Image
Barnehagelærar saman med barn.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagen er en arena for lek og læring. En dag i barnehagen består av både leking og pedagogiske aktiviteter.

Som barnehagelærer bruker du din faglige, pedagogiske og etiske kompetanse for å legge til rette for at barnegruppa og det enkelte barnet er trygt. Du ser barnas individuelle styrker og behov, og sørger for at de opplever mestringsfølelse. 
Du legger til rette for at barna møter utfordringer som bidrar til deres allsidige utvikling, og er bevisst barnegruppas betydning for barnas hverdag i barnehagen.

Barnehagelærere er ofte pedagogiske ledere i barnehagen. Da har de ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. De skal veilede andre ansatte og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. 

Pedagogiske ledere skal også sørge for høy profesjonsetisk bevissthet. Det betyr at de tar gode valg i møte med barna og foreldre i forskjellige situasjoner, basert på etiske verdier som for eksempel respekt, personvern, menneskeverd og profesjonell integritet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehagelærer:

 • lede det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarna og barnegruppen
 • lede det daglige arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen
 • leke og være sammen med barna
 • stimulere barns fantasier og skapertrang gjennom ulike aktiviteter
 • ha det pedagogiske ansvaret på avdelingen eller barnehagen
 • veilede kollegaer og skape et godt leke- og læringsmiljø

For å jobbe i barnehage må du fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

Yrket het tidligere førskolelærer.

Hvor jobber barnehagelærere ?

Har du barnehagelærerutdanning, kan du både jobbe som barnehagelærer og som pedagogisk leder i en barnehage. Du kan også bli styrer i barnehagen, både i private og kommunale barnehager. Noen barnehagelærere arbeider i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet.

Som barnehagelærer kan du ha rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor kommunal og statlig virksomhet. 

Personlige egenskaper

En barnehagelærer må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som krever evne til å kommunisere og å være tydelig.

Du må ha evnen til å skape tillit, både hos barna, foresatte og kolleger, og ha evnen til å stimulere til trivsel og godt samspill mellom barna.

Utdanning

Etter- og videreutdanning

Det finnes mange muligheter for kompetanseheving og etterutdanning, både for videre arbeid i barnehagen og for annet arbeid. Hvis du oppfyller de aktuelle kompetanse- og tilsettingskravene, kan du også undervise 1.–4. trinn i grunnskolen.

Hva jobber barnehagelærerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 621106 - Bachelor, Rudolf Steinerhøgskolen, førskolelærerutdanning, treårig
 • 621107 - Bachelor, barnehagelærerutdanning, treårig
 • 621105 - Bachelor, førskolelærerutdanning, treårig
 • 621199 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 621102 - Førskolelærerutdanning, treårig
 • 621104 - Rudolf Steinerhøgskolen, førskolelærerutdanning, treårig
 • 6241 - Pedagogikk
 • 624109 - Bachelor, pedagogikk, treårig
 • 625101 - Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 625104 - Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 625103 - Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, I og II, uspesifisert

Hva er de vanligste utdanningene for barnehagelærere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Barnehagelærer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3320102 - BARNEHAGELÆRER
 • 3320103 - AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE)
 • 1228122 - BARNEHAGESTYRER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 5131104 - FAMILIEBARNEHAGELEDER
 • 3320101 - FØRSKOLELÆRER
 • 3320107 - PEDAGOGISK LEDER (FØRSKOLELÆRER)
 • 1210147 - STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 5131133 - FAGARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 1228109 - STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 3320108 - BARNEHAGEKONSULENT
 • 1319108 - STYRER (BARNEHAGE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 20. april 2021, av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning