Gjennomgått i samarbeid med Norsk Håndverksinstiutt  29. oktober 2021

Orgelbygger

En orgelbygger bygger nye orgel og vedlikeholder og restaurerer orgler.

Arbeidsoppgaver

Orgelbyggere bygger, vedlikeholder og restaurerer orgler i kirker og konsertlokaler. I forkant av byggingen av et orgel må instrumentet prosjekteres. Det må tas hensyn til stil, akustikk og klang i det rommet orgelet skal bygges for. Dette arbeidet kan også involvere en arkitekt.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • trearbeid
  • mekanisk arbeid og arbeid med orgelpiper
  • montering
  • intonering

En orgelbygger utfører arbeidsoppgaver fra flere fagområder som snekker-, mekanisk- og pipemakerarbeid, montering og intonering.

Et orgel er et komplisert instrument med mange deler som tre- og metallpiper, vindlader, belger og kanaler. I noen bedrifter vil orgelbyggeren spesialisere seg innenfor et arbeidsområde.

Som orgelbygger kan du også gi råd til oppdragsgivere om stilperioder og klangprofiler. Du må ha kunnskap om akustikk, pneumatikk, elektronikk, tegning, regning, trearbeid og mekanikk.

Hvor jobber orgelbyggere?

Orgelbyggere er som oftest ansatt i orgelbyggerier. I Norge er det få og små virksomheter. Noen orgelbyggere er selvstendig næringsdrivende.

Hvordan er det å jobbe som orgelbygger?

Intervjuer

Orgelbygger Thomas Mathisen på verkstedet til Ryde og Berg i Fredrikstad.

Orgelbygger

Thomas Mathisen

Et orgel skal vare i minst 100 år og konstruksjonen har ikke forandret seg stort siden 1600-tallet. – Yrket er komplekst og fantastisk, sier Thomas Mathisen.

Viktige egenskaper for en orgelbygger

Du må være musikalsk, selvstendig, kreativ, ha kvalitetssans og et godt håndlag.

Hva tjener orgelbyggere?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til orgelbygger?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber orgelbyggerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 458339 - Orgelbyggerfaget, Vg3
  • 458312 - Orgelbyggerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber orgelbyggere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med orgelbyggere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7312105 - ORGELBYGGER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.