Image
To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.

Forretningsutviklere kan jobbe innen mange type bransjer og arbeidsoppgavene vil avhenge av hvilken bedrift du jobber for.

Vanlige arbeidsoppgaver for en forretningsutvikler:

 • vurdere markedsmuligheter og overvåke trender og utvikling i markeder
 • analyse av kunder og konkurrenter
 • etablere nye virksomheter og forretningsenheter
 • forsterke og forbedre allerede etablerte produkter (varer og tjenester)
 • skrive forretningsplaner
 • utforme konkrete forretningsmodeller
 • digital forretningsutvikling
 • utvikle nye tjenester
 • etablere og videreutvikle kundetilbud basert på kundenes behov
 • holde kontakten med partnere og andre aktører

Forretningsutviklere som jobber med å forbedre virksomheter som allerede finnes, jobber for å utvide virksomhetens kundekrets, øke salg, utvikle nye produkter eller finne nye markeder. 

Som forretningsutvikler jobber du med innovasjon. Yrket er ikke det samme som gründer, som er en person som har startet og driver egen virksomhet. Gründere kan allikevel jobbe med forretningsutvikling av sin egen virksomhet.

Hvor jobber Forretningsutviklere ?

Forretningsutviklere kan jobbe innen mange ulike bransjer. For eksempel reisebyrå, tv-selskaper, telefonselskaper, banker, forsikringsselskaper, mediehus, teknologibedrifter og annet.

Personlige egenskaper

En forretningsutvikler bør være nytenkende, initiativrik, analytisk, strukturert og resultatorientert. Du må også ha god gjennomføringsevne. Du bør være god til å jobbe selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner og er god til å bygge relasjoner. Du bør trives med å utvikle, lære, dele og jobbe i team der deltagerne har forskjellige fagbakgrunner. Forretningsutviklere som jobber med digital forretningsutvikling bør ha interesse for ny teknologi.

Utdanning

Det finnes ingen bestemt utdanning for å bli forretningsutvikler. Det finnes noen utdanninger om forretningsutvikling/bedriftsutvikling, og det er også vanlig med utdanning innen entreprenørskap eller økonomisk-administrative fag.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Forretningsutvikler i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2519129 - FORRETNINGSUTVIKLER
 • 2519120 - FAGKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519114 - KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519121 - PROSJEKTKOORDINATOR (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519106 - RÅDGIVER (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519116 - SENIOR KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519118 - SENIORRÅDGIVER (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519115 - SJEFSKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519122 - SPESIALKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)

Sist kvalitetssikret den 04. mai 2022, av Innovasjon Norge