Image
Bergvergsarbeider jobber i tunnell

Yrkesbeskrivelse

Fjell- og bergverksarbeider

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med konstruksjon av tomter, veier og tunneler, samt mineraluttak fra fjell.

En fjell- og bergverksarbeider jobber med fjellboring, sprengning og mineraluttak fra fjell, i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Mineraluttak vil si at man utvinner mineralske stoffer og andre naturressurser, for eksempel til produksjon av pukk og grus.

Fjell- og bergverksarbeideren skal også sørge for tildekking av salver ved bergsprengning og sikring av arbeidsstedet. Jobben utføres i forbindelse med anleggsarbeider med tomter, veier og tunneler. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge er avhengig av fagarbeidere som har kunnskap om og kan arbeide med berggrunnen. 

Det er vanlig at fjell- og bergverksarbeideren arbeider innenfor ett eller flere av disse fire hovedarbeidsområdene:

 • bergsprenging
 • bergverksdrift
 • tunnelarbeid
 • pukk- og grusproduksjon

I arbeidet benyttes det ulike typer manuelt og elektronisk måleutstyr for oppmåling og høydesetting. Fjell- og bergverksarbeideren er med på utarbeidingen av bore- og sprengingsplaner, samt fjellrensking og fjellsikring. Fjell- og bergverksarbeideren må ha høy kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen.

Hvor jobber fjell- og bergverksarbeidere ?

Fjell- og bergverksarbeideren er gjerne ansatt innenfor anleggsbransjen og bergindustrien.

Personlige egenskaper

Du bør være flink til å planlegge og jobbe selvstendig. Du bør også like å samarbeide med andre. Siden sikkerhet er viktig i dette yrket, må du være ansvarsbevisst. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i fjell- og bergverksfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber fjell- og bergverksarbeiderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 457131 - Vei- og anleggsfaget, Vg3
 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3
 • 458401 - Bergverksfaget, VK II
 • 458409 - Fjell- og bergverksfaget, Vg3

Bedrifter

Fjell- og bergverksarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1222119 - AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 1222127 - AVDELINGSLEDER (BERGVERKSDRIFT)
 • 8111108 - BERGVERKSARBEIDER
 • 8111102 - BERGVERKSOPERATØR
 • 1222122 - FAGSJEF (BERGVERK)
 • 1222112 - DRIFTSLEDER (INDUSTRI)
 • 1222110 - PRODUKSJONSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222169 - BORELEDER
 • 8111104 - GRUVEARBEIDER
 • 8111111 - PRODUKSJONSARBEIDER (BERGFAGARBEID)
 • 7127109 - FAGARBEIDER (TUNNEL- OG FJELLARBEID)
 • 1222113 - DIVISJONSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222132 - OMRÅDESJEF (INDUSTRI)
 • 7127113 - TUNNELARBEIDER
 • 8111109 - FORMANN (BERGFAGARBEID)
 • 7127104 - SPRENGNINGSBAS
 • 7127111 - FORMANN (TUNNEL- OG FJELLARBEID)
 • 7127108 - SKYTEBAS
 • 7127106 - BORER (TUNNEL- OG FJELLARBEID, SPRENGNING OL.)
 • 7127107 - TUNNEL- OG FJELLARBEIDER
 • 1222139 - BORESJEF
 • 9310109 - HJELPEARBEIDER (BORERIGG)
 • 7110101 - STEINBRUDDSARBEIDER
 • 7110103 - STEINHOGGER
 • 7110111 - STEINFAGARBEIDER
 • 8111105 - BERGFAGARBEIDER
 • 7127114 - SPREGNINGSARBEIDER

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 08. mars 2019, av Entreprenørforeningen Bygg og anlegg, Maskinentreprenørenes Forbund