Gjennomgått i samarbeid med Operasjonssykepleierne (NSF) - Norsk Sykepleieforbund 10. oktober 2023

Operasjonssykepleier

Operasjonssjukepleie er et fagområde innan spesialsjukepleie der sykepleieren har ansvar for å vareta pasienten før, under og etter ein operasjon.

Arbeidsoppgaver

Ein operasjonssjukepleiar er ein autorisert sjukepleiar med vidareutdanning eller mastergrad i operasjonssjukepleie.

Operasjonssjukepleiaren sørgjer for at pasientar som går gjennom operasjonar har eit best mogleg operasjonsforløp, som førebyggjer komplikasjonar og skader. Dette inneber til dømes å forhindra infeksjonar, nedkjøling, stoppa blødingar og forhindra skadar som følgje av feil liggjestilling under operasjonar.

Operasjonssjukepleiaren er ein del av det kirurgiske teamet. Under operasjonar utfører operasjonssjukepleiarar spesifikke oppgåver, og samarbeider med kirurgar og anna helsepersonell. Dei har også ansvar for å organisera og koordinera operasjonsstova, sørgja for at nødvendig utstyr er på plass og leia hygiene – og smittevernarbeidet.

Vanlege arbeidsoppgåver for operasjonssjukepleiaren:

  • Kirurgisk assistanse ved ulike kirurgiske inngrep og undersøkingar
  • Koordinering av operasjonsstova
  • Akutt og traumebehandling
  • Ivaretakelse av sårbare pasientar

Operasjonssjukepleia blir tilpassa kvar enkelt pasient, med tanke på ressursane og sjukdomshistorikken til pasienten. Dette inneber å ta omsyn til kor komplisert inngrepet er, kva teknikk som blir brukt, korleis kirurgen får tilgang til området, hygiene, varigheita til operasjonen og potensielle risikofaktorar.

Operasjonssjukepleiaren bruker den samla kompetansen sin til å vera i forkant og handla raskt, for å sikra tryggleiken til pasienten.

Operasjonssjukepleiarar er ein av fleire typar spesialsjukepleiarar som jobbar i helsesektoren.

Hvor jobber operasjonssykepleiere?

Operasjonssjukepleiarar jobbar på mange ulike arenaer. Det vanlegaste er operasjonsavdelingar, poliklinikkar og andre stader der det blir utført kirurgiske inngrep. Dei kan også jobba i traume – og katastrofeteam, og på legevakt.

Det er også mogleg å jobba i katastrofe- og beredskapsteam, i internasjonalt hjelpearbeid, offshore, eller ved private klinikkar og legesenter. Nokon underviser på universitet, høgskule eller i vidaregåande skule.

Bli med en operasjonssykepleier på jobb

Hvordan er det å jobbe som operasjonssykepleier?

Intervjuer

Operasjonssykepleier Heidi Sørum portrett

Operasjonssykepleier

Heidi Sørum

– Dette yrket passer ikke for dem som ikke tåler å se blod eller innsiden av kroppen, sier Heidi Sørum.

Viktige egenskaper for en operasjonssykepleier

Som operasjonssjukepleiar må du ha evne til å kommunisera godt med pasientane både verbalt og ikkje-verbalt. Sidan du jobbar tett saman med andre helsepersonell, er gode samarbeidseigenskapar viktig. Du bør kunna formidla ein bodskap på ein klar, korrekt og effektiv måte.

I krisesituasjonar må operasjonssjukepleiaren ha evne til å behalda roa og handla raskt og korrekt.

Hva tjener operasjonssykepleiere?

Hvordan utdanner du deg til operasjonssykepleier?

For å bli operasjonssykepleier må du først gå sykepleierutdanningen, jobbe to år som sykepleier og så spesialisere deg. Spesialisering som operasjonssykepleier kan gjennomføres på to måter. Enten tar du en videreutdanning i operasjonssykepleie (90 studiepoeng) over tre semester, eller en mastergrad i operasjonssykepleie på deltid eller fulltid (120 studiepoeng).

Hva jobber sykepleiere med videreutdanning i operasjonssykepleie med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 661115 - Videreutdanning i sykepleie, operasjon
  • 661103 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

Bedrifter: Hvor jobber operasjonssykepleiere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med operasjonssykepleiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren planlegger og gjennomfører aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier tar vare på pasienter før, under og etter de får bedøvelse for operasjoner, undersøkelser og behandlinger.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.