Image
Illustrasjonsbilde av en gammel bok.

Yrkesbeskrivelse

Håndbokbinder

Håndbokbinderen binder inn og reparerer bøker.

Håndbokbinderen binder bøker, protokoller og hefter sammen, og reparerer og restaurerer bøker. I arbeidet finnes det mange teknikker for å binde en bok og mange typer bokomslag. Håndbokbinderen kan bruke en heftelade til å sy sammen boksidene til en bokblokk som deretter settes inn i en perm. 

Vanlige arbeidsoppgaver for håndbokbinderen:

  • innbinding av enkeltbøker eller små opplag
  • innbinding av aviser, blad, protokoller og lignende
  • reparasjon og restaurering av bøker

Ved hjelp av papir, papp, kartong, skinn og dekormaterialer kan håndbokbinderen lage en mengde produkter. Det kan være for eksempel kunstbøker, permer, albumer, futteraler og esker. Bokpermer dekoreres ved hjelp av teknikker som marmorering, preging eller forgylling.

Hvor jobber håndbokbindere ?

Håndbokbinderen er ofte selvstendig næringsdrivende eller arbeider i små bedrifter med en eller noen få ansatte håndverkere. I tillegg til håndbokbinderier, kan arkiver og biblioteker ha en eller noen få ansatte håndbokbindere. Noen har også håndbokbinding som deltidsbeskjeftigelse eller hobby.

Personlige egenskaper

En håndbokbinder bør være kreativ og løsningsorientert. Nøyaktighet, presisjon og sans for form og detaljer er viktig. I tillegg må du kunne jobbe konsentrert og ha tålmodighet med oppgavene.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i håndbokbinderfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber håndbokbinderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 458323 - Håndbokbinderfaget, Vg2 og Vg3, særløp

Hva er de vanligste utdanningene for håndbokbindere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Håndbokbinder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8252105 - BOKBINDER
  • 8252104 - BOKBINDERMESTER

Sist kvalitetsikret den 07. april 2017, av Norsk Håndverksinstiutt