Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 02. juni 2022

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Arbeidsoppgaver

Bilmekanikeren på tunge kjøretøy jobber med å reparere og vedlikeholde mekaniske, elektriske og elektroniske systemer på både eldre og nyere kjøretøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bilmekaniker (tunge kjøretøy):

  • søke etter elektroniske feil ved bruk av PC og diagnoseverktøy
  • søke etter mekaniske, hydrauliske og pneumatiske feil 
  • gjennomføre service og vedlikehold av kjøretøy
  • utføre reparasjoner og skifte deler

Bilmekanikeren anslår også kostnader i forbindelse med et arbeid som skal utføres.

I arbeidet brukes forskjellige verktøy, utstyr og instrumenter for å innhente informasjon og kunnskap om hvert enkelt kjøretøy. Som bilmekaniker skal du tolke opplysningene du kommer fram til og foreslå arbeid basert på dette.

Faget er i stadig utvikling og man spesialiserer seg ofte på ett eller flere områder. Dette kan være for eksempel motor, motorstyring eller elektroniske komponenter i bilen.

Yrket har mange likhetstrekk med bilmekaniker for lette kjøretøy.

Hvor jobber bilmekanikere (tunge kjøretøy)?

Bilmekanikere på tunge kjøretøy jobber vanligvis på et verksted hos en bilforhandler, eller på et frittstående verksted. Busselskaper og transportselskaper er også aktuelle arbeidsgivere. 

Bli med en bilmekaniker (tunge kjøretøy) på jobb

Hvordan er det å jobbe som bilmekaniker (tunge kjøretøy)?

Intervjuer

Portrettbilde av Truls Fremnesvik

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

Truls Fremnesvik

Jeg kan plages lenge med å finne ut hva som feiler en lastebil. Det kan ta tid, det kreves ofte at jeg leter litt i blinde, men det er kjempeartig. Jeg liker utfordringer, forteller Truls Fremnesvik, som jobber som bilmekaniker (tunge kjøretøy).

Passer jeg til å bli bilmekaniker (tunge kjøretøy)?

Som bilmekaniker bør du være interessert i motorer, mekanikk og elektronikk på tunge kjøretøy. Du må like å arbeide med hendene og ha evnen til å finne praktiske løsninger. Du må også være nøyaktig.

Gode kommunikasjonsevner er viktig, siden du har mye kontakt med kunder.

Hva tjener bilmekanikere (tunge kjøretøy)?

Hvordan utdanner du deg til bilmekaniker (tunge kjøretøy)?

Videreutdanning

Med fagbrev i bilfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvis du har Vg2 eller fagbrev, er det mulig å ta teknisk lederutdanning i Forsvaret. Da kan du bli mekaniker på tunge kjøretøy innen Forsvaret.

Hva jobber bilmekanikerutdannede (tunge kjøretøy) med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 455205 - Bilfaget, tunge kjøretøy, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber bilmekanikere (tunge kjøretøy)?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bilmekanikere (tunge kjøretøy)

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7231108 - REPARATØR (TUNGE KJØRETØYER)
  • 7231103 - LASTEBILMEKANIKER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.