Jente klapper hest
Yrkesbeskrivelse

Ride­lærer

favoritt ikon

En ridelærer underviser elever i alle aldre i ridning og stell av hester.

Som ridelærer underviser du i ridning og hestehold. Du må kunne ta utgangspunkt i rideelevenes behov, og gi både barn og voksne et tilbud som passer for dem. Som ridelærer kan du undervise både nybegynnere og viderekomne.

Som ridelærer kan du planlegge og organisere et ridesenter. Du har teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper slik at du kan ta hånd om hester, stallbygninger og rideelever med ulike behov. Noen ridelærere tilbyr ridning for elever med ulike funksjonsnedsettelser eller terapiridning i samarbeid med fysioterapeuter.

Jobben innbefatter også stell av hester og renhold i stallen. Ridelærere samarbeider ofte med veterinær og hovslager.

Administrative funksjoner ved et ridesenter er ofte en del av jobben. Du kan også ha ansvar for kontakt med elever, foreldre og myndigheter. 

Hvor jobber ridelærere?

En ridelærer jobber som instruktør ved ridesentre eller rideskoler.

Personlige egenskaper

En ridelærer må være tålmodig og sikkerhetsbevisst. Du må vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner.  Du må ha godt håndlag med hester og kunne kommunisere effektivt med elevene. Sosiale og pedagogiske ferdigheter er viktig.

Utdanning

Ridelærer er ikke en beskyttet yrkestittel. Fagskolen Norsk Hestesenter er alene om å tilby ridelærerutdanning i Norge. Utdanningen har tre moduler og går over to år. Utdanningen gir internasjonal autorisasjon som ridelærer.

Ridelærerutdanning ved Norsk Hestesenter

Ridelærerutdanningen ved Norsk Hestesenter kan også kombineres med en ridelærerutdanning i flere europeiske land.

Opptakskrav
Fagbrev innen hestefaget eller bestått videregående opplæring og dokumentert realkompetanse.

Hva jobber hestefagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trenere og idrettsdommere
Deltid
Alle sektorer
4 187 personer
2 136 personer
2 051 personer
231 kr
220 kr
237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
231 kr
220 kr
237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
246 kr
237 kr
253 kr
39 890 kr
38 380 kr
40 980 kr
478 680 kr
460 560 kr
491 760 kr
246 kr
237 kr
253 kr
39 920 kr
38 420 kr
41 010 kr
479 040 kr
461 040 kr
492 120 kr
Trenere og idrettsdommere
Heltid
Alle sektorer
1 672 personer
414 personer
1 258 personer
237 kr
218 kr
244 kr
38 330 kr
35 300 kr
39 530 kr
459 960 kr
423 600 kr
474 360 kr
237 kr
218 kr
244 kr
38 330 kr
35 300 kr
39 530 kr
459 960 kr
423 600 kr
474 360 kr
250 kr
218 kr
261 kr
40 480 kr
35 250 kr
42 210 kr
485 760 kr
423 000 kr
506 520 kr
250 kr
218 kr
261 kr
40 510 kr
35 300 kr
42 230 kr
486 120 kr
423 600 kr
506 760 kr
Trenere og idrettsdommere
Deltid
Privat
4 181 personer
2 133 personer
2 048 personer
231 kr
220 kr
237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
231 kr
220 kr
237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
246 kr
237 kr
253 kr
39 890 kr
38 390 kr
40 990 kr
478 680 kr
460 680 kr
491 880 kr
246 kr
237 kr
253 kr
39 920 kr
38 430 kr
41 020 kr
479 040 kr
461 160 kr
492 240 kr
Trenere og idrettsdommere
Heltid
Privat
1 649 personer
399 personer
1 250 personer
236 kr
214 kr
244 kr
38 300 kr
34 680 kr
39 500 kr
459 600 kr
416 160 kr
474 000 kr
236 kr
214 kr
244 kr
38 300 kr
34 680 kr
39 500 kr
459 600 kr
416 160 kr
474 000 kr
250 kr
216 kr
261 kr
40 460 kr
35 010 kr
42 210 kr
485 520 kr
420 120 kr
506 520 kr
250 kr
216 kr
261 kr
40 480 kr
35 050 kr
42 230 kr
485 760 kr
420 600 kr
506 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Ei mannlig barnehagelærer/førskolelærer står klar til å ta imot ett av tre barn som ønsker å hoppe mot ham.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Grunnskolelærer observerer to elever som jobber med oppgaver på nettbrett

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Lærer som ser på hva to elever gjør på et nettbrett.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter.

Adjunkt observerer to elever som bruker et nettbrett.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Pedagog står ved sidan av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Faglærar i matematikk underviser ein ungdomsskoleklasse.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Iktyolog forsker på fisk

Fiskeforsker

Fiskeforskeren forsker på fisk. Arbeidsdagen kan innebære forskning, feltarbeid og undervisning.

Barnehageassistent viser barn noko på mobiltelefonen sin.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.