Kvalitetssikret av Operasjonssykepleierne (NSF) - Norsk Sykepleieforbund 10. oktober 2023

Operasjonssykepleier

Operasjonssykepleie er et fagområde innen spesialsykepleie der sykepleieren har ansvar for å ivareta pasienten før, under og etter en operasjon.

Arbeidsoppgaver

En operasjonssykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i operasjonssykepleie.

Operasjonssykepleieren sørger for at pasienter som gjennomgår operasjoner har et best mulig operasjonsforløp, som forebygger komplikasjoner og skader. Dette innebærer for eksempel å forhindre infeksjoner, nedkjøling, stoppe blødninger og forhindre skader som følge av feil liggestilling under operasjoner.

Operasjonssykepleieren er en del av det kirugiske teamet. Under operasjoner utfører operasjonssykepleiere spesifikke oppgaver, og samarbeider med kirurger og annet helsepersonell. De har også ansvar for å organisere og koordinere operasjonsstuen, sørge for at nødvendig utstyr er på plass og lede hygiene – og smittevernarbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for operasjonssykepleieren:

  • Kirurgisk assistanse ved ulike kirurgiske inngrep og undersøkelser
  • Koordinering av operasjonsstuen
  • Akutt og traumebehandling
  • Ivaretakelse av sårbare pasienter

Operasjonssykepleien tilpasses hver enkelt pasient, med tanke på pasientens ressurser og sykdomshistorikk. Dette innebærer å ta hensyn til hvor komplisert inngrepet er, hvilken teknikk som brukes, hvordan kirurgen får tilgang til området, hygiene, operasjonens varighet og potensielle risikofaktorer.

Operasjonssykepleieren bruker sin samlede kompetanse til å være i forkant og handle raskt, for å sikre pasientens trygghet.

Operasjonssykepleiere er en av flere typer spesialsykepleiere som jobber i helsesektoren.

Hvor jobber operasjonssykepleiere?

Operasjonssykepleiere jobber på mange ulike arenaer. Det vanligste er operasjonsavdelinger, poliklinikker og andre steder der det utføres kirurgiske inngrep. De kan også jobbe i traume - og katastrofeteam, og på legevakt.

Det er også mulig å jobbe i katastrofe- og beredskapsteam, i internasjonalt hjelpearbeid, offshore, eller ved private klinikker og legesentre. Noen underviser på universitet, høgskole eller i videregående skole. 

Intervjuer

Operasjonssykepleier Heidi Sørum portrett

Operasjonssykepleier

Heidi Sørum

– Dette yrket passer ikke for dem som ikke tåler å se blod eller innsiden av kroppen, sier Heidi Sørum.

Viktige egenskaper

Som operasjonssykepleier må du ha evne til å kommunisere godt med pasientene både verbalt og ikke-verbalt. Siden du jobber tett sammen med annet helsepersonell, er gode samarbeidsegenskaper viktig. Du bør kunne formidle et budskap på en klar, korrekt og effektiv måte. 

I krisesituasjoner må operasjonssykepleieren ha evne til å beholde roen og handle raskt og korrekt.

Lønn

Utdanning

For å bli operasjonssykepleier må du først gå sykepleierutdanningen, jobbe to år som sykepleier og så spesialisere deg. Spesialisering som operasjonssykepleier kan gjennomføres på to måter. Enten tar du en videreutdanning i operasjonssykepleie (90 studiepoeng) over tre semester, eller en mastergrad i operasjonssykepleie på deltid eller fulltid (120 studiepoeng).

De vanligste jobbene blant sykepleiere med videreutdanning i operasjonssykepleie

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 661115 - Videreutdanning i sykepleie, operasjon
  • 661103 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

Bedrifter som ansetter operasjonssykepleiere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med operasjonssykepleiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.