Image
Bergvergsarbeider jobber i tunnell

Yrkesbeskrivelse

Fjell- og bergverksarbeider

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med uttak og sikring av berg og produksjon av pukk og grus.

En fjell- og bergverksarbeider jobber med bergsprengning, fjellsikring og produksjon av pukk og grus i forbindelse med bygging av veier, tunneler og grunnarbeider for bygninger.

Fjell og bergverksarbeideren produserer også pukk og grus som blir brukt til bygningsmaterialer innen anleggsarbeider eller til uttak av mineraler. 

Arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, bruk av forskjellige anleggsmaskiner og dokumentasjon av arbeidet.

Fjell- og bergverksarbeideren skal også sørge for tildekking av salver ved bergsprengning og sikring av arbeidsstedet. De aller fleste utbygninger av infrastruktur i Norge er avhengig av fagarbeidere som har kunnskap om og kan arbeide med berggrunnen.

Det er vanlig at fjell- og bergverksarbeideren arbeider innenfor ett eller flere av disse fire hovedarbeidsområdene:

 • bergsprenging
 • fjellsikring
 • bergverksdrift
 • tunnelarbeid

I arbeidet benyttes det ulike typer manuelt og elektronisk måleutstyr for oppmåling og høydesetting. Fjell- og bergverksarbeideren er med på å lage bore- og sprengingsplaner, samt fjellrensking og fjellsikring. Fjell- og bergverksarbeideren må ha høy kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen.

Vanlige arbeidsoppgaver for fjell- og bergverksarbeideren kan være

 • bruke maskiner, sprengstoff og utstyr i grunnarbeid, mineraluttak og sikring av fjell
 • vedlikeholde utstyr og maskiner for boring i fjell
 • vurdere risikoen ved arbeidsoppdrag og lage sikkerhetstiltak
 • kildesortere, vurdere hva som kan gjenbrukes og handtere avfall
 • bruke kappe- og slipeutstyr som brukes til å vedlikeholde borekroner, sikringsutstyr og kapping av bolter
 • vurdere egenskapene til fjellet, rydde for lausstein og sette i stand sikkerhetstiltak før og etter sprenging
 • vurdere tilstanden til fjellet og hva som kan utløse rad, og montere bolter og sikringsutstyr

 

Hvor jobber fjell- og bergverksarbeidere ?

Fjell- og bergverksarbeideren er gjerne ansatt innenfor anleggsbransjen og bergindustrien.

Personlige egenskaper

Du bør være flink til å planlegge og jobbe selvstendig. Du bør også like å samarbeide med andre. Siden sikkerhet er viktig i dette yrket, må du være ansvarsbevisst.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i fjell- og bergverksfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber fjell- og bergverksarbeiderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 457131 - Vei- og anleggsfaget, Vg3
 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3
 • 458401 - Bergverksfaget, VK II
 • 458409 - Fjell- og bergverksfaget, Vg3

Bedrifter

Fjell- og bergverksarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1222119 - AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 1222127 - AVDELINGSLEDER (BERGVERKSDRIFT)
 • 8111108 - BERGVERKSARBEIDER
 • 8111102 - BERGVERKSOPERATØR
 • 1222122 - FAGSJEF (BERGVERK)
 • 1222112 - DRIFTSLEDER (INDUSTRI)
 • 1222110 - PRODUKSJONSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222169 - BORELEDER
 • 8111104 - GRUVEARBEIDER
 • 8111111 - PRODUKSJONSARBEIDER (BERGFAGARBEID)
 • 7127109 - FAGARBEIDER (TUNNEL- OG FJELLARBEID)
 • 1222113 - DIVISJONSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222132 - OMRÅDESJEF (INDUSTRI)
 • 7127113 - TUNNELARBEIDER
 • 8111109 - FORMANN (BERGFAGARBEID)
 • 7127104 - SPRENGNINGSBAS
 • 7127111 - FORMANN (TUNNEL- OG FJELLARBEID)
 • 7127108 - SKYTEBAS
 • 7127106 - BORER (TUNNEL- OG FJELLARBEID, SPRENGNING OL.)
 • 7127107 - TUNNEL- OG FJELLARBEIDER
 • 1222139 - BORESJEF
 • 9310109 - HJELPEARBEIDER (BORERIGG)
 • 7110101 - STEINBRUDDSARBEIDER
 • 7110103 - STEINHOGGER
 • 7110111 - STEINFAGARBEIDER
 • 8111105 - BERGFAGARBEIDER
 • 7127114 - SPREGNINGSARBEIDER
 • 7127115 - FJELL- OG BERGVERKSARBEIDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk