Kvinnelig jurist på kontor
Yrkesbeskrivelse

Jurist

favoritt ikon

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Som jurist er du ekspert på å løse juridiske problemstillinger gjennom tolkning og analyse. 

Vanlige arbeidsoppgaver for juristen:

  • gi råd og veiledning
  • ha ansvar for å utforme og tolke dokumenter og kontrakter
  • forhandle og mekle på vegne av sine klienter

Arbeidsoppgavene som jurist varierer mye etter hvor du jobber. Juristene har innsikt i mange ulike rettsområder, og kan arbeide innen de fleste fagområder og sektorer i samfunnet. Eksempler på rettsområder er kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett, offentlig rett, helse- og sosialrett, forvaltningsrett og strafferett med mer. 

Som jurist skal du formidle juss enkelt og forståelig til klienter, brukere av offentlige velferdstilbud og til personer som trenger rettshjelp.

Noen jurister er advokater eller dommereFor å bli advokat må du først jobbe en viss tid som advokatfullmektig og oppfylle vilkårene for å få advokatbevilling.

Hvor jobber jurister?

Jurister kan arbeide innen mange felt i samfunnet. For eksempel i rettsvesenet, politiet, offentlig forvaltning, det private næringslivet, organisasjoner, utdanningssektoren og innen forskning. Noen jurister jobber som politijuristadvokat eller dommer.

Personlige egenskaper

Som jurist bør du ha gode menneskekunnskaper, høye etiske standarder og være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig. Jusstudiet gjør deg i stand til å løse juridiske problemstillinger og tolke ulike rettskilder. Som jurist skal du være kritisk, objektiv og selvstendig når du jobber med juridiske problemstillinger. Jurister er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert på utviklingen i det juridiske miljøet.

Utdanning

For å bli jurist må du ta en master i rettsvitenskap ved et norsk universitet. Studieforløpet kan variere fra hvert enkelt studiested. Ved fullført studium er du kvalifisert til å jobbe som jurist, eller for å bli tatt opp til doktorgradsstudium.

Videreutdanning
For å bli advokat må du først jobbe som advokatfullmektig hos en advokat, og bestå eksamen etter et obligatorisk advokatkurs som tilbys i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Du må ha jobbet minst to år som advokatfullmektig, og ha en viss prosedyreerfaring fra domstolen.

Om advokatbevilling på lovdata.no

Hva jobber juristutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Alle sektorer
7 283 personer
5 281 personer
2 002 personer
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
40 880 kr
40 180 kr
44 300 kr
490 560 kr
482 160 kr
531 600 kr
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
40 880 kr
40 180 kr
44 300 kr
490 560 kr
482 160 kr
531 600 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 292 kr
43 630 kr
42 440 kr
47 230 kr
523 560 kr
509 280 kr
566 760 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 292 kr
43 770 kr
42 580 kr
47 370 kr
525 240 kr
510 960 kr
568 440 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Alle sektorer
58 973 personer
36 777 personer
22 196 personer
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 297 kr
45 140 kr
43 330 kr
48 180 kr
541 680 kr
519 960 kr
578 160 kr
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 297 kr
45 140 kr
43 330 kr
48 180 kr
541 680 kr
519 960 kr
578 160 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 314 kr
47 260 kr
45 090 kr
50 840 kr
567 120 kr
541 080 kr
610 080 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 314 kr
47 910 kr
45 590 kr
51 750 kr
574 920 kr
547 080 kr
621 000 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Kommunal
2 907 personer
2 220 personer
687 personer
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 273 kr
40 580 kr
39 890 kr
44 170 kr
486 960 kr
478 680 kr
530 040 kr
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 273 kr
40 580 kr
39 890 kr
44 170 kr
486 960 kr
478 680 kr
530 040 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
42 610 kr
41 730 kr
45 750 kr
511 320 kr
500 760 kr
549 000 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
42 710 kr
41 830 kr
45 850 kr
512 520 kr
501 960 kr
550 200 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Kommunal
17 393 personer
11 344 personer
6 049 personer
Ca 279 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 150 kr
43 920 kr
47 210 kr
541 800 kr
527 040 kr
566 520 kr
Ca 279 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 150 kr
43 920 kr
47 210 kr
541 800 kr
527 040 kr
566 520 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 298 kr
45 950 kr
44 760 kr
48 200 kr
551 400 kr
537 120 kr
578 400 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 298 kr
46 300 kr
45 070 kr
48 640 kr
555 600 kr
540 840 kr
583 680 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Privat
1 238 personer
741 personer
497 personer
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
41 250 kr
41 250 kr
40 910 kr
495 000 kr
495 000 kr
490 920 kr
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
41 250 kr
41 250 kr
40 910 kr
495 000 kr
495 000 kr
490 920 kr
Ca 276 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
44 750 kr
43 600 kr
46 580 kr
537 000 kr
523 200 kr
558 960 kr
Ca 276 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
44 830 kr
43 670 kr
46 670 kr
537 960 kr
524 040 kr
560 040 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Privat
6 670 personer
3 500 personer
3 170 personer
Ca 314 kr
Ca 294 kr
Ca 338 kr
50 830 kr
47 570 kr
54 780 kr
609 960 kr
570 840 kr
657 360 kr
Ca 314 kr
Ca 294 kr
Ca 338 kr
50 830 kr
47 570 kr
54 780 kr
609 960 kr
570 840 kr
657 360 kr
Ca 341 kr
Ca 309 kr
Ca 376 kr
55 270 kr
50 090 kr
60 990 kr
663 240 kr
601 080 kr
731 880 kr
Ca 341 kr
Ca 309 kr
Ca 376 kr
55 810 kr
50 480 kr
61 700 kr
669 720 kr
605 760 kr
740 400 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Statlig
3 138 personer
2 320 personer
818 personer
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 281 kr
40 910 kr
40 180 kr
45 590 kr
490 920 kr
482 160 kr
547 080 kr
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 281 kr
40 910 kr
40 180 kr
45 590 kr
490 920 kr
482 160 kr
547 080 kr
Ca 272 kr
Ca 264 kr
Ca 302 kr
44 130 kr
42 750 kr
48 910 kr
529 560 kr
513 000 kr
586 920 kr
Ca 272 kr
Ca 264 kr
Ca 302 kr
44 330 kr
42 950 kr
49 120 kr
531 960 kr
515 400 kr
589 440 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Statlig
34 910 personer
21 933 personer
12 977 personer
Ca 274 kr
Ca 264 kr
Ca 293 kr
44 330 kr
42 690 kr
47 440 kr
531 960 kr
512 280 kr
569 280 kr
Ca 274 kr
Ca 264 kr
Ca 293 kr
44 330 kr
42 690 kr
47 440 kr
531 960 kr
512 280 kr
569 280 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 306 kr
46 380 kr
44 470 kr
49 600 kr
556 560 kr
533 640 kr
595 200 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 306 kr
47 200 kr
45 080 kr
50 770 kr
566 400 kr
540 960 kr
609 240 kr
Jurister og advokater
Deltid
Alle sektorer
615 personer
346 personer
269 personer
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
52 690 kr
51 040 kr
55 700 kr
632 280 kr
612 480 kr
668 400 kr
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
52 690 kr
51 040 kr
55 700 kr
632 280 kr
612 480 kr
668 400 kr
Ca 370 kr
Ca 352 kr
Ca 397 kr
59 970 kr
56 960 kr
64 340 kr
719 640 kr
683 520 kr
772 080 kr
Ca 370 kr
Ca 352 kr
Ca 397 kr
60 170 kr
57 180 kr
64 530 kr
722 040 kr
686 160 kr
774 360 kr
Jurister og advokater
Heltid
Alle sektorer
7 516 personer
3 781 personer
3 735 personer
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 391 kr
58 330 kr
54 750 kr
63 330 kr
699 960 kr
657 000 kr
759 960 kr
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 391 kr
58 330 kr
54 750 kr
63 330 kr
699 960 kr
657 000 kr
759 960 kr
Ca 405 kr
Ca 373 kr
Ca 437 kr
65 530 kr
60 350 kr
70 760 kr
786 360 kr
724 200 kr
849 120 kr
Ca 405 kr
Ca 373 kr
Ca 437 kr
66 200 kr
61 020 kr
71 430 kr
794 400 kr
732 240 kr
857 160 kr
Jurister og advokater
Heltid
Kommunal
254 personer
151 personer
103 personer
Ca 373 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
60 480 kr
59 080 kr
63 450 kr
725 760 kr
708 960 kr
761 400 kr
Ca 373 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
60 480 kr
59 080 kr
63 450 kr
725 760 kr
708 960 kr
761 400 kr
Ca 372 kr
Ca 358 kr
Ca 393 kr
60 310 kr
58 040 kr
63 630 kr
723 720 kr
696 480 kr
763 560 kr
Ca 372 kr
Ca 358 kr
Ca 393 kr
60 820 kr
58 630 kr
64 010 kr
729 840 kr
703 560 kr
768 120 kr
Jurister og advokater
Deltid
Privat
506 personer
263 personer
243 personer
Ca 334 kr
Ca 329 kr
Ca 349 kr
54 170 kr
53 260 kr
56 560 kr
650 040 kr
639 120 kr
678 720 kr
Ca 334 kr
Ca 329 kr
Ca 349 kr
54 170 kr
53 260 kr
56 560 kr
650 040 kr
639 120 kr
678 720 kr
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 404 kr
62 300 kr
59 550 kr
65 510 kr
747 600 kr
714 600 kr
786 120 kr
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 404 kr
62 490 kr
59 740 kr
65 710 kr
749 880 kr
716 880 kr
788 520 kr
Jurister og advokater
Heltid
Privat
5 433 personer
2 574 personer
2 859 personer
Ca 390 kr
Ca 360 kr
Ca 424 kr
63 130 kr
58 330 kr
68 690 kr
757 560 kr
699 960 kr
824 280 kr
Ca 390 kr
Ca 360 kr
Ca 424 kr
63 130 kr
58 330 kr
68 690 kr
757 560 kr
699 960 kr
824 280 kr
Ca 428 kr
Ca 392 kr
Ca 461 kr
69 390 kr
63 520 kr
74 680 kr
832 680 kr
762 240 kr
896 160 kr
Ca 428 kr
Ca 392 kr
Ca 461 kr
69 790 kr
63 920 kr
75 090 kr
837 480 kr
767 040 kr
901 080 kr
Jurister og advokater
Heltid
Statlig
1 829 personer
1 056 personer
773 personer
Ca 320 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 920 kr
50 600 kr
53 980 kr
623 040 kr
607 200 kr
647 760 kr
Ca 320 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 920 kr
50 600 kr
54 010 kr
623 040 kr
607 200 kr
648 120 kr
Ca 338 kr
Ca 327 kr
Ca 353 kr
54 760 kr
52 960 kr
57 200 kr
657 120 kr
635 520 kr
686 400 kr
Ca 338 kr
Ca 327 kr
Ca 353 kr
56 260 kr
54 320 kr
58 910 kr
675 120 kr
651 840 kr
706 920 kr
Andre juridiske yrker
Deltid
Alle sektorer
135 personer
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 060 kr
564 720 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 060 kr
564 720 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca
53 780 kr
645 360 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca
53 860 kr
646 320 kr
Andre juridiske yrker
Heltid
Alle sektorer
644 personer
386 personer
258 personer
Ca 325 kr
Ca 309 kr
Ca 369 kr
52 660 kr
50 000 kr
59 740 kr
631 920 kr
600 000 kr
716 880 kr
Ca 325 kr
Ca 309 kr
Ca 369 kr
52 660 kr
50 000 kr
59 740 kr
631 920 kr
600 000 kr
716 880 kr
Ca 382 kr
Ca 357 kr
Ca 419 kr
61 890 kr
57 900 kr
67 860 kr
742 680 kr
694 800 kr
814 320 kr
Ca 382 kr
Ca 357 kr
Ca 419 kr
62 730 kr
58 790 kr
68 630 kr
752 760 kr
705 480 kr
823 560 kr
Andre juridiske yrker
Deltid
Privat
122 personer
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 060 kr
564 720 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 060 kr
564 720 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca
53 840 kr
646 080 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca
53 890 kr
646 680 kr
Andre juridiske yrker
Heltid
Privat
451 personer
264 personer
187 personer
Ca 365 kr
Ca 346 kr
Ca 406 kr
59 110 kr
56 130 kr
65 830 kr
709 320 kr
673 560 kr
789 960 kr
Ca 365 kr
Ca 346 kr
Ca 406 kr
59 110 kr
56 130 kr
65 830 kr
709 320 kr
673 560 kr
789 960 kr
Ca 410 kr
Ca 383 kr
Ca 449 kr
66 450 kr
62 000 kr
72 720 kr
797 400 kr
744 000 kr
872 640 kr
Ca 410 kr
Ca 383 kr
Ca 449 kr
67 520 kr
63 140 kr
73 700 kr
810 240 kr
757 680 kr
884 400 kr
Andre juridiske yrker
Heltid
Statlig
141 personer
Ca 276 kr
Ca
Ca
44 780 kr
537 360 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca
44 780 kr
537 360 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 700 kr
632 400 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 970 kr
635 640 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold