Image
En kranfører sitter i bua og ser mot kranen som han styrer

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner (Kranfører)

Fagoperatører kran- og løfteoperasjoner, også kalt kranførere, betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Produkter, varer og utstyr som ikke kan løftes manuelt blir løftet av kraner. Disse styres av fagoperatører kran- og løfteoperasjoner eller kranførere. 

Som fagoperatør kran- og løfteoperasjoner har du fagbrev i faget. Du kan også kalles en kranfører uten fagbrev, men da har du tatt kurs for enkelte krantyper.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en kranfører:

 • krankjøring, løfteoperasjoner og dekksarbeid
 • vedlikehold av kranene
 • løpende kommunikasjon med mannskaper på bakken via hodetelefoner og mikrofon

Kranføreren har det overordnede sikkerhetsansvaret for at arbeidet foregår på en trygg måte. Kran og løfteoperasjoner kan være risikofylte, og derfor er det store krav til sikkerhet.

I dette yrket må du ha godt syn og god hørsel.

Yrket er i kontinuerlig utvikling, og det er viktig å oppdatere seg på ny kunnskap.

Yrkestittelen er fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.

Hvor jobber kranførere ?

Kranførere jobber blant annet innen industrivirksomhet, bygg- og anleggsarbeid, offshoreindustrien, transport- og sjøfartsnæringen.

Personlige egenskaper

Som kranfører bør du være selvstendig, like å jobbe i høyden og være praktisk anlagt. Du må kunne takle et høyt arbeidstrykk og du må kunne jobbe konsentrert, nøyaktig og effektivt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Det er også mulig å ta egne kranførerkurs som tilbys av mange bedrifter i landet. Det kreves egne sertifikater for ulike typer kraner.   

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev i kran- og løfteoperasjonsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber Kran- og løfteoperasjonsfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 455246 - Kran- og løfteoperasjonsfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for kranførere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner (Kranfører) i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8332103 - BYGGEKRANFØRER
 • 8332104 - HAVNEKRANFØRER
 • 8332106 - KRANFØRER
 • 8113113 - KRANFØRER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8332110 - MOBILKRANFØRER
 • 8332113 - TRAVERSKRANFØRER
 • 8332108 - TÅRNKRANFØRER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 31. januar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag