Barnehagelærer sammen med barn.
Yrkesbeskrivelse

Barnehage­lærer

favoritt ikon

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.


Barnehagen er en arena for lek og læring. En dag i barnehagen består av både leking og pedagogiske aktiviteter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehagelærer:

  • lede det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barna og barnegruppen
  • leke og være sammen med barna
  • stimulere barns fantasier og skapertrang gjennnom ulike aktiviteter
  • ha det pedagogiske ansvaret på avdelingen eller barnehagen

Som barnehagelærer må du se barnets individuelle mål og kan hjelpe det enkelte barn med å nå dette målet, i tillegg til å gi barnet mestringsopplevelser.

For å jobbe i barnehage må du fremlegge tilfredsstillende politiattest. Yrket het tidligere førskolelærer.

Hvor jobber barnehagelærere?

En som har barnehagelærerutdanning kan både jobbe som barnehagelærer og som pedagogisk leder i en barnehage. Du kan også bli styrer i barnehagen, både i private og kommunale barnehager, dersom du har barnehagelærerutdanning. 

Med ett års relevant videreutdanning er du kvalifisert til å undervise 1.–4. trinn i grunnskolen. Du kan også arbeide i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet.

Som barnehagelærer kan du gå over i rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor kommunal og statlig virksomhet. 

 

Personlige egenskaper

Barnehagelæreren har en variert arbeidsdag, og må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som krever evne til å kommunisere og å være tydelig.

Som barnehagelærer må du kunne skape tillit, og jobbe for trivsel og godt samspill mellom barna.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Universitet og høgskoler tilbyr arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), som er rettet mot assistenter/ barne- og ungdomsarbeidere som jobber i barnehage. Utdanningen varer fire år, og er lagt opp slik at du kan kombinere arbeid og studier.

Etter- og videreutdanning

Det finnes mange muligheter for kompetanseheving og etterutdanning, både for videre arbeid i barnehagen og for annet arbeid. Barnehagelærere kan undervise 1.–4. trinn i grunnskolen hvis de har minst 60 studiepoeng rettet mot undervisning på barnetrinnet eller i spesialpedagogikk. Les mer i forskrift til opplæringsloven.

Barnehagelærerutdanningen tilrettelegger for studier på høyere grads nivå. Flere høgskoler og universitet tilbyr undervisning på mastergradsnivå for dem som ønsker å gå videre etter fullfør bachelorgrad som barnehagelærer. 

Hva jobber barnehagelærerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for barnehagelærere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Førskolelærere
Deltid
Alle sektorer
6 649 personer
6 389 personer
260 personer
242 kr
242 kr
229 kr
39 260 kr
39 260 kr
37 030 kr
471 120 kr
471 120 kr
444 360 kr
242 kr
242 kr
229 kr
39 260 kr
39 260 kr
37 030 kr
471 120 kr
471 120 kr
444 360 kr
242 kr
242 kr
239 kr
39 170 kr
39 190 kr
38 660 kr
470 040 kr
470 280 kr
463 920 kr
242 kr
242 kr
239 kr
39 270 kr
39 290 kr
38 720 kr
471 240 kr
471 480 kr
464 640 kr
Førskolelærere
Heltid
Alle sektorer
24 519 personer
22 223 personer
2 296 personer
239 kr
240 kr
232 kr
38 730 kr
38 890 kr
37 530 kr
464 760 kr
466 680 kr
450 360 kr
239 kr
240 kr
232 kr
38 780 kr
38 950 kr
37 530 kr
465 360 kr
467 400 kr
450 360 kr
238 kr
238 kr
235 kr
38 490 kr
38 530 kr
38 120 kr
461 880 kr
462 360 kr
457 440 kr
238 kr
238 kr
235 kr
38 660 kr
38 700 kr
38 280 kr
463 920 kr
464 400 kr
459 360 kr
Førskolelærere
Deltid
Kommunal
3 506 personer
3 368 personer
138 personer
244 kr
244 kr
231 kr
39 500 kr
39 540 kr
37 440 kr
474 000 kr
474 480 kr
449 280 kr
244 kr
244 kr
231 kr
39 500 kr
39 540 kr
37 440 kr
474 000 kr
474 480 kr
449 280 kr
242 kr
242 kr
235 kr
39 230 kr
39 270 kr
38 130 kr
470 760 kr
471 240 kr
457 560 kr
242 kr
242 kr
235 kr
39 330 kr
39 370 kr
38 170 kr
471 960 kr
472 440 kr
458 040 kr
Førskolelærere
Heltid
Kommunal
14 309 personer
13 215 personer
1 094 personer
242 kr
242 kr
236 kr
39 210 kr
39 280 kr
38 280 kr
470 520 kr
471 360 kr
459 360 kr
242 kr
242 kr
236 kr
39 280 kr
39 360 kr
38 280 kr
471 360 kr
472 320 kr
459 360 kr
239 kr
239 kr
240 kr
38 700 kr
38 690 kr
38 800 kr
464 400 kr
464 280 kr
465 600 kr
239 kr
239 kr
240 kr
38 870 kr
38 860 kr
38 950 kr
466 440 kr
466 320 kr
467 400 kr
Førskolelærere
Deltid
Privat
3 124 personer
3 002 personer
122 personer
242 kr
242 kr
228 kr
39 260 kr
39 260 kr
36 900 kr
471 120 kr
471 120 kr
442 800 kr
242 kr
242 kr
228 kr
39 260 kr
39 260 kr
36 900 kr
471 120 kr
471 120 kr
442 800 kr
241 kr
241 kr
242 kr
39 110 kr
39 110 kr
39 250 kr
469 320 kr
469 320 kr
471 000 kr
241 kr
241 kr
242 kr
39 220 kr
39 220 kr
39 320 kr
470 640 kr
470 640 kr
471 840 kr
Førskolelærere
Heltid
Privat
10 127 personer
8 931 personer
1 196 personer
235 kr
236 kr
228 kr
38 020 kr
38 280 kr
36 860 kr
456 240 kr
459 360 kr
442 320 kr
235 kr
236 kr
228 kr
38 020 kr
38 280 kr
36 860 kr
456 240 kr
459 360 kr
442 320 kr
236 kr
236 kr
231 kr
38 190 kr
38 290 kr
37 490 kr
458 280 kr
459 480 kr
449 880 kr
236 kr
236 kr
231 kr
38 350 kr
38 450 kr
37 650 kr
460 200 kr
461 400 kr
451 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Pedagog står ved sidan av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Faglærer i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Adjunkt i klasserom.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser ein gut med downs syndrom. Ein jente sitter ved sidan av.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Et barn går hånd i hånd med en voksen.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.