Yrkesbeskrivelse

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Bilmekanikeren på tunge kjøretøy jobber med å reparere og vedlikeholde mekaniske, elektriske og elektroniske systemer på både eldre og nyere kjøretøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bilmekaniker (tunge kjøretøy):

  • søke etter elektroniske feil ved bruk av PC og diagnoseverktøy
  • søke etter mekaniske, hydrauliske og pneumatiske feil 
  • gjennomføre service og vedlikehold av kjøretøy
  • utføre reparasjoner og skifte deler

Bilmekanikeren anslår også kostnader i forbindelse med et arbeid som skal utføres.

I arbeidet brukes forskjellige verktøy, utstyr og instrumenter for å innhente informasjon og kunnskap om hvert enkelt kjøretøy. Som bilmekaniker skal du tolke opplysningene du kommer fram til og foreslå arbeid basert på dette.

Faget er i stadig utvikling og man spesialiserer seg ofte på ett eller flere områder. Dette kan være for eksempel motor, motorstyring eller elektroniske komponenter i bilen.

Yrket har mange likhetstrekk med bilmekaniker for lette kjøretøy.

Hvor jobber bilmekanikere (tunge kjøretøy) ?

Bilmekanikere på tunge kjøretøy jobber vanligvis på et verksted hos en bilforhandler, eller på et frittstående verksted. Busselskaper og transportselskaper er også aktuelle arbeidsgivere. 

Personlige egenskaper

Som bilmekaniker bør du være interessert i motorer, mekanikk og elektronikk på tunge kjøretøy. Du må like å arbeide med hendene og ha evnen til å finne praktiske løsninger. Du må også være nøyaktig.

Gode kommunikasjonsevner er viktig, siden du har mye kontakt med kunder.

Utdanning

Med fagbrev i bilfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvis du har Vg2 eller fagbrev, er det mulig å ta teknisk lederutdanning i Forsvaret. Da kan du bli mekaniker på tunge kjøretøy innen Forsvaret.

Hva jobber bilmekanikerutdannede (tunge kjøretøy) som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 455205 - Bilfaget, tunge kjøretøy, Vg3

Bedrifter

Bilmekaniker (tunge kjøretøy) i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7231108 - REPARATØR (TUNGE KJØRETØYER)
  • 7231103 - LASTEBILMEKANIKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 02. juni 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag