Gjennomgått i samarbeid med Innovasjon Norge 04. mai 2022

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.

Arbeidsoppgaver

Forretningsutviklere kan jobbe innen mange type bransjer og arbeidsoppgavene vil avhenge av hvilken bedrift du jobber for.

Vanlige arbeidsoppgaver for en forretningsutvikler:

 • vurdere markedsmuligheter og overvåke trender og utvikling i markeder
 • analyse av kunder og konkurrenter
 • etablere nye virksomheter og forretningsenheter
 • forsterke og forbedre allerede etablerte produkter (varer og tjenester)
 • skrive forretningsplaner
 • utforme konkrete forretningsmodeller
 • digital forretningsutvikling
 • utvikle nye tjenester
 • etablere og videreutvikle kundetilbud basert på kundenes behov
 • holde kontakten med partnere og andre aktører

Forretningsutviklere som jobber med å forbedre virksomheter som allerede finnes, jobber for å utvide virksomhetens kundekrets, øke salg, utvikle nye produkter eller finne nye markeder. 

Som forretningsutvikler jobber du med innovasjon. Yrket er ikke det samme som gründer, som er en person som har startet og driver egen virksomhet. Gründere kan allikevel jobbe med forretningsutvikling av sin egen virksomhet.

Hvor jobber Forretningsutviklere?

Forretningsutviklere kan jobbe innen mange ulike bransjer. For eksempel reisebyrå, tv-selskaper, telefonselskaper, banker, forsikringsselskaper, mediehus, teknologibedrifter og annet.

Hvordan er det å jobbe som forretningsutvikler?

Intervjuer

Forretningsutvikler Camilla Gustavsen foran et bilde som viser byutvikling i Oslo.

Forretningsutvikler

Camilla Gustavsen

Det som kjennetegner en forretningsutvikler, er ifølge Camilla en som er nytenkende, analytisk og har en egen evne til framdrift.

Passer jeg til å bli forretningsutvikler?

En forretningsutvikler bør være nytenkende, initiativrik, analytisk, strukturert og resultatorientert. Du må også ha god gjennomføringsevne. Du bør være god til å jobbe selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner og er god til å bygge relasjoner. Du bør trives med å utvikle, lære, dele og jobbe i team der deltagerne har forskjellige fagbakgrunner. Forretningsutviklere som jobber med digital forretningsutvikling bør ha interesse for ny teknologi.

Hva tjener Forretningsutviklere?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Hvordan utdanner du deg til forretningsutvikler?

Det finnes ingen bestemt utdanning for å bli forretningsutvikler. Det finnes noen utdanninger om forretningsutvikling/bedriftsutvikling, og det er også vanlig med utdanning innen entreprenørskap eller økonomisk-administrative fag.

Bedrifter: Hvor jobber Forretningsutviklere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Forretningsutviklere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2519129 - FORRETNINGSUTVIKLER
 • 2519122 - SPESIALKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519121 - PROSJEKTKOORDINATOR (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519120 - FAGKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519118 - SENIORRÅDGIVER (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519116 - SENIOR KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519115 - SJEFSKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519114 - KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519106 - RÅDGIVER (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519124 - PRODUKSJONSPLANLEGGER
 • 2519125 - PRODUKTKOORDINATOR
 • 2519108 - STRATEGIRÅDGIVER
 • 2519105 - TRENDFORSKER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Mann levererer avisa i postkasse.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.