Image
Jente klapper hest

Yrkesbeskrivelse

Ridelærer

En ridelærer underviser elever i alle aldre i ridning og stell av hester.

Som ridelærer underviser du i ridning og hestehold. Du må kunne ta utgangspunkt i rideelevenes behov, og gi både barn og voksne et tilbud som passer for dem.

Som ridelærer kan du undervise både nybegynnere og viderekomne. Du må kunne bruke teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper slik at du kan ta hånd om hester, stallbygninger og rideelever.

Vanlige arbeidsoppgaver for en ridelærer:

 • planlegge og organisere et ridesenter
 • stell av hester og renhold i stallen
 • administrativt arbeid
 • kontakt med elever, foreldre og myndigheter

Noen ridelærere tilbyr ridning for elever med ulike funksjonsnedsettelser eller terapiridning i samarbeid med fysioterapeuter. Ridelærere samarbeider også ofte med veterinær og hovslager.

 

Hvor jobber ridelærere ?

En ridelærer jobber som instruktør ved ridesentre eller rideskoler. Noen jobber også med undervisning, for eksempel innen hestefag. 

Personlige egenskaper

En ridelærer må være tålmodig og sikkerhetsbevisst. Du må vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner. Du må ha godt håndlag med hester og kunne kommunisere effektivt med elevene. Sosiale og pedagogiske ferdigheter er viktig.

Utdanning

Ridelærer er ikke en beskyttet yrkestittel. Stiftelsen Norsk Hestesenter er alene om å tilby ridelærerutdanning i Norge. Utdanningen har tre moduler og går over to år. Utdanningen gir internasjonal autorisasjon som ridelærer.

Ridelærerutdanning ved Norsk Hestesenter

Ridelærerutdanningen ved Norsk Hestesenter kan også kombineres med en ridelærerutdanning i flere europeiske land.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student ved fagskoleutdanningen på Norsk Hestesenter må du oppfylle ett av følgende krav:

 • Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse.
 • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres).

De som fyller det generelle kravet blir innkalt til rangeringsprøve før opptak.

Hva jobber hestefagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 579904 - Fagskoleutdanning, hestefag
 • 579906 - Fagskoleutdanning, ridelærer, 1½-årig
 • 579910 - Fagskoleutdanning, ridelærer, halvårig
 • 579918 - Fagskoleutdanning, ridelærer, toårig
 • 679907 - Bachelor, hestefag, treårig

Bedrifter

Ridelærer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3475118 - RIDELÆRER
 • 3475114 - RIDEINSTRUKTØR
 • 3475117 - TRAVTRENER

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 03. juni 2019, av Norsk Hestesenter, Norsk Hestesenter