Jente klapper hest
Yrkesbeskrivelse

Ride­lærer

favoritt ikon

En ridelærer underviser elever i alle aldre i ridning og stell av hester.

Som ridelærer underviser du i ridning og hestehold. Du må kunne ta utgangspunkt i rideelevenes behov, og gi både barn og voksne et tilbud som passer for dem.

Som ridelærer kan du undervise både nybegynnere og viderekomne. Du må kunne bruke teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper slik at du kan ta hånd om hester, stallbygninger og rideelever.

Vanlige arbeidsoppgaver for en ridelærer:

  • planlegge og organisere et ridesenter
  • stell av hester og renhold i stallen
  • administrativt arbeid
  • kontakt med elever, foreldre og myndigheter

Noen ridelærere tilbyr ridning for elever med ulike funksjonsnedsettelser eller terapiridning i samarbeid med fysioterapeuter. Ridelærere samarbeider også ofte med veterinær og hovslager.

 

Hvor jobber ridelærere?

En ridelærer jobber som instruktør ved ridesentre eller rideskoler.

Personlige egenskaper

En ridelærer må være tålmodig og sikkerhetsbevisst. Du må vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner.  Du må ha godt håndlag med hester og kunne kommunisere effektivt med elevene. Sosiale og pedagogiske ferdigheter er viktig.

Utdanning

Ridelærer er ikke en beskyttet yrkestittel. Fagskolen Norsk Hestesenter er alene om å tilby ridelærerutdanning i Norge. Utdanningen har tre moduler og går over to år. Utdanningen gir internasjonal autorisasjon som ridelærer.

Ridelærerutdanning ved Norsk Hestesenter

Ridelærerutdanningen ved Norsk Hestesenter kan også kombineres med en ridelærerutdanning i flere europeiske land.

Opptakskrav
Fagbrev innen hestefaget eller bestått videregående opplæring og dokumentert realkompetanse.

Hva jobber hestefagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trenere og idrettsdommere
Deltid
Alle sektorer
4 187 personer
2 136 personer
2 051 personer
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 890 kr
38 380 kr
40 980 kr
478 680 kr
460 560 kr
491 760 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 920 kr
38 420 kr
41 010 kr
479 040 kr
461 040 kr
492 120 kr
Trenere og idrettsdommere
Heltid
Alle sektorer
1 672 personer
414 personer
1 258 personer
Ca 237 kr
Ca 218 kr
Ca 244 kr
38 330 kr
35 300 kr
39 530 kr
459 960 kr
423 600 kr
474 360 kr
Ca 237 kr
Ca 218 kr
Ca 244 kr
38 330 kr
35 300 kr
39 530 kr
459 960 kr
423 600 kr
474 360 kr
Ca 250 kr
Ca 218 kr
Ca 261 kr
40 480 kr
35 250 kr
42 210 kr
485 760 kr
423 000 kr
506 520 kr
Ca 250 kr
Ca 218 kr
Ca 261 kr
40 510 kr
35 300 kr
42 230 kr
486 120 kr
423 600 kr
506 760 kr
Trenere og idrettsdommere
Deltid
Privat
4 181 personer
2 133 personer
2 048 personer
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 890 kr
38 390 kr
40 990 kr
478 680 kr
460 680 kr
491 880 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 920 kr
38 430 kr
41 020 kr
479 040 kr
461 160 kr
492 240 kr
Trenere og idrettsdommere
Heltid
Privat
1 649 personer
399 personer
1 250 personer
Ca 236 kr
Ca 214 kr
Ca 244 kr
38 300 kr
34 680 kr
39 500 kr
459 600 kr
416 160 kr
474 000 kr
Ca 236 kr
Ca 214 kr
Ca 244 kr
38 300 kr
34 680 kr
39 500 kr
459 600 kr
416 160 kr
474 000 kr
Ca 250 kr
Ca 216 kr
Ca 261 kr
40 460 kr
35 010 kr
42 210 kr
485 520 kr
420 120 kr
506 520 kr
Ca 250 kr
Ca 216 kr
Ca 261 kr
40 480 kr
35 050 kr
42 230 kr
485 760 kr
420 600 kr
506 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Faglærar i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Et barn går hånd i hånd med en voksen.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førerhund­trener

Førerhund­treneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.