Bergvergsarbeider jobber i tunnell
Yrkesbeskrivelse

Fjell- og bergverks­arbeider

favoritt ikon

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med konstruksjon av tomter, veier og tunneler, samt mineraluttak fra fjell.

En fjell- og bergverksarbeider jobber med fjellboring, sprengning og mineraluttak fra fjell, i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Mineraluttak vil si at man utvinner mineralske stoffer og andre naturressurser, for eksempel til produksjon av pukk og grus.

Fjell- og bergverksarbeideren skal også sørge for tildekking av salver ved bergsprengning og sikring av arbeidsstedet. Jobben utføres i forbindelse med anleggsarbeider med tomter, veier og tunneler. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge er avhengig av fagarbeidere som har kunnskap om og kan arbeide med berggrunnen. 

Det er vanlig at fjell- og bergverksarbeideren arbeider innenfor ett eller flere av disse fire hovedarbeidsområdene:

  • bergsprenging
  • bergverksdrift
  • tunnelarbeid
  • pukk- og grusproduksjon

I arbeidet benyttes det ulike typer manuelt og elektronisk måleutstyr for oppmåling og høydesetting. Fjell- og bergverksarbeideren er med på utarbeidingen av bore- og sprengingsplaner, samt fjellrensking og fjellsikring. Fjell- og bergverksarbeideren må ha høy kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen.

Hvor jobber fjell- og bergverksarbeidere?

Fjell- og bergverksarbeideren er gjerne ansatt innenfor anleggsbransjen og bergindustrien.

Personlige egenskaper

Du bør være flink til å planlegge og jobbe selvstendig. Du bør også like å samarbeide med andre. Siden sikkerhet er viktig i dette yrket, må du være ansvarsbevisst. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i fjell- og bergverksfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber fjell- og bergverksarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arbeidsleder, bergfag
Heltid
Alle sektorer
141 personer
137 personer
Ca 345 kr
Ca
Ca 345 kr
55 820 kr
55 820 kr
669 840 kr
669 840 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 345 kr
60 830 kr
60 860 kr
729 960 kr
730 320 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 349 kr
56 660 kr
56 490 kr
679 920 kr
677 880 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 349 kr
63 720 kr
63 650 kr
764 640 kr
763 800 kr
Arbeidsleder, bergfag
Heltid
Privat
141 personer
137 personer
Ca 345 kr
Ca
Ca 345 kr
55 820 kr
55 820 kr
669 840 kr
669 840 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 345 kr
60 830 kr
60 860 kr
729 960 kr
730 320 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 349 kr
56 660 kr
56 490 kr
679 920 kr
677 880 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 349 kr
63 720 kr
63 650 kr
764 640 kr
763 800 kr
Skytebas eller sprengningsarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 162 personer
1 152 personer
Ca 336 kr
Ca
Ca 336 kr
54 380 kr
54 480 kr
652 560 kr
653 760 kr
Ca 336 kr
Ca
Ca 336 kr
55 010 kr
55 110 kr
660 120 kr
661 320 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 331 kr
53 570 kr
53 660 kr
642 840 kr
643 920 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 331 kr
55 400 kr
55 490 kr
664 800 kr
665 880 kr
Skytebas eller sprengningsarbeider
Deltid
Alle sektorer
316 personer
315 personer
Ca 346 kr
Ca
Ca 348 kr
56 020 kr
56 350 kr
672 240 kr
676 200 kr
Ca 346 kr
Ca
Ca 348 kr
56 690 kr
56 980 kr
680 280 kr
683 760 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca 348 kr
56 330 kr
56 340 kr
675 960 kr
676 080 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca 348 kr
58 460 kr
58 430 kr
701 520 kr
701 160 kr
Skytebas eller sprengningsarbeider
Heltid
Privat
1 160 personer
1 150 personer
Ca 336 kr
Ca
Ca 336 kr
54 450 kr
54 510 kr
653 400 kr
654 120 kr
Ca 336 kr
Ca
Ca 336 kr
55 080 kr
55 140 kr
660 960 kr
661 680 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 331 kr
53 590 kr
53 690 kr
643 080 kr
644 280 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 331 kr
55 410 kr
55 520 kr
664 920 kr
666 240 kr
Skytebas eller sprengningsarbeider
Deltid
Privat
315 personer
314 personer
Ca 348 kr
Ca
Ca 348 kr
56 350 kr
56 350 kr
676 200 kr
676 200 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca 348 kr
57 020 kr
57 020 kr
684 240 kr
684 240 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca 348 kr
56 400 kr
56 410 kr
676 800 kr
676 920 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca 348 kr
58 530 kr
58 510 kr
702 360 kr
702 120 kr
Bergfagarbeider
Heltid
Alle sektorer
662 personer
635 personer
Ca 261 kr
Ca
Ca 261 kr
42 270 kr
42 270 kr
507 240 kr
507 240 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 261 kr
44 760 kr
44 890 kr
537 120 kr
538 680 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 263 kr
42 580 kr
42 660 kr
510 960 kr
511 920 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 263 kr
46 510 kr
46 700 kr
558 120 kr
560 400 kr
Bergfagarbeider
Deltid
Alle sektorer
138 personer
129 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 310 kr
36 440 kr
435 720 kr
437 280 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 860 kr
37 050 kr
442 320 kr
444 600 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
37 580 kr
38 140 kr
450 960 kr
457 680 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
39 950 kr
40 600 kr
479 400 kr
487 200 kr
Bergfagarbeider
Heltid
Privat
660 personer
633 personer
Ca 261 kr
Ca
Ca 261 kr
42 270 kr
42 270 kr
507 240 kr
507 240 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 261 kr
44 770 kr
44 920 kr
537 240 kr
539 040 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 263 kr
42 590 kr
42 670 kr
511 080 kr
512 040 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 263 kr
46 530 kr
46 720 kr
558 360 kr
560 640 kr
Bergfagarbeider
Deltid
Privat
137 personer
128 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 310 kr
36 530 kr
435 720 kr
438 360 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 870 kr
37 140 kr
442 440 kr
445 680 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 236 kr
37 610 kr
38 170 kr
451 320 kr
458 040 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 236 kr
40 000 kr
40 640 kr
480 000 kr
487 680 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Brønnoperatør jobber offshore.

Brønn­operatør

En brønn­operatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Seilbåt på havet.

Kompositt­båtbygger

Kompositt­båtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

En brønn­operatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.

En mann tapetserer en vegg

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.