Image
En motorsykkelmekaniker reparerer en motorsykkel som står på et bord
Lenke
Adobe stock / Stavros

Yrkesbeskrivelse

Motorsykkelmekaniker

Motorsykkelmekanikere utfører service og reparasjoner på motorsykler.

En motorsykkelmekaniker er en mekaniker som reparerer motorsykler, mopeder, snøscootere og firhjulinger (ATV). Motorsykkelmekanikere finner og reparerer feil på kjøretøyenes mekaniske, elektriske og elektroniske systemer.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • søke etter mekaniske og elektroniske feil
  • gjennomføre service og vedlikehold 
  • reparere
  • kundebehandling

Motorsykkelmekanikeren må følge myndighetenes og fabrikantenes krav til miljø og sikkerhet.

Yrket har mange likhetstrekk med bilmekaniker (tunge kjøretøy), bilmekaniker (lette kjøretøy) og motormekaniker.

Hvor jobber motorsykkelmekanikere ?

Motorsykkelmekanikere jobber vanligvis på et verksted hos en bil- og/eller en motorsykkelforhandler, eller på et frittstående verksted.

Personlige egenskaper

Som motorsykkelmekaniker må du være interessert i motorer og elektronikk. Du må like å arbeide med hendene og være løsningsorientert, serviceinnstilt og nøyaktig. Du må både kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre.

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber motorsykkelmekanikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 455229 - Motormekanikerfaget, Vg3
  • 455230 - Motorsykkelfaget, Vg3

Bedrifter

Motorsykkelmekaniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7231102 - MOTORSYKKELREPARATØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 02. juni 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag