Image
Illustrasjonsfoto av orgel.

Yrkesbeskrivelse

Orgelbygger

En orgelbygger bygger nye orgel og vedlikeholder og restaurerer orgler.

Som orgelbygger bygger, vedlikeholder og restaurerer du orgler i kirker og konsertlokaler. 

I forkant av byggingen av et orgel må instrumentet prosjekteres. Det må tas hensyn til stil, akustikk og klang i det rommet orgelet skal bygges for. Dette arbeidet kan også involvere en arkitekt.

En orgelbygger utfører snekker-, mekanisk- og pipemakerarbeid, montering og intonering. Et orgel er et komplisert instrument med mange deler som tre- og metallpiper, vindlader, belger og kanaler. I noen bedrifter vil orgelbyggeren spesialisere seg innenfor et arbeidsområde. 

Som orgelbygger kan du også gi råd til oppdragsgivere om stilperioder og klangprofiler. Du må ha kunnskap om akustikk, tegning, regning, trearbeid og mekanikk.  

Hvor jobber orgelbyggere ?

Orgelbyggere er som oftest ansatt i orgelbyggerier. I Norge er det få og små virksomheter. Noen orgelbyggere er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Du må være musikalsk, selvstendig, kreativ, ha kvalitetssans og et godt håndlag.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber orgelbyggerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 458312 - Orgelbyggerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Orgelbygger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7312105 - ORGELBYGGER

Sist kvalitetsikret den 21. desember 2016, av Norsk Håndverksinstiutt