Image
En håndbokbinder preger ryggen på et bokomslag av skinn
Lenke
Inger Smedsrud, Norsk håndverksinstitutt

Yrkesbeskrivelse

Håndbokbinder

Håndbokbinderen binder inn og reparerer bøker.

Håndbokbindere binder bøker, protokoller og hefter sammen og reparerer og restaurerer bøker.

Det finnes mange teknikker for å binde inn en bok og mange typer av bokomslag. Utøveren kan bruke en heftelade til å sy sammen boksidene til en bokblokk som deretter settes inn i en perm.

Ved hjelp av papir, papp, kartong, skinn og dekormaterialer kan en håndbokbinder lage en mengde produkter som bokomslag til kunstbøker, permer, albumer, futteraler og esker.

Bokpermer dekoreres ved hjelp av teknikker som marmorering, preging eller forgylling.

Vanlige arbeidsoppgaver for håndbokbinderen:

  • innbinding av enkeltbøker eller små opplag
  • innbinding av aviser, blad, protokoller og lignende
  • reparasjon og restaurering av bøker

Hvor jobber håndbokbindere ?

Håndbokbinderen er ofte selvstendig næringsdrivende eller arbeider i små bedrifter med få ansatte. I tillegg til håndbokbinderier, kan arkiver og biblioteker ha en eller flere ansatte håndbokbindere. Det er også noen som arbeider med håndbokbinding på deltid.

Personlige egenskaper

En håndbokbinder bør være kreativ og løsningsorientert. Nøyaktighet, presisjon og sans for form og detaljer er viktig. I tillegg må du kunne jobbe konsentrert og ha tålmodighet med oppgavene.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i håndbokbinderfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber håndbokbinderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 458323 - Håndbokbinderfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for håndbokbindere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Håndbokbinder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8252105 - BOKBINDER
  • 8252104 - BOKBINDERMESTER

Sist kvalitetssikret den 13. september 2021, av Norsk Håndverksinstiutt