Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 31. januar 2022

Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner (Kranfører)

Fagoperatører kran- og løfteoperasjoner, også kalt kranførere, betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Arbeidsoppgaver

Produkter, varer og utstyr som ikke kan løftes manuelt blir løftet av kraner. Disse styres av fagoperatører kran- og løfteoperasjoner eller kranførere. 

Som fagoperatør kran- og løfteoperasjoner har du fagbrev i faget. Du kan også kalles en kranfører uten fagbrev, men da har du tatt kurs for enkelte krantyper.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en kranfører:

 • krankjøring, løfteoperasjoner og dekksarbeid
 • vedlikehold av kranene
 • løpende kommunikasjon med mannskaper på bakken via hodetelefoner og mikrofon

Kranføreren har det overordnede sikkerhetsansvaret for at arbeidet foregår på en trygg måte. Kran og løfteoperasjoner kan være risikofylte, og derfor er det store krav til sikkerhet.

I dette yrket må du ha godt syn og god hørsel.

Yrket er i kontinuerlig utvikling, og det er viktig å oppdatere seg på ny kunnskap.

Yrkestittelen er fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.

Hvor jobber kranførere?

Kranførere jobber blant annet innen industrivirksomhet, bygg- og anleggsarbeid, offshoreindustrien, transport- og sjøfartsnæringen.

Intervjuer

Portrettbilde av Eirik Navelsaker. I gul vernehjelm og solbriller.

Kranfører

Eirik Navelsaker

Det som er mest gøy er når jeg ser at produksjonen går bra og når jeg kjenner at vi er i en god flyt, forteller Eirik Navelsaker om jobben som kranfører.

Viktige egenskaper

Som kranfører bør du være selvstendig, like å jobbe i høyden og være praktisk anlagt. Du må kunne takle et høyt arbeidstrykk og du må kunne jobbe konsentrert, nøyaktig og effektivt.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Det er også mulig å ta egne kranførerkurs som tilbys av mange bedrifter i landet. Det kreves egne sertifikater for ulike typer kraner.   

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev i kran- og løfteoperasjonsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som jobber som kranførere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant Kran- og løfteoperasjonsfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455246 - Kran- og løfteoperasjonsfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter kranførere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kranførere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8332106 - KRANFØRER
 • 8332113 - TRAVERSKRANFØRER
 • 8332110 - MOBILKRANFØRER
 • 8332108 - TÅRNKRANFØRER
 • 8332104 - HAVNEKRANFØRER
 • 8332103 - BYGGEKRANFØRER
 • 8113113 - KRANFØRER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 3114135 - KRANKONTROLLØR

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.