Barnehagelærar saman med barn.
Yrkesbeskrivelse

Barnehage­lærer

favoritt ikon

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.


Barnehagen er en arena for lek og læring. En dag i barnehagen består av både leking og pedagogiske aktiviteter.

Som barnehagelærer bruker du din faglige, pedagogiske og etiske kompetanse for å legge til rette for at barnegruppa og det enkelte barnet er trygt. Du ser barnas individuelle styrker og behov, og sørger for at de opplever mestringsfølelse. 

Du legger til rette for at barna møter utfordringer som bidrar til deres allsidige utvikling, og er bevisst barnegruppas betydning for barnas hverdag i barnehagen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehagelærer:

  • lede det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarna og barnegruppen
  • lede det daglige arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen
  • leke og være sammen med barna
  • stimulere barns fantasier og skapertrang gjennom ulike aktiviteter
  • ha det pedagogiske ansvaret på avdelingen eller barnehagen
  • veilede kollegaer og skape et godt leke- og læringsmiljø

For å jobbe i barnehage må du fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

Yrket het tidligere førskolelærer.

Hvor jobber barnehagelærere?

Har du barnehagelærerutdanning, kan du både jobbe som barnehagelærer og som pedagogisk leder i en barnehage. Du kan også bli styrer i barnehagen, både i private og kommunale barnehager. Noen barnehagelærere arbeider i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet.

Som barnehagelærer kan du ha rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor kommunal og statlig virksomhet. 

Personlige egenskaper

En barnehagelærer må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som krever evne til å kommunisere og å være tydelig.

Du må ha evnen til å skape tillit, både hos barna, foresatte og kolleger, og ha evnen til å stimulere til trivsel og godt samspill mellom barna.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Flere høgskoler tilbyr arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), rettet mot assistenter/ barne- og ungdomsarbeidere som jobber i barnehage. Utdanningen varer fire år, og er lagt opp slik at du kan kombinere arbeid og studier.

Etter- og videreutdanning

Det finnes mange muligheter for kompetanseheving og etterutdanning, både for videre arbeid i barnehagen og for annet arbeid. Hvis du oppfyller de aktuelle kompetanse- og tilsettingskravene, kan du også undervise 1.–4. trinn i grunnskolen.

Hva jobber barnehagelærerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for barnehagelærere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehagelærer
Deltid
Alle sektorer
6 526 personer
6 238 personer
288 personer
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 232 kr
40 090 kr
40 160 kr
37 630 kr
481 080 kr
481 920 kr
451 560 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 232 kr
40 090 kr
40 160 kr
37 630 kr
481 080 kr
481 920 kr
451 560 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 238 kr
39 890 kr
39 940 kr
38 550 kr
478 680 kr
479 280 kr
462 600 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 238 kr
39 990 kr
40 050 kr
38 610 kr
479 880 kr
480 600 kr
463 320 kr
Barnehagelærer
Heltid
Alle sektorer
26 505 personer
23 904 personer
2 601 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 236 kr
39 260 kr
39 330 kr
38 170 kr
471 120 kr
471 960 kr
458 040 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 236 kr
39 320 kr
39 390 kr
38 170 kr
471 840 kr
472 680 kr
458 040 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
39 210 kr
39 280 kr
38 580 kr
470 520 kr
471 360 kr
462 960 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
39 380 kr
39 450 kr
38 740 kr
472 560 kr
473 400 kr
464 880 kr
Barnehagelærer
Kommunal
18 730 personer
17 351 personer
1 379 personer
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 243 kr
40 220 kr
40 310 kr
39 310 kr
482 640 kr
483 720 kr
471 720 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 243 kr
40 270 kr
40 360 kr
39 310 kr
483 240 kr
484 320 kr
471 720 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
39 780 kr
39 810 kr
39 380 kr
477 360 kr
477 720 kr
472 560 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
39 950 kr
39 980 kr
39 520 kr
479 400 kr
479 760 kr
474 240 kr
Barnehagelærer
Deltid
Kommunal
3 467 personer
3 312 personer
155 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
40 480 kr
40 580 kr
38 320 kr
485 760 kr
486 960 kr
459 840 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
40 480 kr
40 580 kr
38 320 kr
485 760 kr
486 960 kr
459 840 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 241 kr
40 230 kr
40 280 kr
39 030 kr
482 760 kr
483 360 kr
468 360 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 241 kr
40 330 kr
40 380 kr
39 060 kr
483 960 kr
484 560 kr
468 720 kr
Barnehagelærer
Heltid
Kommunal
15 263 personer
14 039 personer
1 224 personer
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 243 kr
40 160 kr
40 260 kr
39 310 kr
481 920 kr
483 120 kr
471 720 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 243 kr
40 230 kr
40 330 kr
39 310 kr
482 760 kr
483 960 kr
471 720 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
39 720 kr
39 750 kr
39 410 kr
476 640 kr
477 000 kr
472 920 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
39 890 kr
39 930 kr
39 560 kr
478 680 kr
479 160 kr
474 720 kr
Barnehagelærer
Privat
14 187 personer
12 686 personer
1 501 personer
Ca 238 kr
Ca 239 kr
Ca 228 kr
38 490 kr
38 760 kr
36 980 kr
461 880 kr
465 120 kr
443 760 kr
Ca 238 kr
Ca 239 kr
Ca 228 kr
38 490 kr
38 760 kr
36 980 kr
461 880 kr
465 120 kr
443 760 kr
Ca 239 kr
Ca 239 kr
Ca 234 kr
38 670 kr
38 770 kr
37 840 kr
464 040 kr
465 240 kr
454 080 kr
Ca 239 kr
Ca 239 kr
Ca 234 kr
38 830 kr
38 930 kr
38 000 kr
465 960 kr
467 160 kr
456 000 kr
Barnehagelærer
Deltid
Privat
3 042 personer
2 909 personer
133 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 229 kr
39 260 kr
39 310 kr
37 040 kr
471 120 kr
471 720 kr
444 480 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 229 kr
39 260 kr
39 310 kr
37 040 kr
471 120 kr
471 720 kr
444 480 kr
Ca 244 kr
Ca 244 kr
Ca 235 kr
39 540 kr
39 600 kr
38 040 kr
474 480 kr
475 200 kr
456 480 kr
Ca 244 kr
Ca 244 kr
Ca 235 kr
39 650 kr
39 710 kr
38 140 kr
475 800 kr
476 520 kr
457 680 kr
Barnehagelærer
Heltid
Privat
11 145 personer
9 777 personer
1 368 personer
Ca 237 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 430 kr
38 480 kr
36 940 kr
461 160 kr
461 760 kr
443 280 kr
Ca 237 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 460 kr
38 520 kr
36 950 kr
461 520 kr
462 240 kr
443 400 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
38 510 kr
38 600 kr
37 830 kr
462 120 kr
463 200 kr
453 960 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
38 680 kr
38 770 kr
37 990 kr
464 160 kr
465 240 kr
455 880 kr
Barnehagelærer
Statlig
114 personer
105 personer
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca
40 830 kr
40 550 kr
489 960 kr
486 600 kr
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca
41 020 kr
40 740 kr
492 240 kr
488 880 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca
39 200 kr
39 150 kr
470 400 kr
469 800 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca
39 580 kr
39 540 kr
474 960 kr
474 480 kr
Barnehagelærer
Alle sektorer
33 031 personer
30 142 personer
2 889 personer
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 235 kr
39 320 kr
39 460 kr
38 150 kr
471 840 kr
473 520 kr
457 800 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 235 kr
39 350 kr
39 500 kr
38 150 kr
472 200 kr
474 000 kr
457 800 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
39 300 kr
39 370 kr
38 580 kr
471 600 kr
472 440 kr
462 960 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
39 460 kr
39 530 kr
38 730 kr
473 520 kr
474 360 kr
464 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førerhund­trener

Førerhund­treneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.