Dommer i rettssal.
Yrkesbeskrivelse

Dommer

favoritt ikon

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.

En dommer jobber i domstolene i det norske rettssystemet. Dommere til tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett utnevnes i statsråd.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dommer:

  • behandle straffesaker og sivile saker 
  • forberede saker som bringes inn for domstolene
  • lede møter i retten der saken behandles
  • avgjøre utfallet i saken ved dom
  • behandling av f.eks. dødsbo, skilsmissebo eller konkursbo

Fast ansatte dommere i Norge er embetsmenn utnevnt av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. I Norge kan dommere kun avsettes ved dom. Dette gjelder ikke meddommere.

 

 

 

 


 

Hvor jobber dommere?

En dommer jobber i tingrett, jordskifterett, lagmannsrett eller i Høyesterett. 

Det er i dag 60 tingretter, 34 jordskifteretter og 6 lagmannsretter i Norge. Høyesterett er domstol for hele landet og den øverste rettsinstansen.

 

 

Personlige egenskaper

Som dommer må du ha god menneskekunnskap, høy etisk standard og evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Grunnleggende respekt for lov og orden er en selvfølge.

Utdanning

For å bli dommer må du:

  • ha avlagt juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
  • være norsk statsborger
  • ikke ha blitt fradømt stemmerett i offentlige saker
  • ha ordnet økonomi
  • ha fylt 30 år for å bli dommer i høyesterett og 25 år for de øvrige domstolene

For å bli utnevnt til dommer stilles høye krav til faglig dyktighet. Normalt kreves også praksis fra andre juridiske stillinger, for eksempel som advokat, i minst 10–15 år. For å bli jordskiftedommer er kravene noe annerledes

Det stilles også krav til rent rulleblad.

Juridisk embetseksamen tilbys ved flere av universitetene i Norge. Studieforløpet kan variere noe ved de ulike studiestedene.

Hva jobber juristutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dommer
Heltid
Alle sektorer
833 personer
387 personer
446 personer
Ca 575 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
93 080 kr
93 080 kr
93 080 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
93 080 kr
93 080 kr
93 080 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
Ca 486 kr
Ca 464 kr
Ca 506 kr
78 810 kr
75 150 kr
81 990 kr
945 720 kr
901 800 kr
983 880 kr
Ca 486 kr
Ca 464 kr
Ca 506 kr
78 850 kr
75 200 kr
82 030 kr
946 200 kr
902 400 kr
984 360 kr
Dommer
Statlig
851 personer
398 personer
453 personer
Ca 575 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
93 080 kr
93 080 kr
93 080 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
93 080 kr
93 080 kr
93 080 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
Ca 488 kr
Ca 466 kr
Ca 507 kr
79 060 kr
75 550 kr
82 150 kr
948 720 kr
906 600 kr
985 800 kr
Ca 488 kr
Ca 466 kr
Ca 507 kr
79 100 kr
75 600 kr
82 190 kr
949 200 kr
907 200 kr
986 280 kr
Dommer
Heltid
Statlig
831 personer
387 personer
444 personer
Ca 575 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
93 080 kr
93 080 kr
93 080 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
93 080 kr
93 080 kr
93 080 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
Ca 487 kr
Ca 464 kr
Ca 507 kr
78 890 kr
75 150 kr
82 150 kr
946 680 kr
901 800 kr
985 800 kr
Ca 487 kr
Ca 464 kr
Ca 507 kr
78 930 kr
75 200 kr
82 190 kr
947 160 kr
902 400 kr
986 280 kr
Dommer
Alle sektorer
859 personer
401 personer
458 personer
Ca 575 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
93 080 kr
93 080 kr
93 080 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
Ca 575 kr
93 080 kr
93 080 kr
93 080 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
1 116 960 kr
Ca 487 kr
Ca 466 kr
Ca 506 kr
78 920 kr
75 490 kr
81 930 kr
947 040 kr
905 880 kr
983 160 kr
Ca 487 kr
Ca 466 kr
Ca 506 kr
78 960 kr
75 540 kr
81 970 kr
947 520 kr
906 480 kr
983 640 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold