Barnehagelærar saman med barn.
Yrkesbeskrivelse

Barnehage­lærer

favoritt ikon

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.


Barnehagen er en arena for lek og læring. En dag i barnehagen består av både leking og pedagogiske aktiviteter.

Som barnehagelærer bruker du din faglige, pedagogiske og etiske kompetanse for å legge til rette for at barnegruppa og det enkelte barnet er trygt. Du ser barnas individuelle styrker og behov, og sørger for at de opplever mestringsfølelse. 

Du legger til rette for at barna møter utfordringer som bidrar til deres allsidige utvikling, og er bevisst barnegruppas betydning for barnas hverdag i barnehagen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehagelærer:

  • lede det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarna og barnegruppen
  • lede det daglige arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen
  • leke og være sammen med barna
  • stimulere barns fantasier og skapertrang gjennom ulike aktiviteter
  • ha det pedagogiske ansvaret på avdelingen eller barnehagen
  • veilede kollegaer og skape et godt leke- og læringsmiljø

For å jobbe i barnehage må du fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

Yrket het tidligere førskolelærer.

Hvor jobber barnehagelærere?

Har du barnehagelærerutdanning, kan du både jobbe som barnehagelærer og som pedagogisk leder i en barnehage. Du kan også bli styrer i barnehagen, både i private og kommunale barnehager. Noen barnehagelærere arbeider i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet.

Som barnehagelærer kan du ha rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor kommunal og statlig virksomhet. 

Personlige egenskaper

En barnehagelærer må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som krever evne til å kommunisere og å være tydelig.

Du må ha evnen til å skape tillit, både hos barna, foresatte og kolleger, og ha evnen til å stimulere til trivsel og godt samspill mellom barna.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Flere høgskoler tilbyr arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), rettet mot assistenter/ barne- og ungdomsarbeidere som jobber i barnehage. Utdanningen varer fire år, og er lagt opp slik at du kan kombinere arbeid og studier.

Etter- og videreutdanning

Det finnes mange muligheter for kompetanseheving og etterutdanning, både for videre arbeid i barnehagen og for annet arbeid. Hvis du oppfyller de aktuelle kompetanse- og tilsettingskravene, kan du også undervise 1.–4. trinn i grunnskolen.

Hva jobber barnehagelærerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for barnehagelærere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehagelærer
Heltid
Alle sektorer
28 018 personer
25 164 personer
2 854 personer
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 249 kr
41 670 kr
41 860 kr
40 280 kr
500 040 kr
502 320 kr
483 360 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 249 kr
41 760 kr
41 950 kr
40 350 kr
501 120 kr
503 400 kr
484 200 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca 250 kr
41 050 kr
41 120 kr
40 430 kr
492 600 kr
493 440 kr
485 160 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca 250 kr
41 230 kr
41 300 kr
40 600 kr
494 760 kr
495 600 kr
487 200 kr
Barnehagelærer
Deltid
Alle sektorer
6 298 personer
5 996 personer
302 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 244 kr
42 500 kr
42 500 kr
39 480 kr
510 000 kr
510 000 kr
473 760 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 244 kr
42 500 kr
42 500 kr
39 480 kr
510 000 kr
510 000 kr
473 760 kr
Ca 259 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
41 890 kr
41 960 kr
40 330 kr
502 680 kr
503 520 kr
483 960 kr
Ca 259 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
42 000 kr
42 070 kr
40 430 kr
504 000 kr
504 840 kr
485 160 kr
Barnehagelærer
Heltid
Kommunal
16 094 personer
14 724 personer
1 370 personer
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 257 kr
42 660 kr
42 770 kr
41 690 kr
511 920 kr
513 240 kr
500 280 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 257 kr
42 760 kr
42 870 kr
41 760 kr
513 120 kr
514 440 kr
501 120 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 256 kr
41 740 kr
41 770 kr
41 430 kr
500 880 kr
501 240 kr
497 160 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 256 kr
41 920 kr
41 950 kr
41 600 kr
503 040 kr
503 400 kr
499 200 kr
Barnehagelærer
Deltid
Kommunal
3 379 personer
3 208 personer
171 personer
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 245 kr
42 980 kr
43 060 kr
39 770 kr
515 760 kr
516 720 kr
477 240 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 245 kr
42 980 kr
43 060 kr
39 770 kr
515 760 kr
516 720 kr
477 240 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 251 kr
42 560 kr
42 650 kr
40 720 kr
510 720 kr
511 800 kr
488 640 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 251 kr
42 670 kr
42 760 kr
40 820 kr
512 040 kr
513 120 kr
489 840 kr
Barnehagelærer
Heltid
Privat
11 832 personer
10 358 personer
1 474 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca 239 kr
40 260 kr
40 280 kr
38 700 kr
483 120 kr
483 360 kr
464 400 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca 239 kr
40 330 kr
40 350 kr
38 760 kr
483 960 kr
484 200 kr
465 120 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 244 kr
40 120 kr
40 200 kr
39 500 kr
481 440 kr
482 400 kr
474 000 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 244 kr
40 290 kr
40 370 kr
39 680 kr
483 480 kr
484 440 kr
476 160 kr
Barnehagelærer
Deltid
Privat
2 907 personer
2 776 personer
131 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 236 kr
42 080 kr
42 080 kr
38 280 kr
504 960 kr
504 960 kr
459 360 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 236 kr
42 080 kr
42 080 kr
38 280 kr
504 960 kr
504 960 kr
459 360 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 246 kr
41 190 kr
41 240 kr
39 840 kr
494 280 kr
494 880 kr
478 080 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 246 kr
41 300 kr
41 350 kr
39 930 kr
495 600 kr
496 200 kr
479 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.