Produksjonselektroniker i arbeid
Yrkesbeskrivelse

­Produksjons­elektroniker

favoritt ikon

En produksjonselektroniker lager og monterer elektroniske komponenter.

En produksjonselektroniker er en elektrofagarbeider som arbeider med produksjon, montering og feilretting av elektroniske komponenter.

Arbeidet består hovedsakelig av å sette sammen komponenter til delvis ferdige eller ferdige elektroniske produkter. Feilsøking og programmering av kretser og lodding av små detaljer er en stor del av jobben.

Vanlige arbeidsoppgaver for produksjonselektrikeren:

  • behandling og programmering av elektroniske kretser
  • lodding av deler, ofte små detaljer
  • betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr
  • vedlikeholde maskinene som er i bruk
  • bruk av test- og måleutstyr

Yrket har likhetstrekk med dataelektronikeren

Hvor jobber produksjonselektronikere?

Produksjonselektronikere arbeider i elektronikkindustrien, og er ansatt i firmaer som driver med produksjon, feilretting og vedlikehold av elektronisk utstyr.

Personlige egenskaper

Som produksjonselektroniker må du ha interesse for teknologi og teknologisk utvikling. Du må arbeide effektivt, nøyaktig, ha høyt fokus på sikkerhet og være flink til å se løsninger på problemer. Du må forstå elektroniske og datatekniske systemer. Det kreves at du har godt syn, er fingernem, praktisk anlagt og selvstendig i arbeidet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber produksjonselektronikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for produksjonselektronikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Montører av elektriske og elektroniske produkter
Deltid
Alle sektorer
500 personer
224 personer
276 personer
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 210 kr
32 770 kr
32 500 kr
34 100 kr
393 240 kr
390 000 kr
409 200 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 210 kr
32 770 kr
32 500 kr
34 100 kr
393 240 kr
390 000 kr
409 200 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
33 610 kr
33 090 kr
34 040 kr
403 320 kr
397 080 kr
408 480 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
34 630 kr
33 630 kr
35 460 kr
415 560 kr
403 560 kr
425 520 kr
Montører av elektriske og elektroniske produkter
Heltid
Alle sektorer
2 766 personer
766 personer
2 000 personer
Ca 226 kr
Ca 206 kr
Ca 238 kr
36 660 kr
33 430 kr
38 480 kr
439 920 kr
401 160 kr
461 760 kr
Ca 226 kr
Ca 206 kr
Ca 238 kr
37 540 kr
33 800 kr
39 760 kr
450 480 kr
405 600 kr
477 120 kr
Ca 239 kr
Ca 213 kr
Ca 249 kr
38 740 kr
34 490 kr
40 370 kr
464 880 kr
413 880 kr
484 440 kr
Ca 239 kr
Ca 213 kr
Ca 249 kr
41 250 kr
35 710 kr
43 370 kr
495 000 kr
428 520 kr
520 440 kr
Montører av elektriske og elektroniske produkter
Deltid
Privat
500 personer
224 personer
276 personer
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 210 kr
32 770 kr
32 500 kr
34 100 kr
393 240 kr
390 000 kr
409 200 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 210 kr
32 770 kr
32 500 kr
34 100 kr
393 240 kr
390 000 kr
409 200 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
33 610 kr
33 090 kr
34 040 kr
403 320 kr
397 080 kr
408 480 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
34 630 kr
33 630 kr
35 460 kr
415 560 kr
403 560 kr
425 520 kr
Montører av elektriske og elektroniske produkter
Heltid
Privat
2 766 personer
766 personer
2 000 personer
Ca 226 kr
Ca 206 kr
Ca 238 kr
36 660 kr
33 430 kr
38 480 kr
439 920 kr
401 160 kr
461 760 kr
Ca 226 kr
Ca 206 kr
Ca 238 kr
37 540 kr
33 800 kr
39 760 kr
450 480 kr
405 600 kr
477 120 kr
Ca 239 kr
Ca 213 kr
Ca 249 kr
38 740 kr
34 490 kr
40 370 kr
464 880 kr
413 880 kr
484 440 kr
Ca 239 kr
Ca 213 kr
Ca 249 kr
41 250 kr
35 710 kr
43 370 kr
495 000 kr
428 520 kr
520 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Satelitteknologi

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Maritim elektriker sjekker koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

En mann reparerer en server.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.