Image
Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Yrkesbeskrivelse

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Prest er tittelen på en person som leder de kirkelige ritualer og handlinger i en kirke. I Norge jobber de fleste prester i Den norske kirke. En del andre trossamfunn bruker tittelen pastor i stedet for prest.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prest:

 • forberede og avholde gudstjenester
 • ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser
 • samtaler med mennesker som skal gifte seg, døpe barna sine eller ha konfirmasjonsopplæring
 • delta i menighetens opplæringsarbeid og sosiale arbeid
 • ha fortrolige samtaler/sjelesorg med mennesker i ulike livssituasjoner
 • administrative oppgaver og møter i forskjellige råd og utvalg

Menighetsprestene i Den norske kirke har stillingsbetegnelsene sokneprest, kapellan og prostiprest.

Soknepresten leder prestetjenesten i et sokn eller i en menighet, og har plass i menighetsrådet. De andre prestene i menigheten, som er administrativt underlagt soknepresten, kalles oftest kapellan.

Institusjonspresten, for eksempel en sykehusprest eller en fengselsprest, har varierte arbeidsoppgaver etter behov. Sjelesorg for brukere, pårørende og ansatte er en vesentlig del av jobben. Institusjonsprestene holder også gudstjenester og kirkelige handlinger. Institusjonspresten er fagperson på sorgarbeid og krisehåndtering, og jobber også tverrfaglig i team med andre ansatte på institusjonene.

Andre stillingsbetegnelser innenfor presteyrket er sjømannsprest, misjonsprest og studentprest.

Som prest i Den norske kirke ordineres du til prestetjeneste av biskopen.

Hvor jobber prester ?

Som prest kan du arbeide i en av de rundt 1200 soknene (menighetene) her i landet eller ha andre stillinger i Den norske kirke.

Du kan også være ansatt i utdanningsinstitusjoner, fengsler, Forsvaret, ved sykehus eller i frivillige organisasjoner. Du kan også arbeide utenlands i Sjømannskirken.

 

Personlige egenskaper

En prest arbeider med mennesker – alt fra foreldre som ønsker å døpe sine barn og personer som skal gifte seg, til noen som får et dødsbudskap. Dette betyr at en prest møter mennesker i sårbare situasjoner. Som prest må du derfor være flink til å lytte, skape tillit og ha evnen til å tolke situasjoner. Du må også være god til å formidle budskap, ha innlevelsesevne og være omsorgsfull.

En prest må ha et personlig forhold til kirkens budskap.

Utdanning

For å bli prest må du ta embetseksamen i teologi, en såkalt cand. theol-grad og praktisk teologisk seminar. Dette er en utdanning som tar seks år og som til sammen gir 360 studiepoeng

Det er også mulig å bli prest ved å ta en master i teologi kombinert med ettårig praktisk-kirkelig utdanning.

 

Hva jobber teologer som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 814203 - Dr.theol.-utdanning, religionsfag
 • 714205 - Cand.theol.-utdanning, seksårig
 • 714220 - Cand.theol.-utdanning, treårig
 • 714222 - Master, teologi, femårig
 • 714211 - Praktisk-teologisk seminar, ettårig

Bedrifter

Prest i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2560114 - DØVEPREST
 • 2560113 - FELTPREST
 • 2560112 - FENGSELSPREST
 • 2560109 - MISJONSPREST
 • 2560117 - PREST
 • 2560125 - PROSTIPREST
 • 2560111 - SJØMANNSPREST
 • 2560103 - SOGNEPREST
 • 2560104 - SYKEHUSPREST
 • 2560110 - INSTITUSJONSPREST
 • 2560121 - PASTOR
 • 2560106 - KAPELLAN
 • 2560102 - PROST
 • 2560101 - DOMPROST

Sist kvalitetssikret den 25. september 2020, av Den norske kirke