Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.
Yrkesbeskrivelse

­Prest

favoritt ikon

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Prest er tittelen på en person som leder de kirkelige ritualer og handlinger i en kirke. I Norge jobber de fleste prester i Den norske kirke. En del andre trossamfunn bruker tittelen pastor i stedet for prest.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prest:

  • forberede og avholde gudstjenester
  • ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser
  • samtaler med mennesker som skal gifte seg, døpe barna sine eller ha konfirmasjonsopplæring
  • delta i menighetens opplæringsarbeid og sosiale arbeid
  • ha fortrolige samtaler/sjelesorg med mennesker i ulike livssituasjoner
  • administrative oppgaver og møter i forskjellige råd og utvalg

Prestene i Den norske kirke har stillingsbetegnelsene biskop, prost, sogneprest og kapellan. 

Sognepresten leder prestetjenesten i et sogn eller i en menighet, og har ofte plass i menighetsrådet. De andre prestene i menigheten, som er administrativt underlagt sognepresten, kalles oftest kapellan.

Institusjonspresten, for eksempel en sykehusprest eller en fengselsprest, har varierte arbeidsoppgaver etter behov. Sjelesorg for brukere, pårørende og ansatte er en vesentlig del av jobben. Institusjonsprestene holder også gudstjenester og kirkelige handlinger. Institusjonspresten er fagperson på sorgarbeid og krisehåndtering, og jobber også tverrfaglig i team med andre ansatte på institusjonene.

Andre stillingsbetegnelser innenfor presteyrket er sjømannsprest, misjonsprest og studentprest.

Hvor jobber prester?

Som prest kan du arbeide i en av de rundt 1200 soknene (menighetene) her i landet eller ha andre stillinger i Den norske kirke.

Du kan også være ansatt i utdanningsinstitusjoner, fengsler, Forsvaret, ved sykehus eller i frivillige organisasjoner. Du kan også arbeide utenlands i Sjømannskirken.

 

Personlige egenskaper

En prest arbeider med mennesker – alt fra foreldre som ønsker å døpe sine barn og personer som skal gifte seg, til noen som får et dødsbudskap. Dette betyr at en prest møter mennesker i sårbare situasjoner. Som prest må du derfor være flink til å lytte, skape tillit og ha evnen til å tolke situasjoner. Du må også være god til å formidle budskap, ha innlevelsesevne og være omsorgsfull.

En prest må ha et personlig forhold til kirkens budskap.

Utdanning

For å bli prest må du ta embetseksamen i teologi, en såkalt cand. theol-grad og praktisk teologisk seminar. Dette er en utdanning som tar seks år og som til sammen gir 360 studiepoeng

Det er også mulig å bli prest ved å ta en master i teologi kombinert med ettårig praktisk-kirkelig utdanning.

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber teologer som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Prest
Deltid
Alle sektorer
609 personer
253 personer
356 personer
Ca 266 kr
Ca 278 kr
Ca 262 kr
43 110 kr
45 030 kr
42 400 kr
517 320 kr
540 360 kr
508 800 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
Ca 262 kr
43 110 kr
45 030 kr
42 400 kr
517 320 kr
540 360 kr
508 800 kr
Ca 278 kr
Ca 289 kr
Ca 269 kr
44 970 kr
46 760 kr
43 600 kr
539 640 kr
561 120 kr
523 200 kr
Ca 278 kr
Ca 289 kr
Ca 269 kr
45 150 kr
47 060 kr
43 690 kr
541 800 kr
564 720 kr
524 280 kr
Prest
Heltid
Alle sektorer
1 919 personer
588 personer
1 331 personer
Ca 316 kr
Ca 306 kr
Ca 319 kr
51 120 kr
49 540 kr
51 670 kr
613 440 kr
594 480 kr
620 040 kr
Ca 316 kr
Ca 306 kr
Ca 319 kr
51 340 kr
49 920 kr
51 790 kr
616 080 kr
599 040 kr
621 480 kr
Ca 310 kr
Ca 304 kr
Ca 313 kr
50 260 kr
49 260 kr
50 700 kr
603 120 kr
591 120 kr
608 400 kr
Ca 310 kr
Ca 304 kr
Ca 313 kr
51 050 kr
50 060 kr
51 490 kr
612 600 kr
600 720 kr
617 880 kr
Prest
Kommunal
255 personer
165 personer
Ca 267 kr
Ca 263 kr
Ca
43 250 kr
42 680 kr
519 000 kr
512 160 kr
Ca 267 kr
Ca 263 kr
Ca
43 250 kr
42 680 kr
519 000 kr
512 160 kr
Ca 266 kr
Ca 260 kr
Ca
43 070 kr
42 190 kr
516 840 kr
506 280 kr
Ca 266 kr
Ca 260 kr
Ca
43 070 kr
42 190 kr
516 840 kr
506 280 kr
Prest
Heltid
Kommunal
183 personer
111 personer
Ca 267 kr
Ca 263 kr
Ca
43 260 kr
42 580 kr
519 120 kr
510 960 kr
Ca 267 kr
Ca 263 kr
Ca
43 260 kr
42 580 kr
519 120 kr
510 960 kr
Ca 266 kr
Ca 259 kr
Ca
43 060 kr
41 900 kr
516 720 kr
502 800 kr
Ca 266 kr
Ca 259 kr
Ca
43 060 kr
41 900 kr
516 720 kr
502 800 kr
Prest
Privat
860 personer
177 personer
683 personer
Ca 263 kr
Ca 253 kr
Ca 265 kr
42 560 kr
41 020 kr
42 930 kr
510 720 kr
492 240 kr
515 160 kr
Ca 263 kr
Ca 253 kr
Ca 265 kr
42 560 kr
41 020 kr
42 930 kr
510 720 kr
492 240 kr
515 160 kr
Ca 270 kr
Ca 259 kr
Ca 273 kr
43 770 kr
41 930 kr
44 170 kr
525 240 kr
503 160 kr
530 040 kr
Ca 270 kr
Ca 259 kr
Ca 273 kr
43 830 kr
42 060 kr
44 210 kr
525 960 kr
504 720 kr
530 520 kr
Prest
Deltid
Privat
345 personer
245 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca 256 kr
41 020 kr
41 420 kr
492 240 kr
497 040 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 256 kr
41 020 kr
41 420 kr
492 240 kr
497 040 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca 259 kr
42 070 kr
41 980 kr
504 840 kr
503 760 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca 259 kr
42 090 kr
41 990 kr
505 080 kr
503 880 kr
Prest
Heltid
Privat
515 personer
438 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 266 kr
42 930 kr
43 140 kr
515 160 kr
517 680 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 266 kr
42 930 kr
43 140 kr
515 160 kr
517 680 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 276 kr
44 300 kr
44 750 kr
531 600 kr
537 000 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 276 kr
44 370 kr
44 800 kr
532 440 kr
537 600 kr
Prest
Statlig
1 413 personer
499 personer
914 personer
Ca 331 kr
Ca 325 kr
Ca 335 kr
53 680 kr
52 670 kr
54 230 kr
644 160 kr
632 040 kr
650 760 kr
Ca 331 kr
Ca 325 kr
Ca 335 kr
54 780 kr
53 640 kr
55 390 kr
657 360 kr
643 680 kr
664 680 kr
Ca 331 kr
Ca 326 kr
Ca 334 kr
53 630 kr
52 770 kr
54 090 kr
643 560 kr
633 240 kr
649 080 kr
Ca 331 kr
Ca 326 kr
Ca 334 kr
54 800 kr
53 860 kr
55 300 kr
657 600 kr
646 320 kr
663 600 kr
Prest
Deltid
Statlig
192 personer
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 200 kr
602 400 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 220 kr
602 640 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca
50 730 kr
608 760 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca
51 260 kr
615 120 kr
Prest
Heltid
Statlig
1 221 personer
400 personer
821 personer
Ca 333 kr
Ca 325 kr
Ca 336 kr
53 910 kr
52 730 kr
54 380 kr
646 920 kr
632 760 kr
652 560 kr
Ca 333 kr
Ca 325 kr
Ca 336 kr
55 080 kr
53 770 kr
55 590 kr
660 960 kr
645 240 kr
667 080 kr
Ca 332 kr
Ca 326 kr
Ca 336 kr
53 860 kr
52 760 kr
54 390 kr
646 320 kr
633 120 kr
652 680 kr
Ca 332 kr
Ca 326 kr
Ca 336 kr
55 080 kr
53 900 kr
55 650 kr
660 960 kr
646 800 kr
667 800 kr
Prest
Alle sektorer
2 528 personer
841 personer
1 687 personer
Ca 308 kr
Ca 301 kr
Ca 314 kr
49 950 kr
48 810 kr
50 810 kr
599 400 kr
585 720 kr
609 720 kr
Ca 308 kr
Ca 301 kr
Ca 314 kr
49 950 kr
48 810 kr
50 810 kr
599 400 kr
585 720 kr
609 720 kr
Ca 306 kr
Ca 301 kr
Ca 308 kr
49 560 kr
48 810 kr
49 910 kr
594 720 kr
585 720 kr
598 920 kr
Ca 306 kr
Ca 301 kr
Ca 308 kr
50 270 kr
49 520 kr
50 620 kr
603 240 kr
594 240 kr
607 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Bårebukett ved gravferd

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fag­arbeider

En helse­fag­arbeider gir omsorg, og ut­fører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Diakonimedarbeider som underviser konfirmanter

Diakoni­med­arbeider

Diakoni­med­arbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.

Illustrasjonsbilde av kvinne utenfor kirke.

Kirkeverge

En kirkeverge er øverste administrative leder i et kirkelig fellesråd.

Kateket Gro Lillenes

Kateket

En kateket leder undervisningsarbeidet i en menighet. En viktig oppgave er å undervise konfirmanter og andre unge.

Dame holder rundt ei lita jente

Miljø­arbeider

Som miljø­arbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag.