Illustrasjonsfoto av orgel.
Yrkesbeskrivelse

Orgelbygger

favoritt ikon

En orgelbygger bygger nye orgel og vedlikeholder og restaurerer orgler.

Som orgelbygger bygger, vedlikeholder og restaurerer du orgler i kirker og konsertlokaler. 

I forkant av byggingen av et orgel må instrumentet prosjekteres. Det må tas hensyn til stil, akustikk og klang i det rommet orgelet skal bygges for. Dette arbeidet kan også involvere en arkitekt.

En orgelbygger utfører snekker-, mekanisk- og pipemakerarbeid, montering og intonering. Et orgel er et komplisert instrument med mange deler som tre- og metallpiper, vindlader, belger og kanaler. I noen bedrifter vil orgelbyggeren spesialisere seg innenfor et arbeidsområde. 

Som orgelbygger kan du også gi råd til oppdragsgivere om stilperioder og klangprofiler. Du må ha kunnskap om akustikk, tegning, regning, trearbeid og mekanikk.  

Hvor jobber orgelbyggere?

Orgelbyggere er som oftest ansatt i orgelbyggerier. I Norge er det få og små virksomheter. Noen orgelbyggere er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Du må være musikalsk, selvstendig, kreativ, ha kvalitetssans og et godt håndlag.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber orgelbyggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken