Image
Produksjonselektroniker i arbeid

Yrkesbeskrivelse

Produksjonselektroniker

En produksjonselektroniker produserer elektroniske produkter.

En produksjonselektroniker er en elektrofagarbeider som arbeider med produksjon, montering og reparasjon av elektroniske kretser.

Arbeidet består hovedsakelig av å montere elektroniske komponenter på kretskort og helt eller delvis sette disse sammen til ferdige elektroniske produkter. Feilsøking og programmering av kretser og lodding er en stor del av jobben.

Produksjonen av kretskort skjer både manuelt og automatisert, og produksjonselektronikeren må kontrollere virkemåten og kvaliteten av produktet. I arbeidet bruker, og programmerer, produksjonselektronikeren automatisert montasjeutstyr, roboter, verktøy og maskiner.

Vanlige arbeidsoppgaver for produksjonselektrikeren:

 • behandling og programmering av elektroniske kretser
 • lodding av deler, ofte små detaljer
 • betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr
 • vedlikeholde produksjonsutstyr
 • testing og måling 

Hvor jobber produksjonselektronikere ?

Produksjonselektronikere arbeider i elektronikkindustrien, og er ansatt i firmaer som driver med produksjon, feilretting og vedlikehold av elektroniske kretskort og utstyr.

Personlige egenskaper

Som produksjonselektroniker må arbeide effektivt, nøyaktig, ha høyt fokus på sikkerhet og være flink til å se løsninger på problemer. Du bør ha godt syn, ha god finmotorikk, være praktisk anlagt og selvstendig i arbeidet. Du må også kunne samarbeide og kommunisere. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i produksjonselektronikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber produksjonselektronikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 455123 - Produksjonselektronikerfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for produksjonselektronikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Produksjonselektroniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8282101 - PRODUKSJONSELEKTRONIKER
 • 8282104 - OPERATØR (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282106 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282110 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (ELEKTRONIKK)
 • 8282109 - SPESIALARBEIDER (ELEKTROMEKANISK PRODUKSJON)
 • 8282112 - MONTØR (PRODUKSJONS AV ELEKTRISK UTSTYR)
 • 8282103 - ELEKTROMEKANISK MONTØR
 • 8282102 - MONTØR (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282105 - KRETSKORTMONTØR
 • 8282107 - FORMANN (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282111 - MONTØR (PRODUKSJON AV ELEKTROMEKANISK UTSTYR)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 07. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi