Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 07. februar 2022

Produksjonselektroniker

En produksjonselektroniker produserer elektroniske produkter.

Arbeidsoppgaver

En produksjonselektroniker er en elektrofagarbeider som arbeider med produksjon, montering og reparasjon av elektroniske kretser.

Arbeidet består hovedsakelig av å montere elektroniske komponenter på kretskort og helt eller delvis sette disse sammen til ferdige elektroniske produkter. Feilsøking og programmering av kretser og lodding er en stor del av jobben.

Produksjonen av kretskort skjer både manuelt og automatisert, og produksjonselektronikeren må kontrollere virkemåten og kvaliteten av produktet. I arbeidet bruker, og programmerer, produksjonselektronikeren automatisert montasjeutstyr, roboter, verktøy og maskiner.

Vanlige arbeidsoppgaver for produksjonselektronikeren:

 • behandling og programmering av elektroniske kretser
 • lodding av deler, ofte små detaljer
 • betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr
 • vedlikeholde produksjonsutstyr
 • testing og måling 

Hvor jobber produksjonselektronikere?

Produksjonselektronikere arbeider i elektronikkindustrien, og er ansatt i firmaer som driver med produksjon, feilretting og vedlikehold av elektroniske kretskort og utstyr.

Hvordan er det å jobbe som produksjonselektroniker?

Intervjuer

Produksjonselektroniker

Peder Harila

– Jeg jobber med store maskiner som bygger et kretskort nesten som et sett med LEGO, sier Peder.
Portrettbilde av produksjonselektroniker

Produksjonselektroniker

Torvid Ytrestøyl

– Det er veldig smått det vi holder på med, så det å være nøyaktig og stødig på hånda er nødvendig, sier Torvid Ytrestøyl.

Passer jeg til å bli produksjonselektroniker?

Som produksjonselektroniker må arbeide effektivt, nøyaktig, ha høyt fokus på sikkerhet og være flink til å se løsninger på problemer. Du bør ha godt syn, ha god finmotorikk, være praktisk anlagt og selvstendig i arbeidet. Du må også kunne samarbeide og kommunisere. 

Hva tjener produksjonselektronikere?

Hvordan utdanner du deg til produksjonselektroniker?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i produksjonselektronikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for produksjonselektronikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber produksjonselektronikerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455123 - Produksjonselektronikerfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber produksjonselektronikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med produksjonselektronikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8282112 - MONTØR (PRODUKSJONS AV ELEKTRISK UTSTYR)
 • 8282111 - MONTØR (PRODUKSJON AV ELEKTROMEKANISK UTSTYR)
 • 8282110 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (ELEKTRONIKK)
 • 8282109 - SPESIALARBEIDER (ELEKTROMEKANISK PRODUKSJON)
 • 8282107 - FORMANN (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282106 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282105 - KRETSKORTMONTØR
 • 8282104 - OPERATØR (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282103 - ELEKTROMEKANISK MONTØR
 • 8282102 - MONTØR (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282101 - PRODUKSJONSELEKTRONIKER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.