Gjennomgått i samarbeid med Advokatforeningen 21. juni 2023

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Arbeidsoppgaver

Som jurist er du ekspert på å løse juridiske problemstillinger gjennom tolkning og analyse. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en jurist:

 • gi råd og veiledning
 • ha ansvar for å utforme og tolke dokumenter og kontrakter
 • forhandle og mekle på vegne av sine klienter

Arbeidsoppgavene som jurist varierer mye etter hvor du jobber. Juristene har innsikt i mange ulike rettsområder, og kan arbeide innen de fleste fagområder og sektorer i samfunnet. Eksempler på rettsområder er kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett, offentlig rett, helse- og sosialrett, forvaltningsrett og strafferett. 

Som jurist skal du formidle juss enkelt og forståelig til klienter, brukere av offentlige velferdstilbud og personer som trenger rettshjelp.

Noen jurister er advokater eller dommereFor å bli advokat må du først jobbe en viss tid som advokatfullmektig og oppfylle vilkårene for å få advokatbevilling. Du kan også jobbe som politijurist.

Jurister er ofte samfunnsengasjerte og i dette yrket er det viktig å holde seg faglig oppdatert.

Hvor jobber jurister?

Jurister kan arbeide på mange felt i samfunnet. For eksempel i rettsvesenet, politiet, offentlig forvaltning, det private næringslivet, organisasjoner, utdanningssektoren og innenfor forskning. Noen jurister jobber som politijuristadvokat eller dommer.

Hvordan er det å jobbe som jurist?

Intervjuer

Bilde av Jarl Gjessing som jobber som jurist

Jurist

Jarl Gjessing

Det beste med denne jobben er at det er en god blanding mellom å sitte å skrive større rapporter med juridiske vurderinger og å være ute å møte mennesker.

Passer jeg til å bli jurist?

Som jurist bør du ha god menneskekunnskap, høy etisk standard og være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig. Du må også være kritisk, objektiv og selvstendig når du jobber med juridiske problemstillinger. 

Hva tjener jurister?

Hvordan utdanner du deg til jurist?

For å bli jurist må du ta en master i juss eller rettsvitenskap ved et norsk universitet. Studieforløpet kan variere fra hvert enkelt studiested. Ved fullført studium er du kvalifisert til å jobbe som jurist, eller for å bli tatt opp til doktorgradsstudium.

Videreutdanning

Videreutdanning
For å bli advokat kan du først jobbe som advokatfullmektig hos en advokat, og bestå eksamen etter et obligatorisk advokatkurs som tilbys i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Du må ha jobbet minst to år som advokatfullmektig, og ha en viss prosedyreerfaring fra domstolen. Du kan også ha andre former for praksis for å bli advokat.

Om advokatbevilling på lovdata.no
 

Hva jobber juristutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 737102 - Master, rettsvitenskap, femårig
 • 737101 - Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet
 • 737103 - Master, rettsvitenskap, toårig
 • 737910 - Master of Laws (LL.M.) Programme in EU and EEA Law
 • 737905 - Master of Laws, information and communication technology law
 • 737906 - Master of Laws, maritime law
 • 737908 - Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig
 • 737904 - Master of Laws, public international law

Bedrifter: Hvor jobber jurister?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med jurister

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2521104 - JURIST (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2521114 - JURIDISK RÅDGIVER (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2521113 - UTREDER (JURIDISKE SAKER PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2521111 - JURIDISK SEKRETÆR
 • 2521107 - ADVOKATFULLMEKTIG
 • 2521102 - JURIDISK KONSULENT (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2521101 - FORSIKRINGSJURIST
 • 2412128 - NEMNDLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADM.)
 • 2412127 - SENIORSKATTEJURIST
 • 2412126 - TVISTELØSELEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412125 - TVISTELØSER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412122 - SPESIALUTREDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412121 - SPESIALKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412119 - SENIORRÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412118 - SENIORKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412117 - SJEFSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412116 - KONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412115 - RÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412114 - SPESIALRÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412112 - UTREDNINGSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412111 - JURIDISK SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412110 - SAKSBEHANDLER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412109 - JURIDISK RÅDGIVER
 • 2412108 - FAGSJEF (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412107 - FAGKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412106 - UTREDNINGSLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412104 - FØRSTEKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1239105 - SJEFSJURIST
 • 2521116 - CHIEF COMPLIANCE OFFICER
 • 2521115 - COMPLIANCE OFFICER
 • 2412129 - JURIDISK INTERNREVISJONSLEDER
 • 2521103 - JURIDISK REPRESENTANT (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 1227252 - NESTLEDER I JURIDISK SEKRETARIAT

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.