Dommerklubbe foran hånd som skriver
Yrkesbeskrivelse

Dommer

favoritt ikon

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.

En dommer jobber i domstolene i det norske rettssystemet. Dommere til tingretten, lagmannsrettene og Høyesterett utnevnes i statsråd.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dommer:

  • behandle sivile saker eller straffesaker
  • forberede saker som bringes inn for domstolene
  • lede møter i retten der saken behandles
  • avgjøre utfallet i saken ved dom
  • behandling av f.eks. dødsbo, skilsmissebo eller konkursbo

Fast ansatte dommere i Norge er embetsmenn utnevnt av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. I Norge kan dommere kun avsettes ved dom. Dette gjelder ikke meddommere.

Hvor jobber dommere?

En dommer jobber i tingrett, lagmannsrett eller i Høyesterett. 

Det er i dag 66 tingretter og 6 lagmannsretter i Norge. Høyesterett er domstol for hele landet. 

Personlige egenskaper

Som dommer må du ha god menneskekunnskap, høy etisk standard og evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Grunnleggende respekt for lov og orden er en selvfølge.

Utdanning

For å bli dommer må du:

  • ha avlagt juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
  • være norsk statsborger
  • ikke ha blitt fradømt stemmerett i offentlige saker
  • ha ordnet økonomi
  • ha fylt 30 år for å bli dommer i høyesterett og 25 år for de øvrige domstolene

For å bli utnevnt til dommer stilles høye krav til faglig dyktighet. Normalt kreves også praksis fra andre juridiske stillinger, for eksempel som advokat, i minst 10–15 år. 

Det stilles også krav til rent rulleblad.

Juridisk embetseksamen tilbys ved flere av universitetene i Norge. Studieforløpet kan variere noe ved de ulike studiestedene.

Hva jobber juristutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dommere
Heltid
Alle sektorer
834 personer
376 personer
458 personer
Ca 561 kr
Ca 561 kr
Ca 561 kr
90 920 kr
90 920 kr
90 920 kr
1 091 040 kr
1 091 040 kr
1 091 040 kr
Ca 561 kr
Ca 561 kr
Ca 561 kr
90 920 kr
90 920 kr
90 920 kr
1 091 040 kr
1 091 040 kr
1 091 040 kr
Ca 479 kr
Ca 457 kr
Ca 498 kr
77 670 kr
73 960 kr
80 720 kr
932 040 kr
887 520 kr
968 640 kr
Ca 479 kr
Ca 457 kr
Ca 498 kr
77 690 kr
73 990 kr
80 740 kr
932 280 kr
887 880 kr
968 880 kr
Dommere
Heltid
Statlig
831 personer
374 personer
457 personer
Ca 561 kr
Ca 561 kr
Ca 561 kr
90 920 kr
90 920 kr
90 920 kr
1 091 040 kr
1 091 040 kr
1 091 040 kr
Ca 561 kr
Ca 561 kr
Ca 561 kr
90 920 kr
90 920 kr
90 920 kr
1 091 040 kr
1 091 040 kr
1 091 040 kr
Ca 480 kr
Ca 458 kr
Ca 499 kr
77 790 kr
74 150 kr
80 770 kr
933 480 kr
889 800 kr
969 240 kr
Ca 480 kr
Ca 458 kr
Ca 499 kr
77 810 kr
74 180 kr
80 790 kr
933 720 kr
890 160 kr
969 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold