kr
541 560 kr
Geistlige yrker
Deltid
Privat
351 personer
88 personer
263 personer
Ca 250 kr
Ca
Ca 256 kr
40 530 kr
41 470 kr
486 360 kr
497 640 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 256 kr
40 530 kr
41 470 kr
486 360 kr
497 640 kr
Ca 256 kr
Ca 251 kr
Ca 258 kr
41 540 kr
40 610 kr
41 850 kr
498 480 kr
487 320 kr
502 200 kr
Ca 256 kr
Ca 251 kr
Ca 258 kr
41 550 kr
40 610 kr
41 850 kr
498 600 kr
487 320 kr
502 200 kr
Geistlige yrker
Heltid
Privat
498 personer
79 personer
419 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
41 560 kr
41 630 kr
498 720 kr
499 560 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
41 560 kr
41 630 kr
498 720 kr
499 560 kr
Ca 266 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
43 050 kr
41 940 kr
43 260 kr
516 600 kr
503 280 kr
519 120 kr
Ca 266 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
43 130 kr
41 940 kr
43 330 kr
517 560 kr
503 280 kr
519 960 kr
Geistlige yrker
Deltid
Statlig
171 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 400 kr
604 800 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 400 kr
604 800 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca
48 520 kr
582 240 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca
48 580 kr
582 960 kr
Geistlige yrker
Heltid
Statlig
1 263 personer
409 personer
854 personer
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 333 kr
53 660 kr
51 930 kr
54 000 kr
643 920 kr
623 160 kr
648 000 kr
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 333 kr
53 660 kr
51 930 kr
54 000 kr
643 920 kr
623 160 kr
648 000 kr
Ca 330 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
53 440 kr
51 970 kr
54 150 kr
641 280 kr
623 640 kr
649 800 kr
Ca 330 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
53 570 kr
52 080 kr
54 300 kr
642 840 kr
624 960 kr
651 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Bårebukett ved gravferd

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Kvinnelig vernepleiar hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Helsefagarbeider som hjelper en mannleg pasient med barberingen.

Helse­fag­arbeider

En helse­fag­arbeider gir omsorg, og ut­fører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Diakonimedarbeider som underviser konfirmanter

Diakoni­med­arbeider

Diakoni­med­arbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i regi av kirkene.

Kirkeverge Kristin Stang Meløe

Kirkeverge

En kirkeverge er øverste administrative leder i et kirkelig fellesråd.

Kateket Gro Lillenes

Kateket

En kateket leder undervisningsarbeidet i en menighet. Viktige oppgaver er å undervise konfirmanter og andre aldersgrupper.

Dame holder rundt ei lita jente

Miljø­arbeider

Som miljø­arbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag.