Kvalitetssikret av Den norske kirke 31. juli 2023

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Arbeidsoppgaver

Prest er tittelen på en person som leder de kirkelige ritualer og handlinger i en kirke. I Norge jobber de fleste prester i Den norske kirke. En del andre trossamfunn bruker tittelen pastor i stedet for prest. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en prest:

 • forberede og avholde gudstjenester
 • samarbeid i stab
 • ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser
 • samtaler med mennesker som skal gifte seg, døpe barna sine eller ha konfirmasjonsopplæring
 • delta i menighetens opplæringsarbeid og sosiale arbeid
 • ha fortrolige samtaler/sjelesorg med mennesker i ulike livssituasjoner
 • administrative oppgaver og møter i forskjellige råd og utvalg

Menighetsprestene i Den norske kirke har stillingsbetegnelsene sokneprest, kapellan og prostiprest.

Soknepresten leder prestetjenesten i et sokn eller i en menighet, og har plass i menighetsrådet. De andre prestene i menigheten, som er administrativt underlagt soknepresten, kalles oftest kapellan. Sognepresten er faglig ansvarlig i menigheten, og ansvarlig for fagstaben.

Institusjonspresten, for eksempel en sykehusprest eller en fengselsprest, har varierte arbeidsoppgaver etter behov. Sjelesorg for brukere, pårørende og ansatte er en vesentlig del av jobben. Institusjonsprestene holder også gudstjenester og kirkelige handlinger. Institusjonspresten er fagperson på sorgarbeid og krisehåndtering, og jobber også tverrfaglig i team med andre ansatte på institusjonene.

Andre stillingsbetegnelser innenfor presteyrket er sjømannsprest, misjonsprest og studentprest. Som prest arbeider du sammen med andre ansatte i kirken, som for eksempel kateket/menighetspedagog og kantor.

Som prest i Den norske kirke ordineres du til prestetjeneste av en biskop.

Hvor jobber prester?

Som prest kan du arbeide i en av de rundt 1200 soknene (menighetene) her i landet eller ha andre stillinger i Den norske kirke.

Du kan også være ansatt i utdanningsinstitusjoner, fengsler, Forsvaret, ved sykehus eller i frivillige organisasjoner. Du kan også arbeide utenlands i Sjømannskirken.
 

 

Intervjuer

En kvinne med hvit skjorte, brunt krøllete hår og briller med sort ramme, smiler til kamera. Hun står foran en hvit vegg, og har vind i håret. Bildet er tatt utendørs.

Prest

Inger Mangrud Bore

– Jeg kommer tett på folks liv i sorg og glede og det liker jeg veldig godt, sier Inger.

Viktige egenskaper

En prest arbeider med mennesker – alt fra foreldre som ønsker å døpe sine barn og personer som skal gifte seg, til noen som får et dødsbudskap. Dette betyr at en prest møter mennesker i sårbare situasjoner. Som prest må du derfor være flink til å lytte, skape tillit og ha evnen til å tolke situasjoner. Du må også være god til å formidle budskap, ha innlevelsesevne og være omsorgsfull. Du må kunne samarbeide med andre, og ha evne til å ta beslutninger.

Lønn

Utdanning

For å bli prest må du ta embetseksamen i teologi, en såkalt cand. theol-grad og praktisk teologisk seminar. Dette er en utdanning som tar seks år og som til sammen gir 360 studiepoeng

Det er også mulig å bli prest ved å ta en master i teologi kombinert med ettårig praktisk-kirkelig utdanning.

 

De som jobber som prester har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant teologer

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 814203 - Dr.theol.-utdanning, religionsfag
 • 714222 - Master, teologi, femårig
 • 714220 - Cand.theol.-utdanning, treårig
 • 714211 - Praktisk-teologisk seminar, ettårig
 • 714205 - Cand.theol.-utdanning, seksårig
 • 714224 - Master, praktisk teologi, 1½-årig
 • 714221 - Master, teologi, toårig
 • 714212 - Videreutdanning for teologer
 • 814205 - Lic.theol.-utdanning, religionsfag
 • 714209 - Master of Philosophy, contextual theology
 • 714219 - Master, intercontextual theology, toårig
 • 714229 - Master, theology and ministry, toårig

Arbeidsmarked

Bedrifter med prester

 • 2560125 - PROSTIPREST
 • 2560121 - PASTOR
 • 2560117 - PREST
 • 2560114 - DØVEPREST
 • 2560113 - FELTPREST
 • 2560112 - FENGSELSPREST
 • 2560111 - SJØMANNSPREST
 • 2560110 - INSTITUSJONSPREST
 • 2560109 - MISJONSPREST
 • 2560106 - KAPELLAN
 • 2560104 - SYKEHUSPREST
 • 2560103 - SOGNEPREST
 • 2560102 - PROST
 • 2560101 - DOMPROST
 • 1210184 - BISKOP
 • 2560116 - PATER (ROMERSK-KATOLSKE KIRKE)

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Bryst- og endokrinkirurg opererer lymfeknuter under armhulene på en pasient. Senere skal lymfeknutene undersøkes for kreftceller.

Bryst- og endokrinkirurg

Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
Diakon snakker med medlem av menigheten

Diakon

En diakon arbeider med sosialt arbeid, fellesskapsbyggende tiltak, og klima- og miljøengasjement ut fra Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.
En gruppe ungdommer på sitterputer, snakker sammen

Diakonimedarbeider

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
En familerådgiver i samtale med en klient

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.