Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Fjell- og bergverksarbeider

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med uttak og sikring av berg og produksjon av pukk og grus.

Arbeidsoppgaver

En fjell- og bergverksarbeider jobber med bergsprengning, fjellsikring og produksjon av pukk og grus i forbindelse med bygging av veier, tunneler og grunnarbeider for bygninger.

Fjell og bergverksarbeideren produserer også pukk og grus som blir brukt til bygningsmaterialer innen anleggsarbeider eller til uttak av mineraler. 

Arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, bruk av forskjellige anleggsmaskiner og dokumentasjon av arbeidet.

Fjell- og bergverksarbeideren skal også sørge for tildekking av salver ved bergsprengning og sikring av arbeidsstedet. De aller fleste utbygninger av infrastruktur i Norge er avhengig av fagarbeidere som har kunnskap om og kan arbeide med berggrunnen.

Det er vanlig at fjell- og bergverksarbeideren arbeider innenfor ett eller flere av disse fire hovedarbeidsområdene:

 • bergsprenging
 • fjellsikring
 • bergverksdrift
 • tunnelarbeid

I arbeidet benyttes det ulike typer manuelt og elektronisk måleutstyr for oppmåling og høydesetting. Fjell- og bergverksarbeideren er med på å lage bore- og sprengingsplaner, samt fjellrensking og fjellsikring. Fjell- og bergverksarbeideren må ha høy kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen.

Vanlige arbeidsoppgaver for fjell- og bergverksarbeideren kan være

 • bruke maskiner, sprengstoff og utstyr i grunnarbeid, mineraluttak og sikring av fjell
 • vedlikeholde utstyr og maskiner for boring i fjell
 • vurdere risikoen ved arbeidsoppdrag og lage sikkerhetstiltak
 • kildesortere, vurdere hva som kan gjenbrukes og handtere avfall
 • bruke kappe- og slipeutstyr som brukes til å vedlikeholde borekroner, sikringsutstyr og kapping av bolter
 • vurdere egenskapene til fjellet, rydde for lausstein og sette i stand sikkerhetstiltak før og etter sprenging
 • vurdere tilstanden til fjellet og hva som kan utløse rad, og montere bolter og sikringsutstyr

 

Hvor jobber fjell- og bergverksarbeidere?

Fjell- og bergverksarbeideren er gjerne ansatt innenfor anleggsbransjen og bergindustrien.

Bli med en fjell- og bergverksarbeider på jobb

Hvordan er det å jobbe som fjell- og bergverksarbeider?

Intervjuer

En mann i arbeidsklær og gul hjelm. Han er utendørs, og smiler mot kamera. Bak ham står det en anleggsmaskin.

Fjell- og bergverksarbeider

Marius Heimkjær

– Jeg har ingen faste klokkeslett på jobben. Du jobber til du er ferdig. Du kan ikke lade en halv salve og dra hjem, sier Marius.

Passer jeg til å bli fjell- og bergverksarbeider?

Du bør være flink til å planlegge og jobbe selvstendig. Du bør også like å samarbeide med andre. Siden sikkerhet er viktig i dette yrket, må du være ansvarsbevisst.

Hva tjener fjell- og bergverksarbeidere?

Hvordan utdanner du deg til fjell- og bergverksarbeider?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i fjell- og bergverksfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber fjell- og bergverksarbeiderutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458409 - Fjell- og bergverksfaget, Vg3
 • 458401 - Bergverksfaget, VK II
 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3
 • 457131 - Vei- og anleggsfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber fjell- og bergverksarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fjell- og bergverksarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7127115 - FJELL- OG BERGVERKSARBEIDER
 • 8111111 - PRODUKSJONSARBEIDER (BERGFAGARBEID)
 • 8111109 - FORMANN (BERGFAGARBEID)
 • 8111108 - BERGVERKSARBEIDER
 • 8111105 - BERGFAGARBEIDER
 • 8111104 - GRUVEARBEIDER
 • 8111102 - BERGVERKSOPERATØR
 • 7127114 - SPREGNINGSARBEIDER
 • 7127113 - TUNNELARBEIDER
 • 7127111 - FORMANN (TUNNEL- OG FJELLARBEID)
 • 7127109 - FAGARBEIDER (TUNNEL- OG FJELLARBEID)
 • 7127108 - SKYTEBAS
 • 7127104 - SPRENGNINGSBAS
 • 7127107 - TUNNEL- OG FJELLARBEIDER
 • 7127106 - BORER (TUNNEL- OG FJELLARBEID, SPRENGNING OL.)
 • 7110111 - STEINFAGARBEIDER
 • 7110103 - STEINHOGGER
 • 7110101 - STEINBRUDDSARBEIDER
 • 1222127 - AVDELINGSLEDER (BERGVERKSDRIFT)
 • 1222122 - FAGSJEF (BERGVERK)
 • 7127112 - SPESIALARBEIDER (TUNNEL- OG FJELLARBEID)
 • 7127105 - TUNNELDRIVER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.